BPC 157 - Vzdelávací materiál

 1. Regeneračná činnosť
 2. Urýchľuje hojenie rán a skracuje čas zotavenia po operácii
 3. Podporuje regeneráciu väzov a šliach po zranení
 4. Má protizápalový účinok
 5. Zmierňuje žalúdočné vredy
 6. Má antidepresívne účinky (stimuluje GABA)

Aby sa dosiahli podobné účinky ako vo vedeckých štúdiách, bpc 157 by sa mal používať 60 dní v dávke približne 500 mcg denne.

BPC-157: Komplexný prehľad priaznivých účinkov produktu

Peptid BPC-157 preukázal sľubné priaznivé účinky vo viacerých oblastiach regeneratívnej medicíny. V nasledujúcich častiach sa analyzujú potenciálne prínosy uvedené v rôznych štúdiách. Zahŕňajú rôzne aspekty a sféry pôsobenia prípravku, od farmakokinetiky - ako telo absorbuje, distribuuje, metabolizuje a vylučuje peptid - až po moduláciu základných telesných procesov.

Čo je BPC-157?

"Telová ochranná zlúčenina 157", bežne označovaná ako BPC-157, je peptid izolovaný najmä z ľudskej žalúdočnej šťavy. Zlúčenina pozostáva z 15 aminokyselín a má vysokú molekulovú hmotnosť 1419 Da. BPC-157, známa aj ako BPC-15, BPC157, PL-10, PLD-116 alebo PL14736, vykazuje pozoruhodný terapeutický potenciál, najmä pri liečbe ťažkých traumatických a stresových poranení. Je známe, že podporuje hojenie rôznych poranení a rán vrátane väzov, šliach a zlomenín [1, 2].

Zistilo sa, že má významný prínos pre srdce, pečeň, pankreas a svalové tkanivá, ako aj pre rohovku a nervový systém. Okrem toho sa jeho ochranný účinok rozširuje aj na gastrointestinálny trakt a poskytuje pozoruhodné výhody pre sliznicu pažeráka, žalúdka, dvanástnika a hrubého čreva. Okrem ochranných vlastností vykazuje BPC-157 aj cytoprotektívne a protizápalové vlastnosti, pričom zohráva kľúčovú úlohu pri udržiavaní a zachovávaní integrity epitelových tkanív.

Stabilita BPC-157

BPC-157 (acetátová soľ) vykazuje vysokú stabilitu vo forme prášku pri izbovej teplote. Vykonal sa test, ktorý ukázal, že skladovanie suchého peptidu v acetátovej forme pri teplote 50 stupňov Celzia pri 65% počas 30 dní viedlo k stabilite 91,98%. Treba poznamenať, že 50 stupňov je pre proteíny veľmi vysoká teplota. Po rozpustení vo vode by sa mal peptid skladovať v chladničke. Vykonal sa test stability peptidu BPC-157 vo vode pri teplote 50 stupňov Celzia. Po 65 hodinách dosiahol peptid stabilitu 55,25%. BPC-157 vo forme acetátovej soli, ktorá sa najčastejšie používa na injekcie, vykazuje strednú stabilitu v prostredí ľudského žalúdka. Vykonal sa test a BPC-157 vo forme acetátovej soli sa umiestnil do prostredia ľudského žalúdka pri PH 2. Stabilita peptidu po 30 minútach bola 21,4% a po jednej hodine 8,2%. Vyššia stabilita sa dosiahla pri vyššom PH. Pre PH 3 bola 41,7% po 30 minútach a 26,1% po jednej hodine. Peptid už vykazoval pomerne dobrú stabilitu pri PH 4, pričom po jednej hodine bola stabilita 90%. Treba poznamenať, že PH žalúdka sa zvyčajne ustáli okolo 2 na lačný žalúdok a po jedle stúpne na približne 3. Z toho možno usúdiť, že peptid BPC-157 sa rýchlo strávi, ak sa PH žalúdka nezvýši na 4. Krátkodobo vyššie PH žalúdka možno dosiahnuť vypitím pohára vody s polievkovou lyžicou jedlej sódy pred spaním na lačný žalúdok. BPC-157 je oveľa stabilnejší vo forme arginínovej soli a práve táto soľ sa považuje za vhodnú na perorálne použitie[5].

Stabilita arginínovej soli BPC-157

Stabilita rôznych foriem BPC-157 sa testovala za viacerých podmienok vrátane vysokej teploty 50 stupňov Celzia. Výsledky ukázali, že arginínová soľ BPC-157, známa aj ako Arg-BPC, je pri tejto vysokej teplote obzvlášť stabilná. To znamená, že Arg-BPC sa môže bezpečne skladovať pri izbovej teplote bez degradácie alebo straty účinnosti [5].

Tradične sa predpokladalo, že BPC-157 je peptid (typ bielkovinovej molekuly), ktorý je nestabilný a rýchlo sa rozkladá v kyslom prostredí žalúdočnej šťavy. Táto nestabilita bola obzvlášť viditeľná pri acetátovej soli BPC-157. V dôsledku toho sa v žalúdku rozkladá, čo má za následok nízku biologickú dostupnosť a menšiu účinnosť ako perorálneho lieku.

Testy však ukázali, že Arg-BPC je v žalúdočnej šťave výrazne stabilnejší ako predchádzajúce formy BPC-157 vrátane acetátovej formy. Táto zvýšená stabilita znamená, že po perorálnom užití môže Arg-BPC prežiť kyslé prostredie žalúdka bez toho, aby sa príliš rýchlo rozkladal, čo ho robí účinnejším liekom. Okrem zvýšenej stability v žalúdku Arg-BPC preukázal aj vyššiu stabilitu pri zvýšených teplotách [5]. To z neho robí robustnejšiu a spoľahlivejšiu formu BPC-157 na rôzne aplikácie, najmä na perorálne podávanie. Konkrétne BPC-157 vykazoval 99,01% stabilitu po 388 hodinách vo vode pri 50 stupňoch Celzia. V žalúdočnom prostredí človeka vykazoval 90% stabilitu po 3 hodinách pri ph 3. Pri PH nižšom ako 3 vykazoval peptid oveľa menšiu stabilitu, preto sa odporúča užívať ho po jedle, keď je žalúdočné PH rovné alebo vyššie ako 3 [5].

Prečo je BPC-157 acetát určený len na injekčné a nie na perorálne podanie? BPC-157, pripravený ako acetát, má problémy so stabilitou, najmä po vystavení kyslému prostrediu žalúdka. Preto sa acetát BPC-157 zvyčajne podáva skôr injekčne ako perorálne [5].

Keď sa BPC-157 acetát dostane do žalúdka, kyselina v žalúdočnej šťave spôsobí jeho rozpad skôr, ako sa môže úplne vstrebať a poskytnúť potenciálne zdravotné výhody. To obmedzuje jeho účinnosť ako perorálneho lieku [5]. Preto, aby sa obišlo akútne kyslé prostredie žalúdka, sa BPC-157 acetát zvyčajne podáva injekčne. Táto priama cesta zabezpečuje, že sa dostane do krvného obehu bez predchádzajúcej degradácie v žalúdku.

Absorpcia peptidu BPC-157 do nosa. Molekulová hmotnosť BPC-157 je 1419 Da. To znamená, že molekula BPC-157 je relatívne veľká v porovnaní s molekulou Semaxu, ktorá má 813,93 Da. Semax má v štúdiách preukázaný účinok pri intranazálnom podávaní. Predpokladá sa, že veľkosť častíc 1419 Da ďalej umožňuje nazálnu absorpciu, ale horšie. Riešením môže byť rozpustenie stabilného peptidu BPC-157 Arg vo fyziologickom roztoku s pridaním 3% DMSO. Pridanie DMSO umožňuje absorpciu oveľa väčších molekúl, ktoré by sa za normálnych okolností neabsorbovali.

Metódy dávkovania BPC-157

BPC-157 možno nájsť v rôznych liekových formách vrátane perorálnej, intranazálnej, topickej a parenterálnej [3]. Injekčná forma sa široko používa vďaka priamemu transportu látky a rýchlej absorpcii. K dispozícii sú však aj alternatívne formy, ako sú nosové spreje a kapsuly. Nosové spreje ponúkajú pohodlie neinvazívnej aplikácie, zatiaľ čo kapsuly sa môžu užívať perorálne. To z nich robí užívateľsky prívetivejšiu možnosť pre tých, ktorým nevyhovujú injekcie. Účinnosť každej formy môže závisieť od konkrétneho scenára použitia, individuálnych preferencií a celkového komfortu spojeného so spôsobom podávania.

Farmakokinetika BPC

Farmakokinetika BPC-157, teda spôsob, akým sa peptid metabolizuje v tele, bola podrobne preskúmaná [4]. Tu je zjednodušený prehľad niektorých kľúčových zistení:

 • BPC-157 nezostáva v tele dlho. Jeho "polčas rozpadu", t. j. čas potrebný na to, aby polovica prípravku opustila telo, je menej ako 30 minút. To je typické pre látky vyrobené z peptidov.
 • Prípravok sa v organizme správa predvídateľne a vykazuje "lineárnu farmakokinetiku", čo znamená, že jeho účinok je úmerný dávke u potkanov aj psov plemena bígl pri všetkých testovaných dávkach.
 • Po vstreknutí do svalu dosiahne BPC-157 najvyššiu koncentráciu v krvi veľmi rýchlo - už za deväť minút.
 • Viacnásobné užívanie BPC-157 počas 7 dní výrazne nemení spôsob, akým telo spracováva prípravok, v porovnaní s jednorazovým podaním rovnakej dávky.
 • Percentuálny podiel látky, ktorá sa dostane do krvného obehu a vyvolá účinný účinok, známy ako "biologická dostupnosť", bol 14%-19% u potkanov a 45%-51% u psov plemena bígl pri podávaní svalovou injekciou.
 • Tak ako iné peptidové prípravky, aj BPC-157 sa z tela odstraňuje najmä prostredníctvom pečene a obličiek.
 • BPC-157 je distribuovaný v rôznych telesných tkanivách, pričom vyššie hladiny sa nachádzajú v obličkách, pečeni, žalúdočnej stene, týmuse (malý orgán, ktorý produkuje imunitné bunky) a slezine v porovnaní s krvou.
 • Nakoniec sa BPC-157 rozkladá alebo "metabolizuje" na jednu aminokyselinu známu ako prolín, ktorú možno nájsť v krvi, moči a stolici.

Dávkovanie BPC-157

Odporúčania pre dávkovanie BPC-157 sa často odvodzujú zo štúdií na potkanoch, pretože väčšina týchto štúdií využívala perorálne podávanie, ktoré sa ukázalo ako prospešné. Je však dôležité poznamenať, že priamy prevod dávok zo zvierat na ľudí nie je vždy presný vzhľadom na rozdiely v metabolizme, fyziológii a veľkosti organizmov. Účinná perorálna dávka u potkanov 10 μg/kg sa u ľudí prekladá na odhadovanú dávku 1,6 μg/kg. Na základe týchto štúdií by preto odhadované dávky BPC-157 pre osoby s rôznou telesnou hmotnosťou boli [6]:

 • Pre osobu s hmotnosťou 70 kg by odhadovaná dávka bola približne 110 μg.
 • U osoby s hmotnosťou 90 kg sa dávka zvýši na približne 145 μg.
 • Pre osobu s hmotnosťou 115 kg je odporúčaná dávka približne 180 μg.

V iných štúdiách je odporúčaná dávka BPC-157 zvyčajne okolo 200 mcg (mikrogramov). Táto dávka sa zvyčajne podáva subkutánnou injekciou, aby sa zabezpečila optimálna absorpcia a účinnosť.

Upozorňujeme, že ide o odhady a optimálna dávka sa môže líšiť v závislosti od individuálnych faktorov. V praxi sa peptid BPC-157 veľmi často používa kulturistami pri rôznych zraneniach a úrazoch. Používajú dávky približne 500 mcg denne rozložené do 2 dávok, predpokladá sa, že tieto dávky sú najúčinnejšie.

Potenciálne zdravotné prínosy BPC-157: Terapeutický prostriedok pri rôznych ochoreniach

BPC-157 preukázal obrovské zdravotné výhody. Nasledujúce časti poskytujú zrozumiteľný prehľad týchto potenciálnych prínosov vrátane jeho funkcií, mechanizmov, ktoré využíva, a typov experimentov vykonaných na vyhodnotenie jeho účinkov.

BPC-157 a centrálny nervový systém

BPC-157 poskytuje potenciálne výhody pre mozog a nervový systém [7]. Pôsobí niekoľkými spôsobmi vrátane zmeny spôsobu fungovania určitých génov v tele, interakcie so systémom oxidu dusnatého a pomoci telu zotaviť sa zo zranení.

 • Cievna mozgová príhoda:V niektorých pokusoch na zvieratách, napríklad na potkanoch, vedci podávali BPC-157 potkanom po prekonaní mozgovej príhody. Podávaním BPC-157 potkanom vedci zistili, že pomáha napraviť poškodenie mozgových neurónov, buniek, ktoré prenášajú informácie v mozgu [7, 8].

BPC-157 tiež pomohol obnoviť funkcie, ako je pamäť, pohyb a koordinácia, a zdá sa, že ovplyvnil určité gény v časti mozgu nazývanej hipokampus, ktorá zohráva dôležitú úlohu pri tvorbe pamäte.

 • Schizofrénia a katalepsia: V iných experimentoch sa tiež ukázalo, že BPC-157 pomáha zvládať príznaky podobné schizofrénii a katalepsii. Katalepsia je stav, pri ktorom môže človek na dlhý čas uviaznuť v jednej polohe, zatiaľ čo schizofrénia je vážna duševná porucha, ktorá ovplyvňuje spôsob, akým človek myslí, cíti a správa sa. Tieto výhody sa dosiahli tým, že BPC-157 riadi pôsobenie systému oxidu dusnatého v kombinácii s rôznymi látkami, ktoré ovplyvňujú dopamín, čo je chemická látka v mozgu, ktorá zohráva hlavnú úlohu pri pocite potešenia [7].
 • Poranenie miechy: Navyše výskumníci zistili, že keď sa BPC-157 podával potkanom s kompresiou miechy (vážne poranenie, ktoré môže viesť k ochrnutiu), pomohol im zotaviť sa a pôsobil proti ochrnutiu ich chvostov. BPC-157 tiež pomohol liečiť poruchy mozgu, zmierniť zápal a podporiť regeneráciu nervov a funkciu ciev po poranení [7, 9, 10].
 • BPC-157 oproti systému GABA: BPC-157 interaguje so systémom GABA. GABA je skratka pre kyselinu gama-aminomaslovú, typ prirodzeného sedatíva v našom tele. Pomáha regulovať mnohé správanie a reakcie vrátane niektorých súvisiacich s funkciami oblasti mozgu nazývanej striatum [7, 53].

Niektoré poruchy systému GABA, napríklad poruchy spôsobené užívaním liekov, ako je diazepam, môžu viesť k zvýšenej tolerancii (potreba väčšieho množstva lieku na dosiahnutie rovnakého účinku) alebo abstinenčným príznakom. Je zaujímavé, že BPC-157 môže pôsobiť proti týmto poruchám, čo z neho robí možnú voľbu liečby takýchto problémov. Napríklad v súvislosti s diazepamom sa ukázalo, že BPC-157 pôsobí proti vzniku tolerancie a závislosti od lieku, čo sú významné vedľajšie účinky dlhodobej liečby diazepamom.

Okrem toho má BPC-157 antikonvulzívne účinky, čo znamená, že môže pomôcť predchádzať záchvatom alebo znížiť ich závažnosť. To je ďalší potenciálny prínos, najmä pre ľudí, ktorí bojujú s chorobami charakterizovanými záchvatmi [7, 53].

Tieto experimenty naznačujú, že BPC-157 môže poskytnúť novú liečbu celého radu porúch centrálneho nervového systému, ktorý zahŕňa mozog a miechu.

BPC a pohybový aparát

BPC-157 má významný potenciál pri liečbe rôznych poranení pohybového aparátu [11]. Okrem iného:

 • Šľachy a väzy: Spojivové tkanivá, ktoré spájajú svaly s kosťami a kĺbmi, sa hojia pomaly kvôli obmedzenému prívodu krvi. Štúdie na potkanoch však ukázali, že BPC-157 môže tento proces hojenia urýchliť. V experimentoch, v ktorých boli zámerne poškodené Achillove šľachy, viedlo podávanie BPC-157 k výrazne lepšej regenerácii, čo viedlo k silnejším a zdravším šľachám, ako bolo vidieť pri mikroskopickej analýze [12]. Tieto účinky sa navyše neobmedzovali len na Achillovu šľachu; podobné zlepšenia sa pozorovali aj v iných šľachách a väzoch. Zdá sa, že spôsob podania, perorálne, lokálne alebo intraperitoneálne, nemá vplyv na účinnosť peptidu, čo naznačuje široké spektrum potenciálnych terapeutických aplikácií [11, 13].
 • Poranenia kostrového svalstva: Okrem väzov a šliach štúdie preukázali úlohu BPC-157 pri hojení poranení kostrového svalstva. Napríklad v experimentoch, pri ktorých bol potkanom zámerne prerezaný štvorhlavý sval stehna, systémové podávanie BPC-157 podporovalo nepretržité hojenie počas 72 dní [14]. Okrem toho pomohol udržať funkčné zotavenie svalu, čo naznačuje významný terapeutický potenciál.
 • Hojenie svalov:Priaznivý účinok BPC-157 sa pozoroval aj v prípadoch, keď bolo hojenie inak narušené v dôsledku liečby kortikosteroidmi. Peptid nielenže navodil rýchlejšiu rýchlosť hojenia, ale pomohol aj obnoviť plnú funkciu svalov [15].

Možné mechanizmy

Možný mechanizmus účinku BPC-157 na muskuloskeletálny systém zahŕňa [11-17]:

 • Aktivácia dráhy FAK-Paxillin: Zdá sa, že BPC-157 podporuje rast a pohyb šľachových buniek. To je dôležité, pretože tieto bunky zohrávajú dôležitú úlohu pri obnove poškodených šliach.
 • Vplyv na zloženie buniek: Zdá sa, že BPC-157 mení rovnováhu buniek podieľajúcich sa na hojení. Zvyšuje počet niektorých užitočných buniek a znižuje počet niektorých potenciálne škodlivých buniek. Predpokladá sa, že táto zmena podporuje lepšie hojenie a tvorbu kolagénových vlákien, ktoré sú kľúčovou zložkou našich šliach.
 • Odolnosť voči poškodeniu vyvolanému kortikosteroidmi: BPC-157 môže tiež pomôcť pri hojení svalov, a to aj v prítomnosti látok, ktoré spomaľujú hojenie (ako sú kortikosteroidy). To môže byť veľmi dôležité pre ľudí podstupujúcich určité typy liečby.
 • Zníženie proteolýzy: BPC-157 môže spomaliť rozklad bielkovín v našich svaloch. To môže byť užitočné v situáciách, keď sa snažíme vyliečiť svalové zranenie.
 • Podpora rastu nových ciev: BPC-157 môže podporovať rast nových ciev. To je kľúčovou súčasťou procesu hojenia, pretože do poškodenej oblasti dodáva viac živín a pomáha odstraňovať produkty látkovej výmeny. Zdá sa, že látka tento proces posilňuje zvýšením aktivity určitých molekúl, ktoré stimulujú rast krvných ciev.
 • Regulácia receptora rastového hormónu: BPC-157 môže tiež zvýšiť aktivitu receptorov rastového hormónu. Tento receptor interaguje s rastovými hormónmi, ktoré môžu stimulovať rast a reprodukciu buniek. Ak je tento receptor aktívnejší, môže to viesť k lepšiemu hojeniu.

Tieto potenciálne mechanizmy účinku BPC-157 sú prísľubom ako terapeutický prostriedok pre rôzne muskuloskeletálne poranenia a potenciálne ponúkajú nový prístup k zlepšeniu hojenia a regenerácie v týchto oblastiach.

BPC-157 a mozog: potenciálna neuroprotektívna schopnosť

 • Poškodenie mozgu: BPC-157 vykazuje potenciál pri liečbe poškodenia mozgu. V štúdiách na myšiach sa použitím BPC-157 znížila úroveň poškodenia mozgu a závažnosť krvácania a rezných rán v mozgu. Prípravok tiež pomohol znížiť opuch mozgu. Keď sa BPC-157 podával tesne pred poranením alebo bezprostredne po ňom, zlepšil proces zotavovania, čo viedlo k lepšiemu vedomiu a nižšej úmrtnosti myší [18, 19].
 • Opuch a poškodenie mozgu a poškodenie periférnych orgánov:V inej štúdii sa ukázalo, že BPC-157 pomáha pri komplexnom syndróme, ktorý zahŕňal opuch mozgu a poškodenie mozgu a iných orgánov. BPC-157 pomohol zmierniť problémy spôsobené zablokovanými cievami v mozgu aj v iných častiach tela. Dokáže znížiť opuch mozgu a normalizovať zvýšený tlak v mozgu. Táto štúdia naznačuje, že BPC-157 môže mať široký prínos pri riešení zablokovania krvných ciev a súvisiacich symptómov [20-22].

BPC-157 a kardiovaskulárne zdravie

 • BPC-157 a zlyhanie srdca: V štúdiách na zvieratách so zlyhaním srdca, pri ktorom srdce nedokáže prečerpávať dostatok krvi na uspokojenie potrieb organizmu, BPC-157 pomohol zmierniť príznaky, ako je zväčšené srdce, srdcové lézie a preťaženie srdca. Zlúčenina bola tiež schopná pôsobiť proti stavom srdcového zlyhania spôsobeným škodlivými látkami, ako je alkohol alebo lítium, alebo fyzickými problémami, ako sú zablokované žlčové cesty alebo zvýšený brušný tlak. Vedci sa domnievajú, že tieto výhody môžu byť spôsobené interakciou BPC-157 s určitými biologickými systémami a jeho schopnosťou chrániť bunky pred poškodením [23].
 • BPC-157 a infarkt myokardu

Štúdie ukázali, že BPC-157 môže pomôcť pri liečbe infarktu u laboratórnych zvierat. Po podaní BPC-157 sa u zvierat prejavilo menšie poškodenie srdca a ich srdcia naďalej dobre fungovali. Zlúčenina tiež pomohla zabrániť zrážaniu krvi a nepravidelnému srdcovému rytmu a zároveň chránila mozog [24]. Tieto výhody sa prejavili bez ohľadu na spôsob podávania BPC-157, čo naznačuje, že môže byť sľubnou liečbou infarktu a súvisiacich stavov.

 • BPC-157 a krvné zrazeniny: BPC-157 sa tiež ukázal ako prospešný pri riešení škodlivých prípadov zrážania krvi. V rôznych štúdiách na zvieratách bola táto zlúčenina účinná pri znižovaní zrážania krvi v tepnách aj žilách. Pomáhala tiež udržiavať funkciu krvných doštičiek, buniek, ktoré pomáhajú zrážaniu krvi, a to aj v prítomnosti liekov, ktoré zrážanie krvi inhibujú. Účinok na zrážanie krvi môže súvisieť so schopnosťou BPC-157 interagovať s výstelkou ciev a chrániť ju a s jeho účinkom na systém oxidu dusnatého, systém, ktorý sa podieľa na mnohých procesoch v tele vrátane regulácie prietoku krvi [25].
 • BPC-157 a problémy s krvným tlakom: BPC-157 preukázal potenciál pri riešení závažných porúch krvného tlaku, ako je veľmi vysoký krvný tlak v lebečnej, portálnej a dutej žile (hlavné cievy v tele) a veľmi nízky krvný tlak v hlavnej tepne (aorte). Bol účinný aj pri závažnej strate objemu krvi a nízkom krvnom tlaku [26, 27]. Zaujímavé je, že zlúčenina nemala žiadny účinok na normálny krvný tlak, čo naznačuje, že jej účinok je zameraný skôr na riešenie špecifických abnormálnych stavov než na všeobecnú reguláciu krvného tlaku.
 • BPC-157 a nepravidelný srdcový rytmus: BPC-157 sa ukázal ako sľubný liek na liečbu nepravidelného srdcového rytmu (arytmie) pri rôznych experimentálnych stavoch vrátane infarktu myokardu a srdcového zlyhania. Svoj účinok na arytmiu môže vyvolať ovplyvnením účinku oxidu dusnatého, zlúčeniny v tele, ktorá má ochranný účinok na srdce [28]. Na úplné pochopenie toho, ako môže BPC-157 pomôcť pri liečbe arytmií a súvisiacich stavov, je potrebný ďalší výskum.
 • BPC-157 proti krvácaniu a trombocytopénii: V štúdii na potkanoch peptid BPC-157 preukázal potenciál pri kontrole nadmerného krvácania a potláčaní nízkeho počtu krvných doštičiek, čo je stav nazývaný trombocytopénia. Štúdia použila BPC-157 u potkanov s amputáciou chvosta a ukázala sľubné výsledky skrátením času krvácania [29]. To otvára možnosti, aby BPC-157 pomohol pri stavoch, kde je kontrola krvácania kľúčová. Experiment sa uskutočnil na potkanoch a očakávame štúdie na ľuďoch, ktoré tieto zistenia potvrdia.
 • BPC-157 a syndróm vnútrobrušnej tiesne: V štúdiách na potkanoch sa preukázalo, že podávanie BPC-157 významne zmierňuje syndróm vnútrobrušnej tiesne, závažný stav, pri ktorom sa v brušnej dutine vytvára tlak. Táto liečba účinne zlepšila prietok krvi, znížila opuch a preťaženie v rôznych orgánoch a zvrátila škodlivé udalosti zvyčajne spojené s týmto syndrómom. BPC-157 dokonca preukázal potenciál pri riešení srdcových arytmií u týchto potkanov [30]. Tieto výsledky naznačujú potenciál BPC-157 ako liečby syndrómu vnútrobrušnej tiesne.
 • Úloha BPC-157 pri cievnej oklúzii a orgánovej dysfunkcii

BPC-157 preukázal významné účinky proti cievnej obštrukcii a orgánovej dysfunkcii. V prípade cievnej obštrukcie peptid podporoval nábor kolaterálnych ciev, ktoré zabezpečujú prietok krvi mimo miesta obštrukcie. Tento účinok viedol k zníženiu hypertenzie a zlepšeniu abnormalít EKG. Použitie BPC-157 viedlo aj k takmer úplnému odstráneniu venóznej a arteriálnej trombózy. Napokon prípravok pomohol zmierniť lézie a dysfunkcie vo viacerých orgánoch [31].

BPC-157 a psychologické stavy/neurónové vysielače

 • BPC-157 a depresia: Potenciálny antidepresívny účinok žalúdočného pentadekapeptidu BPC-157 sa testoval na dvoch modeloch depresie u potkanov, a to na teste núteného plávania a chronickom nepredvídateľnom strese [32]. V teste núteného plávania viedla liečba BPC-157 k skráteniu času imobility, podobne ako pri bežných antidepresívach. Pri modeli chronického nepredvídateľného stresu, pri ktorom účinnosť konvenčných antidepresív často klesá, BPC-157 konzistentne vykazoval antidepresívne účinky. Konvenčné antidepresívum imipramín zvyčajne vyžadovalo dlhšiu dobu podávania, aby sa prejavil jeho účinok, ale BPC-157 znížil imobilitu po krátkodobej aj dlhodobej liečbe.

Tieto zistenia naznačujú, že BPC-157 môže mať antidepresívne vlastnosti, čo naznačuje jeho potenciál ako terapeutickej možnosti na liečbu depresie.

 • BPC-157 a serotonínový syndróm: Serotonínový syndróm je stav, ktorý sa často vyskytuje v dôsledku inhibície monoaminooxidázy (MAO) a expozície serotonínu (5-HT). V experimentálnych štúdiách s potkanmi vykazoval BPC-157 významné priaznivé účinky. Pôsobil proti vzniku serotonínového syndrómu alebo ho neovplyvňoval [33]. Priaznivé účinky sa prejavili najmä v prípadoch ťažkého serotonínového syndrómu, kde BPC-157 dokázal potlačiť poruchy spojené so stimuláciou 5-HT2A receptorov.
 • BPC-157 a jeho protiúzkostné účinky: V štúdii skúmajúcej protiúzkostné alebo úzkostné účinky BPC-157 sa účinky peptidu porovnávali s účinkami diazepamu [34]. Výsledky ukázali, že potkany liečené BPC-157 vykazovali zníženú reakciu na strach. Okrem toho boli účinky BPC-157 odlišné a odlišné od účinkov diazepamu, čo naznačuje, že môže ponúknuť nový prístup k zvládaniu úzkosti.
 • Modulácia serotonínu: BPC-157 moduluje hladiny serotonínu v rôznych oblastiach mozgu [35]. Prípravok ovplyvňuje produkciu serotonínu v dorzálnom talame, hipokampe, hypotalame, retikulárnej čiernej hmote a mediálnom frontálnom čuchovom jadre, ktoré je mimoriadne dôležité pre spracovanie zmyslových informácií, riadenie emócií, kontrolu vôľových pohybov a náš čuch. Jemnou zmenou produkcie serotonínu v týchto špecifických oblastiach môže BPC-157 poskytnúť rôzne zdravotné výhody.

Úloha BPC-157 pri toxicite alebo predávkovaní liekmi

BPC-157 preukázal priaznivé účinky pri potláčaní toxicity spôsobenej rôznymi liekmi a chemikáliami. V rôznych predklinických štúdiách sa pozorovalo široké spektrum jeho ochranných účinkov a jeho použitie sa považuje za sľubné pri zvládaní toxicity spôsobenej liekmi.

 • BPC-157 proti toxicite digitalisu: Toxicita digitalisu sa môže vyskytnúť v dôsledku nadmerného užívania liekov na srdcové ochorenia, čo vedie ku komplikáciám, ako je nepravidelný srdcový tep. Predklinické štúdie ukázali, že liečba BPC-157 môže tejto toxicite zabrániť alebo ju dokonca zvrátiť. U potkanov sa zistilo, že BPC-157 znižuje srdcové arytmie, skracuje trvanie srdcovej blokády a dokonca pôsobí proti komplikáciám vyplývajúcim z liekových interakcií [36].
 • Liečba hyperkaliémie pomocou BPC-157: Hyperkaliémia znamená abnormálne vysokú hladinu draslíka v krvi, ktorá môže viesť k závažným zdravotným komplikáciám. Liečba BPC-157 sa ukázala ako sľubná pri liečbe tohto stavu tým, že zabraňuje arytmiám (nepravidelnému tlkotu srdca) a obnovuje normálny srdcový rytmus [7]. Terapia tiež preukázala svoj potenciál v boji proti poruchám, ako je svalová slabosť a hypertenzia spôsobená hyperkaliémiou.
 • Úloha BPC-157 pri potláčaní účinkov sukcinylcholínu: Sukcinylcholín je nervovosvalový blokátor často používaný pri anestézii, ktorý môže spôsobiť závažné nežiaduce účinky vrátane hyperkaliémie, srdcovej arytmie a svalových kŕčov. BPC-157 účinne antagonizoval tieto účinky, čo sa ukazuje ako sľubné znamenie potenciálneho antidota proti nežiaducim účinkom vyvolaným sukcinylcholínom [37].
 • BPC-157 v liečbe hypokaliémie vyvolanej furosemidom: Hypokaliémia, stav, keď je hladina draslíka v krvi príliš nízka, môže spôsobiť život ohrozujúce srdcové arytmie [7]. Tento stav môžu vyvolať niektoré lieky, napríklad furosemid. Zistilo sa, že liečba BPC-157 zabraňuje arytmiám spojeným s hypokaliémiou a eliminuje fatálne následky, čo dokazuje jej potenciál ako účinnej možnosti liečby.
 • BPC-157 vs. lokálne anestetiká: Lidokaín, lokálne anestetikum, môže spôsobiť množstvo vedľajších účinkov, ako sú srdcové arytmie, kŕče a depolarizácia buniek [7]. Ukázalo sa, že BPC-157 pôsobí proti týmto účinkom, čo z neho robí potenciálne antidotum komplikácií spôsobených lidokaínom.
 • BPC-157 verzus predĺženie QT intervalu: Predĺženie QT intervalu je porucha srdcového rytmu, ktorá môže viesť k závažným srdcovým arytmiám. Toto predĺženie môžu spôsobiť niektoré lieky, ako sú neuroleptiká (používané na liečbu psychiatrických ochorení) a prokinetiká (používané pri žalúdočných ochoreniach) [38]. Liečba BPC-157 preukázala schopnosť pôsobiť proti tomuto účinku, čo z nej robí potenciálnu liečbu tohto stavu.
 • BPC-157 a poškodenie pečene spôsobené žiarením: Štúdie na myšiach ukázali, že BPC-157 môže pomôcť znížiť poškodenie pečene spôsobené ožiarením. Po ožiarení sa u myší, ktorým sa perorálne podával BPC-157, prejavilo menšie poškodenie pečene ako u myší, ktoré nedostali žiadnu liečbu [39]. To naznačuje, že BPC-157 by sa potenciálne mohol používať na ochranu pečene u ľudí, ktorí musia podstúpiť rádioterapiu.
 • BPC-157 a škodlivé vedľajšie účinky NSAID: NSAID sú typom lieku, ktorý môže niekedy spôsobiť závažné vedľajšie účinky, ako je poškodenie tráviaceho traktu a pečene. Štúdie ukázali, že BPC-157 môže poskytnúť silnú ochranu pred týmito vedľajšími účinkami [40]. To znamená, že BPC-157 môže byť cenným doplnkom liečebných plánov pre ľudí, ktorí musia užívať NSAID, ale obávajú sa možných vedľajších účinkov.
 • BPC-157 a negatívne účinky vysokých dávok lítia:Vysoké dávky lítia môžu spôsobiť viaceré zdravotné problémy. Štúdie na potkanoch však naznačujú, že BPC-157 môže pomôcť znížiť tieto negatívne účinky [41]. To naznačuje, že BPC-157 môže byť potenciálne užitočnou terapiou pre ľudí, ktorí musia užívať vysoké dávky lítia a obávajú sa súvisiacich zdravotných rizík.
 • BPC-157 a poškodenie pečene spôsobené chronickou konzumáciou alkoholu: Pravidelná konzumácia veľkého množstva alkoholu môže viesť k poškodeniu pečene a vysokému krvnému tlaku pečene. Štúdie na potkanoch ukázali, že BPC-157 môže pomôcť proti týmto škodlivým účinkom [42]. To naznačuje, že BPC-157 môže byť potenciálnou terapiou pre ľudí, u ktorých došlo k poškodeniu pečene v dôsledku chronickej konzumácie alkoholu.
 • Kardiotoxicita bupivakaínu: Bupivakaín je lokálne anestetikum, ktoré môže mať vo vysokých dávkach toxické účinky na srdce. BPC-157 preukázal, že dokáže pôsobiť proti tejto toxicite, znižuje škodlivé účinky na srdce a zabraňuje úmrtiam potkanov v dôsledku predávkovania bupivakaínom [43]. To naznačuje, že BPC-157 môže slúžiť ako antidotum kardiotoxicity bupivakaínu.
 • BPC-157 a účinky príliš veľkého množstva horčíka: V štúdiách na potkanoch sa zistilo, že BPC-157 je účinný pri znižovaní škodlivých účinkov nadbytku horčíka, ako je silná svalová slabosť a mozgové lézie [44]. To naznačuje, že BPC-157 môže byť potenciálnou terapiou pre ľudí, u ktorých sa vyskytli negatívne účinky príliš veľkého množstva horčíka.
 • BPC-157 predávkovanie paracetamolom: V prípadoch závažného predávkovania paracetamolom (známym aj ako tylenol) sa preukázal potenciálny prínos lieku BPC-157. V štúdiách na zvieratách podanie BPC-157 po predávkovaní paracetamolom pomohlo zabrániť alebo rýchlo zmierniť kŕče (nekontrolovaný tras tela) a znížilo poškodenie pečene a mozgu. Pomohlo tiež znížiť hladiny niektorých markerov signalizujúcich poškodenie pečene [45].
 • BPC-157 predávkovanie liekmi proti bolesti: BPC-157 preukázal potenciál v boji proti škodlivým účinkom NSAID a liekov proti bolesti, ako je paracetamol. Medzi ne patrí poškodenie žalúdka a pečene a dokonca aj poškodenie mozgu. V štúdiách na zvieratách sa zistilo, že BPC-157 tieto účinky zmierňuje alebo dokonca eliminuje. Hoci presné mechanizmy účinku BPC-157 nie sú jasné, pravdepodobne podporuje hojenie a znižuje zápal na bunkovej úrovni. Okrem toho znížil poruchy správania a úbytok hmotnosti u potkanov liečených ibuprofénom [46].
 • BPC-157 v porovnaní s predávkovaním inzulínom: Ďalšou dôležitou výhodou BPC-157 je jeho schopnosť vyrovnať sa s účinkami predávkovania inzulínom. V štúdiách na zvieratách, keď sa BPC-157 podával bezprostredne po predávkovaní inzulínom, pomohol zabrániť fatálnym následkom, znížil počet záchvatov, minimalizoval poškodenie pečene a znížil poškodenie mozgu. Prípravok tiež pomohol udržať normálnu hladinu cukru v krvi a minimalizovať poškodenie žalúdka [47].
 • BPC-157 v porovnaní s chronickým užívaním ibuprofénu: BPC-157 tiež preukázal potenciál v boji proti negatívnym účinkom dlhodobého užívania ibuprofénu. Proteín pomohol neutralizovať mnohé škodlivé účinky spojené s chronickým užívaním ibuprofénu vrátane poškodenia pečene, žalúdočných vredov a opuchu pečene. Pomohol tiež minimalizovať škodlivé účinky ibuprofénu na mozog, ako je opuch a poškodenie nervových buniek [48].
 • BPC-157 a poruchy súvisiace s amfetamínom: V štúdii s potkanmi BPC-157 preukázal sľubné výsledky pri riešení behaviorálnych účinkov amfetamínu. Potkany liečené BPC-157 vykazovali zníženú abnormálnu excitabilitu a správanie typické pre užívanie amfetamínu, čo naznačuje, že BPC-157 môže pomôcť zvládnuť účinky chronického užívania amfetamínu [49].

BPC-157 preukázal širokú škálu priaznivých účinkov pri potláčaní toxicity rôznych liekov a chemických látok. Tieto zistenia sú zväčša založené na predklinických štúdiách a na úplné pochopenie ich potenciálu je potrebný ďalší výskum.

BPC-157: Potenciálna pomoc pre zdravie tráviaceho traktu

 • Zmiernenie zápalového ochorenia čriev a sklerózy multiplex:Peptid BPC-157 preukázal potenciálne výhody pre ľudí trpiacich zápalovým ochorením čriev (IBD) a sklerózou multiplex (SM), čo sú chronické, vyčerpávajúce ochorenia. Podľa štúdií na zvieratách sa BPC-157 podával perorálne alebo injekčne, čo viedlo k výraznému zlepšeniu miery hojenia ochorení IBD, ako je napríklad kolitída. Okrem toho pri testovaní na zvieratách so simulovanou formou sklerózy multiplex BPC-157 pomohol ochrániť oblasti mozgu pred poškodením nervov, čím potenciálne spomalil progresiu tohto ochorenia [50].
 • Liečba syndrómu krátkeho čreva:Syndróm krátkeho čreva je ťažký stav, pri ktorom má telo problémy s absorbovaním dostatočného množstva živín v dôsledku nedostatočnej funkcie tenkého čreva. V štúdii na potkanoch s týmto ochorením sa BPC-157 podával perorálne alebo injekčne. Výsledky ukázali, že u potkanov liečených BPC-157 došlo nielen k zvýšeniu hmotnosti (čo je v tomto kontexte pozitívny znak), ale aj k zlepšeniu celkovej štruktúry zostávajúcich čriev [51]. To by potenciálne mohlo naznačovať, že BPC-157 pomáha telu lepšie sa prispôsobiť strate čreva a zlepšiť vstrebávanie živín, čo ponúka nádej tým, ktorí bojujú s týmto ťažkým stavom.
 • Oprava poranení slepého čreva (časť hrubého čreva): Pri poraneniach slepého čreva, čo je orgán na začiatku hrubého čreva, sa BPC-157 opäť ukazuje ako sľubný. Štúdie na zvieratách naznačujú, že BPC-157 môže zlepšiť hojenie tým, že podporuje rast nových ciev v danej oblasti, čo je dôležitá súčasť regeneračného procesu [52]. To by mohlo potenciálne skrátiť čas rekonvalescencie a zlepšiť výsledky u pacientov, ktorí utrpeli takéto poranenia.
 • Prepojenie osi črevo-mozog:Os črevo-mozog je komunikačná sieť, ktorá spája náš tráviaci trakt s mozgom. Zohráva kľúčovú úlohu v našom celkovom zdraví a pohode. Je zaujímavé, že BPC-157 má na túto os zrejme pozitívny vplyv. Ukázalo sa, že má celý rad priaznivých účinkov, od ochrany pred opuchom mozgu až po podporu hojenia svalov a dokonca zlepšenie nálady [53]. Jeho schopnosť napravovať poškodenia v mozgu aj črevách by z neho potenciálne mohla urobiť univerzálny nástroj na liečbu rôznych stavov vrátane tých, ktoré sú spôsobené operáciou alebo niektorými liekmi.
 • BPC-157 a syndróm deravého čreva: BPC-157 preukázal potenciál pri ochrane žalúdočných buniek pred škodlivými účinkami NSAID, obľúbenej skupiny liekov proti bolesti. Pomáha aj pri "syndróme deravého čreva", stave, pri ktorom črevná výstelka prepúšťa viac, ako by mala, a umožňuje vstup škodlivých látok do krvného obehu [54]. Hoci presné mechanizmy sú stále predmetom skúmania, zdá sa, že BPC-157 pôsobí tak, že zabraňuje poškodeniu črevnej sliznice a znižuje jej priepustnosť.
 • BPC 57 a gastrointestinálne fistuly a rany: BPC-157 preukázal potenciál pri podpore hojenia rôznych typov rán a poranení vrátane fistúl, abnormálnych spojení medzi dvoma časťami tela a vredov v gastrointestinálnom trakte. Zdá sa, že to robí tak, že podporuje a urýchľuje prirodzené hojivé procesy v tele [55].
 • BPC-157 a žalúdočné vredy: BPC-157 preukázal pôsobivé výsledky pri urýchľovaní hojenia žalúdočných vredov. Intramuskulárne (im) aj intragastrické (ig) podávanie BPC-157 zmenšilo plochu vredov a urýchlilo proces hojenia na rôznych modeloch vredov. Výsledkom liečby BPC-157 bolo menej lézií v porovnaní s neliečenými skupinami, pričom miera inhibície vredov sa pohybovala od 45,7% do 65,6%. Dôležité je, že BPC-157 pomohol obnoviť žalúdočnú výstelku a vytvoriť nové tkanivo v chronických žalúdočných vredoch, čo sú základné kroky pri hojení rán [56].
 • BPC-157 a dvanástnikové vredy:V inom experimente vedci skúmali účinky liekov proti vredom na dvanástnikové vredy (prvá časť tenkého čreva) u potkanov. Bez ohľadu na to, či potkany podstúpili určité operácie, BPC-157 a iné lieky proti vredom boli účinné pri prevencii dvanástnikových vredov. Keď však boli slinné žľazy chirurgicky odstránené, ochranný účinok stále vykazoval len BPC-157 [57]. To znamená, že BPC-157 má jedinečnú ochrannú úlohu, odlišnú od iných liekov proti vredom, a môže byť účinný aj po odstránení slinných žliaz.
 • BPC-157 a poranenia hrubého čreva:Štúdie ukázali, že BPC-157 a iné lieky môžu významne znížiť poranenia hrubého čreva. U potkanov s poranením hrubého čreva BPC-157 naďalej chránil hrubé črevo aj po ukončení liečby, zatiaľ čo iné lieky tento účinok nevykazovali [58]. To naznačuje, že BPC-157 môže byť sľubnou liečbou poranení hrubého čreva, a to aj dlhodobých.
 • BPC-157 a poškodenie pľúc a žalúdka:V ďalšej štúdii vedci zistili, že BPC-157 spolu s inými látkami proti vredom dokázal významne znížiť poškodenie pľúc a žalúdka u potkanov. Ochranný účinok liekov bol lepší, keď sa podávali pred poškodením aj po ňom, čo naznačuje potenciálnu úlohu BPC-157 pri liečbe poškodenia pľúc aj žalúdka [59, 60].
 • BPC-157 a dysfunkcia pažeráka a zvierača:Štúdie na potkanoch s chronickou oesofagitídou a dysfunkciou pyloru a dolného pažerákového zvierača (chlopne, ktoré kontrolujú vstup a výstup potravy do a zo žalúdka) ukázali významné zlepšenie po liečbe BPC-157.

Liečba pomohla zmierniť zápal a normalizovať funkciu zvierača. Je pozoruhodné, že zatiaľ čo ranitidín nevykazoval žiadny účinok, BPC-157 zvýšil tlak v dolnom pažerákovom zvieračovi a znížil ho v pylorickom zvieračovi, čo naznačuje zlepšenie funkcie [61, 62]. To naznačuje potenciál BPC-157 pri liečbe ezofagitídy a dysfunkcie zvierača.

 • Cytoprotektívne účinky BPC-157 na zdravie gastrointestinálneho traktu:Štúdia skúmajúca ochranné účinky BPC-157 na bunky v gastrointestinálnom trakte (GI) ukázala, že BPC-157 dokázal znížiť motilitu (pohyb) GI, zvýšiť prežívanie neurónov v GI trakte, podporiť rast gliových buniek GI (podporné bunky neurónov) a regulovať uvoľňovanie 5-hydroxytryptamínu (molekula zapojená do signalizácie v čreve) [63, 64].

Dôležité je, že BPC-157 neovplyvnil kontraktilnú odpoveď na 5-HT alebo norepinefrín, čo naznačuje špecifický účinok na gastrointestinálnu motilitu. Tieto výsledky naznačujú, že BPC-157 môže pomôcť chrániť bunky v gastrointestinálnom trakte a mohol by byť potenciálne užitočný pri liečbe poškodenia črevných nervov a gastrointestinálnych vredov [64]. Na pochopenie presných mechanizmov, ktorými BPC-157 tieto účinky vyvoláva, sú potrebné ďalšie štúdie.

 • Rektovaginálna fistula: Rektovaginálna fistula je závažný stav, pri ktorom dochádza k abnormálnemu spojeniu medzi dolnou časťou hrubého čreva, konečníkom a pošvou. BPC-157 preukázal potenciál pri liečbe tohto stavu u potkanov. Potkany liečené BPC-157 vykazovali rýchle zlepšenie, pričom došlo k zahojeniu rektálnych aj vaginálnych defektov, zvýšila sa ich kapacita a neobjavili sa žiadne známky defekácie cez fistulu. BPC-157 tiež pomohol zabrániť tvorbe zrastov a črevných blokád [65].
 • Ochrana žalúdka a dvanástnika:Okrem pomoci pri liečbe žalúdočných vredov môže BPC-157 chrániť žalúdok a prvú časť tenkého čreva (dvanástnik) pred poškodením. Znižuje tiež zápal v týchto oblastiach. BPC-157 je lepší ako mnohé štandardné liečebné postupy [66]. Tieto užitočné účinky môžu byť spôsobené silnou ochranou, ktorú BPC-157 poskytuje vnútornej výstelke ciev.
 • Zníženie škodlivých účinkov alkoholu na žalúdok:Pokiaľ ide o poškodenie žalúdka spôsobené alkoholom, BPC-157 má ochranný účinok. Konzumácia alkoholu môže viesť k mnohým škodlivým účinkom vrátane poškodenia žalúdka, vysokého krvného tlaku, opuchu mozgu, poškodenia orgánov a ďalších. Liečba liekom BPC-157 dokázala rýchlo neutralizovať tieto škodlivé účinky znížením opuchu mozgu, podporou obnovy značnej žily, znížením poškodenia orgánov a stimuláciou určitých bunkových dráh [67].
 • Kolonicko-kožná fistula: Kolonicko-kožná fistula je abnormálne spojenie medzi hrubým črevom a kožou. V štúdiách na potkanoch sa zistilo, že BPC-157 má terapeutický účinok na hrubé črevo-kožné fistuly. Urýchlil hojenie hrubého čreva a kože, čo v konečnom dôsledku viedlo k uzatvoreniu fistuly. Zistilo sa, že prínos BPC-157 je nezávislý od produkcie oxidu dusnatého, biologického procesu spojeného s hojením a imunitnou odpoveďou [68].

Hoci tieto výsledky vychádzajú zo štúdií na zvieratách a sú predbežné, sú povzbudivé. BPC-157 môže ponúknuť nové spôsoby podpory a zlepšenia gastrointestinálneho zdravia.

BPC-157 a hepatoprotektívne vlastnosti

 • BPC-157 a alkoholom vyvolané poškodenie pečene:V štúdii sa poškodenie pečene a portálna hypertenzia (zvýšený krvný tlak v pečeni) spôsobené chronickou konzumáciou alkoholu účinne zmiernili pomocou BPC-157.Potkanom sa 3 mesiace podával alkohol, ktorý spôsobil zmeny v pečeni a zvýšený portálny krvný tlak. Podávanie BPC-157 výrazne zlepšilo stav pečene, čo sa prejavilo zmenšením veľkosti pečeňových buniek, zmenšením veľkosti jadier v týchto bunkách a nižším skóre steatózy pečene. Na rozdiel od ranitidínu sa BPC-157 ukázal ako sľubný pri prevencii a zvrátení poškodenia pečene spôsobeného alkoholom [69].
 • Buddov-Chiariho syndróm: BPC-157 pomáha zmierniť príznaky spojené s Buddovým-Chiariho syndrómom, stavom, ktorý môže blokovať krvné cievy vedúce z pečene do srdca. Tento peptid môže zmierniť príznaky, ako je nepravidelný srdcový rytmus, ktorý môže byť príznakom zlyhania srdca. Navyše vytvoril novú cestu pre prietok krvi, ktorá obchádza zablokované oblasti, znižuje tlak v niektorých žilách, pečeni a srdci a znižuje hromadenie tekutín v brušnej dutine. Znižuje tiež zrážanlivosť krvi v žilách vedúcich do pečene a srdca, čo môže zabrániť vážnym ochoreniam pečene a pľúc [70]. Zdá sa, že BPC-157 môže pomôcť udržať zdravú rovnováhu určitých biochemických látok v pečeni počas ochorenia. To všetko bolo testované na potkanoch, a nie na ľuďoch.
 • Fibróza pečene a portálna hypertenzia: Zdá sa, že BPC-157 pôsobí proti poškodeniu pečene a zlepšuje funkciu pečene u potkanov trpiacich podviazaním žlčových ciest, čo môže spôsobiť fibrózu pečene a zvýšený krvný tlak v portálnej žile. BPC-157 normalizoval hladiny pečeňových enzýmov, znížil žltačku a hromadenie tekutiny v bruchu a zlepšil stav pečeňového tkaniva [71, 72].
 • Poškodenie gastrointestinálneho traktu a pečene: BPC-157 tiež preukázal ochranné účinky proti poškodeniu gastrointestinálneho traktu a pečene. Zdá sa, že spôsob, akým BPC-157 poskytuje túto ochranu, môže súvisieť s alfa-adrenergným a centrálnym dopaminergným systémom - práve časťami telesného systému, ktoré riadia veci, ako je srdcová frekvencia, vazokonstrikcia a mnohé ďalšie funkcie [73]. Výskum naznačuje, že BPC-157 môže pôsobiť ovplyvňovaním týchto systémov, čo môže znížiť vznik lézií.

BPC-157: Nová nádej pre oči

 • BPC-157 a liečba glaukómu:Glaukóm je ochorenie, ktoré poškodzuje zrakový nerv oka, často spojené so zvýšením tlaku vo vnútri oka. V štúdii s potkanmi BPC-157 preukázal potenciál normalizovať očný tlak, čo je dôležitý aspekt pre ľudí s glaukómom. Bez ohľadu na to, či sa BPC-157 podával potkanom pred alebo po vyvolaní stavu podobného glaukómu, prípravok okamžite normalizoval očný tlak. Zároveň udržiaval zdravé dôležité časti oka, ako napríklad zrakový nerv a cievy sietnice [74].
 • BPC-157 a poškodenie rohovky:BPC-157 preukázal pôsobivý potenciál pri hojení rán na rohovke. Schopnosť BPC-157 hojiť poškodenie epitelu rohovky sa testovala na potkanoch. Peptid vykazoval významný účinok na urýchlenie regenerácie poškodení rohovky. Hojenie záviselo od dávky a liečené skupiny sa úplne vyliečili z lézií do 40 až 48 hodín po poranení, čo dokazuje potenciál BPC-157 pri hojení defektov rohovky [75].
 • BPC-157 a problémy s prietokom krvi sietnicou:Ischémia sietnice je stav, pri ktorom do zadnej časti oka neprúdi dostatok krvi, čo môže spôsobiť vážne problémy so zrakom. Štúdie preukázali, že BPC-157 pomohol napraviť poškodenie vrstiev oka a obnovil ich normálnu veľkosť. Zbavil sa aj poškodení sietnice, čo viedlo k rýchlemu obnoveniu normálneho očného pozadia a ciev, ktoré zásobujú vrstvy oka [76]. Tieto štúdie naznačujú, že BPC-157 môže byť vynikajúcou liečbou ischémie sietnice.
 • BPC-157 vred rohovky a priehľadnosť:Rohovka je priehľadná predná plocha našich očí. Niekedy môže dôjsť k poraneniu alebo ulcerácii, čo môže ovplyvniť videnie. V experimente vedci urobili na rohovkách potkanov malé rezy. Zistili, že BPC-157 výrazne urýchlil proces hojenia týchto rezov, pričom k úplnému zahojeniu došlo medzi 72 a 96 hodinami po poranení. Okrem toho sa u potkanov liečených BPC-157 vytvorili nové cievy a rýchlo sa obnovila jasnosť rohovky [77]. Tieto zistenia naznačujú, že BPC-157 môže byť účinnou liečbou poranenia rohovky a môže pomôcť zachovať jej jasnosť.

BPC-157 ako analgetická a protizápalová látka

 • BPC-157 a bolesť/artritída kolena: V štúdii vykonanej na pacientoch s bolesťami kolena väčšina pacientov pocítila výraznú úľavu pri liečbe BPC-157. Zdá sa, že peptid bol aplikovaný priamo do kĺbu a pomohol napraviť zranenia, regenerovať tkanivo a znížiť potrebu operácie kolena [78]. Tieto výsledky naznačujú potenciálny prínos BPC-157 pri liečbe rôznych ochorení kolena alebo kĺbov, ako je napríklad artritída.
 • BPC-157 a jeho analgetické účinky: V štúdii skúmajúcej analgetické schopnosti BPC-157 sa u potkanov s chirurgickými rezmi sledovali ich reakcie na bolesť. Výsledky ukázali, že BPC-157 môže pôsobiť ako krátkodobé analgetikum tým, že zvyšuje prah bolesti v určitom čase po reze [79]. To naznačuje potenciál BPC-157 pri zmierňovaní bolesti po operácii alebo úraze, najmä v počiatočnej fáze bolesti.
 • Artritída, bolesť, zápal a ochrana žalúdka: BPC-157 má protizápalové a analgetické (tlmiace) účinky. Testoval sa na potkanoch s chronickými zápalovými stavmi, ako je adjuvantná artritída a žalúdočné problémy spôsobené nesteroidnými protizápalovými liekmi. BPC-157 dôsledne znižoval poškodenie žalúdka a tenkého čreva a znižoval rozvoj artritídy. Zlúčenina vykazovala aj dlhodobý prínos, pričom zlepšenie bolo pozorované po dvoch týždňoch a prínosy pretrvávali aj po jednom roku [80]. To naznačuje, že BPC-157 možno použiť na okamžitú úľavu aj dlhodobú liečbu týchto stavov.

Ďalšie potenciálne zdravotné prínosy BPC-157

 • Močový mechúr a vaginálna fistula: Močový mechúr a vaginálna fistula je stav, pri ktorom dochádza k abnormálnemu prechodu medzi močovým mechúrom a vagínou. BPC-157 dokázal zvrátiť účinky oneskoreného hojenia tohto stavu u potkanov znížením úniku, podporou rastu tkaniva a hojenia. Liek zlepšil schopnosť organizmu hojiť fistuly a zabránil tvorbe kameňov, ktoré by mohli tento stav skomplikovať [81].
 • Hojenie rán a organizácia kolagénu: BPC-157 sa ukázal ako sľubný pri podpore hojenia rán a včasnej organizácie kolagénu. Stimuluje tvorbu granulačného tkaniva, ktoré je kľúčovou súčasťou hojenia rán, v diabetických aj nediabetických modeloch. BPC-157 tiež stimuloval expresiu génu (egr-1), o ktorom je známe, že zvyšuje produkciu určitých rastových faktorov a proteínov potrebných na tvorbu štrukturálnej zložky kože a iných tkanív (kolagénu) [82].
 • Terapia cystitídy: BPC-157 vykazuje terapeutický potenciál aj pri cyklofosfamidom indukovanej cystitíde. Cyklofosfamid môže spôsobiť závažnú hemoragickú cystitídu, ale liečba BPC-157 tieto zmeny výrazne znížila a vlhká hmota močového mechúra sa zvýšila. BPC-157 tiež obnovil tlak v bode úniku, meradlo funkcie močového mechúra, na normálnu úroveň, čo naznačuje jeho potenciál ako možnosti liečby cystitídy [83].
 • Pankreatitída: Pankreatitída je zápal pankreasu. BPC-157 sa skúmal pre svoj potenciál v liečbe akútnej pankreatitídy a súvisiacich syndrómov, ako je cievna insuficiencia a multiorgánové zlyhanie. Výsledky ukázali, že BPC-157 môže pomôcť zlepšiť stav, zmierniť zápal a dokonca zvrátiť žilovú kongesciu v prípadoch akútnej pankreatitídy, čím sa zlepšia výsledky pacientov. Okrem toho sa zistilo, že BPC-157 môže byť účinný pri liečbe ezofagitídy a insuficiencie dolného pažerákového zvierača, dvoch stavov, ktoré sa môžu vyskytnúť spolu s pankreatitídou [84].

Zhrnutie:

BPC-157, prirodzene sa vyskytujúci proteín v žalúdku, je veľmi sľubný v rôznych oblastiach súvisiacich so zdravím. Na základe štúdií na zvieratách sa ukázalo, že tento peptid má potenciál pomáhať pri zotavovaní z rôznych ochorení, pôsobiť proti účinkom predávkovania látkami, ako je paracetamol a inzulín, zmierňovať vedľajšie účinky chronického užívania ibuprofénu a dokonca modulovať behaviorálne reakcie na látky, ako je amfetamín. Hoci je tento široký rozsah prínosov skutočne sľubný, je dôležité si uvedomiť, že tieto zistenia sú ešte len v počiatočnom štádiu a sú založené najmä na štúdiách na zvieratách. Na potvrdenie týchto prínosov, pochopenie presných mechanizmov a určenie optimálneho dávkovania pre ľudské použitie je potrebný ďalší výskum, najmä klinické štúdie na ľuďoch. Preto, hoci budúcnosť BPC-157 vyzerá sľubne, je dôležité pristupovať k jeho používaniu s opatrnosťou a pod vedením zdravotníckeho pracovníka.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tento článok je napísaný s cieľom vzdelávať a zvyšovať povedomie o diskutovanej látke. Je dôležité poznamenať, že diskutovaná látka je látka a nie konkrétny výrobok. Informácie obsiahnuté v texte vychádzajú z dostupných vedeckých štúdií a nie sú určené ako lekárske poradenstvo alebo na podporu samoliečby. Čitateľovi sa odporúča, aby všetky rozhodnutia týkajúce sa zdravia a liečby konzultoval s kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom.

Zdroje:

 1. Sikiric P. (1999). Farmakologické vlastnosti nového peptidu BPC-157 (PL-10). Inflammopharmacology, 7(1), 1-14. https://doi.org/10.1007/s10787-999-0022-z https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17657443/
 2. Sikiric P. (1999). Farmakologické vlastnosti nového peptidu BPC-157 (PL-10). Inflammopharmacology, 7(1), 1-14. https://doi.org/10.1007/s10787-999-0022-z https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17657443/
 3. https://examine.com/supplements/bpc-157/
 4. He, L., Feng, D., Guo, H., Zhou, Y., Li, Z., Zhang, K., Zhang, W., Wang, S., Wang, Z., Hao, Q., Zhang, C., Gao, Y., Gu, J., Zhang, Y., Li, W., & Li, M. (2022). Farmakokinetika, distribúcia, metabolizmus a vylučovanie telu prospešnej zlúčeniny 157, potenciálneho liečiva na liečbu rôznych rán, u potkanov a psov. Frontiers in pharmacology, 13, 1026182. https://doi.org/10.3389/fphar.2022.1026182 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36588717/
 5. https://patents.google.com/patent/WO2014142764A1/en
 6. https://examine.com/supplements/bpc-157/
 7. Perovic, D., Kolenc, D., Bilic, V., Somun, N., Drmic, D., Elabjer, E., Buljat, G., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2019). Stabilný žalúdočný pentadekapeptid BPC-157 môže zlepšiť priebeh hojenia poranenia miechy a viesť k funkčnému zotaveniu u potkanov. Časopis ortopedickej chirurgie a výskumu14(1), 199. https://doi.org/10.1186/s13018-019-1242-6 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31266512/
 8. Vukojević, J., Vrdoljak, B., Malekinušić, D., Siroglavić, M., Milavić, M., Kolenc, D., Boban Blagaić, A., Batelja, L., Drmić, D., Seiverth, S., & Sikirić, P. (2020). Účinok pentadekapeptidu BPC-157 na poškodenie hipokampu ischémiou/reperfúziou u potkanov. Mozog a správanie10(8), e01726. https://doi.org/10.1002/brb3.1726 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32558293/
 9. Perovič, D., Milavič, M., Dokuzovič, S., Krežič, I., Gojkovič, S., Vranes, H., Bebek, I., Bilič, V., Somun, N., Brižič, I., Skorak, I., Hriberski, K., Sikiric, S., Lovric, E., Strbe, S., Kubat, M., Boban Blagaic, A., Skrtic, A., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2022). Nové terapeutické účinky pri poraneniach miechy u potkanov: Zotavenie definitívneho a včasného poranenia miechy podávaním terapie pentadekapeptidom BPC-157. Aktuálne otázky molekulárnej biológie44(5), 1901-1927. https://doi.org/10.3390/cimb44050130 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35678659/
 10. Vukojević, J., Milavić, M., Perović, D., Ilić, S., Čilić, A. Z., Đuran, N., Štrbe, S., Zoričić, Z., Filipčić, I., Brečić, P., Seiverth, S., & Sikirić, P. (2022). Pentadekapeptid BPC-157 a centrálny nervový systém. Výskum nervovej regenerácie17(3), 482-487. https://doi.org/10.4103/1673-5374.320969 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34380875/
 11. Gwyer, Daniel; Wragg, Nicholas M.; Wilson, Samantha L. (2019). Žalúdočná pentadekapeptidová zlúčenina na ochranu tela BPC-157 a jej úloha pri urýchľovaní hojenia mäkkých tkanív pohybového aparátu. Cell and Tissue Research, (), -. doi:10.1007/s00441-019-03016-8 https://sci-hub.mksa.top/10.1007/s00441-019-03016-8
 12. Krivic, A., Majerovic, M., Jelic, I., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2008). Modulácia včasnej funkčnej obnovy jednotky Achillova šľacha - kosť po transekcii pomocou BPC-157 a metylprednizolónu. Inflammation research: official journal of the European Histamine Research Society ... [et al.], 57(5), 205-210. https://doi.org/10.1007/s00011-007-7056-8 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18594781/
 13. Cerovecki, T., Bojanic, I., Brcic, L., Radic, B., Vukoja, I., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2010). Pentadekapeptid BPC-157 (PL 14736) zlepšuje hojenie väzov u potkanov. Journal of orthopaedic research: official publication of the Orthopaedic Research Society, 28(9), 1155-1161. https://doi.org/10.1002/jor.21107 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20225319/
 14. Staresinic, M., Petrovic, I., Novinscak, T., Jukic, I., Pevec, D., Suknaic, S., Kokic, N., Batelja, L., Brcic, L., Boban-Blagaic, A., Zoric, Z., Ivanovic, D., Ajduk, M., Sebecic, B., Patrlj, L., Sosa, T., Buljat, G., Anic, T., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2006). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16609979/
 15. Pevec, D., Novinščák, T., Brčič, L., Sipoš, K., Jukič, I., Staresinič, M., Mise, S., Brčič, I., Kolenc, D., Kličko, R., Banič, T., Sever, M., Kocijan, A., Berkopic, L., Radic, B., Buljat, G., Anic, T., Zoricic, I., Bojanic, I., Seiwerth, S., ... Sikiric, P. (2010). Vplyv pentadekapeptidu BPC-157 na hojenie svalov narušené systémovou aplikáciou kortikosteroidov. Medical science monitor: international medical journal of experimental and clinical research, 16(3), BR81-BR88. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20190676/
 16. Japjec, M., Horvat Pavlov, K., Petrovič, A., Staresinič, M., Sebečič, B., Buljan, M., Vranes, H., Giljanovič, A., Drmič, D., Japjec, M., Prtoric, A., Lovric, E., Batelja Vuletic, L., Dobric, I., Boban Blagaic, A., Skrtic, A., Seiwerth, S., & Predrag, S. (2021). Stabilný žalúdočný pentadekapeptid BPC-157 ako terapia deaktivovaných myotendinóznych spojení u potkanov. Biomedicines, 9(11), 1547. https://doi.org/10.3390/biomedicines9111547 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34829776/
 17. Chang, C. H., Tsai, W. C., Hsu, Y. H., & Pang, J. H. (2014). Pentadekapeptid BPC-157 zvyšuje expresiu receptora rastového hormónu v šľachových fibroblastoch. Molecules (Basel, Švajčiarsko), 19(11), 19066-19077.https://doi.org/10.3390/molecules191119066 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25415472/
 18. Tudor, M., Jandric, I., Marovic, A., Gjurasin, M., Perovic, D., Radic, B., Blagaic, A. B., Kolenc, D., Brcic, L., Zarkovic, K., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2010). Traumatické poškodenie mozgu u myší a účinok pentadekapeptidu BPC-157. Regulačné peptidy160(1-3), 26-32. https://doi.org/10.1016/j.regpep.2009.11.012 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19931318/
 19. Gojkovič, S., Krežič, I., Vraneš, H., Žižek, H., Drmič, D., Horvat Pavlov, K., Petrovič, A., Batelja Vuletič, L., Milavič, M., Sikirič, S., Stilinovič, I., Samara, M., Kneževič, M., Barišič, I., Sjekavica, I., Lovrič, E., Skrtič, A., Seiwerth, S., & Sikirič, P. (2021). Terapia BPC-157 a trvalá oklúzia horného sagitálneho sínusu u potkanov: Vascular Recruitment (Nábor ciev). Biomedicína9(7), 744. https://doi.org/10.3390/biomedicines9070744 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34203464/
 20. Ilic, S., Drmic, D., Zarkovic, K., Kolenc, D., Coric, M., Brcic, L., Klicek, R., Radic, B., Sever, M., Djuzel, V., Ivica, M., Boban Blagaic, A., Zoričič, Z., Anič, T., Zoričič, I., Džidič, S., Romič, Z., Seiwerth, S., & Sikirič, P. (2010). Vysoká hepatotoxická dávka paracetamolu spôsobuje generalizované kŕče a poškodenie mozgu u potkanov. Kontraakcia so stabilným žalúdočným pentadekapeptidom BPC-157 (PL 14736). Journal of physiology and pharmacology: an official journal of the Polish Physiological Society, 61(2), 241-250. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20436226/
 21. Ilic, S., Brcic, I., Mester, M., Filipovic, M., Sever, M., Klicek, R., Barisic, I., Radic, B., Zoricic, Z., Bilic, V., Berkopic, L., Brcic, L., Kolenc, D., Romic, Z., Pazanin, L., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2009). Predávkovanie inzulínom a stabilným žalúdočným pentadekapeptidom BPC-157. Tlmené žalúdočné vredy, záchvaty, mozgové lézie, hepatomegália, tuková pečeň, rozpad glykogénu v pečeni, hlboká hypoglykémia a kalcifikácia u potkanov. Journal of physiology and pharmacology: oficiálny časopis Poľskej fyziologickej spoločnosti60 Suppl 7, 107-114. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20388953/
 22. Drmic, D., Kolenc, D., Ilic, S., Bauk, L., Sever, M., Zenko Sever, A., Luetic, K., Suran, J., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2017). Celekoxibom indukované gastrointestinálne, pečeňové a mozgové lézie u potkanov, protiúčinok BPC-157 alebo L-arginínu, zhoršenie L-NAME. Svetový gastroenterologický časopis23(29), 5304-5312. https://doi.org/10.3748/wjg.v23.i29.5304 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28839430/
 23. Sikirič, P., Udovičič, M., Barišič, I., Balenovič, D., Živanovič Posilovič, G., Strinič, D., Uzun, S., Sikirič, S., Krežič, I., Žižek, H., Jago, H., Gojkovič, S., Smoday, I. M., Kalogjera, L., Vranes, H., Sola, M., Strbe, S., Koprivanac, A., Premuzic Mestrovic, I., Mestrovic, T., ... Seiwerth, S. (2022). Stabilný žalúdočný pentadekapeptid BPC-157 ako užitočná cytoprotektívna peptidová terapia v prezentácii srdcových porúch, infarktu myokardu, zlyhania srdca, pľúcnej hypertenzie, arytmií a trombózy. Biomedicines, 10(11), 2696. https://doi.org/10.3390/biomedicines10112696 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9687817/
 24. Barišić, I., Balenović, D., Udovičić, M., Bardak, D., Strinić, D., Vlainić, J., Vranes, H., Smoday, I. M., Krezić, I., Milavic, M., Sikiric, S., Uzun, S., Zivanovic Posilovic, G., Strbe, S., Vukoja, I., Lovric, E., Lozic, M., Sever, M., Lovric Bencic, M., Boban Blagaic, A., ... Sikiric, P. (2022). Stabilný žalúdočný pentadekapeptid BPC-157 môže pôsobiť proti infarktu myokardu vyvolanému izoprenalínom u potkanov. Biomedicines, 10(2), 265. https://doi.org/10.3390/biomedicines10020265 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35203478/
 25. Kneževič, M., Gojkovič, S., Krežič, I., Žižek, H., Malekinusič, D., Vrdoljak, B., Kneževič, T., Vraneš, H., Drmič, D., Staroveski, M., Djuzel, A., Rajkovic, Z., Kolak, T., Lovric, E., Milavic, M., Sikiric, S., Tvrdeic, A., Patrlj, L., Strbe, S., Sola, M., ... Sikiric, P. (2021). Okludovaná horná mezenterická tepna a žila. Terapia stabilným žalúdočným pentadekapeptidom BPC-157. Biomedicína, 9(7), 792. https://doi.org/10.3390/biomedicines9070792 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34356860/
 26. Udovičič, M., Sever, M., Kavur, L., Lončarič, K., Barišič, I., Balenovič, D., Živanovič Posilovič, G., Strinič, D., Uzun, S., Batelja Vuletic, L., Sikiric, S., Skrtic, A., Drmic, D., Boban Blagaic, A., Lovric Bencic, M., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2021). Stabilná terapia žalúdočným pentadekapeptidom BPC-157 pri pľúcnej hypertenzii vyvolanej monokrotalínom u potkanov vedie k prevencii a zvráteniu. Biomedicines, 9(7), 822. https://doi.org/10.3390/biomedicines9070822 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34356886/
 27. Kneževič, M., Gojkovič, S., Krežič, I., Žižek, H., Malekinušič, D., Vrdoljak, B., Vranes, H., Kneževič, T., Barišič, I., Horvat Pavlov, K., Drmič, D., Staroveski, M., Djuzel, A., Rajkovic, Z., Kolak, T., Kocman, I., Lovric, E., Milavic, M., Sikiric, S., Tvrdeic, A., ... Sikiric, P. (2021). Oklúzia hornej mezenterickej tepny u potkanov zvrátená aktiváciou kolaterálnych dráh: Terapia žalúdočným pentadekapeptidom BPC-157 pôsobí proti syndrómu dysfunkcie viacerých orgánov; intrakraniálnej, portálnej a kaválnej hypertenzii a hypotenzii aorty. Biomedicines, 9(6), 609. https://doi.org/10.3390/biomedicines9060609 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34073625/
 28. Balenovič, D., Benčič, M. L., Udovičič, M., Simonji, K., Hanzevacki, J. S., Barišič, I., Kranjčevič, S., Prkačin, I., Coric, V., Brcic, L., Coric, M., Brcic, I., Borovic, S., Radic, B., Drmic, D., Vrcic, H., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2009). Inhibícia metyldigoxínom indukovaných arytmií pentadekapeptidom BPC-157: vzťah k NO-systému. Regulatory peptides, 156(1-3), 83-89. https://doi.org/10.1016/j.regpep.2009.05.008 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19465062/
 29. Stupnišek, M., Kokot, A., Drmic, D., Hrelec Patrlj, M., Zenko Sever, A., Kolenc, D., Radic, B., Suran, J., Bojic, D., Vcev, A., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2015). Pentadekapeptid BPC-157 znižuje krvácanie a trombocytopéniu po amputácii u potkanov liečených heparínom, warfarínom, L-NAME a L-arginínom. PloS one, 10(4), e0123454. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0123454 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25897838/
 30. Tepeš, M., Gojkovič, S., Krežič, I., Žižek, H., Vranes, H., Madzar, Z., Santak, G., Batelja, L., Milavič, M., Sikirič, S., Kocman, I., Simonji, K., Samara, M., Kneževič, M., Barišič, I., Lovrič, E., Strbe, S., Kokot, A., Sjekavica, I., Kolak, T., ... Sikirič, P. (2021). Stabilná terapia žalúdočným pentadekapeptidom BPC-157 pri primárnom brušnom kompartmentovom syndróme u potkanov. Frontiers in pharmacology, 12, 718147. https://doi.org/10.3389/fphar.2021.718147 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8710746/
 31. Kneževič, M., Gojkovič, S., Krežič, I., Žižek, H., Malekinušič, D., Vrdoljak, B., Vranes, H., Kneževič, T., Barišič, I., Horvat Pavlov, K., Drmič, D., Staroveski, M., Djuzel, A., Rajkovic, Z., Kolak, T., Kocman, I., Lovric, E., Milavic, M., Sikiric, S., Tvrdeic, A., ... Sikiric, P. (2021). Oklúzia hornej mezenterickej tepny u potkanov zvrátená aktiváciou kolaterálnych dráh: Terapia žalúdočným pentadekapeptidom BPC-157 pôsobí proti syndrómu dysfunkcie viacerých orgánov; intrakraniálnej, portálnej a kaválnej hypertenzii a hypotenzii aorty. Biomedicines, 9(6), 609. https://doi.org/10.3390/biomedicines9060609 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34073625/
 32. Sikirič, P., Separovič, J., Buljat, G., Anič, T., Stančič-Rokotov, D., Mikuš, D., Marovič, A., Prkačin, I., Duplančič, B., Zoričič, I., Aralica, G., Lovrič-Benčič, M., Ziger, T., Perovič, D., Rotkvič, I., Mise, S., Hanzevacki, M., Hahn, V., Seiwerth, S., Turkovič, B., ... Rucman, R. (2000). Antidepresívny účinok antiulcerózneho pentadekapeptidu BPC-157 v Porsoltovom teste a chronickom nepredvídateľnom strese u potkanov. Porovnanie s antidepresívami. Journal of physiology, Paríž94(2), 99-104. https://doi.org/10.1016/s0928-4257(00)00148-0 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10791689/
 33. Boban Blagaic, A., Blagaic, V., Mirt, M., Jelovac, N., Dodig, G., Rucman, R., Petek, M., Turkovic, B., Anic, T., Dubovecak, M., Staresinic, M., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2005). Žalúdočný pentadekapeptid BPC-157 účinný proti serotonínovému syndrómu u potkanov. European journal of pharmacology, 512(2-3), 173-179. https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2005.02.033 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15840402/
 34. Sikiric, P., Jelovac, N., Jelovac-Gjeldum, A., Dodig, G., Staresinic, M., Anic, T., Zoricic, I., Ferovic, D., Aralica, G., Buljat, G., Prkačin, I., Lovrič-Benčič, M., Separovič, J., Seiwerth, S., Rucman, R., Petek, M., Turkovič, B., & Ziger, T. (2001). Anxiolytický účinok BPC-157, žalúdočného pentadekapeptidu: test šokovou sondou / zakopnutím a test svetlo/tma. Acta pharmacologica Sinica, 22(3), 225-230. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11742568/
 35. Tohyama, Y., Sikirić, P., & Diksic, M. (2004). Účinky pentadekapeptidu BPC157 na regionálnu syntézu serotonínu v mozgu potkanov: alfa-metyl-L-tryptofánové autorádiografické merania. Vedy o živej prírode76(3), 345-357. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2004.08.010 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15531385/
 36. Balenovič, D., Benčič, M. L., Udovičič, M., Simonji, K., Hanzevacki, J. S., Barišič, I., Kranjčevič, S., Prkačin, I., Coric, V., Brcic, L., Coric, M., Brcic, I., Borovic, S., Radic, B., Drmic, D., Vrcic, H., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2009). Inhibícia metyldigoxínom indukovaných arytmií pentadekapeptidom BPC-157: vzťah k NO-systému. Regulatory peptides, 156(1-3), 83-89. https://doi.org/10.1016/j.regpep.2009.05.008 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19465062/
 37. Stambolija, V., Stambolija, T. P., Holjevac, J. K., Murselovic, T., Radonic, J., Duzel, V., Duplancic, B., Uzun, S., Zivanovic-Posilovic, G., Kolenc, D., Drmic, D., Romic, Z., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2016). BPC-157: Protiútok sukcinylcholínu, hyperkaliémia a arytmie. Európsky časopis pre farmakológiu781, 83-91. https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2016.04.004 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27060013/
 38. Strinic, D., Belosic Halle, Z., Luetic, K., Nedic, A., Petrovic, I., Sucic, M., Zivanovic Posilovic, G., Balenovic, D., Strbe, S., Udovicic, M., Drmic, D., Stupnisek, M., Lovric Bencic, M., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2017). BPC-157 pôsobí proti predĺženiu QTc vyvolanému haloperidolom, flufenazínom, klozapínom, olanzapínom, quetiapínom, sulpiridom a metoklopramidom u potkanov. Vedy o živej prírode186, 66-79. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2017.08.006 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28797793/
 39. Huang, B. S., Huang, S. C., Chen, F. H., Chang, Y., Mei, H. F., Huang, H. Y., Chen, W. Y., & Pang, J. S. (2022). Pentadekapeptid BPC-157 účinne znižuje radiačné poškodenie pečene a akumuláciu lipidov prostredníctvom regulácie faktora podobného Kruppelovi 4 in vivo aj in vitro. Vedy o živej prírode310, 121072. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2022.121072 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36228773/
 40. 26. Ilič S., Drmić D., Franjic S., Kolenc D., Coric M., Brcic L., Klicek R., Radic B., Sever M., Djuzel V., Filipovic M., Djakovic Z., Stambolija V., Blagaic A.B., Zoricic I., Gjurasin M., Stupnisek M., Romic Z., Zarkovic K., Dzidic S., Seiwerth S., Sikiric P. Pentadecapeptide BPC-157 and its effects on a NSAID toxicity model: diclofenac-induced gastrointestinal, liver, and encephalopathy lesions. Life Sci. 2011;88(11-12):535–542. [http://dx.doi.org/10.1016/j.lfs.2011.01.015]. [PMID: 21295044]. [PubMed] [Google Scholar]
 41. Strbe, S., Gojkovic, S., Krezic, I., Žižek, H., Vranes, H., Barisic, I., Strinic, D., Orct, T., Vukojevic, J., Ilic, S., Lovric, E., Muzinič, D., Kolenc, D., Filipčić, I., Zoričič, Z., Marcinko, D., Boban Blagaič, A., Skrtic, A., Seiwerth, S., & Sikirič, P. (2021). Toxicita nadmerných dávok lítia ako syndróm podobný oklúzii u potkanov a žalúdočný pentadekapeptid BPC-157. Biomedicína9(11), 1506. https://doi.org/10.3390/biomedicines9111506 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34829735/
 42. Prkačin, I., Separovič, J., Aralicia, G., Perovič, D., Gjurasin, M., Lovrič-Benčič, M., Stančič-Rokotov, D., Staresinič, M., Anič, T., Mikuš, D., Sikiric, P., Seiwerth, S., Mise, S., Rotkvic, I., Jagic, V., Rucman, R., Petek, M., Turkovic, B., Marovic, A., Sebecic, B., ... Kokic, N. (2001). Portálna hypertenzia a lézie pečene u potkanov chronicky pijúcich alkohol, ktorým zabránil a zvrátil ich stabilný žalúdočný pentadekapeptid BPC-157 (PL-10, PLD-116) a propranolol, ale nie ranitidín. Journal of physiology, Paríž95(1-6), 315-324. https://doi.org/10.1016/s0928-4257(01)00044-4 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11595456/
 43. Zivanovic-Posilovic, G., Balenovic, D., Barisic, I., Strinic, D., Stambolija, V., Udovicic, M., Uzun, S., Drmic, D., Vlainic, J., Bencic, M. L., Sindic, A., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2016). Stabilný žalúdočný pentadekapeptid BPC-157 a bupivakaín. Európsky časopis pre farmakológiu793, 56-65. https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2016.10.035 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27815173/
 44. Medvidovic-Grubisic, M., Stambolija, V., Kolenc, D., Katancic, J., Murselovic, T., Plestina-Borjan, I., Strbe, S., Drmic, D., Barisic, I., Sindic, A., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2017). Poruchy hypermagnezémie u potkanov, súvisiace s NO: pentadekapeptid BPC-157 ich ruší, L-NAME a L-arginín zhoršujú. Inflammopharmacology, 25(4), 439-449. https://doi.org/10.1007/s10787-017-0323-6 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28210905/
 45. 27. Ilič S., Drmić D., Žarković K., Kolenc D., Coric M., Brcic L., Klicek R., Radic B., Sever M., Djuzel V., Ivica M., Boban Blagaic A., Zoricic Z., Anic T., Zoričič I., Džidič S., Romič Z., Seiwerth S., Sikirič P. Vysoká hepatotoxická dávka paracetamolu vyvoláva generalizované kŕče a poškodenie mozgu u potkanov. Kontraakcia so stabilným žalúdočným pentadekapeptidom BPC-157 (PL 14736). J. Physiol. Pharmacol. 2010;61(2):241-250 [PMID: 20436226]. [PubMed] [Google Scholar]
 46. Ilic, S., Drmic, D., Franjic, S., Kolenc, D., Coric, M., Brcic, L., Klicek, R., Radic, B., Sever, M., Djuzel, V., Filipovic, M., Djakovic, Z., Stambolija, V., Blagaic, A. B., Zoricic, I., Gjurasin, M., Stupnisek, M., Romic, Z., Zarkovic, K., Dzidic, S., ... Sikiric, P. (2011). Pentadekapeptid BPC-157 a jeho účinky na model toxicity NSAID: gastrointestinálne, pečeňové a encefalopatické zmeny vyvolané diklofenakom. Life sciences, 88(11-12), 535-542. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2011.01.015 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21295044/
 47. Ilic, S., Brcic, I., Mester, M., Filipovic, M., Sever, M., Klicek, R., Barisic, I., Radic, B., Zoricic, Z., Bilic, V., Berkopic, L., Brcic, L., Kolenc, D., Romic, Z., Pazanin, L., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2009). Predávkovanie inzulínom a stabilným žalúdočným pentadekapeptidom BPC-157. Tlmené žalúdočné vredy, záchvaty, mozgové lézie, hepatomegália, tuková pečeň, rozpad glykogénu v pečeni, hlboká hypoglykémia a kalcifikácia u potkanov. Journal of physiology and pharmacology: oficiálny časopis Poľskej fyziologickej spoločnosti60 Suppl 7, 107-114. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20388953/
 48. Ilic, S., Drmic, D., Zarkovic, K., Kolenc, D., Brcic, L., Radic, B., Djuzel, V., Blagaic, A. B., Romic, Z., Dzidic, S., Kalogjera, L., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2011). Ibuprofénová hepatálna encefalopatia, hepatomegália, žalúdočné lézie a žalúdočný pentadekapeptid BPC-157 u potkanov. Európsky časopis pre farmakológiu667(1-3), 322-329. https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2011.05.038 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21645505/
 49. Sikiric, P., Jelovac, N., Jelovac-Gjeldum, A., Dodig, G., Staresinic, M., Anic, T., Zoricic, I., Rak, D., Perovic, D., Aralica, G., Buljat, G., Prkačin, I., Lovrič-Benčič, M., Separovič, J., Seiwerth, S., Rucman, R., Petek, M., Turkovič, B., Ziger, T., Boban-Blagaic, A., ... Babič, S. (2002). Pentadekapeptid BPC-157 tlmí chronické poruchy správania vyvolané amfetamínom. Acta pharmacologica Sinica23(5), 412-422. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11978191/
 50. Klicek, R., Kolenc, D., Suran, J., Drmic, D., Brcic, L., Aralica, G., Sever, M., Holjevac, J., Radic, B., Turudic, T., Kokot, A., Patrlj, L., Rucman, R., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2013). Stabilný žalúdočný pentadekapeptid BPC-157 lieči cysteamínovú kolitídu a anastomózu hrubého čreva a pôsobí proti poškodeniu mozgu a motorickému postihnutiu kuprizonom. Journal of physiology and pharmacology: an official journal of the Polish Physiological Society, 64(5), 597-612. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24304574/
 51. Sever, M., Klicek, R., Radic, B., Brcic, L., Zoricic, I., Drmic, D., Ivica, M., Barisic, I., Ilic, S., Berkopic, L., Blagaic, A. B., Coric, M., Kolenc, D., Vrcic, H., Anic, T., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2009). Žalúdočný pentadekapeptid BPC-157 a syndróm krátkeho čreva u potkanov. Digestive diseases and sciences, 54(10), 2070-2083. https://doi.org/10.1007/s10620-008-0598-y https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19093208/
 52. Drmic, D., Samara, M., Vidovic, T., Malekinusic, D., Antunovic, M., Vrdoljak, B., Ruzman, J., Milkovic Perisa, M., Horvat Pavlov, K., Jeyakumar, J., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2018). Pôsobenie proti perforovaným léziám céka u potkanov: Účinky pentadekapeptidu BPC-157, L-NAME a L-arginínu. World journal of gastroenterology, 24(48), 5462-5476. https://doi.org/10.3748/wjg.v24.i48.5462 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30622376/
 53. Sikiric, P., Gojkovic, S., Krezic, I., Smoday, I. M., Kalogjera, L., Žižek, H., Oroz, K., Vranes, H., Vukovic, V., Labidi, M., Strbe, S., Baketic Oreskovic, L., Sever, M., Tepes, M., Knezevic, M., Barisic, I., Blagaic, V., Vlainic, J., Dobric, I., Staresinic, M., ... Seiwerth, S. (2023). Stabilný žalúdočný pentadekapeptid BPC-157 môže obnoviť funkciu osi mozog-strevo a osi črevo-mozog. Pharmaceuticals (Bazilej, Švajčiarsko)16(5), 676. https://doi.org/10.3390/ph16050676 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10224484/
 54. Park, J. M., Lee, H. J., Sikiric, P., & Hahm, K. B. (2020). BPC-157 zachraňuje cytotoxicitu NSAID prostredníctvom stabilizácie črevnej priepustnosti a posilnenia cytoprotekcie. Súčasný farmaceutický dizajn26(25), 2971-2981. https://doi.org/10.2174/1381612826666200523180301 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32445447/
 55. Sikirič, P., Drmič, D., Sever, M., Kliček, R., Blagaič, A. B., Tvrdeič, A., Kralj, T., Kováč, K. K., Vukojevič, J., Siroglavic, M., Gojkovic, S., Krezic, I., Pavlov, K. H., Rasic, D., Mirkovic, I., Kokot, A., Skrtic, A., & Seiwerth, S. (2020). Liečba fistúl. Stabilná terapia žalúdočným pentadecapeptidom BPC-157. Current pharmaceutical design, 26(25), 2991-3000. https://doi.org/10.2174/1381612826666200424180139 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32329684/
 56. Xue, X. C., Wu, Y. J., Gao, M. T., Li, W. G., Zhao, N., Wang, Z. L., Bao, C. J., Yan, Z., & Zhang, Y. Q. (2004). Ochranné účinky pentadekapeptidu BPC-157 na žalúdočný vred u potkanov. Svetový gastroenterologický časopis10(7), 1032-1036. https://doi.org/10.3748/wjg.v10.i7.1032 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15052688/
 57. Sikiric, P., Seiwerth, S., Grabarevic, Z., Petek, M., Rucman, R., Turkovic, B., Rotkvic, I., Jagic, V., Duvnjak, M., & Mise, S. (1994). Priaznivý účinok BPC-157, 15 aminokyselinového peptidového fragmentu BPC, na žalúdočné a duodenálne lézie vyvolané stresom z obmedzenia pohybu, cysteamínom a 96% etanolom u potkanov. Porovnávacia štúdia s antagonistami H2 receptorov, dopamínovými promótormi a črevnými peptidmi. Life sciences, 54(5), PL63-PL68. https://doi.org/10.1016/0024-3205(94)00796-9 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7904712/
 58. Sikiric, P., Seiwerth, S., Aralica, G., Perovic, D., Staresinic, M., Anic, T., Gjurasin, M., Prkacin, I., Separovic, J., Stancic-Rokotov, D., Lovrič-Benčič, M., Mikuš, D., Turkovič, B., Rotkvič, I., Mise, S., Rucman, R., Petek, M., Ziger, T., Sebečič, B., Ivasovič, Z., ... Sjekavica, I. (2001). Terapeutický účinok antiulceróznych látok na novú chronickú cysteamínovú léziu hrubého čreva u potkanov. Journal of physiology, Paríž95(1-6), 283-288. https://doi.org/10.1016/s0928-4257(01)00039-0 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11595451/
 59. Stančič-Rokotov, D., Sikirič, P., Seiwerth, S., Slobodnjak, Z., Aralica, J., Aralica, G., Perovič, D., Anič, T., Zoričič, I., Buljat, G., Prkačin, I., Gjurasin, M., Rucman, R., Petek, M., Turkovič, B., Ivasovič, Z., Jagič, V., Staresinič, M., & Boban-Blagaic, A. (2001). Ethanolová žalúdočná lézia zhoršená poškodením pľúc u potkanov. Terapeutický účinok antiulceróznych látok. Journal of physiology, Paríž95(1-6), 289-293. https://doi.org/10.1016/s0928-4257(01)00040-7 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11595452/
 60. Stančič-Rokotov, D., Slobodnjak, Z., Aralica, J., Aralica, G., Perovič, D., Staresinič, M., Gjurasin, M., Anič, T., Zoričič, I., Buljat, G., Prkacin, I., Sikiric, P., Seiwerth, S., Rucman, R., Petek, M., Turkovic, B., Kokic, N., Jagic, V., & Boban-Blagaic, A. (2001). Pľúcne lézie a priaznivý účinok antiastmatík: antiastmatiká pentadecapeptid BPC-157, ranitidín, omeprazol a atropín zmierňujú pľúcne lézie u potkanov. Journal of physiology, Paris, 95(1-6), 303-308. https://doi.org/10.1016/s0928-4257(01)00042-0 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11595454/
 61. Petrovič, I., Dobrič, I., Drmič, D., Sever, M., Kličko, R., Radič, B., Brčič, L., Kolenc, D., Zlatar, M., Kunjko, K., Jurčič, D., Martináč, M., Rašič, Z., Boban Blažič, A., Romič, Z., Seiwerth, S., & Sikirič, P. (2011). Terapia BPC-157 na poškodenie zlyhania zvieračov - ezofagitída-pankreatitída u potkanov a pacientov s akútnou pankreatitídou nízky tlak zvieračov. Journal of physiology and pharmacology: oficiálny časopis Poľskej fyziologickej spoločnosti62(5), 527-534. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22204800/
 62. Dobric, I., Drvis, P., Petrovic, I., Shejbal, D., Brcic, L., Blagaic, A. B., Batelja, L., Sever, M., Kokic, N., Tonkic, A., Zoricic, I., Mise, S., Staresinic, M., Radic, B., Jakir, A., Babel, J., Ilic, S., Vuksic, T., Jelic, I., Anic, T., ... Sikiric, P. (2007). Predĺžená ezofagitída po primárnej dysfunkcii pylorického zvierača u potkana a terapeutický potenciál žalúdočného pentadekapeptidu BPC-157. Časopis farmakologických vied104(1), 7-18. https://doi.org/10.1254/jphs.fp0061322 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17452811/
 63. Gojkovič, S., Krežič, I., Vraneš, H., Žižek, H., Drmič, D., Batelja Vuletič, L., Milavič, M., Sikirič, S., Stilinovič, I., Simeon, P., Kneževič, M., Kolak, T., Tepeš, M., Simonji, K., Strbe, S., Nikolac Gabaj, N., Barišič, I., Oreškovič, E. G., Lovrič, E., Kokot, A., ... Sikirič, P. (2021). Robertov model žalúdočnej lézie indukovanej alkoholom v žalúdku ako vystupňovaný všeobecný periférny a centrálny syndróm, proti ktorému pôsobí stabilný žalúdočný pentadekapeptid BPC-157. Biomedicines, 9(10), 1300. https://doi.org/10.3390/biomedicines9101300 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34680419/
 64. Wang, X. Y., Qu, M., Duan, R., Shi, D., Jin, L., Gao, J., Wood, J. D., Li, J., & Wang, G. D. (2019). Cytoprotektívny mechanizmus nového žalúdočného peptidu BPC157 v gastrointestinálnom trakte a kultivovaných enterických neurónoch a gliových bunkách. Neurovedecký bulletin35(1), 167-170. https://doi.org/10.1007/s12264-018-0269-8 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6357276/
 65. Baric, M., Sever, A. Z., Vuletic, L. B., Rasic, Z., Sever, M., Drmic, D., Pavelic-Turudic, T., Sucic, M., Vrcic, H., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2016). Stabilný žalúdočný pentadekapeptid BPC-157 lieči rektovaginálnu fistulu u potkanov. Vedy o živej prírode148, 63-70. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2016.02.029 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26872976/
 66. Bedekovič, V., Mise, S., Anic, T., Staresinič, M., Gjurasin, M., Kopljar, M., Kalogjera, L., Drvis, P., Boban Blagaic, A., Batelja, L., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2003). Rozdielny účinok antiulceróznych látok na duodenálny vred vyvolaný cysteamínom u potkanov po sialoadenektómii, ale nie po gastrektómii. Európsky časopis pre farmakológiu477(1), 73-80. https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2003.08.013 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14512101/
 67. Prkačin, I., Separovič, J., Aralicia, G., Perovič, D., Gjurasin, M., Lovrič-Benčič, M., Stančič-Rokotov, D., Staresinič, M., Anič, T., Mikuš, D., Sikiric, P., Seiwerth, S., Mise, S., Rotkvic, I., Jagic, V., Rucman, R., Petek, M., Turkovic, B., Marovic, A., Sebecic, B., ... Kokic, N. (2001). Portálna hypertenzia a lézie pečene u potkanov chronicky pijúcich alkohol, ktorým zabránil a zvrátil ich stabilný žalúdočný pentadekapeptid BPC-157 (PL-10, PLD-116) a propranolol, ale nie ranitidín. Journal of physiology, Paríž95(1-6), 315-324. https://doi.org/10.1016/s0928-4257(01)00044-4 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11595456/
 68. Klicek, R., Sever, M., Radic, B., Drmic, D., Kocman, I., Zoricic, I., Vuksic, T., Ivica, M., Barisic, I., Ilic, S., Berkopic, L., Vrcic, H., Brcic, L., Blagaic, A. B., Coric, M., Brcic, I., Rokotov, D. S., Anic, T., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2008). Pentadekapeptid BPC-157, v klinických skúškach ako liečba zápalového ochorenia čriev (PL14736), je účinný pri hojení kolokutánnych fistúl u potkanov: úloha systému oxidu dusnatého. Journal of pharmacological sciences, 108(1), 7-17. https://doi.org/10.1254/jphs.fp0072161 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18818478/
 69. Prkačin, I., Separovič, J., Aralicia, G., Perovič, D., Gjurasin, M., Lovrič-Benčič, M., Stančič-Rokotov, D., Staresinič, M., Anič, T., Mikuš, D., Sikiric, P., Seiwerth, S., Mise, S., Rotkvic, I., Jagic, V., Rucman, R., Petek, M., Turkovic, B., Marovic, A., Sebecic, B., ... Kokic, N. (2001). Portálna hypertenzia a lézie pečene u potkanov chronicky pijúcich alkohol, ktorým zabránil a zvrátil ich stabilný žalúdočný pentadekapeptid BPC-157 (PL-10, PLD-116) a propranolol, ale nie ranitidín. Journal of physiology, Paríž95(1-6), 315-324. https://doi.org/10.1016/s0928-4257(01)00044-4 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11595456/
 70. Gojkovič, S., Krežič, I., Vrdoljak, B., Malekinusič, D., Barišič, I., Petrovič, A., Horvat Pavlov, K., Kolovrat, M., Duzel, A., Kneževič, M., Kasnik Kováč, K., Drmič, D., Batelja Vuletič, L., Kokot, A., Boban Blažič, A., Seiwerth, S., & Sikirič, P. (2020). Pentadekapeptid BPC-157 rieši suprahepatálnu oklúziu dolnej kaválnej žily, model Buddovho-Chiariho syndrómu u potkanov. Svetový časopis gastrointestinálnej patofyziológie11(1), 1-19. https://doi.org/10.4291/wjgp.v11.i1.1 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32226643/
 71. Kolovrat, M., Gojkovič, S., Krežič, I., Malekinušič, D., Vrdoljak, B., Kasnik Kováč, K., Kralj, T., Drmič, D., Barišič, I., Horvat Pavlov, K., Petrovič, A., Duzel, A., Kneževič, M., Mirkovič, I., Kokot, A., Boban Blažič, A., Seiwerth, S., & Sikirič, P. (2020). Pentadekapeptid BPC-157 rieši Pringleho manéver u potkanov, a to pri ischémii aj reperfúzii. Svetový hepatologický časopis12(5), 184-206. https://doi.org/10.4254/wjh.v12.i5.184 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32547687/
 72. Sever, A. Z., Sever, M., Vidovic, T., Lojo, N., Kolenc, D., Vuletic, L. B., Drmic, D., Kokot, A., Zoricic, I., Coric, M., Vlainic, J., Poljak, L., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2019). Stabilný žalúdočný pentadekapeptid BPC-157 v terapii potkanov s ligáciou žlčových ciest. Európsky časopis pre farmakológiu847, 130-142. https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2019.01.030 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30690000/
 73. Sikirić, P., Mazul, B., Seiwerth, S., Grabarević, Z., Rucman, R., Petek, M., Jagić, V., Turković, B., Rotkvić, I., Mise, S., Zoricić, I., Jurina, L., Konjevoda, P., Hanzevacki, M., Gjurasin, M., Separović, J., Ljubanović, D., Artuković, B., Bratulić, M., Tisljar, M., ... Sumajstorcić, J. (1997). Interakcie pentadekapeptidu BPC-157 s adrenergným a dopaminergným systémom pri ochrane slizníc v strese. Choroby tráviaceho traktu a vedy42(3), 661-671. https://doi.org/10.1023/a:1018880000644 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9073154/
 74. Kralj, T., Kokot, A., Zlatar, M., Masnec, S., Kasnik Kovac, K., Milkovic Perisa, M., Batelja Vuletic, L., Giljanovic, A., Strbe, S., Sikirič, S., Balog, S., Sontacchi, B., Sontacchi, D., Buljan, M., Lovrič, E., Boban Blagaič, A., Skrtič, A., Seiwerth, S., & Sikirič, P. (2021). Stabilná terapia glaukómu potkanov žalúdočným pentadekapeptidom BPC-157. Biomedicína10(1), 89. https://doi.org/10.3390/biomedicines10010089 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35052769/
 75. Lazić, R., Gabrić, N., Dekaris, I., Bosnar, D., Boban-Blagaić, A., & Sikirić, P. (2005). Žalúdočný pentadekapeptid BPC-157 podporuje hojenie defektov rohovkového epitelu u potkanov. Collegium anthropologicum29(1), 321-325. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16117343/
 76. Zlatar, M., Kokot, A., Vuletic, L. B., Masnec, S., Kralj, T., Perisa, M. M., Barisic, I., Radic, B., Milanovic, K., Drmic, D., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2021). BPC-157 ako terapia ischémie sietnice vyvolanej retrobulbárnou aplikáciou L-NAME u potkanov. Hranice farmakológie12, 632295. https://doi.org/10.3389/fphar.2021.632295 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34177567/
 77. Masnec, S., Kokot, A., Zlatar, M., Kalauz, M., Kunjko, K., Radic, B., Klicek, R., Drmic, D., Lazic, R., Brcic, L., Radic, R., Ivekovic, R., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2015). Perforačné poškodenie rohovky u potkanov a pentadecapeptid BPC-157. Experimentálny výskum očí136, 9-15. https://doi.org/10.1016/j.exer.2015.04.016 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25912999/
 78. Lee, E., & Padgett, B. (2021). Intraartikulárna injekcia BPC-157 pri viacerých typoch bolesti kolena. Alternatívne terapie v zdravotníctve a medicíne27(4), 8-13. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34324435/
 79. Jung, Y. H., Kim, H., Kim, H., Kim, E., Baik, J., & Kang, H. (2022). Antinociceptívny účinok BPC-157 na model reznej bolesti u potkanov. Časopis zubnej anestézie a medicíny bolesti22(2), 97-105. https://doi.org/10.17245/jdapm.2022.22.2.97 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35449779/
 80. Sikirič, P., Seiwerth, S., Grabarevič, Z., Rucman, R., Petek, M., Jagič, V., Turkovič, B., Rotkvič, I., Mise, S., Zoričič, I., Konjevoda, P., Perovič, D., Simičevič, V., Separovič, J., Hanzevacki, M., Ljubanovič, D., Artukovič, B., Bratulić, M., Tisljar, M., Rekić, B., ... Buljat, G. (1997). Pentadekapeptid BPC-157 pozitívne ovplyvňuje gastrointestinálne lézie vyvolané nesteroidnými protizápalovými látkami aj adjuvantnú artritídu u potkanov. Journal of physiology, Paris, 91(3-5), 113-122. https://doi.org/10.1016/s0928-4257(97)89474-0 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9403784/
 81. Rasic, D., Zenko Sever, A., Rasic, F., Strbe, S., Rasic, Z., Djuzel, A., Duplancic, B., Boban Blagaic, A., Skrtic, A., Seiwerth, S., Sikiric, P., & Sever, M. (2021). Stabilný žalúdočný pentadekapeptid BPC-157 lieči zavedenú vezikovaginálnu fistulu a pôsobí proti tvorbe kameňov u potkanov. Biomedicína9(9), 1206. https://doi.org/10.3390/biomedicines9091206 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34572392/
 82. Tkalcević, V. I., Cuzić, S., Brajsa, K., Mildner, B., Bokulić, A., Situm, K., Perović, D., Glojnarić, I., & Parnham, M. J. (2007). Zlepšenie organizácie granulácie a kolagénu v hojiacich sa ranách pomocou PL 14736 a potenciálna úloha expresie egr-1. Európsky časopis pre farmakológiu570(1-3), 212-221. https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2007.05.072 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17628536/
 83. Sučič, M., Luetič, K., Jandrič, I., Drmič, D., Sever, A. Z., Vuletič, L. B., Halle, Z. B., Strinič, D., Kokot, A., Seiwerth, R. S., Zoričič, I., Blažič, A. B., Seiwerth, S., & Sikirič, P. (2019). Terapia hemoragickej cystitídy potkanov vyvolanej cyklofosfamidom. Stabilný žalúdočný pentadekapeptid BPC-157, L-arginín, L-NAME. European journal of pharmacology, 861, 172593. https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2019.172593 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31401154/
 84. Smoday, I. M., Petrovič, I., Kalogjera, L., Vranes, H., Žižek, H., Krežič, I., Gojkovič, S., Skorak, I., Hriberski, K., Brižič, I., Kubat, M., Strbe, S., Barišič, I., Sola, M., Lovrič, E., Lozič, M., Boban Blagaič, A., Skrtič, A., Seiwerth, S., & Sikirič, P. (2022). Terapeutický účinok stabilného žalúdočného pentadekapeptidu BPC-157 na akútnu pankreatitídu ako ťažký periférny a centrálny syndróm vyvolaný cievnym zlyhaním u potkanov. Biomedicína10(6), 1299. https://doi.org/10.3390/biomedicines10061299 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35740321/

Zdravý newsletter

Chcete byť informovaní o najnovších správach, špeciálnych ponukách a najnovšom výskume v oblasti peptidov? Prihláste sa na odber nášho newslettera! Je to najjednoduchší spôsob, ako nezmeškať žiadne novinky, propagačné akcie a získať exkluzívne odborné rady o peptidoch a zdravom životnom štýle. Pridajte sa k našej komunite a objavme silu peptidov spoločne!

Semax Poľsko

Poďme sa porozprávať

info@semaxpolska.pl

Odborné konzultácie

Autorské práva © 

Tvorba a umiestňovanie webových stránok - IT HEROES

0
  Váš nákupný košík
  Kôš je prázdnySpäť do obchodu
  Pridať do košíka