BPC 157 – lista produktów i szczegółowy opis substancji

 1. Działanie regeneracyjne
 2. Przyśpiesza gojenie się ran i skraca czas powrotu do sprawności po operacjach
 3. Wspomaga regenerację więzadeł i ścięgien po urazach
 4. Wykazuje działanie przeciwzapalne
 5. Łagodzi dolegliwości przy wrzodach żołądka
 6. Ma działanie przeciwdepresyjne (stymuluje GABA)

Aby uzyskać efekty podobne do tych uzyskanych w badaniach naukowych to należy stosować bpc 157 przez okres 60 dni w dawce około 500 mcg dziennie.

BPC-157: Kompleksowy przegląd korzystnych efektów preparatu

Peptyd BPC-157 wykazał obiecujące korzystne działanie w kilku obszarach medycyny regeneracyjnej. Poniższe sekcje analizują potencjalne korzyści obecne w różnych badaniach. Obejmują one różne aspekty i sfery działania preparatu, od farmakokinetyki — w jaki sposób organizm wchłania, rozprowadza, metabolizuje i wydala peptyd — po modulację istotnych procesów organizmu.

Czym jest BPC-157?

Body-protective compound 157”, powszechnie określany jako BPC-157, jest peptydem wyizolowanym głównie z ludzkiego soku żołądkowego. Składający się z 15 aminokwasów związek wykazuje dużą masę cząsteczkową, tj. 1419 Da. BPC-157, znany również jako BPC-15, BPC157, PL-10, PLD-116 lub PL14736, wykazuje niezwykły potencjał terapeutyczny, szczególnie w leczeniu poważnych urazów i uszkodzeń spowodowanych stresem. Wiadomo, że wspomaga gojenie się różnych urazów i ran, w tym więzadeł, ścięgien i złamań [1, 2].

Stwierdzono, że zapewnia znaczne korzyści dla serca, wątroby, trzustki i tkanek mięśniowych, a także rogówki i układu nerwowego. Co więcej, jego działanie ochronne rozciąga się na przewód pokarmowy, zapewniając niezwykłe korzyści dla przełyku, żołądka, dwunastnicy i błony śluzowej jelita grubego. Oprócz właściwości ochronnych BPC-157 wykazuje również właściwości cytoprotekcyjne i przeciwzapalne, odgrywając kluczową rolę w utrzymaniu i zachowaniu integralności tkanek nabłonkowych.

Stabilność BPC-157

BPC-157 (sól octanowa) wykazuje wysoką stabilność w postaci proszku w temperaturze pokojowej. Wykonano test, z którego wynika, że przechowywanie suchego peptydu w formie octanu w temperaturze 50 stopni celcjusza w wilgotności 65% przez 30 dni dało rezultat w postaci 91,98% stabilności. Należy zauważyć, że temperatura 50 stopni to bardzo wysoka temperatura dla białek. Po rozpuszczeniu w wodzie należy przechowywać peptyd w lodówce. Wykonano test stabilości peptydu BPC-157 w wodzie w temperaturze 50 stopni celcjusza. Peptyd uzyskał stabilność 55,25% po upływie 65 godzin. BPC-157 w postaci soli octanowej, czyli tej najczęsciej używanej do iniekcji wykazuje średnią stabilność w środowisku ludzkiego żołądka. Wykonano test i umieszczono BPC-157 w postaci soli octanowej w środowisku ludzkiego żołądka w PH 2 stabilność peptydu po 30 minutach wynosiła 21,4%, a po godzinie 8,2%. Wyższą stabilność uzyskano w wyższym PH. Dla PH 3 było to po 30 minutach 41,7%, a po godzinie 26,1%. Peptyd ten wykazywał już całkiem dobrą stabilność w PH równym 4, a wyniki stabilności to 90% po godzinie. Należy zauważyć, że PH żołądka zazwyczaj oscyluje w okolicy 2 na pusty żołądek i podnosi się do około 3 po posiłku. Można wyciągnąć z tego wnioski, że peptyd BPC-157 zostanie szybko strawiony, chyba że podniesiemy ph żołądka do 4. Krótkoterminowo wyższe PH żołądka można uzyskać poprzez wypicie szklanki wody z łyżką sody oczyszczonej przed pójściem spać na pusty żołądek. Dużo większą stabilność wykazuje BPC-157 w postaci soli argininowej i to ta sól uważana jest za odpowiednią do stosowania oralnie.[5]

Stabilność soli argininowej BPC-157

Stabilność różnych form BPC-157 została przetestowana w kilku warunkach, w tym w wysokiej temperaturze 50 stopni Celsjusza. Wyniki wykazały, że sól argininowa BPC-157, znana również jako Arg-BPC, była szczególnie stabilna w tak wysokiej temperaturze. Oznacza to, że Arg-BPC może być bezpiecznie przechowywany w temperaturze pokojowej bez degradacji lub utraty skuteczności [5].

Tradycyjnie uważano, że BPC-157, będący peptydem (rodzajem cząsteczki białka), jest niestabilny i szybko rozkłada się w kwaśnym środowisku soku żołądkowego. Ta niestabilność była szczególnie zauważalna w przypadku soli octanowej BPC-157. W konsekwencji ulega rozkładowi w żołądku, co skutkuje niską biodostępnością i mniejszą skutecznością jako lek doustny.

Testy wykazały jednak, że Arg-BPC jest znacznie bardziej stabilny w soku żołądkowym niż poprzednie formy BPC-157, w tym forma octanowa. Ta zwiększona stabilność oznacza, że po przyjęciu doustnym Arg-BPC może przetrwać kwaśne środowisko żołądka bez zbyt szybkiego rozkładu, dzięki czemu jest bardziej skuteczny jako lek. Oprócz lepszej stabilności w żołądku Arg-BPC wykazał również wyższą stabilność w podwyższonych temperaturach [5]. Sprawia to, że jest to bardziej wytrzymała i niezawodna forma BPC-157 do różnych zastosowań, w szczególności do podawania doustnego. Konkretnie BPC-157 wykazywał 99.01% stabilności po 388 godzinach w wodzie w temperaturze 50 stopni celcjusza. W środowisku ludzkiego żołądka wykazywał stabilność 90% po 3 godzinach w ph równym 3. W PH poniżej 3 peptyd wykazywał dużo mniejszą stabilność, dlatego warto przyjmować go po posiłku kiedy PH żołądka jest równe lub wyższe od 3 [5]

Dlaczego octan BPC-157 jest przeznaczony wyłącznie do iniekcji, a nie do podawania doustnego? Wykazano, że BPC-157, przygotowany w postaci octanu, ma problemy ze stabilnością, szczególnie po wystawieniu na działanie kwaśnego środowiska żołądka. Dlatego octan BPC-157 jest zwykle podawany w iniekcjach, a nie doustnie [5].

Kiedy octan BPC-157 dostaje się do żołądka, kwas zawarty w soku żołądkowym powoduje jego rozpad, zanim zostanie w pełni wchłonięty i przyniesie potencjalne korzyści zdrowotne. Ogranicza to jego skuteczność jako leku doustnego [5]. Dlatego też, aby ominąć ostre kwaśne środowisko żołądka, octan BPC-157 jest zwykle podawany w formie iniekcyjnej. Ta bezpośrednia droga zapewnia, że dostanie się on do krwiobiegu bez wcześniejszego rozkładu w żołądku.

Peptyd BPC-157 wchłanialność przez nos. Masa cząsteczkowa BPC-157 wynosi 1419 Da. Oznacza to, że cząsteczka BPC-157 jest stosunkowo wielka w porównaniu z cząsteczką Semaxu, która wynosi 813,93 Da. Semax ma udowodnione w badaniach działanie przy podaniu donosowym. Uważa się, że rozmiar cząsteczki o wielkości 1419 Da dalej pozwala na wchłanianie przez nos, ale słabiej. Rozwiązaniem może być rozpuszczenie stabilnego peptydu BPC-157 arg w soli fizjologicznej z dodatkiem 3% DMSO. Dodatek DMSO umożliwia wchłanialność dużo większych cząsteczek, które normalnie nie zostałby by wchłonięte.

Metody dawkowania BPC-157

BPC-157 można znaleźć w różnych formach podania, w tym doustnych, donosowych, miejscowych i pozajelitowych [3]. Postać iniekcyjna jest szeroko stosowana ze względu na bezpośredni transport substancji i szybkie wchłanianie. Dostępne są jednak również alternatywne formy, takie jak aerozole do nosa i kapsułki. Aerozole do nosa oferują wygodę nieinwazyjnej aplikacji, podczas gdy kapsułki mogą być przyjmowane doustnie. Czyni to je bardziej przyjazną dla użytkownika opcją dla tych, którzy nie czują się komfortowo z zastrzykami. Skuteczność każdej formy może zależeć od konkretnego scenariusza użycia, indywidualnych preferencji i ogólnego komfortu związanego z metodą podawania.

Farmakokinetyka BPC

Farmakokinetyka BPC-157, czyli sposób, w jaki peptyd jest metabolizowany w organizmie, została szeroko zbadana [4]. Oto uproszczone zestawienie niektórych kluczowych ustaleń:

 • BPC-157 nie pozostaje długo w organizmie. Jego „okres półtrwania”, czyli czas, w którym połowa preparatu opuszcza organizm, wynosi mniej niż 30 minut. Jest to typowe dla substancji wytwarzanych z peptydów.
 • Preparat zachowuje się przewidywalnie w organizmie, wykazując „liniową farmakokinetykę”, co oznacza, że jego działanie jest proporcjonalne do dawki, zarówno u szczurów, jak i psów rasy beagle we wszystkich testowanych dawkach.
 • Po podaniu w postaci zastrzyku w mięsień BPC-157 bardzo szybko osiąga najwyższe stężenie we krwi — w ciągu zaledwie 9 minut.
 • Wielokrotne przyjmowanie BPC-157 przez 7 dni nie zmienia znacząco sposobu, w jaki organizm radzi sobie z preparatem, w porównaniu z pojedynczą iniekcją tej samej dawki.
 • Odsetek substancji, który dostaje się do krwiobiegu, aby wywołać aktywny efekt, znany jako „biodostępność”, wynosił 14%-19% u szczurów i 45%-51% u psów rasy beagle, gdy był podawany w postaci zastrzyku mięśniowego.
 • Podobnie jak inne preparaty peptydowe, organizm pozbywa się BPC-157 głównie przez wątrobę i nerki.
 • BPC-157 jest rozprowadzany w różnych tkankach ciała, z wyższymi poziomami stwierdzonymi w nerkach, wątrobie, ścianie żołądka, grasicy (małym organie wytwarzającym komórki odpornościowe) i śledzionie, w porównaniu do krwi.
 • Wreszcie, BPC-157 jest rozkładany lub „metabolizowany” do pojedynczego aminokwasu, znanego jako prolina, który można znaleźć we krwi, moczu i kale.

Dawkowanie BPC-157

Zalecenia dotyczące dawkowania BPC-157 często pochodzą z badań na szczurach, ponieważ większość z tych badań wykorzystywała podawanie doustne, co okazało się korzystne. Należy jednak pamiętać, że bezpośrednie przełożenie dawek ze zwierząt na ludzi nie zawsze jest dokładne ze względu na różnice w metabolizmie, fizjologii i wielkości organizmów. Skuteczna dawka doustna u szczurów, która wynosi 10 μg/kg, przekłada się na szacunkową dawkę 1,6 μg/kg u ludzi. W związku z tym, na podstawie tych badań, szacowane dawki BPC-157 dla osób o różnej masie ciała wynosiłyby [6]:

 • Dla osoby ważącej 70 kg szacowana dawka wynosiłaby około 110 μg.
 • W przypadku osoby ważącej 90 kg dawka wzrasta do około 145 μg.
 • Dla osoby ważącej 115 kg zalecana dawka wynosiłaby około 180 μg.

W innych badaniach zalecana dawka dla BPC-157 wynosi zazwyczaj około 200 mcg (mikrogramów). Dawka ta jest zwykle podawana w iniekcji podskórnej, w celu zapewnienia optymalnego wchłaniania i skuteczności.

Należy pamiętać, że są to dane szacunkowe, a optymalna dawka może się różnić w zależności od indywidualnych czynników. W Praktyce peptyd BPC-157 bardzo często jest używany przez kulturystów w przypadku różnych urazów i kontuzji. Stosują oni dawki oko 500mcg na dzień rozłożone na 2 dawki, uważa się, że te dawkowanie jest najbardziej efektywne.

Potencjalne korzyści zdrowotne BPC-157: Środek leczniczy na różne schorzenia

BPC-157 wykazuje ogromne korzyści zdrowotne. Poniższe sekcje zapewniają łatwy do zrozumienia przegląd tych potencjalnych korzyści, w tym jego funkcji, mechanizmów, które wykorzystuje, oraz rodzajów eksperymentów przeprowadzonych w celu oceny jego efektów.

BPC-157 i centralny układ nerwowy

BPC-157 zapewnia potencjalne korzyści dla mózgu i układu nerwowego [7]. Działa na kilka sposobów, w tym zmieniając sposób działania niektórych genów w organizmie, wchodząc w interakcje z układem tlenku azotu i pomagając organizmowi odzyskać siły po kontuzji.

 • Udar mózgu:W niektórych eksperymentach na zwierzętach, np. na szczurach, naukowcy podawali szczurom BPC-157 po tym, jak doświadczyły one udaru mózgu. Podając BPC-157 szczurom, naukowcy odkryli, że pomaga on naprawić uszkodzenia neuronów mózgu, komórek przekazujących w mózgu informacje [7, 8].

BPC-157 pomogło również przywrócić funkcje takie jak pamięć, ruch i koordynacja oraz wydawało się wpływać na niektóre geny w części mózgu zwanej hipokampem, która odgrywa istotną rolę w tworzeniu wspomnień.

 • Schizofrenia i katalepsja: W innych eksperymentach wykazano również, że BPC-157 pomaga radzić sobie z objawami podobnymi do schizofrenii i katalepsji. Katalepsja to stan, w którym osoba może utknąć w jednej pozycji przez długi czas, a schizofrenia to poważne zaburzenie psychiczne, które wpływa na sposób myślenia, odczuwania i zachowania danej osoby. Korzyści te zostały osiągnięte dzięki BPC-157 zarządzającemu działaniem systemu tlenku azotu w połączeniu z różnymi substancjami wpływającymi na dopaminę, która jest substancją chemiczną w mózgu, która odgrywa główną rolę w odczuwaniu przyjemności [7].
 • Uszkodzenie rdzenia kręgowego: Co więcej, naukowcy odkryli, że gdy BPC-157 podano szczurom z uciskiem rdzenia kręgowego (poważny uraz, który może prowadzić do paraliżu), pomogło im to odzyskać zdrowie i przeciwdziałało paraliżowi ich ogonów. BPC-157 pomogło również w leczeniu zaburzeń w mózgu, zmniejszeniu stanu zapalnego i promowaniu regeneracji nerwów i funkcji naczyń krwionośnych po urazie [7, 9, 10].
 • BPC-157 a układ GABA: BPC-157 oddziałuje z układem GABA. GABA oznacza kwas gamma-aminomasłowy, rodzaj naturalnego środka uspokajającego w naszym organizmie. Pomaga regulować wiele zachowań i reakcji, w tym niektóre związane z funkcjami obszaru mózgu zwanego prążkowiem [7, 53].

Niektóre zaburzenia w układzie GABA, na przykład te spowodowane stosowaniem leków takich jak diazepam, mogą prowadzić do zwiększonej tolerancji (potrzeba większej ilości leku, aby uzyskać ten sam efekt) lub objawów odstawienia. Co ciekawe, BPC-157 może przeciwdziałać tym zaburzeniom, co czyni go możliwą opcją leczenia tego typu problemów. Na przykład, jeśli chodzi o diazepam, wykazano, że BPC-157 przeciwdziała rozwojowi tolerancji i uzależnienia od leku, które są istotnymi skutkami ubocznymi długotrwałej terapii diazepamem.

Ponadto BPC-157 wykazuje działanie przeciwdrgawkowe, co oznacza, że może pomóc w zapobieganiu napadom lub zmniejszaniu ich nasilenia. To kolejna potencjalna korzyść, szczególnie dla osób zmagających się z chorobami charakteryzującymi się napadami [7, 53].

Eksperymenty te sugerują, że BPC-157 może zapewnić nowe sposoby leczenia szeregu zaburzeń w ośrodkowym układzie nerwowym, który obejmuje mózg i rdzeń kręgowy.

BPC i układ mięśniowo-szkieletowy

BPC-157 ma znaczący potencjał w leczeniu różnych urazów układu mięśniowo-szkieletowego [11]. Między innymi:

 • Ścięgna i więzadła: tkanki łączne, które łączą mięśnie z kośćmi i stawami, goją się powoli z powodu ograniczonego dopływu krwi. Badania przeprowadzone na szczurach wykazały jednak, że BPC-157 może przyspieszyć ten proces gojenia. W eksperymentach, w których ścięgna Achillesa były celowo uszkadzane, podawanie BPC-157 skutkowało znacznie lepszą regeneracją, prowadząc do silniejszych i zdrowszych ścięgien, co było widoczne w analizie mikroskopowej [12]. Co więcej, efekty te nie ograniczały się do ścięgna Achillesa; podobną poprawę zaobserwowano również w innych ścięgnach i więzadłach. Droga podania, doustna, miejscowa lub dootrzewnowa, nie wydaje się wpływać na skuteczność peptydu, co sugeruje szeroki zakres potencjalnych zastosowań terapeutycznych [11, 13].
 • Urazy mięśni szkieletowych: Oprócz więzadeł i ścięgien, badania wykazały rolę BPC-157 w leczeniu urazów mięśni szkieletowych. Na przykład w eksperymentach, w których celowo przecięto mięsień czworogłowy u szczurów, ogólnoustrojowe podawanie BPC-157 sprzyjało ciągłemu gojeniu przez 72 dni [14]. Co więcej, pomógł utrzymać funkcjonalną odbudowę mięśnia, sugerując znaczny potencjał terapeutyczny.
 • Gojenie mięśni:korzystne działanie BPC-157 zaobserwowano również w przypadkach, w których gojenie było w inny sposób upośledzone z powodu leczenia kortykosteroidami. Peptyd nie tylko indukował szybsze tempo gojenia, ale także pomagał przywrócić pełną funkcję mięśni [15].

Możliwe mechanizmy

W przypadku korzyści mięśniowo-szkieletowych, możliwy mechanizm działania BPC-157 obejmuje [11-17]:

 • Aktywacja szlaku FAK-Paksylina: BPC-157 wydaje się wspomagać wzrost i ruch komórek ścięgien. Jest to ważne, ponieważ komórki te odgrywają główną rolę w naprawie uszkodzonych ścięgien.
 • Wpływ na skład komórek: BPC-157 wydaje się zmieniać równowagę komórek zaangażowanych w gojenie. Zwiększa liczbę niektórych pomocnych komórek i zmniejsza liczbę niektórych potencjalnie szkodliwych. Uważa się, że zmiana ta wspomaga lepsze gojenie i tworzenie włókien kolagenowych, kluczowego składnika naszych ścięgien.
 • Odporność na upośledzenie wywołane kortykosteroidami: BPC-157 może również pomagać w gojeniu się mięśni, nawet w przypadku obecności substancji spowalniających gojenie (takich jak kortykosteroidy). Może to być bardzo istotne dla osób poddawanych niektórym rodzajom leczenia.
 • Redukcja proteolizy: BPC-157 może spowolnić rozpad białek w naszych mięśniach. Może to być pomocne w sytuacjach, w których próbujemy wyleczyć kontuzję mięśni.
 • Wspomaganie wzrostu nowych naczyń krwionośnych: BPC-157 może wspomagać wzrost nowych naczyń krwionośnych. Jest to kluczowa część procesu gojenia, ponieważ dostarcza więcej składników odżywczych do uszkodzonego obszaru i pomaga usunąć produkty przemiany materii. Substancja ta wydaje się wzmacniać ten proces poprzez zwiększenie aktywności pewnych cząsteczek, które stymulują wzrost naczyń krwionośnych.
 • Regulacja receptora hormonu wzrostu: BPC-157 może również zwiększać aktywność receptora hormonu wzrostu. Receptor ten oddziałuje z hormonami wzrostu, które mogą stymulować wzrost i reprodukcję komórek. Jeśli ten receptor jest bardziej aktywny, może to prowadzić do lepszego gojenia.

Te potencjalne mechanizmy działania BPC-157 są obiecujące jako środek terapeutyczny w przypadku różnych urazów układu mięśniowo-szkieletowego, potencjalnie oferując nowe podejście do poprawy gojenia i regeneracji w tych obszarach.

BPC-157 a mózg: Potencjalna zdolność neuroprotekcyjna

 • Urazy mózgu: BPC-157 wykazuje potencjał w leczeniu urazów mózgu. W badaniach przeprowadzonych na myszach stosowanie BPC-157 zmniejszyło poziom uszkodzenia mózgu oraz nasilenie krwawienia i skaleczeń w mózgu. Preparat pomógł również zmniejszyć obrzęk mózgu. Gdy BPC-157 podano tuż przed lub zaraz po urazie, poprawiło to proces powrotu do zdrowia, prowadząc do lepszej świadomości i niższego wskaźnika zgonów u myszy [18, 19].
 • Obrzęk i uszkodzenia mózgu oraz uszkodzenia narządów obwodowych:W innym badaniu wykazano, że BPC-157 pomaga w złożonym zespole, który obejmował obrzęk mózgu i uszkodzenie mózgu i innych narządów. BPC-157 pomógł złagodzić problemy spowodowane zablokowaniem naczyń krwionośnych zarówno w mózgu, jak i innych częściach ciała. Może to zmniejszyć obrzęk mózgu i znormalizować zwiększone ciśnienie w mózgu. Badanie to sugeruje, że BPC-157 może mieć szerokie korzyści w radzeniu sobie z blokadami naczyń krwionośnych i związanymi z nimi objawami [20-22].

BPC-157 a zdrowie układu sercowo-naczyniowego

 • BPC-157 a niewydolność serca: W badaniach na zwierzętach z niewydolnością serca, stanem, w którym serce nie może pompować wystarczającej ilości krwi, aby zaspokoić potrzeby organizmu, BPC-157 pomógł złagodzić objawy, takie jak powiększone serce, zmiany w sercu i przekrwienie serca. Związek ten był również w stanie przeciwdziałać stanom niewydolności serca spowodowanym przez szkodliwe substancje, takie jak alkohol lub lit, lub kwestie fizyczne, takie jak zablokowane drogi żółciowe lub zwiększone ciśnienie w jamie brzusznej. Naukowcy uważają, że korzyści te mogą wynikać z interakcji BPC-157 z niektórymi systemami biologicznymi i jego zdolności do ochrony komórek przed uszkodzeniem [23].
 • BPC-157 i ataki serca/zawał mięśnia sercowego

Badania wykazały, że BPC-157 może pomóc w leczeniu ataków serca u zwierząt laboratoryjnych. Po podaniu BPC-157 zwierzęta wykazywały mniej uszkodzeń serca, a ich serca nadal dobrze funkcjonowały. Związek ten pomagał również zapobiegać krzepnięciu krwi i nieregularnym rytmom serca, chroniąc jednocześnie mózg [24]. Korzyści te były widoczne niezależnie od sposobu podawania BPC-157, co sugeruje, że może to być obiecująca metoda leczenia zawałów serca i powiązanych schorzeń.

 • BPC-157 a zakrzepy krwi: Wykazano również, że BPC-157 jest korzystny w radzeniu sobie ze szkodliwymi zjawiskami krzepnięcia krwi. W różnych badaniach na zwierzętach związek ten skutecznie zmniejszał krzepliwość krwi zarówno w tętnicach, jak i żyłach. Pomagał również w utrzymaniu funkcji płytek krwi, komórek, które pomagają w krzepnięciu krwi, nawet w obecności leków hamujących krzepnięcie. Wpływ na krzepliwość krwi może być związany ze zdolnością BPC-157 do interakcji i ochrony wyściółki naczyń krwionośnych oraz jego wpływem na system tlenku azotu, system zaangażowany w wiele procesów w organizmie, w tym regulację przepływu krwi [25].
 • BPC-157 a problemy z ciśnieniem krwi: BPC-157 wykazał potencjał w radzeniu sobie z poważnymi zaburzeniami ciśnienia krwi, takimi jak bardzo wysokie ciśnienie krwi w czaszce, żyle wrotnej i żyle głównej (główne naczynia krwionośne w organizmie) oraz bardzo niskie ciśnienie krwi w głównej tętnicy (aorcie). Był również skuteczny w przypadku poważnej utraty objętości krwi i niskiego ciśnienia krwi [26, 27]. Co ciekawe, związek ten nie wpływał na zwykłe ciśnienie krwi, co sugeruje, że jego działanie jest ukierunkowane na rozwiązywanie określonych nieprawidłowych stanów, a nie na ogólną regulację ciśnienia krwi.
 • BPC-157 a nieregularny rytm serca: BPC-157 wykazał obiecujące działanie w leczeniu nieregularnego rytmu serca (arytmii) w różnych warunkach eksperymentalnych, w tym zawałów serca i niewydolności serca. Może wywierać wpływ na arytmie poprzez wpływ na działanie tlenku azotu, związku w organizmie, który ma działanie ochronne na serce [28]. Potrzebne są dalsze badania, aby w pełni zrozumieć, w jaki sposób BPC-157 może pomóc w leczeniu arytmii i powiązanych schorzeń.
 • BPC-157 a krwawienie i trombocytopenia: W badaniach przeprowadzonych na szczurach peptyd BPC-157 wykazał potencjał w kontrolowaniu nadmiernego krwawienia i przeciwdziałaniu niskiej liczbie płytek krwi, stanu zwanego trombocytopenią. W badaniu zastosowano BPC-157 u szczurów z amputacją ogona i wykazano obiecujące wyniki poprzez skrócenie czasu krwawienia [29]. Otwiera to możliwości dla BPC-157, aby pomóc w stanach, w których kontrola krwawienia ma kluczowe znaczenie. Eksperyment został przeprowadzony na szczurach i z niecierpliwością czekamy na badania na ludziach, które potwierdzą te odkrycia.
 • BPC-157 a zespół ciasnoty wewnątrzbrzusznej: Wykazano, że zespół ciasnoty wewnątrzbrzusznej, ciężki stan, w którym ciśnienie narasta w jamie brzusznej, został znacznie odwrócony przez podanie BPC-157 w badaniach na szczurach. Leczenie to skutecznie poprawiło przepływ krwi, zmniejszając obrzęk i przekrwienie różnych narządów oraz odwracając szkodliwe zdarzenia zwykle związane z tym zespołem. BPC-157 wykazał nawet potencjał w rozwiązywaniu zaburzeń rytmu serca u tych szczurów [30]. Wyniki te sugerują potencjał BPC-157 jako terapii zespołu ciasnoty wewnątrzbrzusznej.
 • Rola BPC-157 w okluzji naczyń krwionośnych i dysfunkcji narządów

BPC-157 wykazał znaczące efekty w przeciwdziałaniu niedrożności naczyń i dysfunkcji narządów. W przypadku niedrożności naczyń krwionośnych peptyd promował rekrutację naczyń pobocznych, które zapewniają przepływ krwi poza miejscem zatoru. Działanie to doprowadziło do zmniejszenia nadciśnienia tętniczego i poprawy zaburzeń EKG. Stosowanie BPC-157 doprowadziło również do niemal całkowitego wyeliminowania zakrzepicy żylnej i tętniczej. Wreszcie, preparat pomógł złagodzić zmiany i dysfunkcje wielu narządów [31].

BPC-157 i warunki psychologiczne/przekaźniki nerwowe

 • BPC-157 a depresja: Potencjalne działanie przeciwdepresyjne pentadekapeptydu żołądkowego BPC-157 badano w dwóch modelach depresji szczurów, a mianowicie w teście wymuszonego pływania i przewlekłym nieprzewidywalnym stresie [32]. W teście wymuszonego pływania leczenie BPC-157 spowodowało skrócenie czasu bezruchu, podobnie jak w przypadku konwencjonalnych leków przeciwdepresyjnych. Poddany modelowi przewlekłego nieprzewidywalnego stresu, w którym skuteczność konwencjonalnych leków przeciwdepresyjnych często spada, BPC-157 konsekwentnie wykazywał działanie przeciwdepresyjne. Konwencjonalny lek przeciwdepresyjny imipramina zazwyczaj wymagał dłuższego okresu podawania, aby wykazać swoje działanie, ale BPC-157 zmniejszał bezruch zarówno po krótkim, jak i długotrwałym leczeniu.

Odkrycia te sugerują, że BPC-157 może mieć właściwości przeciwdepresyjne, wskazując na jego potencjał jako opcji terapeutycznej w leczeniu depresji.

 • BPC-157 a zespół serotoninowy: Zespół serotoninowy jest stanem, który często występuje z powodu zahamowania monoaminooksydazy (MAO) i ekspozycji na serotoninę (5-HT). W badaniach eksperymentalnych z udziałem szczurów BPC-157 wykazywał znaczące korzystne działanie. Przeciwdziałał on wystąpieniu zespołu serotoninowego lub nie wpływał na jego wystąpienie [33]. Korzystne efekty były szczególnie widoczne w przypadkach ciężkiego zespołu serotoninowego, gdzie BPC-157 był w stanie hamować zaburzenia związane ze stymulacją receptorów 5-HT2A.
 • BPC-157 i jego działanie przeciwlękowe: W badaniu badającym działanie przeciwlękowe lub zmniejszające lęk BPC-157 porównano działanie peptydu z działaniem diazepamu [34]. Wyniki wykazały, że szczury leczone BPC-157 wykazywały zmniejszoną reakcję strachu. Co więcej, działanie BPC-157 było odmienne i różniło się od działania diazepamu, co sugeruje, że może on oferować nowe podejście do radzenia sobie z lękiem.
 • Modulacja serotoniny: BPC-157 moduluje poziom serotoniny w różnych regionach mózgu [35]. Preparat wpływa na produkcję serotoniny w grzbietowym wzgórzu, hipokampie, podwzgórzu, istocie czarnej siatkowatej i przyśrodkowym przednim jądrze węchowym, co jest niezwykle ważne dla przetwarzania informacji sensorycznych, zarządzania emocjami, kontrolowania dobrowolnych ruchów i naszego zmysłu węchu. Subtelnie zmieniając produkcję serotoniny w tych konkretnych obszarach, BPC-157 może zapewniać różne korzyści zdrowotne.

Rola BPC-157 w toksyczności lub przedawkowaniu narkotyków

BPC-157 wykazał korzystne działanie w przeciwdziałaniu toksyczności powodowanej przez różne leki i chemikalia. Jego szeroki zakres efektów ochronnych obserwuje się w różnych badaniach przedklinicznych, a jego zastosowanie jest postrzegane jako obiecujące w zarządzaniu toksycznością wywołaną przez leki.

 • BPC-157 a toksyczność naparstnicy: Toksyczność naparstnicy może wystąpić z powodu nadużywania leków na choroby serca, prowadząc do powikłań, takich jak nieregularne bicie serca. Badania przedkliniczne wykazały, że terapia BPC-157 może zapobiec lub nawet odwrócić tę toksyczność. U szczurów stwierdzono, że BPC-157 zmniejsza zaburzenia rytmu serca, skraca czas trwania blokady serca, a nawet przeciwdziała powikłaniom wynikającym z interakcji lekowych [36].
 • Leczenie hiperkaliemii za pomocą BPC-157: Hiperkaliemia odnosi się do nieprawidłowo wysokiego poziomu potasu we krwi, co może prowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych. Terapia BPC-157 wykazała obiecujące wyniki w leczeniu tego stanu poprzez zapobieganie arytmii (nieregularnym uderzeniom serca) i przywracanie prawidłowego rytmu serca [7]. Terapia wykazała również swój potencjał w przeciwdziałaniu zaburzeniom, takim jak osłabienie mięśni i nadciśnienie spowodowane hiperkaliemią.
 • Rola BPC-157 w przeciwdziałaniu efektom sukcynylocholiny: Sukcynylocholina jest blokerem nerwowo-mięśniowym często stosowanym w znieczuleniu, który może powodować poważne działania niepożądane, w tym hiperkaliemię, zaburzenia rytmu serca i skurcze mięśni. BPC-157 skutecznie antagonizował te efekty, wykazując obiecujące oznaki jako potencjalne antidotum na niepożądane skutki wywołane sukcynylocholiną [37].
 • BPC-157 w leczeniu hipokaliemii wywołanej przez furosemid: Hipokaliemia, stan zbyt niskiego poziomu potasu we krwi, może powodować zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca [7]. Stan ten może być wywołany przez niektóre leki, takie jak furosemid. Stwierdzono, że terapia BPC-157 zapobiega arytmiom związanym z hipokaliemią i eliminuje skutki śmiertelne, wykazując jej potencjał jako skutecznej opcji leczenia.
 • BPC-157 a środki miejscowo znieczulające: Lidokaina, środek miejscowo znieczulający, może powodować szereg działań niepożądanych, takich jak zaburzenia rytmu serca, drgawki i depolaryzacja komórek [7]. Wykazano, że BPC-157 przeciwdziała tym efektom, co czyni go potencjalnym antidotum na powikłania wywołane lidokainą.
 • BPC-157 a wydłużenie odstępu QT: Wydłużenie odstępu QT jest zaburzeniem rytmu serca, które może prowadzić do poważnych arytmii serca. Niektóre leki, takie jak neuroleptyki (stosowane w leczeniu chorób psychicznych) i prokinetyki (stosowane w chorobach żołądka) mogą powodować to wydłużenie [38]. Terapia BPC-157 wykazała zdolność przeciwdziałania temu efektowi, co czyni ją potencjalnym sposobem leczenia tego schorzenia.
 • BPC-157 a uszkodzenia wątroby spowodowane promieniowaniem: Badania przeprowadzone na myszach wykazały, że BPC-157 może pomóc zmniejszyć szkody wyrządzone wątrobie przez ekspozycję na promieniowanie. Po ekspozycji na promieniowanie myszy, którym podawano BPC-157 doustnie, wykazywały mniejsze uszkodzenie wątroby niż te, które nie otrzymały leczenia [39]. Sugeruje to, że BPC-157 może być potencjalnie stosowany do ochrony wątroby u osób, które muszą przejść radioterapię.
 • BPC-157 a szkodliwe skutki uboczne NLPZ: NLPZ to rodzaj leków, które czasami mogą powodować poważne skutki uboczne, takie jak uszkodzenie żołądka, jelit i wątroby. Badania wykazały, że BPC-157 może zapewnić silną ochronę przed tymi skutkami ubocznymi [40]. Oznacza to, że BPC-157 może być cennym dodatkiem do planów leczenia dla osób, które muszą przyjmować NLPZ, ale obawiają się potencjalnych skutków ubocznych.
 • BPC-157 a negatywny wpływ wysokich dawek litu:Wysokie dawki litu mogą powodować szereg problemów zdrowotnych. Badania na szczurach sugerują jednak, że BPC-157 może pomóc zmniejszyć te negatywne skutki [41]. Wskazuje to, że BPC-157 może być potencjalnie użyteczną terapią dla osób, które muszą przyjmować wysokie dawki litu i obawiają się związanego z tym ryzyka dla zdrowia.
 • BPC-157 a uszkodzenia wątroby spowodowane przewlekłym spożywaniem alkoholu: Regularne, intensywne spożywanie alkoholu może prowadzić do uszkodzenia wątroby i wysokiego ciśnienia krwi w wątrobie. Badania na szczurach wykazały, że BPC-157 może pomóc przeciwdziałać tym szkodliwym skutkom [42]. Sugeruje to, że BPC-157 może być potencjalną terapią dla osób, które doświadczyły uszkodzenia wątroby z powodu przewlekłego spożywania alkoholu.
 • Kardiotoksyczność bupiwakainy: Bupiwakaina jest miejscowym środkiem znieczulającym, który w dużych dawkach może mieć toksyczny wpływ na serce. BPC-157 wykazało, że może przeciwdziałać tej toksyczności, zmniejszając szkodliwe skutki sercowe i zapobiegając zgonom szczurów z powodu przedawkowania bupiwakainy [43]. Sugeruje to, że BPC-157 może służyć jako antidotum na kardiotoksyczność bupiwakainy.
 • BPC-157 a skutki zbyt dużej ilości magnezu: W badaniach na szczurach stwierdzono, że BPC-157 skutecznie zmniejsza szkodliwe skutki nadmiaru magnezu, takie jak poważne osłabienie mięśni i zmiany w mózgu [44]. Sugeruje to, że BPC-157 może być potencjalną terapią dla osób, które doświadczyły negatywnych skutków zbyt dużej ilości magnezu.
 • BPC-157 a przedawkowanie paracetamolu: W przypadkach poważnego przedawkowania paracetamolu (znanego również jako Tylenol), BPC-157 wykazał potencjalne korzyści. W badaniach na zwierzętach podawanie BPC-157 po przedawkowaniu paracetamolu pomogło zapobiec lub szybko złagodzić drgawki (niekontrolowane drżenie ciała) i zmniejszyło uszkodzenia wątroby i mózgu. Pomogło również obniżyć poziom niektórych markerów sygnalizujących uszkodzenie wątroby [45].
 • BPC-157 a przedawkowanie leków przeciwbólowych: BPC-157 wykazał potencjał w przeciwdziałaniu szkodliwym skutkom NLPZ i leków przeciwbólowych, takich jak paracetamol. Obejmują one urazy żołądka i wątroby, a nawet uszkodzenia mózgu. Stwierdzono, że BPC-157 łagodzi lub nawet eliminuje te skutki w badaniach na zwierzętach. Chociaż dokładne mechanizmy działania BPC-157 nie są jasne, prawdopodobnie wspomaga on gojenie i zmniejsza stan zapalny na poziomie komórkowym. Dodatkowo zmniejszał zaburzenia zachowania i utratę masy ciała u szczurów leczonych ibuprofenem [46].
 • BPC-157 a przedawkowanie insuliny: Kolejną ważną zaletą BPC-157 jest jego zdolność do radzenia sobie ze skutkami przedawkowania insuliny. W badaniach na zwierzętach, gdy BPC-157 podano natychmiast po przedawkowaniu insuliny, pomogło to zapobiec skutkom śmiertelnym, zmniejszyło drgawki, zminimalizowało uszkodzenia wątroby i zmniejszyło uszkodzenia mózgu. Preparat pomagał również utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi i zminimalizować uszkodzenia żołądka [47].
 • BPC-157 a przewlekłe stosowaniem ibuprofenu: BPC-157 wykazał również potencjał w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom długotrwałego stosowania ibuprofenu. Białko pomogło przeciwdziałać wielu szkodliwym skutkom związanym z przewlekłym stosowaniem ibuprofenu, w tym uszkodzeniom wątroby, wrzodom żołądka i obrzękowi wątroby. Pomogło to również zminimalizować szkodliwy wpływ ibuprofenu na mózg, taki jak obrzęk i uszkodzenie komórek nerwowych [48].
 • BPC-157 a zaburzenia związane z amfetaminą: W badaniu z udziałem szczurów BPC-157 wykazał obiecujące wyniki w radzeniu sobie z behawioralnymi skutkami amfetaminy. Szczury leczone BPC-157 wykazywały zmniejszoną nienormalną pobudliwość i zachowania typowo związane z używaniem amfetaminy, co sugeruje, że BPC-157 może pomóc w radzeniu sobie ze skutkami przewlekłego używania amfetaminy [49].

BPC-157 wykazał szeroki zakres korzystnych efektów w przeciwdziałaniu toksyczności różnych leków i chemikaliów. Odkrycia te są w dużej mierze oparte na badaniach przedklinicznych i potrzebne są dalsze badania, aby w pełni zrozumieć ich potencjał.

BPC-157: Potencjalna pomoc dla zdrowia przewodu pokarmowego

 • Łagodzenie stanów zapalnych jelit i stwardnienia rozsianego:Peptyd BPC-157 wykazał potencjalne korzyści dla osób cierpiących na nieswoiste zapalenie jelit (IBD) i stwardnienie rozsiane (MS), które są przewlekłymi, wyniszczającymi schorzeniami. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi na zwierzętach, BPC-157 podawano doustnie lub w formie iniekcyjnej, co prowadziło do znacznej poprawy wskaźników gojenia się stanów IBD, takich jak zapalenie okrężnicy. Co więcej, podczas testów na zwierzętach z symulowaną formą stwardnienia rozsianego, BPC-157 pomógł chronić obszary mózgu przed uszkodzeniem nerwów, co może potencjalnie spowolnić postęp tej choroby [50].
 • Leczenie zespołu krótkiego jelita:Zespół krótkiego jelita to trudny stan, w którym organizm ma trudności z wchłanianiem wystarczającej ilości składników odżywczych z powodu nieodpowiedniej pracy jelita cienkiego. W badaniu z udziałem szczurów z tym schorzeniem BPC-157 podawano doustnie lub w formie iniekcji. Wyniki wykazały, że szczury leczone BPC-157 doświadczyły nie tylko przyrostu masy ciała (pozytywny znak w tym kontekście), ale także poprawy ogólnej struktury pozostałych jelit [51]. Może to potencjalnie wskazywać, że BPC-157 pomaga organizmowi lepiej przystosować się do utraty jelita i poprawić wchłanianie składników odżywczych, dając nadzieję osobom zmagającym się z tym trudnym stanem.
 • Naprawa urazów jelita ślepego (część jelita grubego): W przypadku urazów jelita ślepego, które jest narządem na początku jelita grubego, BPC-157 ponownie okazuje się obiecujący. Badania na zwierzętach sugerują, że BPC-157 może poprawić gojenie poprzez zachęcanie do wzrostu nowych naczyń krwionośnych w okolicy, co jest istotną częścią procesu regeneracji [52]. Może to potencjalnie skrócić czas rekonwalescencji i poprawić wyniki pacjentów, którzy doznali takich obrażeń.
 • Łączenie osi jelita-mózg:Oś jelita-mózg to sieć komunikacyjna łącząca nasz przewód pokarmowy z mózgiem. Odgrywa kluczową rolę w naszym ogólnym zdrowiu i samopoczuciu. Co ciekawe, BPC-157 wydaje się mieć pozytywny wpływ na tę oś. Wykazano szereg korzystnych efektów, od ochrony przed obrzękiem mózgu po wspomaganie gojenia mięśni, a nawet poprawę nastroju [53]. Jego zdolność do naprawy uszkodzeń zarówno w mózgu, jak i jelitach może potencjalnie uczynić go wszechstronnym narzędziem do leczenia różnych schorzeń, w tym spowodowanych operacją lub niektórymi lekami.
 • BPC-157 a zespół nieszczelnego jelita: BPC-157 wykazuje potencjał w ochronie komórek żołądka przed szkodliwym działaniem NLPZ, popularnej grupy leków przeciwbólowych. Pomaga również w „zespole nieszczelnego jelita”, stanie, w którym wyściółka jelita przepuszcza więcej niż powinna i pozwala szkodliwym substancjom przedostawać się do krwiobiegu [54]. Chociaż dokładne mechanizmy są nadal badane, BPC-157 wydaje się działać poprzez zapobieganie urazom wyściółki jelit i zmniejszanie jej przepuszczalności.
 • BPC 57 a przetoki i rany przewodu pokarmowego: BPC-157 wykazał potencjał we wspomaganiu gojenia różnego rodzaju ran i urazów, w tym przetok, nieprawidłowego połączenia między dwiema częściami ciała i wrzodów w przewodzie pokarmowym. Wydaje się, że robi to poprzez wspieranie i przyspieszanie naturalnych procesów gojenia organizmu [55].
 • BPC-157 a wrzody żołądka: BPC-157 wykazał imponujące wyniki w przyspieszaniu gojenia wrzodów żołądka. Zarówno domięśniowe (im), jak i dożołądkowe (ig) podawanie BPC-157 zmniejszyło obszar owrzodzenia i przyspieszyło proces gojenia w różnych modelach owrzodzeń. Leczenie BPC-157 skutkowało mniejszą liczbą zmian w porównaniu z grupami nieleczonymi, a współczynnik hamowania powstawania wrzodów wahał się od 45,7% do 65,6%. Co ważne, BPC-157 pomogło odbudować wyściółkę żołądka i wytworzyć nową tkankę w przewlekłych wrzodach żołądka, które są niezbędnymi etapami gojenia się ran [56].
 • BPC-157 a wrzody dwunastnicy:W innym eksperymencie naukowcy badali wpływ leków przeciwwrzodowych na wrzody dwunastnicy (pierwszej części jelita cienkiego) u szczurów. Niezależnie od tego, czy szczury przeszły pewne operacje, BPC-157 i inne leki przeciwwrzodowe skutecznie zapobiegały powstawaniu wrzodów dwunastnicy. Jednakże, gdy gruczoły ślinowe zostały chirurgicznie usunięte, tylko BPC-157 nadal wykazywało działanie ochronne [57]. Oznacza to, że BPC-157 pełni unikalną rolę ochronną, odmienną od innych leków przeciwwrzodowych i może być skuteczny nawet po usunięciu gruczołów ślinowych.
 • BPC-157 a urazy okrężnicy:Badania wykazały, że BPC-157 i inne leki mogą znacznie zmniejszyć liczbę urazów okrężnicy. U szczurów z uszkodzeniami okrężnicy, BPC-157 nadal chronił okrężnicę nawet po przerwaniu terapii, podczas gdy inne leki nie wykazywały tego działania [58]. Sugeruje to, że BPC-157 może być obiecującym sposobem leczenia urazów okrężnicy, nawet tych długotrwałych.
 • BPC-157 a uszkodzenia płuc i żołądka:W innym badaniu naukowcy odkryli, że BPC-157, wraz z innymi środkami przeciwwrzodowymi, był w stanie znacznie zmniejszyć uszkodzenia płuc i żołądka u szczurów. Ochronne działanie leków było lepsze, gdy podawano je zarówno przed jak i po urazach, co sugeruje potencjalną rolę BPC-157 w leczeniu zarówno urazów płuc, jak i żołądka [59, 60].
 • BPC-157 a zapalenie przełyku i dysfunkcja zwieracza:Badania na szczurach z przewlekłym zapaleniem przełyku i dysfunkcją odźwiernika i dolnego zwieracza przełyku (zawory kontrolujące jedzenie wchodzące i wychodzące z żołądka) wykazały znaczną poprawę po leczeniu BPC-157.

Leczenie pomogło złagodzić stan zapalny i znormalizować funkcję zwieraczy. Warto zauważyć, że podczas gdy ranitydyna nie wykazywała żadnego działania, BPC-157 zwiększało ciśnienie w dolnym zwieraczu przełyku i zmniejszało je w zwieraczu odźwiernika, co wskazuje na poprawę funkcji [61, 62]. Sugeruje to potencjał BPC-157 w leczeniu zapalenia przełyku i dysfunkcji zwieracza.

 • Cytoprotekcyjny wpływ BPC-157 na zdrowie przewodu pokarmowego:Badanie badające ochronny wpływ BPC-157 na komórki w układzie żołądkowo-jelitowym (GI) wykazało, że BPC-157 był w stanie zmniejszyć ruchliwość (ruch) GI, zwiększyć przeżywalność neuronów w przewodzie pokarmowym, promować wzrost komórek glejowych GI (komórek wspierających neurony) i regulować uwalnianie 5-hydroksytryptaminy (cząsteczki zaangażowanej w sygnalizację w jelitach) [63, 64].

Co ważne, BPC-157 nie wpływał na odpowiedź skurczową na 5-HT lub noradrenalinę, co wskazuje na jego specyficzny wpływ na motorykę przewodu pokarmowego. Wyniki te sugerują, że BPC-157 może pomóc w ochronie komórek w układzie pokarmowym i potencjalnie może być przydatny w leczeniu uszkodzeń nerwów jelitowych i wrzodów przewodu pokarmowego [64]. Potrzebne są dalsze badania, aby zrozumieć dokładne mechanizmy, poprzez które BPC-157 wywiera te efekty.

 • Przetoki odbytniczo-pochwowe:Przetoka odbytniczo-pochwowa to poważny stan, w którym dochodzi do powstania nieprawidłowego połączenia między dolną częścią jelita grubego, odbytnicą, a pochwą. BPC-157 wykazał potencjał w leczeniu tego schorzenia u szczurów. Szczury leczone BPC-157 wykazały szybką poprawę, z wyleczeniem zarówno defektów odbytu, jak i pochwy, zwiększoną pojemnością i brakiem oznak defekacji przez przetokę. BPC-157 pomagał również zapobiegać powstawaniu zrostów i zatorów jelitowych [65].
 • Ochrona żołądka i dwunastnicy:Oprócz wspomagania leczenia wrzodów żołądka, BPC-157 może również chronić żołądek i pierwszą część jelita cienkiego (dwunastnicę) przed uszkodzeniem. Zmniejsza również stan zapalny w tych obszarach. BPC-157 przewyższa wiele standardowych metod leczenia [66]. Te pomocne efekty mogą wynikać z silnej ochrony, jaką BPC-157 zapewnia wewnętrznej wyściółce naczyń krwionośnych.
 • Zmniejszenie szkodliwego wpływu alkoholu na żołądek:Jeśli chodzi o uszkodzenia żołądka wywołane alkoholem, BPC-157 wykazuje działanie ochronne. Spożywanie alkoholu może prowadzić do wielu szkodliwych skutków, w tym uszkodzenia żołądka, wysokiego ciśnienia krwi, obrzęku mózgu, uszkodzenia narządów i innych. Leczenie BPC-157 było w stanie szybko przeciwdziałać tym szkodliwym skutkom, zmniejszając obrzęk mózgu, wspomagając regenerację znacznej żyły, zmniejszając uszkodzenia narządów i stymulując niektóre szlaki komórkowe [67].
 • Przetoka okrężniczo-skórna: Przetoka okrężniczo-skórna to nieprawidłowe połączenie między okrężnicą a skórą. W badaniach na szczurach stwierdzono, że BPC-157 ma działanie terapeutyczne na przetoki okrężniczo-skórne. Przyspieszyło to gojenie się okrężnicy i skóry, ostatecznie prowadząc do zamknięcia przetoki. Stwierdzono, że korzyści BPC-157 są niezależne od wytwarzania tlenku azotu, procesu biologicznego związanego z gojeniem i odpowiedzią immunologiczną [68].

Chociaż wyniki te opierają się na badaniach na zwierzętach i są wstępne, są one zachęcające. BPC-157 może oferować nowe sposoby wspierania i poprawy zdrowia przewodu pokarmowego.

BPC-157 i właściwości hepatoprotekcyjne

 • BPC-157 a uszkodzenia wątroby wywołane alkoholem:W badaniu, uszkodzenia wątroby i nadciśnienie wrotne (podwyższone ciśnienie krwi w wątrobie) spowodowane przewlekłym spożywaniem alkoholu zostały skutecznie złagodzone za pomocą BPC-157. Szczurom podawano alkohol przez 3 miesiące, co spowodowało zmiany w wątrobie i wzrost ciśnienia wrotnego krwi. Podanie BPC-157 znacznie poprawiło stan wątroby, o czym świadczy zmniejszony rozmiar komórek wątroby, zmniejszony rozmiar jąder w tych komórkach i niższy wynik stłuszczenia wątroby. W przeciwieństwie do ranitydyny BPC-157 okazał się obiecujący w zapobieganiu i odwracaniu uszkodzeń wątroby wywołanych alkoholem [69].
 • Zespół Budda-Chiariego: stwierdzono, że BPC-157 pomaga w łagodzeniu objawów związanych z zespołem Budda-Chiariego, schorzeniem, które może blokować naczynia krwionośne biegnące od wątroby do serca. Peptyd ten może zmniejszać objawy, takie jak nieregularny rytm serca, który może być oznaką niewydolności serca. Co więcej, stworzył nową ścieżkę przepływu krwi, aby ominąć zablokowane obszary, zmniejszając ciśnienie w niektórych żyłach, wątrobie i sercu oraz zmniejszając gromadzenie się płynu w jamie brzusznej. Zmniejsza również krzepliwość krwi w żyłach prowadzących do wątroby i serca, co może zapobiegać poważnym schorzeniom wątroby i płuc [70]. Wydaje się, że BPC-157 może pomóc w utrzymaniu zdrowej równowagi niektórych substancji biochemicznych w wątrobie podczas choroby. Wszystko to zostało przetestowane na szczurach, a nie na ludziach.
 • Zwłóknienie wątroby i nadciśnienie wrotne:BPC-157 wydaje się przeciwdziałać uszkodzeniom wątroby i poprawiać czynność wątroby u szczurów cierpiących na podwiązanie dróg żółciowych, stan, który może powodować zwłóknienie wątroby i zwiększone ciśnienie krwi w żyle wrotnej. BPC-157 znormalizował poziom enzymów wątrobowych, zmniejszył żółtaczkę i gromadzenie się płynu w jamie brzusznej oraz poprawił zdrowie tkanek wątroby [71, 72].
 • Uszkodzenia przewodu pokarmowego i wątroby:BPC-157 wykazał również działanie ochronne przed uszkodzeniem przewodu pokarmowego i wątroby. Wydaje się, że sposób, w jaki BPC-157 zapewnia tę ochronę, może być związany z układami alfa-adrenergicznymi i centralnymi dopaminergicznymi — są to tylko części układu organizmu, które kontrolują takie rzeczy, jak tętno, zwężenie naczyń krwionośnych i wiele innych funkcji [73]. Badania sugerują, że BPC-157 może działać poprzez wpływ na te systemy, co może ograniczyć rozwój zmian.

BPC-157: Nowa nadzieja dla oczu

 • BPC-157 i leczenie jaskry:Jaskra jest chorobą uszkadzającą nerw wzrokowy oka, często związaną ze wzrostem ciśnienia wewnątrz oka. W badaniu z udziałem szczurów, BPC-157 wykazał potencjał do normalizacji ciśnienia w oku, co jest ważnym aspektem dla osób z jaskrą. Bez względu na to, czy BPC-157 podawano szczurom przed, czy po wywołaniu u nich stanu podobnego do jaskry, preparat natychmiast normalizował ciśnienie w oku. Utrzymywał również w zdrowiu ważne części oka, takie jak nerw wzrokowy i naczynia krwionośne siatkówki [74].
 • BPC-157 a uszkodzenia rogówki:BPC-157 wykazał imponujący potencjał w gojeniu ran rogówki. Zdolność BPC-157 do gojenia uszkodzeń nabłonka rogówki badano na szczurach. Peptyd wykazał znaczący wpływ na przyspieszenie regeneracji uszkodzeń rogówki. Gojenie było zależne od dawki, a leczone grupy całkowicie wyleczyły się ze zmian w ciągu 40 do 48 godzin po urazie, wykazując potencjał BPC-157 w gojeniu ubytków rogówki [75].
 • BPC-157 a problemy z przepływem krwi w siatkówce:Niedokrwienie siatkówki to stan, w którym do tylnej części oka nie dopływa wystarczająca ilość krwi, co może powodować poważne problemy z widzeniem. Badania wykazały, że BPC-157 pomógł naprawić uszkodzenia warstw oka i przywrócił je do normalnego rozmiaru. Pozbył się również urazów siatkówki, prowadząc do szybkiego przywrócenia normalnego tła oka i naczyń krwionośnych, które zaopatrują warstwy oka [76]. Badania te sugerują, że BPC-157 może być doskonałym sposobem leczenia niedokrwienia siatkówki.
 • BPC-157 a owrzodzenie rogówki i przezroczystość:Rogówka to przezroczysta przednia powierzchnia naszych oczu. Czasami może dojść do urazu lub owrzodzenia, co może mieć wpływ na widzenie. W eksperymencie naukowcy wykonali małe nacięcia na rogówkach szczurów. Stwierdzili oni, że BPC-157 znacznie przyspieszyło proces gojenia się tych skaleczeń, a całkowite wygojenie nastąpiło między 72 a 96 godziną po urazie. Co więcej, szczury leczone BPC-157 wykazywały tworzenie nowych naczyń krwionośnych i szybko odzyskiwały czystość rogówki [77]. Odkrycia te sugerują, że BPC-157 może być skutecznym sposobem leczenia urazów rogówki i może pomóc w utrzymaniu przejrzystości rogówki.

BPC-157 jako środek przeciwbólowy i przeciwzapalny

 • BPC-157 a ból kolana/zapalenie stawów: W badaniu przeprowadzonym na pacjentach cierpiących na ból kolana, większość pacjentów doświadczyła znacznej ulgi podczas leczenia BPC-157. Peptyd został wstrzyknięty bezpośrednio do stawu i okazał się pomagać w naprawie urazów, regeneracji tkanek i zmniejszać potrzebę operacji kolana [78]. Wyniki te wskazują na potencjalne korzyści BPC-157 w leczeniu różnych schorzeń kolan lub stawów, takich jak zapalenie stawów.
 • BPC-157 i jego działanie przeciwbólowe: W badaniu badającym zdolności przeciwbólowe BPC-157, szczury z nacięciami chirurgicznymi obserwowano pod kątem ich reakcji na ból. Wyniki wykazały, że BPC-157 może działać jako krótkotrwały środek przeciwbólowy, zwiększając progi bólu w określonych momentach po nacięciu [79]. Sugeruje to potencjał BPC-157 w łagodzeniu bólu po operacji lub urazie, szczególnie we wczesnej fazie bólu.
 • Zapalenie stawów, ból, stan zapalny i ochrona żołądka: Stwierdzono, że BPC-157 ma działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe (łagodzące ból). Został on przetestowany na szczurach z przewlekłymi stanami zapalnymi, takimi jak adiuwantowe zapalenie stawów i problemy żołądkowe wywołane przez niesteroidowe leki przeciwzapalne. BPC-157 konsekwentnie zmniejszało uszkodzenia żołądka i jelita cienkiego, a także ograniczało rozwój zapalenia stawów. Związek ten wykazał również długoterminowe korzyści, z poprawą widoczną po dwóch tygodniach i korzyściami utrzymującymi się po roku [80]. Sugeruje to, że BPC-157 może być stosowany zarówno do natychmiastowej ulgi, jak i długoterminowego leczenia tych schorzeń.

Inne potencjalne korzyści zdrowotne BPC-157

 • Przetoki pęcherzowo-pochwowe: Przetoka pęcherzowo-pochwowa to stan, w którym występuje nieprawidłowe przejście między pęcherzem a pochwą. BPC-157 był w stanie odwrócić skutki opóźnionego gojenia w tym stanie u szczurów, zmniejszając wyciek, promując wzrost tkanki i gojenie. Lek poprawiał zdolność organizmu do gojenia przetok i zapobiegał tworzeniu się kamieni, które mogłyby skomplikować stan [81].
 • Gojenie się ran i organizacja kolagenu: BPC-157 okazał się obiecujący w promowaniu gojenia się ran i wczesnej organizacji kolagenu. Stymuluje tworzenie tkanki ziarninowej, kluczowej części gojenia się ran, zarówno w modelach cukrzycowych, jak i bezcukrzycowych. BPC-157 stymulował również ekspresję genu (egr-1), o którym wiadomo, że zwiększa produkcję niektórych czynników wzrostu i białek niezbędnych do tworzenia strukturalnego składnika skóry i innych tkanek (kolagenu) [82].
 • Terapia zapalenia pęcherza moczowego: BPC-157 wykazuje również potencjał terapeutyczny w indukowanym cyklofosfamidem zapaleniu pęcherza moczowego. Cyklofosfamid może powodować ciężkie krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego, ale leczenie BPC-157 znacznie zmniejszyło te zmiany, a mokra masa pęcherza wzrosła. BPC-157 przywróciło również ciśnienie punktu przecieku, miarę funkcji pęcherza, do normalnego poziomu, wskazując na jego potencjał jako opcji leczenia zapalenia pęcherza moczowego [83].
 • Zapalenie trzustki: Zapalenie trzustki to stan zapalny trzustki. BPC-157 badano pod kątem jego potencjału w leczeniu ostrego zapalenia trzustki i powiązanych zespołów, takich jak niewydolność naczyniowa i niewydolność wielonarządowa. Wyniki wykazały, że BPC-157 może pomóc poprawić stan, zmniejszyć stan zapalny, a nawet odwrócić przekrwienie żył w przypadkach ostrego zapalenia trzustki, poprawiając wyniki pacjentów. Ponadto stwierdzono, że BPC-157 może być skuteczny w leczeniu zapalenia przełyku i niewydolności dolnego zwieracza przełyku, dwóch stanów, które mogą występować wraz z zapaleniem trzustki [84].

Podsumowanie:

Podsumowując, BPC-157, białko naturalnie występujące w żołądku, jest bardzo obiecujące w różnych obszarach związanych ze zdrowiem. Na podstawie badań przeprowadzonych na zwierzętach peptyd ten wykazał potencjał wspomagania powrotu do zdrowia po różnych schorzeniach, przeciwdziałania skutkom przedawkowania substancji takich jak paracetamol i insulina, łagodzenia skutków ubocznych przewlekłego stosowania ibuprofenu, a nawet modulowania reakcji behawioralnych na substancje takie jak amfetamina. Chociaż ten szeroki zakres korzyści jest rzeczywiście obiecujący, ważne jest, aby pamiętać, że odkrycia te są wciąż na wczesnym etapie i opierają się głównie na badaniach na zwierzętach. Potrzeba więcej badań, zwłaszcza badań klinicznych na ludziach, aby potwierdzić te korzyści, zrozumieć dokładne mechanizmy i określić optymalne dawkowanie do zastosowań na ludziach. W związku z tym, chociaż przyszłość BPC-157 wygląda obiecująco, ważne jest, aby podchodzić do jego stosowania z ostrożnością i pod kierunkiem pracownika służby zdrowia.

Disclaimer

Ten artykuł został napisany w celu edukacyjnym i ma na celu zwiększenie świadomości na temat omawianej substancji. Ważne jest aby zaznaczyć, ze omawiana jest substancja, a nie konkretny produkt. Informacje zawarte w tekście bazują na dostępnych badaniach naukowych i nie mają służyć jako porada medyczna, ani nie promują samoleczenia. Czytelnik powinien konsultować wszelkie decyzje dotyczące zdrowia i leczenia z kwalifikowanym specjalistą zdrowia.

Źródła:

 1. Sikiric P. (1999). The pharmacological properties of the novel peptide BPC-157 (PL-10). Inflammopharmacology, 7(1), 1–14. https://doi.org/10.1007/s10787-999-0022-z https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17657443/
 2. Sikiric P. (1999). The pharmacological properties of the novel peptide BPC-157 (PL-10). Inflammopharmacology, 7(1), 1–14. https://doi.org/10.1007/s10787-999-0022-z https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17657443/
 3. https://examine.com/supplements/bpc-157/
 4. He, L., Feng, D., Guo, H., Zhou, Y., Li, Z., Zhang, K., Zhang, W., Wang, S., Wang, Z., Hao, Q., Zhang, C., Gao, Y., Gu, J., Zhang, Y., Li, W., & Li, M. (2022). Pharmacokinetics, distribution, metabolism, and excretion of body-protective compound 157, a potential drug for treating various wounds, in rats and dogs. Frontiers in pharmacology, 13, 1026182. https://doi.org/10.3389/fphar.2022.1026182 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36588717/
 5. https://patents.google.com/patent/WO2014142764A1/en
 6. https://examine.com/supplements/bpc-157/
 7. Perovic, D., Kolenc, D., Bilic, V., Somun, N., Drmic, D., Elabjer, E., Buljat, G., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2019). Stable gastric pentadecapeptide BPC-157 can improve the healing course of spinal cord injury and lead to functional recovery in rats. Journal of orthopaedic surgery and research14(1), 199. https://doi.org/10.1186/s13018-019-1242-6 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31266512/
 8. Vukojević, J., Vrdoljak, B., Malekinušić, D., Siroglavić, M., Milavić, M., Kolenc, D., Boban Blagaić, A., Batelja, L., Drmić, D., Seiverth, S., & Sikirić, P. (2020). The effect of pentadecapeptide BPC-157 on hippocampal ischemia/reperfusion injuries in rats. Brain and behavior10(8), e01726. https://doi.org/10.1002/brb3.1726 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32558293/
 9. Perovic, D., Milavic, M., Dokuzovic, S., Krezic, I., Gojkovic, S., Vranes, H., Bebek, I., Bilic, V., Somun, N., Brizic, I., Skorak, I., Hriberski, K., Sikiric, S., Lovric, E., Strbe, S., Kubat, M., Boban Blagaic, A., Skrtic, A., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2022). Novel Therapeutic Effects in Rat Spinal Cord Injuries: Recovery of the Definitive and Early Spinal Cord Injury by the Administration of Pentadecapeptide BPC-157 Therapy. Current issues in molecular biology44(5), 1901–1927. https://doi.org/10.3390/cimb44050130 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35678659/
 10. Vukojevic, J., Milavić, M., Perović, D., Ilić, S., Čilić, A. Z., Đuran, N., Štrbe, S., Zoričić, Z., Filipčić, I., Brečić, P., Seiverth, S., & Sikirić, P. (2022). Pentadecapeptide BPC-157 and the central nervous system. Neural regeneration research17(3), 482–487. https://doi.org/10.4103/1673-5374.320969 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34380875/
 11. Gwyer, Daniel; Wragg, Nicholas M.; Wilson, Samantha L. (2019). Gastric pentadecapeptide body protection compound BPC-157 and its role in accelerating musculoskeletal soft tissue healing. Cell and Tissue Research, (), –. doi:10.1007/s00441-019-03016-8 https://sci-hub.mksa.top/10.1007/s00441-019-03016-8
 12. Krivic, A., Majerovic, M., Jelic, I., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2008). Modulation of early functional recovery of Achilles tendon to bone unit after transection by BPC-157 and methylprednisolone. Inflammation research: official journal of the European Histamine Research Society … [et al.], 57(5), 205–210. https://doi.org/10.1007/s00011-007-7056-8 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18594781/
 13. Cerovecki, T., Bojanic, I., Brcic, L., Radic, B., Vukoja, I., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2010). Pentadecapeptide BPC-157 (PL 14736) improves ligament healing in the rat. Journal of orthopaedic research: official publication of the Orthopaedic Research Society, 28(9), 1155–1161. https://doi.org/10.1002/jor.21107 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20225319/
 14. Staresinic, M., Petrovic, I., Novinscak, T., Jukic, I., Pevec, D., Suknaic, S., Kokic, N., Batelja, L., Brcic, L., Boban-Blagaic, A., Zoric, Z., Ivanovic, D., Ajduk, M., Sebecic, B., Patrlj, L., Sosa, T., Buljat, G., Anic, T., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2006). Effective therapy of transected quadriceps muscle in rat: Gastric pentadecapeptide BPC-157. Journal of orthopaedic research: official publication of the Orthopaedic Research Society, 24(5), 1109–1117. https://doi.org/10.1002/jor.20089 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16609979/
 15. Pevec, D., Novinscak, T., Brcic, L., Sipos, K., Jukic, I., Staresinic, M., Mise, S., Brcic, I., Kolenc, D., Klicek, R., Banic, T., Sever, M., Kocijan, A., Berkopic, L., Radic, B., Buljat, G., Anic, T., Zoricic, I., Bojanic, I., Seiwerth, S., … Sikiric, P. (2010). Impact of pentadecapeptide BPC-157 on muscle healing impaired by systemic corticosteroid application. Medical science monitor: international medical journal of experimental and clinical research, 16(3), BR81–BR88. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20190676/
 16. Japjec, M., Horvat Pavlov, K., Petrovic, A., Staresinic, M., Sebecic, B., Buljan, M., Vranes, H., Giljanovic, A., Drmic, D., Japjec, M., Prtoric, A., Lovric, E., Batelja Vuletic, L., Dobric, I., Boban Blagaic, A., Skrtic, A., Seiwerth, S., & Predrag, S. (2021). Stable Gastric Pentadecapeptide BPC-157 as a Therapy for the Disable Myotendinous Junctions in Rats. Biomedicines, 9(11), 1547. https://doi.org/10.3390/biomedicines9111547 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34829776/
 17. Chang, C. H., Tsai, W. C., Hsu, Y. H., & Pang, J. H. (2014). Pentadecapeptide BPC-157 enhances the growth hormone receptor expression in tendon fibroblasts. Molecules (Basel, Switzerland), 19(11), 19066–19077.https://doi.org/10.3390/molecules191119066 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25415472/
 18. Tudor, M., Jandric, I., Marovic, A., Gjurasin, M., Perovic, D., Radic, B., Blagaic, A. B., Kolenc, D., Brcic, L., Zarkovic, K., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2010). Traumatic brain injury in mice and pentadecapeptide BPC-157 effect. Regulatory peptides160(1-3), 26–32. https://doi.org/10.1016/j.regpep.2009.11.012 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19931318/
 19. Gojkovic, S., Krezic, I., Vranes, H., Zizek, H., Drmic, D., Horvat Pavlov, K., Petrovic, A., Batelja Vuletic, L., Milavic, M., Sikiric, S., Stilinovic, I., Samara, M., Knezevic, M., Barisic, I., Sjekavica, I., Lovric, E., Skrtic, A., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2021). BPC-157 Therapy and the Permanent Occlusion of the Superior Sagittal Sinus in Rat: Vascular Recruitment. Biomedicines9(7), 744. https://doi.org/10.3390/biomedicines9070744 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34203464/
 20. Ilic, S., Drmic, D., Zarkovic, K., Kolenc, D., Coric, M., Brcic, L., Klicek, R., Radic, B., Sever, M., Djuzel, V., Ivica, M., Boban Blagaic, A., Zoricic, Z., Anic, T., Zoricic, I., Djidic, S., Romic, Z., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2010). High hepatotoxic dose of paracetamol produces generalized convulsions and brain damage in rats. A counteraction with the stable gastric pentadecapeptide BPC-157 (PL 14736). Journal of physiology and pharmacology: an official journal of the Polish Physiological Society, 61(2), 241–250. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20436226/
 21. Ilic, S., Brcic, I., Mester, M., Filipovic, M., Sever, M., Klicek, R., Barisic, I., Radic, B., Zoricic, Z., Bilic, V., Berkopic, L., Brcic, L., Kolenc, D., Romic, Z., Pazanin, L., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2009). Over-dose insulin and stable gastric pentadecapeptide BPC-157. Attenuated gastric ulcers, seizures, brain lesions, hepatomegaly, fatty liver, breakdown of liver glycogen, profound hypoglycemia and calcification in rats. Journal of physiology and pharmacology: an official journal of the Polish Physiological Society60 Suppl 7, 107–114. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20388953/
 22. Drmic, D., Kolenc, D., Ilic, S., Bauk, L., Sever, M., Zenko Sever, A., Luetic, K., Suran, J., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2017). Celecoxib-induced gastrointestinal, liver and brain lesions in rats, counteraction by BPC-157 or L-arginine, aggravation by L-NAME. World journal of gastroenterology23(29), 5304–5312. https://doi.org/10.3748/wjg.v23.i29.5304 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28839430/
 23. Sikiric, P., Udovicic, M., Barisic, I., Balenovic, D., Zivanovic Posilovic, G., Strinic, D., Uzun, S., Sikiric, S., Krezic, I., Zizek, H., Yago, H., Gojkovic, S., Smoday, I. M., Kalogjera, L., Vranes, H., Sola, M., Strbe, S., Koprivanac, A., Premuzic Mestrovic, I., Mestrovic, T., … Seiwerth, S. (2022). Stable Gastric Pentadecapeptide BPC-157 as Useful Cytoprotective Peptide Therapy in the Heart Disturbances, Myocardial Infarction, Heart Failure, Pulmonary Hypertension, Arrhythmias, and Thrombosis Presentation. Biomedicines, 10(11), 2696. https://doi.org/10.3390/biomedicines10112696 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9687817/
 24. Barisic, I., Balenovic, D., Udovicic, M., Bardak, D., Strinic, D., Vlainić, J., Vranes, H., Smoday, I. M., Krezic, I., Milavic, M., Sikiric, S., Uzun, S., Zivanovic Posilovic, G., Strbe, S., Vukoja, I., Lovric, E., Lozic, M., Sever, M., Lovric Bencic, M., Boban Blagaic, A., … Sikiric, P. (2022). Stable Gastric Pentadecapeptide BPC-157 May Counteract Myocardial Infarction Induced by Isoprenaline in Rats. Biomedicines, 10(2), 265. https://doi.org/10.3390/biomedicines10020265 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35203478/
 25. Knezevic, M., Gojkovic, S., Krezic, I., Zizek, H., Malekinusic, D., Vrdoljak, B., Knezevic, T., Vranes, H., Drmic, D., Staroveski, M., Djuzel, A., Rajkovic, Z., Kolak, T., Lovric, E., Milavic, M., Sikiric, S., Tvrdeic, A., Patrlj, L., Strbe, S., Sola, M., … Sikiric, P. (2021). Occluded Superior Mesenteric Artery and Vein. Therapy with the Stable Gastric Pentadecapeptide BPC-157. Biomedicines, 9(7), 792. https://doi.org/10.3390/biomedicines9070792 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34356860/
 26. Udovicic, M., Sever, M., Kavur, L., Loncaric, K., Barisic, I., Balenovic, D., Zivanovic Posilovic, G., Strinic, D., Uzun, S., Batelja Vuletic, L., Sikiric, S., Skrtic, A., Drmic, D., Boban Blagaic, A., Lovric Bencic, M., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2021). Stable Gastric Pentadecapeptide BPC-157 Therapy for Monocrotaline-Induced Pulmonary Hypertension in Rats Leads to Prevention and Reversal. Biomedicines, 9(7), 822. https://doi.org/10.3390/biomedicines9070822 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34356886/
 27. Knezevic, M., Gojkovic, S., Krezic, I., Zizek, H., Malekinusic, D., Vrdoljak, B., Vranes, H., Knezevic, T., Barisic, I., Horvat Pavlov, K., Drmic, D., Staroveski, M., Djuzel, A., Rajkovic, Z., Kolak, T., Kocman, I., Lovric, E., Milavic, M., Sikiric, S., Tvrdeic, A., … Sikiric, P. (2021). Occlusion of the Superior Mesenteric Artery in Rats Reversed by Collateral Pathways Activation: Gastric Pentadecapeptide BPC-157 Therapy Counteracts Multiple Organ Dysfunction Syndrome; Intracranial, Portal, and Caval Hypertension; and Aortal Hypotension. Biomedicines, 9(6), 609. https://doi.org/10.3390/biomedicines9060609 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34073625/
 28. Balenovic, D., Bencic, M. L., Udovicic, M., Simonji, K., Hanzevacki, J. S., Barisic, I., Kranjcevic, S., Prkacin, I., Coric, V., Brcic, L., Coric, M., Brcic, I., Borovic, S., Radic, B., Drmic, D., Vrcic, H., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2009). Inhibition of methyldigoxin-induced arrhythmias by pentadecapeptide BPC-157: a relation with NO-system. Regulatory peptides, 156(1-3), 83–89. https://doi.org/10.1016/j.regpep.2009.05.008 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19465062/
 29. Stupnisek, M., Kokot, A., Drmic, D., Hrelec Patrlj, M., Zenko Sever, A., Kolenc, D., Radic, B., Suran, J., Bojic, D., Vcev, A., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2015). Pentadecapeptide BPC-157 Reduces Bleeding and Thrombocytopenia after Amputation in Rats Treated with Heparin, Warfarin, L-NAME and L-Arginine. PloS one, 10(4), e0123454. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0123454 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25897838/
 30. Tepes, M., Gojkovic, S., Krezic, I., Zizek, H., Vranes, H., Madzar, Z., Santak, G., Batelja, L., Milavic, M., Sikiric, S., Kocman, I., Simonji, K., Samara, M., Knezevic, M., Barisic, I., Lovric, E., Strbe, S., Kokot, A., Sjekavica, I., Kolak, T., … Sikiric, P. (2021). Stable Gastric Pentadecapeptide BPC-157 Therapy for Primary Abdominal Compartment Syndrome in Rats. Frontiers in pharmacology, 12, 718147. https://doi.org/10.3389/fphar.2021.718147 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8710746/
 31. Knezevic, M., Gojkovic, S., Krezic, I., Zizek, H., Malekinusic, D., Vrdoljak, B., Vranes, H., Knezevic, T., Barisic, I., Horvat Pavlov, K., Drmic, D., Staroveski, M., Djuzel, A., Rajkovic, Z., Kolak, T., Kocman, I., Lovric, E., Milavic, M., Sikiric, S., Tvrdeic, A., … Sikiric, P. (2021). Occlusion of the Superior Mesenteric Artery in Rats Reversed by Collateral Pathways Activation: Gastric Pentadecapeptide BPC-157 Therapy Counteracts Multiple Organ Dysfunction Syndrome; Intracranial, Portal, and Caval Hypertension; and Aortal Hypotension. Biomedicines, 9(6), 609. https://doi.org/10.3390/biomedicines9060609 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34073625/
 32. Sikiric, P., Separovic, J., Buljat, G., Anic, T., Stancic-Rokotov, D., Mikus, D., Marovic, A., Prkacin, I., Duplancic, B., Zoricic, I., Aralica, G., Lovric-Bencic, M., Ziger, T., Perovic, D., Rotkvic, I., Mise, S., Hanzevacki, M., Hahn, V., Seiwerth, S., Turkovic, B., … Rucman, R. (2000). The antidepressant effect of an antiulcer pentadecapeptide BPC-157 in Porsolt’s test and chronic unpredictable stress in rats. A comparison with antidepressants. Journal of physiology, Paris94(2), 99–104. https://doi.org/10.1016/s0928-4257(00)00148-0 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10791689/
 33. Boban Blagaic, A., Blagaic, V., Mirt, M., Jelovac, N., Dodig, G., Rucman, R., Petek, M., Turkovic, B., Anic, T., Dubovecak, M., Staresinic, M., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2005). Gastric pentadecapeptide BPC-157 effective against serotonin syndrome in rats. European journal of pharmacology, 512(2-3), 173–179. https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2005.02.033 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15840402/
 34. Sikiric, P., Jelovac, N., Jelovac-Gjeldum, A., Dodig, G., Staresinic, M., Anic, T., Zoricic, I., Ferovic, D., Aralica, G., Buljat, G., Prkacin, I., Lovric-Bencic, M., Separovic, J., Seiwerth, S., Rucman, R., Petek, M., Turkovic, B., & Ziger, T. (2001). Anxiolytic effect of BPC-157, a gastric pentadecapeptide: shock probe/burying test and light/dark test. Acta pharmacologica Sinica, 22(3), 225–230. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11742568/
 35. Tohyama, Y., Sikirić, P., & Diksic, M. (2004). Effects of pentadecapeptide BPC157 on regional serotonin synthesis in the rat brain: alpha-methyl-L-tryptophan autoradiographic measurements. Life sciences76(3), 345–357. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2004.08.010 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15531385/
 36. Balenovic, D., Bencic, M. L., Udovicic, M., Simonji, K., Hanzevacki, J. S., Barisic, I., Kranjcevic, S., Prkacin, I., Coric, V., Brcic, L., Coric, M., Brcic, I., Borovic, S., Radic, B., Drmic, D., Vrcic, H., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2009). Inhibition of methyldigoxin-induced arrhythmias by pentadecapeptide BPC-157: a relation with NO-system. Regulatory peptides, 156(1-3), 83–89. https://doi.org/10.1016/j.regpep.2009.05.008 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19465062/
 37. Stambolija, V., Stambolija, T. P., Holjevac, J. K., Murselovic, T., Radonic, J., Duzel, V., Duplancic, B., Uzun, S., Zivanovic-Posilovic, G., Kolenc, D., Drmic, D., Romic, Z., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2016). BPC-157: The counteraction of succinylcholine, hyperkalemia, and arrhythmias. European journal of pharmacology781, 83–91. https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2016.04.004 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27060013/
 38. Strinic, D., Belosic Halle, Z., Luetic, K., Nedic, A., Petrovic, I., Sucic, M., Zivanovic Posilovic, G., Balenovic, D., Strbe, S., Udovicic, M., Drmic, D., Stupnisek, M., Lovric Bencic, M., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2017). BPC-157 counteracts QTc prolongation induced by haloperidol, fluphenazine, clozapine, olanzapine, quetiapine, sulpiride, and metoclopramide in rats. Life sciences186, 66–79. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2017.08.006 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28797793/
 39. Huang, B. S., Huang, S. C., Chen, F. H., Chang, Y., Mei, H. F., Huang, H. Y., Chen, W. Y., & Pang, J. S. (2022). Pentadecapeptide BPC-157 efficiently reduces radiation-induced liver injury and lipid accumulation through Kruppel-like factor 4 upregulation both in vivo and in vitro. Life sciences310, 121072. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2022.121072 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36228773/
 40. 26. Ilic S., Drmic D., Franjic S., Kolenc D., Coric M., Brcic L., Klicek R., Radic B., Sever M., Djuzel V., Filipovic M., Djakovic Z., Stambolija V., Blagaic A.B., Zoricic I., Gjurasin M., Stupnisek M., Romic Z., Zarkovic K., Dzidic S., Seiwerth S., Sikiric P. Pentadecapeptide BPC-157 and its effects on a NSAID toxicity model: diclofenac-induced gastrointestinal, liver, and encephalopathy lesions. Life Sci. 2011;88(11-12):535–542. [http://dx.doi.org/10.1016/j.lfs.2011.01.015]. [PMID: 21295044]. [PubMed] [Google Scholar]
 41. Strbe, S., Gojkovic, S., Krezic, I., Zizek, H., Vranes, H., Barisic, I., Strinic, D., Orct, T., Vukojevic, J., Ilic, S., Lovric, E., Muzinic, D., Kolenc, D., Filipčić, I., Zoricic, Z., Marcinko, D., Boban Blagaic, A., Skrtic, A., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2021). Over-Dose Lithium Toxicity as an Occlusive-like Syndrome in Rats and Gastric Pentadecapeptide BPC-157. Biomedicines9(11), 1506. https://doi.org/10.3390/biomedicines9111506 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34829735/
 42. Prkacin, I., Separovic, J., Aralicia, G., Perovic, D., Gjurasin, M., Lovric-Bencic, M., Stancic-Rokotov, D., Staresinic, M., Anic, T., Mikus, D., Sikiric, P., Seiwerth, S., Mise, S., Rotkvic, I., Jagic, V., Rucman, R., Petek, M., Turkovic, B., Marovic, A., Sebecic, B., … Kokic, N. (2001). Portal hypertension and liver lesions in chronically alcohol drinking rats prevented and reversed by stable gastric pentadecapeptide BPC-157 (PL-10, PLD-116), and propranolol, but not ranitidine. Journal of physiology, Paris95(1-6), 315–324. https://doi.org/10.1016/s0928-4257(01)00044-4 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11595456/
 43. Zivanovic-Posilovic, G., Balenovic, D., Barisic, I., Strinic, D., Stambolija, V., Udovicic, M., Uzun, S., Drmic, D., Vlainic, J., Bencic, M. L., Sindic, A., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2016). Stable gastric pentadecapeptide BPC-157 and bupivacaine. European journal of pharmacology793, 56–65. https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2016.10.035 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27815173/
 44. Medvidovic-Grubisic, M., Stambolija, V., Kolenc, D., Katancic, J., Murselovic, T., Plestina-Borjan, I., Strbe, S., Drmic, D., Barisic, I., Sindic, A., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2017). Hypermagnesemia disturbances in rats, NO-related: pentadecapeptide BPC-157 abrogates, L-NAME and L-arginine worsen. Inflammopharmacology, 25(4), 439–449. https://doi.org/10.1007/s10787-017-0323-6 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28210905/
 45. 27. Ilic S., Drmic D., Zarkovic K., Kolenc D., Coric M., Brcic L., Klicek R., Radic B., Sever M., Djuzel V., Ivica M., Boban Blagaic A., Zoricic Z., Anic T., Zoricic I., Djidic S., Romic Z., Seiwerth S., Sikiric P. High hepatotoxic dose of paracetamol produces generalized convulsions and brain damage in rats. A counteraction with the stable gastric pentadecapeptide BPC-157 (PL 14736). J. Physiol. Pharmacol. 2010;61(2):241–250. [PMID: 20436226]. [PubMed] [Google Scholar]
 46. Ilic, S., Drmic, D., Franjic, S., Kolenc, D., Coric, M., Brcic, L., Klicek, R., Radic, B., Sever, M., Djuzel, V., Filipovic, M., Djakovic, Z., Stambolija, V., Blagaic, A. B., Zoricic, I., Gjurasin, M., Stupnisek, M., Romic, Z., Zarkovic, K., Dzidic, S., … Sikiric, P. (2011). Pentadecapeptide BPC-157 and its effects on a NSAID toxicity model: diclofenac-induced gastrointestinal, liver, and encephalopathy lesions. Life sciences, 88(11-12), 535–542. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2011.01.015 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21295044/
 47. Ilic, S., Brcic, I., Mester, M., Filipovic, M., Sever, M., Klicek, R., Barisic, I., Radic, B., Zoricic, Z., Bilic, V., Berkopic, L., Brcic, L., Kolenc, D., Romic, Z., Pazanin, L., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2009). Over-dose insulin and stable gastric pentadecapeptide BPC-157. Attenuated gastric ulcers, seizures, brain lesions, hepatomegaly, fatty liver, breakdown of liver glycogen, profound hypoglycemia and calcification in rats. Journal of physiology and pharmacology: an official journal of the Polish Physiological Society60 Suppl 7, 107–114. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20388953/
 48. Ilic, S., Drmic, D., Zarkovic, K., Kolenc, D., Brcic, L., Radic, B., Djuzel, V., Blagaic, A. B., Romic, Z., Dzidic, S., Kalogjera, L., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2011). Ibuprofen hepatic encephalopathy, hepatomegaly, gastric lesion and gastric pentadecapeptide BPC-157 in rats. European journal of pharmacology667(1-3), 322–329. https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2011.05.038 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21645505/
 49. Sikiric, P., Jelovac, N., Jelovac-Gjeldum, A., Dodig, G., Staresinic, M., Anic, T., Zoricic, I., Rak, D., Perovic, D., Aralica, G., Buljat, G., Prkacin, I., Lovric-Bencic, M., Separovic, J., Seiwerth, S., Rucman, R., Petek, M., Turkovic, B., Ziger, T., Boban-Blagaic, A., … Babic, S. (2002). Pentadecapeptide BPC-157 attenuates chronic amphetamine-induced behavior disturbances. Acta pharmacologica Sinica23(5), 412–422. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11978191/
 50. Klicek, R., Kolenc, D., Suran, J., Drmic, D., Brcic, L., Aralica, G., Sever, M., Holjevac, J., Radic, B., Turudic, T., Kokot, A., Patrlj, L., Rucman, R., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2013). Stable gastric pentadecapeptide BPC-157 heals cysteamine-colitis and colon-colon-anastomosis and counteracts cuprizone brain injuries and motor disability. Journal of physiology and pharmacology: an official journal of the Polish Physiological Society, 64(5), 597–612. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24304574/
 51. Sever, M., Klicek, R., Radic, B., Brcic, L., Zoricic, I., Drmic, D., Ivica, M., Barisic, I., Ilic, S., Berkopic, L., Blagaic, A. B., Coric, M., Kolenc, D., Vrcic, H., Anic, T., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2009). Gastric pentadecapeptide BPC-157 and short bowel syndrome in rats. Digestive diseases and sciences, 54(10), 2070–2083. https://doi.org/10.1007/s10620-008-0598-y https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19093208/
 52. Drmic, D., Samara, M., Vidovic, T., Malekinusic, D., Antunovic, M., Vrdoljak, B., Ruzman, J., Milkovic Perisa, M., Horvat Pavlov, K., Jeyakumar, J., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2018). Counteraction of perforated cecum lesions in rats: Effects of pentadecapeptide BPC-157, L-NAME and L-arginine. World journal of gastroenterology, 24(48), 5462–5476. https://doi.org/10.3748/wjg.v24.i48.5462 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30622376/
 53. Sikiric, P., Gojkovic, S., Krezic, I., Smoday, I. M., Kalogjera, L., Zizek, H., Oroz, K., Vranes, H., Vukovic, V., Labidi, M., Strbe, S., Baketic Oreskovic, L., Sever, M., Tepes, M., Knezevic, M., Barisic, I., Blagaic, V., Vlainic, J., Dobric, I., Staresinic, M., … Seiwerth, S. (2023). Stable Gastric Pentadecapeptide BPC-157 May Recover Brain-Gut Axis and Gut-Brain Axis Function. Pharmaceuticals (Basel, Switzerland)16(5), 676. https://doi.org/10.3390/ph16050676 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10224484/
 54. Park, J. M., Lee, H. J., Sikiric, P., & Hahm, K. B. (2020). BPC-157 Rescued NSAID-cytotoxicity Via Stabilizing Intestinal Permeability and Enhancing Cytoprotection. Current pharmaceutical design26(25), 2971–2981. https://doi.org/10.2174/1381612826666200523180301 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32445447/
 55. Sikiric, P., Drmic, D., Sever, M., Klicek, R., Blagaic, A. B., Tvrdeic, A., Kralj, T., Kovac, K. K., Vukojevic, J., Siroglavic, M., Gojkovic, S., Krezic, I., Pavlov, K. H., Rasic, D., Mirkovic, I., Kokot, A., Skrtic, A., & Seiwerth, S. (2020). Fistulas Healing. Stable Gastric Pentadecapeptide BPC-157 Therapy. Current pharmaceutical design, 26(25), 2991–3000. https://doi.org/10.2174/1381612826666200424180139 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32329684/
 56. Xue, X. C., Wu, Y. J., Gao, M. T., Li, W. G., Zhao, N., Wang, Z. L., Bao, C. J., Yan, Z., & Zhang, Y. Q. (2004). Protective effects of pentadecapeptide BPC-157 on gastric ulcer in rats. World journal of gastroenterology10(7), 1032–1036. https://doi.org/10.3748/wjg.v10.i7.1032 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15052688/
 57. Sikiric, P., Seiwerth, S., Grabarevic, Z., Petek, M., Rucman, R., Turkovic, B., Rotkvic, I., Jagic, V., Duvnjak, M., & Mise, S. (1994). The beneficial effect of BPC-157, a 15 amino acid peptide BPC fragment, on gastric and duodenal lesions induced by restraint stress, cysteamine and 96% ethanol in rats. A comparative study with H2 receptor antagonists, dopamine promotors and gut peptides. Life sciences, 54(5), PL63–PL68. https://doi.org/10.1016/0024-3205(94)00796-9 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7904712/
 58. Sikiric, P., Seiwerth, S., Aralica, G., Perovic, D., Staresinic, M., Anic, T., Gjurasin, M., Prkacin, I., Separovic, J., Stancic-Rokotov, D., Lovric-Bencic, M., Mikus, D., Turkovic, B., Rotkvic, I., Mise, S., Rucman, R., Petek, M., Ziger, T., Sebecic, B., Ivasovic, Z., … Sjekavica, I. (2001). Therapy effect of antiulcer agents on new chronic cysteamine colon lesion in rat. Journal of physiology, Paris95(1-6), 283–288. https://doi.org/10.1016/s0928-4257(01)00039-0 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11595451/
 59. Stancic-Rokotov, D., Sikiric, P., Seiwerth, S., Slobodnjak, Z., Aralica, J., Aralica, G., Perovic, D., Anic, T., Zoricic, I., Buljat, G., Prkacin, I., Gjurasin, M., Rucman, R., Petek, M., Turkovic, B., Ivasovic, Z., Jagic, V., Staresinic, M., & Boban-Blagaic, A. (2001). Ethanol gastric lesion aggravated by lung injury in rat. Therapy effect of antiulcer agents. Journal of physiology, Paris95(1-6), 289–293. https://doi.org/10.1016/s0928-4257(01)00040-7 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11595452/
 60. Stancic-Rokotov, D., Slobodnjak, Z., Aralica, J., Aralica, G., Perovic, D., Staresinic, M., Gjurasin, M., Anic, T., Zoricic, I., Buljat, G., Prkacin, I., Sikiric, P., Seiwerth, S., Rucman, R., Petek, M., Turkovic, B., Kokic, N., Jagic, V., & Boban-Blagaic, A. (2001). Lung lesions and anti-ulcer agents beneficial effect: anti-ulcer agents pentadecapeptide BPC-157, ranitidine, omeprazole and atropine ameliorate lung lesion in rats. Journal of physiology, Paris, 95(1-6), 303–308. https://doi.org/10.1016/s0928-4257(01)00042-0 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11595454/
 61. Petrovic, I., Dobric, I., Drmic, D., Sever, M., Klicek, R., Radic, B., Brcic, L., Kolenc, D., Zlatar, M., Kunjko, K., Jurcic, D., Martinac, M., Rasic, Z., Boban Blagaic, A., Romic, Z., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2011). BPC-157 therapy to detriment sphincters failure-esophagitis-pancreatitis in rat and acute pancreatitis patients low sphincters pressure. Journal of physiology and pharmacology: an official journal of the Polish Physiological Society62(5), 527–534. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22204800/
 62. Dobric, I., Drvis, P., Petrovic, I., Shejbal, D., Brcic, L., Blagaic, A. B., Batelja, L., Sever, M., Kokic, N., Tonkic, A., Zoricic, I., Mise, S., Staresinic, M., Radic, B., Jakir, A., Babel, J., Ilic, S., Vuksic, T., Jelic, I., Anic, T., … Sikiric, P. (2007). Prolonged esophagitis after primary dysfunction of the pyloric sphincter in the rat and therapeutic potential of the gastric pentadecapeptide BPC-157. Journal of pharmacological sciences104(1), 7–18. https://doi.org/10.1254/jphs.fp0061322 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17452811/
 63. Gojkovic, S., Krezic, I., Vranes, H., Zizek, H., Drmic, D., Batelja Vuletic, L., Milavic, M., Sikiric, S., Stilinovic, I., Simeon, P., Knezevic, M., Kolak, T., Tepes, M., Simonji, K., Strbe, S., Nikolac Gabaj, N., Barisic, I., Oreskovic, E. G., Lovric, E., Kokot, A., … Sikiric, P. (2021). Robert’s Intragastric Alcohol-Induced Gastric Lesion Model as an Escalated General Peripheral and Central Syndrome, Counteracted by the Stable Gastric Pentadecapeptide BPC-157. Biomedicines, 9(10), 1300. https://doi.org/10.3390/biomedicines9101300 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34680419/
 64. Wang, X. Y., Qu, M., Duan, R., Shi, D., Jin, L., Gao, J., Wood, J. D., Li, J., & Wang, G. D. (2019). Cytoprotective Mechanism of the Novel Gastric Peptide BPC157 in Gastrointestinal Tract and Cultured Enteric Neurons and Glial Cells. Neuroscience bulletin35(1), 167–170. https://doi.org/10.1007/s12264-018-0269-8 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6357276/
 65. Baric, M., Sever, A. Z., Vuletic, L. B., Rasic, Z., Sever, M., Drmic, D., Pavelic-Turudic, T., Sucic, M., Vrcic, H., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2016). Stable gastric pentadecapeptide BPC-157 heals rectovaginal fistula in rats. Life sciences148, 63–70. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2016.02.029 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26872976/
 66. Bedekovic, V., Mise, S., Anic, T., Staresinic, M., Gjurasin, M., Kopljar, M., Kalogjera, L., Drvis, P., Boban Blagaic, A., Batelja, L., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2003). Different effect of antiulcer agents on rat cysteamine-induced duodenal ulcer after sialoadenectomy, but not gastrectomy. European journal of pharmacology477(1), 73–80. https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2003.08.013 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14512101/
 67. Prkacin, I., Separovic, J., Aralicia, G., Perovic, D., Gjurasin, M., Lovric-Bencic, M., Stancic-Rokotov, D., Staresinic, M., Anic, T., Mikus, D., Sikiric, P., Seiwerth, S., Mise, S., Rotkvic, I., Jagic, V., Rucman, R., Petek, M., Turkovic, B., Marovic, A., Sebecic, B., … Kokic, N. (2001). Portal hypertension and liver lesions in chronically alcohol drinking rats prevented and reversed by stable gastric pentadecapeptide BPC-157 (PL-10, PLD-116), and propranolol, but not ranitidine. Journal of physiology, Paris95(1-6), 315–324. https://doi.org/10.1016/s0928-4257(01)00044-4 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11595456/
 68. Klicek, R., Sever, M., Radic, B., Drmic, D., Kocman, I., Zoricic, I., Vuksic, T., Ivica, M., Barisic, I., Ilic, S., Berkopic, L., Vrcic, H., Brcic, L., Blagaic, A. B., Coric, M., Brcic, I., Rokotov, D. S., Anic, T., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2008). Pentadecapeptide BPC-157, in clinical trials as a therapy for inflammatory bowel disease (PL14736), is effective in the healing of colocutaneous fistulas in rats: role of the nitric oxide-system. Journal of pharmacological sciences, 108(1), 7–17. https://doi.org/10.1254/jphs.fp0072161 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18818478/
 69. Prkacin, I., Separovic, J., Aralicia, G., Perovic, D., Gjurasin, M., Lovric-Bencic, M., Stancic-Rokotov, D., Staresinic, M., Anic, T., Mikus, D., Sikiric, P., Seiwerth, S., Mise, S., Rotkvic, I., Jagic, V., Rucman, R., Petek, M., Turkovic, B., Marovic, A., Sebecic, B., … Kokic, N. (2001). Portal hypertension and liver lesions in chronically alcohol drinking rats prevented and reversed by stable gastric pentadecapeptide BPC-157 (PL-10, PLD-116), and propranolol, but not ranitidine. Journal of physiology, Paris95(1-6), 315–324. https://doi.org/10.1016/s0928-4257(01)00044-4 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11595456/
 70. Gojkovic, S., Krezic, I., Vrdoljak, B., Malekinusic, D., Barisic, I., Petrovic, A., Horvat Pavlov, K., Kolovrat, M., Duzel, A., Knezevic, M., Kasnik Kovac, K., Drmic, D., Batelja Vuletic, L., Kokot, A., Boban Blagaic, A., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2020). Pentadecapeptide BPC-157 resolves suprahepatic occlusion of the inferior caval vein, Budd-Chiari syndrome model in rats. World journal of gastrointestinal pathophysiology11(1), 1–19. https://doi.org/10.4291/wjgp.v11.i1.1 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32226643/
 71. Kolovrat, M., Gojkovic, S., Krezic, I., Malekinusic, D., Vrdoljak, B., Kasnik Kovac, K., Kralj, T., Drmic, D., Barisic, I., Horvat Pavlov, K., Petrovic, A., Duzel, A., Knezevic, M., Mirkovic, I., Kokot, A., Boban Blagaic, A., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2020). Pentadecapeptide BPC-157 resolves Pringle maneuver in rats, both ischemia and reperfusion. World journal of hepatology12(5), 184–206. https://doi.org/10.4254/wjh.v12.i5.184 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32547687/
 72. Sever, A. Z., Sever, M., Vidovic, T., Lojo, N., Kolenc, D., Vuletic, L. B., Drmic, D., Kokot, A., Zoricic, I., Coric, M., Vlainic, J., Poljak, L., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2019). Stable gastric pentadecapeptide BPC-157 in the therapy of the rats with bile duct ligation. European journal of pharmacology847, 130–142. https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2019.01.030 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30690000/
 73. Sikirić, P., Mazul, B., Seiwerth, S., Grabarević, Z., Rucman, R., Petek, M., Jagić, V., Turković, B., Rotkvić, I., Mise, S., Zoricić, I., Jurina, L., Konjevoda, P., Hanzevacki, M., Gjurasin, M., Separović, J., Ljubanović, D., Artuković, B., Bratulić, M., Tisljar, M., … Sumajstorcić, J. (1997). Pentadecapeptide BPC-157 interactions with adrenergic and dopaminergic systems in mucosal protection in stress. Digestive diseases and sciences42(3), 661–671. https://doi.org/10.1023/a:1018880000644 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9073154/
 74. Kralj, T., Kokot, A., Zlatar, M., Masnec, S., Kasnik Kovac, K., Milkovic Perisa, M., Batelja Vuletic, L., Giljanovic, A., Strbe, S., Sikiric, S., Balog, S., Sontacchi, B., Sontacchi, D., Buljan, M., Lovric, E., Boban Blagaic, A., Skrtic, A., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2021). Stable Gastric Pentadecapeptide BPC-157 Therapy of Rat Glaucoma. Biomedicines10(1), 89. https://doi.org/10.3390/biomedicines10010089 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35052769/
 75. Lazić, R., Gabrić, N., Dekaris, I., Bosnar, D., Boban-Blagaić, A., & Sikirić, P. (2005). Gastric pentadecapeptide BPC-157 promotes corneal epithelial defects healing in rats. Collegium antropologicum29(1), 321–325. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16117343/
 76. Zlatar, M., Kokot, A., Vuletic, L. B., Masnec, S., Kralj, T., Perisa, M. M., Barisic, I., Radic, B., Milanovic, K., Drmic, D., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2021). BPC-157 as a Therapy for Retinal Ischemia Induced by Retrobulbar Application of L-NAME in Rats. Frontiers in pharmacology12, 632295. https://doi.org/10.3389/fphar.2021.632295 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34177567/
 77. Masnec, S., Kokot, A., Zlatar, M., Kalauz, M., Kunjko, K., Radic, B., Klicek, R., Drmic, D., Lazic, R., Brcic, L., Radic, R., Ivekovic, R., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2015). Perforating corneal injury in rat and pentadecapeptide BPC-157. Experimental eye research136, 9–15. https://doi.org/10.1016/j.exer.2015.04.016 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25912999/
 78. Lee, E., & Padgett, B. (2021). Intra-Articular Injection of BPC-157 for Multiple Types of Knee Pain. Alternative therapies in health and medicine27(4), 8–13. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34324435/
 79. Jung, Y. H., Kim, H., Kim, H., Kim, E., Baik, J., & Kang, H. (2022). The anti-nociceptive effect of BPC-157 on the incisional pain model in rats. Journal of dental anesthesia and pain medicine22(2), 97–105. https://doi.org/10.17245/jdapm.2022.22.2.97 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35449779/
 80. Sikiric, P., Seiwerth, S., Grabarevic, Z., Rucman, R., Petek, M., Jagic, V., Turkovic, B., Rotkvic, I., Mise, S., Zoricic, I., Konjevoda, P., Perovic, D., Simicevic, V., Separovic, J., Hanzevacki, M., Ljubanovic, D., Artukovic, B., Bratulic, M., Tisljar, M., Rekic, B., … Buljat, G. (1997). Pentadecapeptide BPC-157 positively affects both non-steroidal anti-inflammatory agent-induced gastrointestinal lesions and adjuvant arthritis in rats. Journal of physiology, Paris, 91(3-5), 113–122. https://doi.org/10.1016/s0928-4257(97)89474-0 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9403784/
 81. Rasic, D., Zenko Sever, A., Rasic, F., Strbe, S., Rasic, Z., Djuzel, A., Duplancic, B., Boban Blagaic, A., Skrtic, A., Seiwerth, S., Sikiric, P., & Sever, M. (2021). Stable Gastric Pentadecapeptide BPC-157 Heals Established Vesicovaginal Fistula and Counteracts Stone Formation in Rats. Biomedicines9(9), 1206. https://doi.org/10.3390/biomedicines9091206 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34572392/
 82. Tkalcević, V. I., Cuzić, S., Brajsa, K., Mildner, B., Bokulić, A., Situm, K., Perović, D., Glojnarić, I., & Parnham, M. J. (2007). Enhancement by PL 14736 of granulation and collagen organization in healing wounds and the potential role of egr-1 expression. European journal of pharmacology570(1-3), 212–221. https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2007.05.072 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17628536/
 83. Sucic, M., Luetic, K., Jandric, I., Drmic, D., Sever, A. Z., Vuletic, L. B., Halle, Z. B., Strinic, D., Kokot, A., Seiwerth, R. S., Zoricic, I., Blagaic, A. B., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2019). Therapy of the rat hemorrhagic cystitis induced by cyclophosphamide. Stable gastric pentadecapeptide BPC-157, L-arginine, L-NAME. European journal of pharmacology, 861, 172593. https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2019.172593 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31401154/
 84. Smoday, I. M., Petrovic, I., Kalogjera, L., Vranes, H., Zizek, H., Krezic, I., Gojkovic, S., Skorak, I., Hriberski, K., Brizic, I., Kubat, M., Strbe, S., Barisic, I., Sola, M., Lovric, E., Lozic, M., Boban Blagaic, A., Skrtic, A., Seiwerth, S., & Sikiric, P. (2022). Therapy Effect of the Stable Gastric Pentadecapeptide BPC-157 on Acute Pancreatitis as Vascular Failure-Induced Severe Peripheral and Central Syndrome in Rats. Biomedicines10(6), 1299. https://doi.org/10.3390/biomedicines10061299 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35740321/

Zdrowy newsletter

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami, ofertami specjalnymi oraz najnowszymi badaniami dotyczącymi peptydów? Zapisz się do naszego newslettera! To najprostszy sposób, aby nie przegapić żadnych nowości, promocji, a także otrzymywać ekskluzywne porady ekspertów na temat peptydów i zdrowego stylu życia. Dołącz do naszej społeczności i razem odkrywajmy moc peptydów!

Semax Polska

Profesjonalna konsultacja

Akceptujemy płatności:

Copyright © 

Tworzenie i pozycjonowanie stron – IT HEROES

0
  Twój koszyk
  Koszyk jest pustyPowrót do sklepu
  Dodaj do koszyka