Noopept

Noopept, czyli ester etylowy N-fenyloacetylo-L-proliloglicyny to syntetyczna cząsteczka powszechnie uważana za należącą do klasy racetamów (mimo, iż brakuje mu szkieletu 2-okso-pirolidyny).

Został on wytworzony w 1996 roku [1] na bazie endogennego (czyli wytwarzanego naturalnie wewnątrz naszego organizmu) neuropeptydu cyklopropyloglicyny i wykazuje działanie przeciwlękowe i łagodnie psychostymulujące, jednocześnie wspomagając umiejętności poznawcze i pamięć [2].
Noopept według popularnego niemieckiego artykułu [3] jest około 1000 razy bardziej efektywny niż inny, popularny i podobnym do niego nootropik – piracetam. Jednakże nowe badania z 2011 roku sugerują, iż jego działanie może być około 200-50000 silniejsze od piracetamu w dawce 1;1, w zależności od danego przypadku (jej/jego problemów z pamięcią, niemożnością skupienia się, zaburzeń umiejętności poznawczych). Oznacza to, iż wystarczy (0,2mg/kg m.c.) by uzyskać podobny efekt do dawek piracetamu (400mg/ kg m.c.).

Czy noopept jest bezpieczny?

W badaniu porównawczym (chociaż obie terapie były ogólnie dobrze tolerowane) odnotowano 1,8-krotnie mniej skutków ubocznych związanych z 20 mg Noopeptu w porównaniu z 1200 mg Piracetamu [3]. Warto nadmienić, iż obie terapie były skuteczne w zmniejszaniu objawów uszkodzenia funkcji poznawczych.
Jak na substancję chemiczną, która ma tak znaczące działanie, skutki uboczne zgłaszane przez osoby przyjmujące noopept są niewielkie, jeśli w ogóle się pojawiają. Niektóre osoby zgłaszają jednak skutki uboczne, takie jak drażliwość, nudności lub bezsenność, jeśli są przyjmowane zbyt blisko snu.

Jak działa noopept?

Noopept 
przede wszystkim zwiększa ekspresje mRNA, przez co zwiększa stężenia NGF (czynnik wzrostu nerwów o budowie peptydowej) oraz BDNF (neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego). Dzięki temu występuję nasilenie neurogenezy w hipokampie, który poza wymienionymi wcześniej korzyściami może szczególnie pomóc w depresji.

Mimo podnoszenia stężenia NGF oraz BDNF noopept nie buduje tolerancji, a nawet jego działanie zwiększa się wraz ze stosowaniem, lecz efekty są zauważalne już po pierwszym podaniu.

Badanie z 2010 roku sugeruje, że wzrost hamowania tonicznego w hipokampie może być związany z obserwowanymi działaniami przeciwlękowymi Noopeptu [5].
Dwa możliwe mechanizmy działania na rzecz wzmocnienia funkcji poznawczych to uwrażliwiający wpływ na procesy acetylocholiny lub indukcja produkcji neurotrofin, z których oba teoretycznie zwiększają tworzenie pamięci, dzięki czemu noopept może:

– wyraźnie poprawić pamięć i usprawnić proces uczenia się
– działać przeciwlękowo
– redukować depresję
– działać neuroprotektywnie 
(ochrania układ nerwowy przed neurodegeneracją, czyli niszczeniem komórek nerwowych)
– zwiększać neuroplastykę mózgu
– rozjaśniać myślenie i redukować zmęczenie psychiczne


[1]https://www.academia.edu/957372/Synthesis_and_antiamnesic_activity_of_a_series_of_N_acylprolyl_containing_dipeptides
[2] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19234797/
[3] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12596521/
[4] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21414388/
[5] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20382202/

Back to top
X