Nitazoxanid - podrobný opis látky

Najlepší čas na vyšetrenie stolice na parazity je počas splnu mesiaca (keď sú najaktívnejšie), ale len v špecializovanom laboratóriu. V bežných sa zvyčajne nič nezistí. Odporúčame laboratórium Olimpiamed v Lodži. Po získaní výsledkov vieme, s ktorým parazitom bojujeme.

Často sa stáva, že diagnostické testy na parazity nič nepreukážu, čo však neznamená 100% istotu, že ich nemáme, pretože tieto diagnostické metódy nie sú veľmi presné. Vieme o osobe, ktorá mala chronickú anémiu, testy na parazity nič neukázali, osoba bola 2-krát liečená nitazoxanidom a po mesiaci sa hladina železa zdvojnásobila, osoba pocítila výraznú úľavu. Preto okrem výsledkov testov berieme do úvahy aj príznaky. Pre takúto diagnózu je najlepšie obrátiť sa na osobu, ktorá má v tejto problematike skúsenosti.

U dospelých na odčervenie sa zvyčajne užíva 500 mg (spolu s jedlom) každých 12 hodín počas 3 dní (t. j. 6 x 500 mg). Po 10 dňoch sa má liečba zopakovať.

Veľkou výhodou je, že nitazoxanid priamo nezaťažuje pečeň a obličky ako väčšina antiparazitík. Jedinou záťažou môžu byť nepriame toxíny parazitov.

Počas liečby je dobré chrániť svoje telo. Nitazoxanid a toxíny vylučované z mŕtvych červov môžu spôsobiť narušenie prirodzenej črevnej mikroflóry. Na tento účel sa má presne medzi dávkami nitazoxanidu užívať probiotikum s jedným kmeňom Lactobacillus rhamnosus GG. V užívaní tohto probiotika sa má pokračovať počas tejto 10-dňovej prestávky (vtedy stačí raz denne) a počas druhej liečby tiež presne medzi dávkami nitazoxanidu.

Po ukončení liečby sa oplatí kúpiť si vrecúška Viviomixx a používať jedno denne počas jedného mesiaca (s jedlom).

Pri užívaní nitazoxanidu treba dbať na pravidelnú stolicu (aspoň raz denne). V dôsledku odumierania parazitov môže dôjsť k ťažkej zápche, preto je možné zakúpiť 1 kg askorbátu sodného alebo 1 kg citrátu horečnatého. Na vyvolanie preháňacieho účinku zvyčajne stačí 1-2 čajové lyžičky.

Počas odčervovania sa nám môže výrazne zhoršiť nálada, môžeme sa cítiť slabí a môžu sa objaviť aj príznaky podobné chrípke, ktoré pominú niekoľko dní po poslednej dávke. Nitazoxanid sfarbuje moč do oranžovo-zelenej farby, je to normálne a netreba sa tým znepokojovať.

Nitazoxanid, chemicky známy ako 2-(acetyloxy)-N-(5-nitro-2-tiazolyl)benzamid, bol vyvinutý začiatkom 70. rokov 20. storočia ako nová antiparazitárna látka. Syntetizuje sa zmenou jedného benzénového kruhu v niklosamide na nitrotiazol [1]. Spočiatku sa testoval jeho potenciál proti rôznym protozoárnym a helmintickým infekciám na viacerých druhoch zvierat a čoskoro sa preukázala jeho účinnosť proti črevným cestódom (červom) v štúdiách na ľuďoch. Tento skorý úspech viedol laboratóriá Romark k schváleniu FDA, čím sa stal prvým a jediným liekom schváleným na liečbu infekcií spôsobených Cryptosporidium v USA [1].

Okrem toho nitazoxanid preukázal účinnosť aj proti rôznym bakteriálnym infekciám vrátane Clostridium difficile a Mycobacterium tuberculosis, čo sa pripisuje interferencii so základnými enzýmami anaeróbneho energetického metabolizmu [1]. Jeho bezpečnosť a účinnosť pri liečbe črevných parazitárnych infekcií sú dobre zdokumentované, pričom na celom svete bolo liečených viac ako 75 miliónov ľudí [1], čo zdôrazňuje jeho cennú úlohu v modernej medicíne proti črevným červom vrátane Ascaris lumbricoides (ľudská škrkavka) a Gardia lamblia (Giardia intestinalis).

Nitazoxanid proti Ascaris lumbricoides a iným

Črevné červy, ako napríklad háďatko, ľudská škrkavka (Ascaris lumbricoides), hlísta, trichomoniáza, pásomnica a rôzne druhy plochých červov a pásomníc, môžu výrazne narušiť naše tráviace zdravie, čo vedie k nepríjemným pocitom a iným vážnym zdravotným problémom. Nitazoxanid, ktorý je známy pri liečbe niektorých protozoárnych infekcií, preukázal sľubné výsledky aj proti týmto parazitom. Štúdie ukázali, že nitazoxanid úspešne vyliečil 91% prípadov infekcie Ascaris lumbricoides [2]. V porovnávacej štúdii zahŕňajúcej 70 detí s infekciami ľudskými škrkavkami (Ascaris) mali deti liečené nitazoxanidom 89% prípadov vyliečenia a takmer úplné odstránenie všetkých vajíčok z ich organizmu. Tento liek bol účinný aj proti rôznym druhom pásomníc s mierou úspešnosti medzi 75% a 85% [2]. Účinnosť nitazoxanidu je pravdepodobne spôsobená jeho schopnosťou blokovať špecifickú enzymatickú reakciu dôležitú pre prežívanie týchto parazitov bez kyslíka. To robí z nitazoxanidu cennú alternatívu v boji proti týmto bežným, ale nepríjemným infekciám.

Okrem toho sa v mexickom meste Colima v štúdii, ktorej sa zúčastnilo 280 účastníkov vrátane detí, dospievajúcich a dospelých, zistilo, že infekcia Ascaris lumbricoides sa vyskytla v 381 komunitáchTP10T [3]. Prostredníctvom podrobných analýz stolice a sociálno-ekonomických a hygienických hodnotení malo 81% jedincov s parazitmi A. lumbricoides. Pozoruhodné je, že liečba nitazoxanidom vyliečila 88% prípadov askariózy a výrazne znížila chorobnosť o 97,5% [3]. Tieto výsledky poukazujú na potenciál nitazoxanidu ako účinnej liečby črevných parazitárnych infekcií, najmä v oblastiach so zlými hygienickými podmienkami.

Nitazoxanid a Giardia lamblia

Nitazoxanid preukázal potenciálnu antiparazitárnu aktivitu proti Giardia lamblia a širokému spektru iných parazitárnych infekcií. V štúdii, ktorej sa zúčastnilo 272 detí vo veku od dvoch do 14 rokov, sa skúmala účinnosť nitazoxanidu ako jednorazovej liečby zmesí protozoárnych a helmintových črevných infekcií [4]. Výskumníci pomocou dotazníkov pre domácnosti zbierali sociálno-ekonomické a hygienické údaje. Vyšetrenia stolice potvrdili infekcie prvokmi ako Giardia lamblia a Entamoeba histolytica/E. a helmintov vrátane Hymenolepis nana a Ascaris lumbricoides. Po liečbe 121 infikovaných detí nitazoxanidom bolo úspešne eradikovaných 84% protozoárnych infekcií a 95% infekcií helmintov [4], čo poukazuje na vysokú účinnosť a vynikajúci bezpečnostný profil nitazoxanidu bez významných vedľajších účinkov. Tieto výsledky naznačujú potenciál nitazoxanidu ako účinného širokospektrálneho antiparazitárneho prostriedku pre deti so zmiešanými parazitárnymi infekciami. Okrem toho štúdia uskutočnená v peruánskom meste Cajamarca zahŕňala podávanie nitazoxanidu deťom podľa ich veku - 100 mg pre deti vo veku 1 - 3 roky a 200 mg pre deti vo veku 4 - 11 rokov dvakrát denne počas troch dní [5]. Liečba úspešne vyliečila 89% prípadov askariózy a trichuriózy a 82% prípadov hymenolepiózy, čo poukazuje na širokú účinnosť nitazoxanidu [5]. Navyše sa to dosiahlo s minimálnymi vedľajšími účinkami, čo potvrdzuje bezpečnosť a účinnosť lieku ako možnosti liečby detí s parazitárnymi infekciami.

V prípade Entamoeba histolytica/E. dispar, Giardia duodenalis a ďalších, štúdia vykonaná v San Pedro Tolimán, Querétaro, Mexiko preukázala účinnosť nitazoxanidu [6]. Výsledky odhalili, že nitazoxanid úspešne eliminoval infekcie spôsobené parazitmi, ako sú Entamoeba histolytica/E. dispar, Giardia duodenalis a iné, pričom účinnosť sa pohybovala od 71 do 100% [6]. Dôležité je, že liečba (podávaná v dávkach 500 mg u dospelých a 200 mg u detí mladších ako 12 rokov dvakrát denne počas troch dní) neovplyvnila hodnoty hematológie ani klinickej chémie, čo poukazuje na jej bezpečnosť. Okrem toho väčšina pacientov liek dobre prijímala, pričom len malá časť pociťovala mierne brušné ťažkosti. Okrem toho v klinickej štúdii, ktorej sa zúčastnilo 100 detí vo veku približne 3,3 roka, nitazoxanid významne skrátil trvanie infekčnej hnačky [7]. V tejto dvojito zaslepenej štúdii dostávali deti, ktoré mali hnačku tri až 29 dní, nitazoxanid alebo placebo počas troch dní. Tie, ktoré dostávali nitazoxanid, sa zotavili približne za 23 hodín, čo je oveľa rýchlejšie ako skupina s placebom, ktorá sa zotavila za 103,5 hodiny [7]. Liek bol účinný najmä proti Giardia lamblia a nediagnostikovaným prípadom, pričom nemal žiadne významné vedľajšie účinky. Tieto výsledky poukazujú na potenciál nitazoxanidu ako bezpečnej možnosti liečby detskej hnačky, a to aj v prípade, keď je príčina infekcie nejasná.

Zaujímavé je, že v inej štúdii v Národnej nemocnici Point G. v Bamaku v Mali bolo 18 hospitalizovaných pacientov trpiacich hnačkou spôsobenou parazitárnymi infekciami, vrátane 17 pacientov s HIV a 12 pacientov so štádiom 4 AIDS, liečených nitazoxanidom [8]. Podávanie 500 mg nitazoxanidu dvakrát denne počas siedmich dní viedlo k výraznému zníženiu alebo úplnej eradikácii oocýst Cryptosporidium parvum u siedmich z 12 pacientov so štádiom 4 AIDS [8]. Okrem toho u štyroch pacientov došlo k úplnému vymiznutiu hnačky. V tejto štúdii sa uvádza aj účinnosť nitazoxanidu proti iným parazitom, ako sú Isospora belli, Entamoeba histolytica a Giardia lamblia. Tieto výsledky zdôrazňujú potenciál nitazoxanidu ako dobre tolerovanej a účinnej liečby črevných parazitárnych infekcií, najmä u pacientov s pokročilým HIV/AIDS.

V porovnávacej štúdii liečby giardiózy spôsobenej parazitom Giardia intestinalis bolo 110 detí liečených nitazoxanidom počas troch dní alebo metronidazolom počas piatich dní [9]. Pozoruhodné je, že na siedmy deň došlo k úplnému vymiznutiu hnačky u 85% pacientov liečených nitazoxanidom, čo zodpovedá úspešnosti 80% pozorovanej v skupine s metronidazolom, pričom vo väčšine prípadov došlo k rýchlejšiemu vymiznutiu [9]. Tieto výsledky poukazujú na nitazoxanid ako na účinnú, rýchlo pôsobiacu a dobre tolerovanú možnosť liečby giardiózy u detí, ktorá ponúka kratšiu dobu liečby v porovnaní s tradičným režimom liečby metronidazolom. Okrem toho sa v inej štúdii porovnával nitazoxanid a tinidazol pri liečbe giardiózy u 166 detí infikovaných Giardia lamblia [10]. Účastníci boli rozdelení do dvoch skupín; jedna dostávala nitazoxanid (7,5 mg/kg dvakrát denne počas troch dní) a druhá jednorazovú dávku tinidazolu (50 mg/kg). Zo 137 osôb, ktoré dokončili štúdiu, mala skupina s tinidazolom vyššiu mieru vyliečenia 90,5% v porovnaní so 78,4% v skupine s nitazoxanidom [10]. Napriek nižšej účinnosti bol nitazoxanid dobre tolerovaný, s iba malými dočasnými vedľajšími účinkami. Táto štúdia poukazuje na nitazoxanid ako na sľubnú alternatívu k tinidazolu pri liečbe giardiózy u detí, čo je obzvlášť cenné vzhľadom na obavy z liekovej rezistencie.

Nitazoxanid a vírusové infekcie

Nitazoxanid, ktorý je tradične známy v boji proti parazitárnym infekciám, sa nedávno skúmal z hľadiska jeho potenciálu proti vírusovým ochoreniam vrátane COVID-19 (spôsobeného vírusom SARS-CoV-2). V rôznych štúdiách sa hodnotila účinnosť nitazoxanidu pri znižovaní vírusovej záťaže a prevencii progresie vírusových ochorení [18, 19, 20]. V klinickej štúdii na vyhodnotenie účinnosti nitazoxanidu proti COVID-19 boli dospelí pacienti, u ktorých sa objavili skoré príznaky, liečení nitazoxanidom alebo placebom [18]. Napriek podobnej miere ústupu príznakov medzi oboma skupinami sa u pacientov liečených nitazoxanidom preukázalo významné zníženie vírusovej záťaže. Konkrétne, u 29,9% osôb liečených nitazoxanidom nebol zistený žiadny vírus v porovnaní s 18,2% v skupine s placebom [18], čo poukazuje na jeho potenciál znížiť šírenie vírusu v skorých prípadoch COVID-19. Toto zistenie poukazuje na nitazoxanid ako na sľubnú možnosť včasnej liečby na potlačenie prenosu SARS-CoV-2. Okrem toho multicentrická štúdia poukázala na schopnosť nitazoxanidu zvýšiť elimináciu vírusu, keď sa pridá k štandardnej liečbe pacientov s nezávažným COVID-19 [19]. Skupina s nitazoxanidom vykazovala vyššie percento pacientov bez vírusu v porovnaní so samotnou štandardnou starostlivosťou.

Pri vírusovej gastroenteritíde sa v štúdii testovalo 500 mg nitazoxanidu u 50 ambulantných pacientov vo veku 12 rokov a starších s hnačkou spôsobenou norovírusom, rotavírusom alebo adenovírusom [20]. Výsledky ukázali, že u tých, ktorí boli liečení nitazoxanidom, došlo k ústupu príznakov výrazne rýchlejšie, v mediáne o 1,5 dňa, v porovnaní s 2,5 dňa u tých, ktorí dostávali placebo. Okrem toho bolo toto zlepšenie obzvlášť výrazné u pacientov s rotavírusovými a norovírusovými infekciami [20]. Táto štúdia, ktorá nezaznamenala žiadne významné nežiaduce udalosti, naznačuje, že nitazoxanid by mohol byť bezpečnou a účinnou možnosťou liečby na skrátenie trvania vírusovej gastroenteritídy u dospelých a dospievajúcich. Okrem toho iná štúdia uvádza, že nitazoxanid vykazuje významnú aktivitu proti vírusom osýpok a psinky [21]. Napriek vakcínam sa infekcie spôsobené vírusom osýpok a psinkovým vírusom (CDV) obnovili a spôsobujú viac ako 100 000 úmrtí ročne. Nitazoxanid najmä zasahuje do fúzneho proteínu vírusu, ktorý je zodpovedný za schopnosť vírusu šíriť sa [21]. Toto zistenie naznačuje, že nitazoxanid by sa mohol považovať za sľubného kandidáta na vývoj liečby proti osýpkam a psinke, čo ponúka novú nádej pre zdravie ľudí a zvierat.

Nitazoxanid a zdravie pečene

Štúdia hodnotiaca nitazoxanid ako alternatívu metronidazolu pri nekomplikovanom abscese pečene spôsobenom amébami zistila, že je rovnako účinný. Nitazoxanid podávaný v dávke 500 mg dvakrát denne počas 10 dní viedol po 6 mesiacoch k 73,3% celkovej miere vyriešenia abscesu, pričom ponúkal lepšiu znášanlivosť a menej vedľajších účinkov [22]. V inej štúdii sa porovnával nitazoxanid s rifaximínom pri liečbe hepatálnej encefalopatie u 60 pacientov. Výsledky ukázali, že nitazoxanid významne zlepšil mentálny stav, predĺžil remisiu a zlepšil kvalitu života s malým počtom vedľajších účinkov, čo naznačuje bezpečnejšiu a účinnejšiu alternatívu [23]. Okrem toho štúdia na 120 cirhotických pacientoch so zjavnou hepatálnou encefalopatiou (HE) preukázala priaznivé účinky nitazoxanidu v kombinácii s laktulózou. Kombinované podávanie významne zlepšilo mentálny stav v porovnaní so samotnou laktulózou, čo naznačuje potenciál nitazoxanidu na zlepšenie liečby HE [24]. Okrem toho sa pri liečbe fasciolózy v štúdii v meste Atlixco v štáte Puebla v Mexiku, do ktorej boli zapojené školské deti, zistila priemerná prevalencia infekcie Fasciola hepatica 5,78%, najmä v dôsledku konzumácie surovej zeleniny. Pokiaľ ide o liečbu, podávanie nitazoxanidu preukázalo 94% až 100% účinnosť proti fasciolóze, čo znamenalo prvú identifikáciu endemickej oblasti ľudskej fasciolózy v Severnej Amerike a naznačovalo, že nitazoxanid je účinnou alternatívou tradičnej liečby [25].

Okrem toho štúdia v delte Nílu v Egypte ukázala, že nitazoxanid je vysoko účinný pri liečbe črevnej a pečeňovej amebiózy, pričom 94% došlo k vymiznutiu príznakov črevnej amebiózy a pozitívnym reakciám u všetkých pacientov s pečeňovou amebiózou. To poukazuje na nitazoxanid ako na účinnú liečbu amebózy [26]. Okrem toho ďalšia štúdia uskutočnená v Egypte ukázala, že 30,4% pacientov s chronickou hepatitídou C genotypu 4 liečených nitazoxanidom dosiahlo počas liečby nedetekovateľné hladiny HCV RNA. Dôležité je, že táto odpoveď pretrvávala 24 týždňov po ukončení liečby u 17,4% liečených pacientov, čo naznačuje trvalý prínos. To naznačuje, že nitazoxanid je potenciálna monoterapia chronickej hepatitídy C, účinná najmä u pacientov s nižšími počiatočnými hladinami HCV RNA [27]. Napokon, v severnom Peru sa v štúdii porovnávala účinnosť nitazoxanidu s placebom pri liečbe fasciolózy, závažného zdravotného problému spôsobeného infekciami spôsobenými Fasciola hepatica. Zo 100 účastníkov - 50 dospelých a 50 detí - hodnotenie po liečbe ukázalo jasnú výhodu nitazoxanidu oproti placebu, pričom 60% dospelých a 40% detí liečených nitazoxanidom eliminovalo infekciu v porovnaní s výrazne nižšou mierou úspešnosti v placebových skupinách. Liečba bola nielen účinná, ale aj dobre tolerovaná, s len miernymi a dočasnými vedľajšími účinkami [8]. Tieto zistenia poukazujú na potenciálnu úlohu nitazoxanidu ako bezpečnej a účinnej liečby rôznych ochorení pečene vrátane abscesu pečene, infekcie a fasciolózy [28].

Nitazoxanid a zdravie tráviaceho traktu

V štúdii sa testovala účinnosť nitazoxanidu proti Helicobacter pylori a porovnávala sa so štandardnými antibiotikami u 100 pacientov. V skupine s nitazoxanidom bola zaznamenaná miera vyliečenia 92%, čím sa výrazne znížilo riziko vzniku rezistencie na liečbu o 54%. To naznačuje, že nitazoxanid je životaschopnou alternatívou liečby H. pylori, najmä v rezistentných prípadoch [29]. Ďalšia štúdia v Egypte, zahŕňajúca 224 pacientov s H. pylori, bola liečená buď režimom na báze nitazoxanidu, alebo tradičnou liečbou. V skupine s nitazoxanidom bola miera eradikácie takmer 95%, čo je výrazne viac ako 61% pri štandardnej liečbe, čo poukazuje na jeho účinnosť ako liečby prvej voľby H. pylori [30]. Okrem toho sa v inej štúdii v univerzitnej nemocnici v Tante testoval režim na báze nitazoxanidu na 100 pacientoch, ktorí nereagovali na štandardnú liečbu H. pylori. Nová liečba dosiahla mieru eradikácie 83%, čo ponúka sľubnú možnosť sekundárnej liečby rezistentných infekcií H. pylori [31].

V prípade kryptosporidiózy štúdia na deťoch s kryptosporídiom ukázala, že liečba nitazoxanidom odstránila parazita u pacientov 80% s kompetentným imunitným systémom už v prvom týždni. Podobne po štyroch týždňoch sa miera očistenia zlepšila na 93,3% v skupine s NTZ v porovnaní so 43,3% v skupine s placebom. Hnačka ustúpila vo väčšine prípadov do troch až piatich dní, čo poukazuje na účinnosť nitazoxanidu proti kryptosporidióze [32]. V prípade ulceróznej kolitídy (UC) sa v štúdii v Uzbekistane na 100 pacientoch s UC hodnotil účinok liečby črevných parazitov nitazoxanidom. Kombinácia nitazoxanidu s mesalazínom významne zlepšila hojenie sliznice v porovnaní s každou liečbou použitou samostatne, čo naznačuje potenciálny prínos pre liečbu UC [33].

Nitazoxanid a hnačka

Štúdia zahŕňajúca malé deti s rotavírusovou hnačkou testovala účinnosť nitazoxanidu a probiotík. Nitazoxanid podávaný 75 deťom významne skrátil dĺžku hospitalizácie a trvanie hnačky v porovnaní so štandardnou liečbou, pričom mal mierne výhody oproti probiotikám. To ukazuje nitazoxanid ako kľúčovú možnosť liečby akútnej rotavírusovej hnačky u detí [34]. Proti kryptosporídiám sa v štúdii v Egypte testoval účinok nitazoxanidu u dospelých s hnačkou vyvolanou kryptosporídiami. V dvojito zaslepenej štúdii zahŕňajúcej 90 ambulantných pacientov sa u pacientov liečených nitazoxanidom pozorovala 96% klinická odpoveď a 93% klírens kryptosporídie, čo bolo významne lepšie ako pri placebe. To dokazuje účinnosť nitazoxanidu pri liečbe infekcie Cryptosporidium u neimunodeficientných pacientov vo veku 12 rokov a starších [35].

Okrem toho sa nitazoxanid hodnotil na liečbu hnačky a črevného zápalu spojeného s Blastocystis hominis. Spomedzi účastníkov 86% liečených nitazoxanidom došlo k ústupu príznakov a odstráneniu B. hominis, čo bolo výrazne lepšie ako v skupine s placebom. Štúdia potvrdzuje B. hominis ako patogén a nitazoxanid ako účinnú liečbu [36]. V inej štúdii, ktorá zahŕňala pacientov s AIDS a kryptosporidiózou, sa pozorovalo zlepšenie symptómov u 59% z 357 pacientov liečených nitazoxanidom. Liečba bola dobre tolerovaná aj pri vysokých dávkach, čo poukazuje na potenciál nitazoxanidu ako bezpečnej a účinnej možnosti liečby kryptosporidiózy u pacientov s AIDS [37]. Okrem toho štúdia v detskej nemocnici Káhirskej univerzity o ťažkej rotavírusovej hnačke u detí mladších ako sedem rokov ukázala, že nitazoxanid významne skrátil trvanie ochorenia. Deti, ktoré dostávali dávku nitazoxanidu 7,5 mg/kg, zaznamenali priemerný čas do odznenia ochorenia za 31 hodín v porovnaní so 75 hodinami v skupine s placebom, čo poukazuje na účinnosť nitazoxanidu pri rotavírusových infekciách liečených v nemocnici [38].

Ďalšia štúdia, ktorej sa zúčastnilo 66 pacientov s HIV s hnačkou spôsobenou Cryptosporidium parvum, ukázala významné zlepšenie po liečbe nitazoxanidom. Pacienti dostávali dávky nitazoxanidu 500 mg alebo 1000 mg alebo placebo počas dvoch týždňov. Obe dávky nitazoxanidu významne prekonali placebo v eradikácii parazita, pričom približne dve tretiny pacientov v každej skupine s nitazoxanidom dosiahli vyliečenie parazita a vymiznutie hnačky. Liečba bola tiež dobre prijímaná, čo naznačuje potenciál nitazoxanidu ako bezpečnej a účinnej možnosti pre túto zraniteľnú populáciu [39]. Napokon, štúdia v delte Nílu v Egypte testovala nitazoxanid u 100 dospelých a detí s hnačkou spôsobenou

Cryptosporidium parvum. Dávky sa menili v závislosti od veku, čo viedlo k vyriešeniu problému u pacientov liečených 80% po siedmich dňoch v porovnaní s 41% s placebom. To dokazuje potenciál nitazoxanidu pri účinnej a rýchlej liečbe hnačky vyvolanej kryptosporídiami [40].

Nitazoxanid a baktérie E. coli

Nitazoxanid preukázal potenciálnu účinnosť proti kmeňom Escherichia coli (E. coli) rezistentným na kolistín a ponúka novú stratégiu na elimináciu týchto rezistentných mikróbov. V kombinácii s kolistínom môže NTZ zvýšiť antibakteriálny účinok kolistínu, čím poskytuje alternatívnu možnosť riešenia problémov s takouto bakteriálnou rezistenciou [41]. Okrem toho nitazoxanid preukázal potenciálnu aktivitu proti kmeňom Escherichia coli (E. coli), najmä proti agregátnej E. coli (EAEC). Je známe, že EAEC spôsobuje chronickú hnačku a podvýživu u detí a osôb infikovaných HIV. Štúdie in vitro odhalili, že hoci kmene E. coli vykazujú rezistenciu voči nitazoxanidu v prostredí bohatom na živiny, jeho účinnosť sa zvyšuje v minimálnych médiách, čo poukazuje na jeho potenciál za špecifických podmienok [42]. Nitazoxanid zasahoval do tvorby biofilmu - kľúčového faktora virulencie EAEC - tým, že inhiboval zostavovanie fimbriálnych adhezív, ktoré sú nevyhnutné pre adhéziu baktérií na črevnú sliznicu. Okrem toho v súvislosti so znížením detských infekcií a súvisiacich porúch rastu štúdia, v ktorej sa použil nitazoxanid v kombinácii s azitromycínom, preukázala prechodné zníženie infekcie agregáciou E. coli. Hoci antimikrobiálna intervencia nemala významný vplyv na dlhodobú mieru infekcií alebo výsledky rastu, naznačuje to významnú úlohu nitazoxanidu pri liečbe črevných infekcií vrátane infekcií spôsobených EAEC [43]. Tieto zistenia zdôrazňujú úlohu nitazoxanidu proti kmeňom E. coli, najmä jeho schopnosť zvýšiť účinnosť kolistínu proti rezistentným kmeňom a zasahovať do adherencie EAEC a tvorby biofilmu.

Nitazoxanid a Staphylococcus aureus

Nitazoxanid vykazuje silnú aktivitu proti rezistentným kmeňom Staphylococcus aureus vrátane kmeňov rezistentných na bežnú liečbu. Na základe vedeckých štúdií je nitazoxanid účinný proti kmeňom S. aureus, ktoré sú rezistentné na iné lieky, čo z neho robí potenciálnu možnosť pri ťažkých infekciách [44]. Dôležité je, že nitazoxanid zvyšuje účinnosť linezolidu, kľúčového antibiotika, čím vytvára účinnú kombináciu proti citlivým aj rezistentným infekciám S. aureus. Táto synergia ponúka sľubný prístup k liečbe rezistentných infekcií [44]. Nitazoxanid okrem toho zabraňuje tvorbe biofilmov S. aureus, čo je veľká výzva pri liečbe infekcií, keďže biofilmy chránia baktérie pred antibiotikami. Hoci nitazoxanid nerozkladá existujúce biofilmy, bráni hromadeniu nových biofilmov narušením bakteriálneho obranného mechanizmu [45]. Je zaujímavé, že hlavným súčasným problémom antibiotík je, že baktérie sa voči nim môžu stať rezistentnými. Zdá sa však, že u S. aureus nevzniká rezistencia na nitazoxanid, čo znamená, že môže zostať účinný dlhší čas [44]. Predpokladá sa, že antibiotický účinok nitazoxanidu zasahuje do procesov závislých od zinku, ktoré sú zodpovedné za tvorbu biofilmu, pričom sa zameriava na zostavovanie biofilmu na molekulárnej úrovni bez priamej chelatácie zinku. Tento mechanizmus naznačuje potenciál nitazoxanidu bojovať proti infekciám spojeným s biofilmom prostredníctvom novej cesty, čo zdôrazňuje jeho hodnotu pri riešení komplexných bakteriálnych infekcií [45].

Dávkovanie látky nitazoxanid

Podľa odporúčaní FDA je dávka nitazoxanidu 500 mg perorálne s jedlom každých 12 hodín počas 3 dní pre pacientov vo veku 12 rokov a starších. Deťom vo veku 11 rokov a mladším sa tablety nitazoxanidu nemajú podávať, pretože dávka obsiahnutá v jednej tablete presahuje odporúčané množstvo pre túto vekovú skupinu.

Na základe vyššie uvedenej diskusie sa pri liečbe gastrointestinálnych infekcií spôsobených prvokmi optimalizujú dávky špeciálne pre vekovú skupinu pacienta:

- Pre dospelých s infekciou Giardia lamblia: Odporúča sa podávať nitazoxanid 500 mg perorálne každých 12 hodín s jedlom počas troch dní liečby.

- Na liečbu infekcie Giardia lamblia u detí: nitazoxanid sa podáva v dávke 7,5 mg/kg dvakrát denne počas troch dní.

- Na liečbu infekcií spôsobených Ascaris lumbricoides: typická dávka nitazoxanidu pre dospelých a deti vo veku 12 rokov a staršie je 500 mg perorálne každých 12 hodín s jedlom. Táto dávka sa zvyčajne odporúča počas troch dní.

- Pre deti do 12 rokov: Odporúčaná dávka na liečbu hnačky spôsobenej kryptosporídiami u detí bola rozdelená podľa vekových kategórií. Deti vo veku 1 - 3 roky dostávali 100 mg nitazoxanidu, deti vo veku 4 - 11 rokov dostávali 200 mg a dospievajúci vo veku 12 rokov a starší dostávali 500 mg. Tieto dávky sa podávali dvakrát denne počas troch dní.

- Pre dospelých a dospievajúcich od 12 rokov: V súvislosti s liečbou črevnej a pečeňovej amebiózy, ako aj hnačky vyvolanej kryptosporídiami je odporúčaná dávka 500 mg nitazoxanidu podávaná dvakrát denne. Dĺžka liečby sa líšila podľa stavu; pri amebióze bola stanovená desaťdňová liečba, zatiaľ čo pri hnačke vyvolanej kryptosporídiami postačovala trojdňová liečba.

- Na liečbu rotavírusovej hnačky u detí: V štúdii zameranej na deti s ťažkou rotavírusovou hnačkou sa podávala špecifická dávka 7,5 mg/kg perorálnej suspenzie nitazoxanidu dvakrát denne počas troch dní. Táto dávka bola určená hospitalizovaným deťom mladším ako 7 rokov.

- Na kryptosporidiózu súvisiacu s AIDS: Liečba pacientov s kryptosporidiózou súvisiacou s AIDS zahŕňala dávky nitazoxanidu od 500 do 1500 mg dvakrát denne, pričom dĺžka liečby a dávkovanie sa upravovali podľa reakcie a tolerancie pacienta.

**Nežiaduce reakcie a úvahy o nitazoxanide**.

Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami boli bolesť brucha, bolesť hlavy, chromatúria (zmena farby moču) a nevoľnosť. Pri sledovaní nad trhom sa zistili ďalšie nežiaduce účinky, ako je hnačka, gastroezofageálna refluxná choroba, závraty, dyspnoe, vyrážka a žihľavka, hoci ich presná frekvencia zostáva neistá vzhľadom na spontánny charakter hlásení [46].

Liekové interakcie, najmä s inými liekmi, ktoré sa silne viažu na plazmatické bielkoviny s úzkymi terapeutickými indexmi, ako je warfarín, si vyžadujú monitorovanie z dôvodu potenciálnej konkurencie o väzobné miesta. Rozsiahla väzba nitazoxanidu na plazmatické bielkoviny (>99,9%) si vyžaduje opatrnosť [46].

Úvahy o tehotenstve a dojčení upozorňujú na nedostatok údajov o prítomnosti nitazoxanidu v ľudskom mlieku a jeho účinkoch na dojčené deti alebo produkciu mlieka. Štúdie na gravidných potkanoch a králikoch na zvieratách nepreukázali žiadnu teratogenitu alebo fetotoxicitu pri dávkach výrazne vyšších, ako sú dávky odporúčané pre ľudí, čo naznačuje, že v tehotenstve u ľudí nehrozia žiadne riziká súvisiace s liekom.

Použitie nitazoxanidu v špecifických populáciách, vrátane pediatrických a geriatrických pacientov, zdôrazňuje bezpečnosť a účinnosť u osôb vo veku 12 až 17 rokov, pričom u osôb vo veku 11 rokov a mladších sa odporúča opatrnosť vzhľadom na dávkovanie [46].

Nitazoxanid, tolerancia a predávkovanie

Rozsah tolerovanej dávky: Nitazoxanid bol v štúdiách dobre tolerovaný až do maximálnej jednorazovej dávky 4 gramy (g), s jedlom alebo bez jedla [47]. Prijateľná denná dávka v štúdiách s opakovaným podávaním ukázala, že 0,5 g užívaných dvakrát denne (b.i.d.) bolo dobre tolerovaných len s miernymi vedľajšími účinkami na podobnej úrovni ako placebo [48].

Obavy z predávkovania: Vyššie dávky, ako napríklad 1 g i.m., sa spájajú so zvýšeným výskytom gastrointestinálnych vedľajších účinkov vrátane hnačky a brušných ťažkostí, čo naznačuje hranicu, nad ktorou sa tolerancia lieku znižuje [48]. Hoci sa ani pri vyšších dávkach nepozorovali žiadne významné zmeny elektrokardiogramu (EKG), vitálnych funkcií alebo laboratórnych výsledkov, zvýšená frekvencia nežiaducich účinkov nabáda k opatrnosti.

Bezpečnostný profil: Napriek zvýšenému výskytu nežiaducich účinkov pri vyšších dávkach zostáva bezpečnostný profil nitazoxanidu priaznivý, pričom až do maximálnej testovanej dávky 4 g neboli hlásené žiadne významné nežiaduce udalosti ani klinicky významné zmeny EKG, vitálnych funkcií alebo laboratórnych výsledkov [47].

Nitazoxanid - čo by ste ešte mali vedieť?

Pri užívaní nitazoxanidu treba mať na pamäti, že môže dôjsť k tzv. odumieraniu, t. j. veľké množstvo odumierajúcich organizmov v našom tele vylučuje toxíny, čo môže spôsobiť nevoľnosť, ako sú bolesti hlavy, slabosť, horúčka, bolesti svalov. Zvyčajne sa pri používaní nitazoxanidu používa aj aktívne uhlie alebo enterogél na neutralizáciu toxínov. Nitazoxanid môže tiež ovplyvniť našu prirodzenú mikroflóru, preto by sa mala na tento čas zaradiť probiotická liečba. Ak to nie je možné, možno použiť 2 čajové lyžičky citrátu horečnatého alebo askorbátu sodného. Dobré je tiež podporiť pečeň glutatiónom alebo n acetylcysteínom a harmančekovým a žihľavovým čajom.

Zhrnutie účinku nitazoxanidu ako antiparazitárneho činidla

Nitazoxanid, ktorý bol vyvinutý začiatkom 70. rokov 20. storočia ako 2-(acetyloxy)-N-(5-nitro-2-tiazolyl)benzamid, je známy svojou širokospektrálnou aktivitou proti rôznym parazitárnym a bakteriálnym patogénom. Jeho počiatočný úspech proti črevným hostiteľom viedol k schváleniu lieku FDA na liečbu infekcie Cryptosporidium; preukázal však aj účinnosť proti protozoárnym a mikrobiálnym infekciám, ako je Clostridium difficile a Mycobacterium tuberculosis. Úloha nitazoxanidu proti črevným červom, ako sú Ascaris lumbricoides a Giardia lamblia, zdôrazňuje jeho význam pri riešení parazitárnych infekcií, ktoré majú významný vplyv na zdravie vo svete. Okrem toho je pozoruhodný potenciál nitazoxanidu proti vírusovým ochoreniam vrátane jeho schopnosti znižovať vírusovú záťaž a zabraňovať progresii vírusových ochorení. Zaujímavé je, že antivírusové vlastnosti lieku v kombinácii s jeho protizápalovými účinkami sa skúmajú pre rôzne aplikácie vrátane liečby Crohnovej choroby a vírusovej hepatitídy, čo dokazuje jeho širokú použiteľnosť pri liečbe infekčných ochorení. Schopnosť nitazoxanidu bojovať proti rôznym infekciám, jeho bezpečnosť a potenciál nových medicínskych aplikácií zdôrazňujú jeho význam pri pomoci ľuďom udržať si zdravie v budúcnosti proti parazitom a mikróbom vrátane baktérií a vírusov.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tento článok je napísaný s cieľom vzdelávať a zvyšovať povedomie o diskutovanej látke. Je dôležité poznamenať, že diskutovaná látka je látka a nie konkrétny výrobok. Informácie obsiahnuté v texte vychádzajú z dostupných vedeckých štúdií a nie sú určené ako lekárske poradenstvo alebo na podporu samoliečby. Čitateľovi sa odporúča, aby všetky rozhodnutia týkajúce sa zdravia a liečby konzultoval s kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom.

Odkazy

 1. Rossignol J. F. (2014). Nitazoxanid: prvá širokospektrálna antivírusová látka vo svojej triede. Antivírusový výskum110, 94-103. https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2014.07.014 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7113776/
 2. Lloyd, A. E., Honey, B. L., John, B. M., & Condren, M. (2014). Možnosti liečby a úvahy o črevných helmintických infekciách. The Journal of pharmacy technology : jPT : oficiálna publikácia Asociácie farmaceutických technikov30(4), 130-139. https://doi.org/10.1177/8755122514533667 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34860931/
 3. Galvan-Ramirez, M. L., Rivera, N., Loeza, M. E., Avila, X., Acero, J., Troyo, R., & Bernal, R. (2007). Nitazoxanid v liečbe Ascaris lumbricoides vo vidieckej oblasti Colima, Mexiko. Časopis pre helmintológiu81(3), 255-259. https://doi.org/10.1017/S0022149X07747466 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17594741/
 4. Diaz, E., Mondragon, J., Ramirez, E., & Bernal, R. (2003). Epidemiológia a kontrola črevných parazitov pomocou nitazoxanidu u detí v Mexiku. Americký časopis tropickej medicíny a hygieny68(4), 384-385. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12875284/
 5. Juan, J. O., Lopez Chegne, N., Gargala, G., & Favennec, L. (2002). Porovnávacie klinické štúdie nitazoxanidu, albendazolu a praziquantelu pri liečbe askariózy, trichuriózy a hymenolepiózy u detí z Peru. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene96(2), 193-196. https://doi.org/10.1016/s0035-9203(02)90301-9 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12055813/
 6. Romero Cabello, R., Guerrero, L. R., Muñóz García, M. R., & Geyne Cruz, A. (1997). Nitazoxanid na liečbu črevných protozoárnych a helmintických infekcií v Mexiku. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene91(6), 701-703. https://doi.org/10.1016/s0035-9203(97)90531-9 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9580117/
 7. Rossignol, J. F., Lopez-Chegne, N., Julcamoro, L. M., Carrion, M. E., & Bardin, M. C. (2012). Nitazoxanid na empirickú liečbu detskej infekčnej hnačky. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene106(3), 167-173. https://doi.org/10.1016/j.trstmh.2011.11.007 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22301075/
 8. Doumbo, O., Rossignol, J. F., Pichard, E., Traore, H. A., Dembele, T. M., Diakite, M., Traore, F., & Diallo, D. A. (1997). Nitazoxanid v liečbe kryptosporidiovej hnačky a iných črevných parazitárnych infekcií spojených so syndrómom získanej imunodeficiencie v tropickej Afrike. Americký časopis tropickej medicíny a hygieny56(6), 637-639. https://doi.org/10.4269/ajtmh.1997.56.637 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9230795/
 9. Ortiz, J. J., Ayoub, A., Gargala, G., Chegne, N. L., & Favennec, L. (2001). Randomizovaná klinická štúdia nitazoxanidu v porovnaní s metronidazolom pri liečbe symptomatickej giardiózy u detí zo severného Peru. Alimentárna farmakológia a terapia15(9), 1409-1415. https://doi.org/10.1046/j.1365-2036.2001.01066.x https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11552913/
 10. Escobedo, A. A., Alvarez, G., González, M. E., Almirall, P., Cañete, R., Cimerman, S., Ruiz, A., & Pérez, R. (2008). Liečba giardiózy u detí: jednorazová dávka tinidazolu v porovnaní s 3-dňovým podávaním nitazoxanidu. Annals of tropical medicine and parasitology102(3), 199-207. https://doi.org/10.1179/136485908X267894 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18348774/
 11. Rossignol, J. F., Ayoub, A., & Ayers, M. S. (2001). Liečba hnačky spôsobenej Giardia intestinalis a Entamoeba histolytica alebo E. dispar: randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia nitazoxanidu. Časopis o infekčných chorobách184(3), 381-384. https://doi.org/10.1086/322038 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11443569/
 12. Speich, B., Marti, H., Ame, S. M., Ali, S. M., Bogoch, I. I., Utzinger, J., Albonico, M., & Keiser, J. (2013). Prevalencia črevných protozoárnych infekcií u detí školského veku na ostrove Pemba v Tanzánii a účinok jednorazovej dávky albendazolu, nitazoxanidu a albendazol-nitazoxanidu. Parazity a vektory6, 3. https://doi.org/10.1186/1756-3305-6-3 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23289920/
 13. Rodríguez-García, R., Rodríguez-Guzmán, L. M., & Cruz del Castillo, A. H. (1999). Eficacia y seguridad de mebendazol contra nitazoxanida en el tratamiento de Giardia lamblia en niños [Účinnosť a bezpečnosť mebendazolu v porovnaní s nitazoxanidom pri liečbe Giardia lamblia u detí]. Revista de gastroenterologia de Mexico64(3), 122-126. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10532139/
 14. Martínez-Rosas, V., Hernández-Ochoa, B., Morales-Luna, L., Ortega-Cuellar, D., González-Valdez, A., Arreguin-Espinosa, R., Rufino-González, Y., Calderón-Jaimes, E., Castillo-Rodríguez, R. A., Wong-Baeza, C., Baeza-Ramírez, I., Pérez de la Cruz, V., Vidal-Limón, A., & Gómez-Manzo, S. (2023). Nitazoxanid inhibuje dvojfunkčný enzým GlG6PD::6PGL Giardia lamblia: Biochemická a in silico charakterizácia nového cieľa, ktorý možno liečiť. Medzinárodný časopis molekulárnych vied24(14), 11516. https://doi.org/10.3390/ijms241411516 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37511272/
 15. Sabatke, B., Chaves, P. F. P., Cordeiro, L. M. C., & Ramirez, M. I. (2022). Synergický účinok polysacharidov z harmančekového čaju s nitazoxanidom zvyšuje účinnosť liečby proti. Giardia intestinalisLife (Bazilej, Švajčiarsko)12(12), 2091. https://doi.org/10.3390/life12122091 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36556456/
 16. Cedillo-Rivera, R., Chávez, B., González-Robles, A., Tapia, A., & Yépez-Mulia, L. (2002). In vitro účinok nitazoxanidu proti trofozoitom Entamoeba histolytica, Giardia intestinalis a Trichomonas vaginalis. Časopis eukaryotickej mikrobiológie49(3), 201-208. https://doi.org/10.1111/j.1550-7408.2002.tb00523.x https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12120985/
 17. Bernal-Redondo, R., Martínez-Méndez, L. G., Mendoza-Chavez, A., Velasco-Perales, D., & Chavez-Munguia, B. (2004). Hodnotenie in vitro účinku albendazolu, metronidazolu a nitazoxanidu na životaschopnosť a štruktúru cýst Giardia lamblia. Časopis pre submikroskopickú cytológiu a patológiu36(3-4), 241-245. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15906598/
 18. Rocco, P. R. M., Silva, P. L., Cruz, F. F., Melo-Junior, M. A. C., Tierno, P. F. G. M. M., Moura, M. A., De Oliveira, L. F. G., Lima, C. C., Dos Santos, E. A., Junior, W. F., Fernandes, A. P. S. M., Franchini, K. G., Magri, E., de Moraes, N. F., Gonçalves, J. M. J., Carbonieri, M. N., Dos Santos, I. S., Paes, N. F., Maciel, P. V. M., Rocha, R. P., ... SARITA-2 investigators (2021). Včasné použitie nitazoxanidu pri miernom ochorení COVID-19: randomizovaná, placebom kontrolovaná štúdia. Európsky respiračný časopis58(1), 2003725. https://doi.org/10.1183/13993003.03725-2020 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33361100/
 19. Medhat, M. A., El-Kassas, M., Karam-Allah, H., Al Shafie, A., Abd-Elsalam, S., Moustafa, E., Hassany, S. M., Salama, M., Abd Elghafar, M. S., Sayed, H., Badr, M., Kamal, D. T., Shamseldeen, A., Ossimi, A., Moaz, I., Esmael, H. E., Ezz Eldin, A. M., Ezzat, S., Abdelghaffar, H., & Abdelghaffar, K. (2022). Sofosbuvir/ledipasvir v kombinácii alebo samotný nitazoxanid sú bezpečnou a účinnou liečbou infekcie COVID-19: Randomizovaná kontrolovaná štúdia na repurposing antivirotík. Arabský gastroenterologický časopis : oficiálna publikácia Panarabskej gastroenterologickej asociácie23(3), 165-171. https://doi.org/10.1016/j.ajg.2022.04.005 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35690556/
 20. Rossignol, J. F., & El-Gohary, Y. M. (2006). Nitazoxanid v liečbe vírusovej gastroenteritídy: randomizované dvojito zaslepené placebom kontrolované klinické skúšanie. Alimentárna farmakológia a terapia24(10), 1423-1430. https://doi.org/10.1111/j.1365-2036.2006.03128.x https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17081163/
 21. Stelitano, D., La Frazia, S., Ambrosino, A., Zannella, C., Tay, D., Iovane, V., Montagnaro, S., De Filippis, A., Santoro, M. G., Porotto, M., & Galdiero, M. (2023). Antivírusová aktivita nitazoxanidu proti MorbillivirusČasopis o eradikácii vírusov9(4), 100353. https://doi.org/10.1016/j.jve.2023.100353 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38028567/
 22. Goel, V., Jain, A., Sharma, G., Jhajharia, A., Agarwal, V. K., Ashdhir, P., Pokharna, R., & Chauhan, V. (2021). Hodnotenie účinnosti nitazoxanidu pri nekomplikovanom amebickom abscese pečene. Indian journal of gastroenterology : oficiálny časopis Indickej gastroenterologickej spoločnosti40(3), 272-280. https://doi.org/10.1007/s12664-020-01132-w https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33991310/
 23. Glal, K. A. M., Abd-Elsalam, S. M., & Mostafa, T. M. (2021). Nitazoxanid verzus rifaximín v prevencii recidívy hepatálnej encefalopatie: Randomizovaná dvojito zaslepená kontrolovaná štúdia. Journal of hepato-biliary-pancreatic sciences28(10), 812-824. https://doi.org/10.1002/jhbp.947 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33768619/
 24. Abd-Elsalam, S., El-Kalla, F., Elwan, N., Badawi, R., Hawash, N., Soliman, S., Soliman, S., Elkhalawany, W., ElSawaf, M. A., & Elfert, A. (2019). A Randomized Controlled Trial Comparing Nitazoxanide Plus Lactulose With Lactulose Alone in Treatment of Overt Hepatic Encephalopathy (Randomizovaná kontrolovaná štúdia porovnávajúca nitazoxanid plus laktulózu so samotnou laktulózou pri liečbe nadmernej hepatálnej encefalopatie). Časopis klinickej gastroenterológie53(3), 226-230. https://doi.org/10.1097/MCG.0000000000001040 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29668561/
 25. Zumaquero-Ríos, J. L., Sarracent-Pérez, J., Rojas-García, R., Rojas-Rivero, L., Martínez-Tovilla, Y., Valero, M. A., & Mas-Coma, S. (2013). Fascioliáza a črevné parazitózy postihujúce školopovinné deti v Atlixco, štát Puebla, Mexiko: epidemiológia a liečba nitazoxanidom. PLoS zanedbávané tropické choroby7(11), e2553. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0002553 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24278492/
 26. Rossignol, J. F., Kabil, S. M., El-Gohary, Y., & Younis, A. M. (2007). Nitazoxanid v liečbe amébiózy. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene101(10), 1025-1031. https://doi.org/10.1016/j.trstmh.2007.04.001 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17658567/
 27. Rossignol, J. F., Kabil, S. M., El-Gohary, Y., Elfert, A., & Keeffe, E. B. (2008). Klinické skúšanie: randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia monoterapie nitazoxanidom na liečbu pacientov s chronickou hepatitídou C genotypu 4. Alimentárna farmakológia a terapia28(5), 574-580. https://doi.org/10.1111/j.1365-2036.2008.03781.x https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18616643/
 28. Favennec, L., Jave Ortiz, J., Gargala, G., Lopez Chegne, N., Ayoub, A., & Rossignol, J. F. (2003). Dvojito zaslepená, randomizovaná, placebom kontrolovaná štúdia nitazoxanidu v liečbe fascioliázy u dospelých a detí zo severného Peru. Alimentárna farmakológia a terapia17(2), 265-270. https://doi.org/10.1046/j.1365-2036.2003.01419.x https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12534412/
 29. Shawky, D., Salamah, A. M., Abd-Elsalam, S. M., Habba, E., Elnaggar, M. H., Elsawy, A. A., Baiomy, N., Bahaa, M. M., & Gamal, R. M. (2022). Terapeutický režim založený na nitazoxanide ako nová liečba infekcie Helicobacter pylori u detí a dospievajúcich: randomizovaná štúdia. Európska revue pre lekárske a farmakologické vedy26(9), 3132-3137. https://doi.org/10.26355/eurrev_202205_28730 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35587063/
 30. Shehata, M. A., Talaat, R., Soliman, S., Elmesseri, H., Soliman, S., & Abd-Elsalam, S. (2017). Randomizovaná kontrolovaná štúdia nového trojitého terapeutického režimu s obsahom nitazoxanidu (NTZ) v porovnaní s tradičným režimom na eradikáciu infekcie Helicobacter pylori. Helicobacter22(5), 10.1111/hel.12395. https://doi.org/10.1111/hel.12395 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28524341/
 31. Abd-Elsalam, S., Kobtan, A., El-Kalla, F., Elkhalawany, W., Nawasany, S. E., Saif, S. A., Yousef, M., Ali, L. A., Soliman, S., Mansour, L., Habba, E., Soliman, H., Rizk, F., & Shehata, M. A. (2016). Dvojtýždňová štvornásobná liečba na báze nitazoxanidu ako záchranná liečba pri eradikácii Helicobacter pylori: Skúsenosti z jedného centra. Medicína95(24), e3879. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000003879 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27310977/
 32. Abaza, B. E., Hamza, R. S., Farag, T. I., Abdel-Hamid, M. A., & Moustafa, R. A. (2016). HODNOTENIE ÚČINNOSTI NITAZOXANIDU PRI LIEČBE KRYPTOSPORIDIÓZY POMOCOU PCR VYŠETRENIA. Časopis Egyptskej parazitologickej spoločnosti46(3), 683-692. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30230765/
 33. Toychiev, A., Navruzov, B., Pazylova, D., Davis, N., Badalova, N., & Osipova, S. (2021). Črevné prvoky a helminty pri ulceróznej kolitíde a vplyv antiparazitárnej liečby na priebeh ochorenia. Acta tropica213, 105755. https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2020.105755 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33188747/
 34. Teran, C. G., Teran-Escalera, C. N., & Villarroel, P. (2009). Nitazoxanid vs. probiotiká na liečbu akútnej rotavírusovej hnačky u detí: randomizovaná, jednoslepá, kontrolovaná štúdia u bolívijských detí. International journal of infectious diseases : IJID : oficiálna publikácia Medzinárodnej spoločnosti pre infekčné choroby13(4), 518-523. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2008.09.014 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19070525/
 35. Rossignol, J. F., Kabil, S. M., el-Gohary, Y., & Younis, A. M. (2006). Účinok nitazoxanidu pri hnačke a enteritíde spôsobenej druhom Cryptosporidium. Klinická gastroenterológia a hepatológia : oficiálny časopis Americkej gastroenterologickej asociácie pre klinickú prax4(3), 320-324. https://doi.org/10.1016/j.cgh.2005.12.020 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16527695/
 36. Rossignol, J. F., Kabil, S. M., Said, M., Samir, H., & Younis, A. M. (2005). Účinok nitazoxanidu pri pretrvávajúcej hnačke a enteritíde spojenej s Blastocystis hominis. Klinická gastroenterológia a hepatológia : oficiálny časopis Americkej gastroenterologickej asociácie pre klinickú prax3(10), 987-991. https://doi.org/10.1016/s1542-3565(05)00427-1 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16234044/
 37. Rossignol J. F. (2006). Nitazoxanid v liečbe kryptosporidiózy súvisiacej so syndrómom získanej imunitnej nedostatočnosti: výsledky programu súcitného používania v Spojených štátoch u 365 pacientov. Alimentárna farmakológia a terapia24(5), 887-894. https://doi.org/10.1111/j.1365-2036.2006.03033.x https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16918894/
 38. Rossignol, J. F., Abu-Zekry, M., Hussein, A., & Santoro, M. G. (2006). Účinok nitazoxanidu na liečbu ťažkej rotavírusovej hnačky: randomizovaná dvojito zaslepená placebom kontrolovaná štúdia. Lancet (Londýn, Anglicko)368(9530), 124-129. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(06)68852-1 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16829296/
 39. Rossignol, J. F., Hidalgo, H., Feregrino, M., Higuera, F., Gomez, W. H., Romero, J. L., Padierna, J., Geyne, A., & Ayers, M. S. (1998). Dvojito "slepá" placebom kontrolovaná štúdia nitazoxanidu pri liečbe kryptosporidiovej hnačky u pacientov s AIDS v Mexiku. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene92(6), 663-666. https://doi.org/10.1016/s0035-9203(98)90804-5 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10326116/
 40. Rossignol, J. F., Ayoub, A., & Ayers, M. S. (2001). Liečba hnačky spôsobenej Cryptosporidium parvum: prospektívna randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia nitazoxanidu. Časopis o infekčných chorobách184(1), 103-106. https://doi.org/10.1086/321008 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11398117/
 41. Xu, M., Yao, Z., Kong, J., Tang, M., Liu, Q., Zhang, X., Shi, S., Zheng, X., Cao, J., Zhou, T., & Wang, Z. (2024). Antiparazitárny nitazoxanid potencuje kolistín proti kolistín-rezistentným Acinetobacter baumanniiEscherichia coli in vitro a in vivoMikrobiologické spektrum12(1), e0229523. https://doi.org/10.1128/spectrum.02295-23 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38032179/
 42. Shamir, E. R., Warthan, M., Brown, S. P., Nataro, J. P., Guerrant, R. L., & Hoffman, P. S. (2010). Nitazoxanid inhibuje produkciu biofilmu a hemaglutináciu enteroagregatívnych kmeňov Escherichia coli blokovaním zostavovania fimbrie AafA. Antimikrobiálne látky a chemoterapia54(4), 1526-1533. https://doi.org/10.1128/AAC.01279-09 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20086145/
 43. Guga, G., Houpt, E. R., Elwood, S., Liu, J., Kimathi, C., Mosha, R., Temu, M., Maro, A., Mujaga, B., Swai, N., Pholwat, S., McQuade, E. T. R., Mduma, E. R., DeBoer, M. D., & Platts-Mills, J. (2023). Impact of azithromycin and nitazoxanide on the enteric infections and child growth: Findings from the Early Life Interventions for Childhood Growth and Development in Tanzania (ELICIT) trial (Vplyv azitromycínu a nitazoxanidu na črevné infekcie a rast detí: Zistenia zo štúdie ELICIT (Early Life Interventions for Childhood Growth and Development in Tanzania)). PloS one18(12), e0294110. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0294110 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38127924/
 44. Kaul, G., Akhir, A., Shukla, M., Rawat, K. S., Sharma, C. P., Sangu, K. G., Rode, H. B., Goel, A., & Chopra, S. (2022). Nitazoxanid potencuje linezolid proti Staphylococcus aureus rezistentnému na linezolid in vitro a in vivo. Časopis o antimikrobiálnej chemoterapii77(9), 2456-2460. https://doi.org/10.1093/jac/dkac201 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35748613/
 45. Tchouaffi-Nana, F., Ballard, T. E., Cary, C. H., Macdonald, T. L., Sifri, C. D., & Hoffman, P. S. (2010). Nitazoxanid inhibuje tvorbu biofilmu Staphylococcus epidermidis blokovaním akumulácie na povrchoch. Antimikrobiálne látky a chemoterapia54(7), 2767-2774. https://doi.org/10.1128/AAC.00901-09 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20404119/
 46. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2021/021497s017lbl.pdf
 47. Stockis, A., Allemon, A. M., De Bruyn, S., & Gengler, C. (2002). Farmakokinetika a znášanlivosť nitazoxanidu u človeka pri použití jednorazových stúpajúcich perorálnych dávok. International journal of clinical pharmacology and therapeutics, 40(5), 213-220. https://doi.org/10.5414/cpp40213 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12051573/

Stockis, A., De Bruyn, S., Gengler, C., & Rosillon, D. (2002). Farmakokinetika a znášanlivosť nitazoxanidu u človeka počas 7-dňového dávkovania 0,5 g a 1 g i.m.. International journal of clinical pharmacology and therapeutics, 40(5), 221-227. https://doi.org/10.5414/cpp40221 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12051574/

Zdravý newsletter

Chcete byť informovaní o najnovších správach, špeciálnych ponukách a najnovšom výskume v oblasti peptidov? Prihláste sa na odber nášho newslettera! Je to najjednoduchší spôsob, ako nezmeškať žiadne novinky, propagačné akcie a získať exkluzívne odborné rady o peptidoch a zdravom životnom štýle. Pridajte sa k našej komunite a objavme silu peptidov spoločne!

Semax Poľsko

Poďme sa porozprávať

info@semaxpolska.pl

Odborné konzultácie

Autorské práva © 

Tvorba a umiestňovanie webových stránok - IT HEROES

0
  Váš nákupný košík
  Kôš je prázdnySpäť do obchodu
  Pridať do košíka