Selank – lista produktów i szczegółowy opis substancji

1. Lekkie działanie przeciwlękowe i przeciwdepresyjne.

2. Wspomaga pracę komórek pomocniczych T, wpływając przy tym pozytywnie na odpowiedź humoralną.

3. Reguluje funkcjonowanie neuronów czuciowych i neuronów siatkówki.

4. Wspiera pracę naszego układu nerwowego.

5. Pozytywnie wpływa na układ immunologiczny, zwiększając naturalną odporność człowieka.

Zwykle dawki wynoszą od 300-2000 mcg na dobę rozłożone na kilka razy. Selank stosuje się około 2 tygodnie po czym należy zrobić 3 tygodnie przerwy. Można stosować cyklicznie

Czym jest peptyd Selank?

Badacze molekularni z Instytutu Genetyki Molekularnej Rosyjskiej Akademii Nauk stworzyli Selank, syntetyczny heptapeptyd, pod koniec lat 90. Selank jest zmodyfikowaną wersją tuftsyny, tetrapeptydu naturalnie występującego w naszym organizmie, który składa się z sekwencji: treonylo-lizyna-prolina-arginina. Naukowcy stworzyli Selank poprzez dołączenie sekwencji: prolina-glicyna-prolina do końcowej części (C-końca) tuftsyny, w wyniku czego powstał innowacyjny związek, który obecnie znamy jako Selank.

Czym jest peptyd Selank?

Selank, syntetyczny peptyd, to związek składający się z co najmniej dwóch aminokwasów połączonych w łańcuch badany pod kątem jego potencjalnego wpływu na zdrowie psychiczne i fizyczne. Został on opracowany przez Instytut Genetyki Molekularnej Rosyjskiej Akademii Nauk. Pochodzi z naturalnie występującego peptydu znanego jako tuftsyna. Tuftsyna jest peptydem immunomodulującym, co oznacza, że może modulować lub wpływać na układ odpornościowy. Manipulując sekwencją tuftsyny, naukowcy byli w stanie stworzyć Selank. Chociaż jest on szeroko badany pod kątem działania przeciwlękowego, istnieją również dowody sugerujące, że Selank może poprawiać funkcje poznawcze, łagodzić stres, modulować układ odpornościowy i wpływać na zdrowie metaboliczne.

Co więcej, badania nad preparatem wykazały jego potencjalny wpływ na kilka neuroprzekaźników, takich jak dopamina, serotonina i noradrenalina, kluczowych dla funkcjonowania mózgu i ogólnej regulacji nastroju. Ponadto Selank wydaje się odgrywać rolę w modulowaniu układu odpornościowego i stanów zapalnych.

Szczególnie interesujące jest to, że w porównaniu do macierzystej cząsteczki, tuftsyny, dodanie sekwencji prolina-glicyna-prolina w celu utworzenia Selanku wzmocniło jego aktywność w układzie serotoninergicznym, który jest integralną częścią regulacji nastroju i lęku. To wzmocnienie podkreśla potencjalną użyteczność terapeutyczną preparatu.

Selank: formy podania

Selank jest dostępny w kilku formach aplikacji. Wybrana forma może zależeć od takich czynników jak wygoda, metoda wchłaniania i osobiste preferencje.

 • Roztwór do nosa: Krople do nosa są popularnym sposobem podawania preparatu. Są one często używane w oryginalnych formach przygotowania peptydu.
 • Spray do nosa: Spray do nosa to kolejna popularna forma podania. Jest uważany za bardziej przyjazny dla użytkownika niż krople do nosa, ponieważ nie wymaga przechylania głowy podczas podawania. Spray ten pokrywa również większy obszar błony śluzowej, potencjalnie zwiększając wchłanianie związku.
 • Wstrzyknięcie podskórne: Ta forma Selank wiąże się z większym ryzykiem, w tym podrabiania i niesterylnych warunków. Chociaż omija naturalne bariery poprzez wstrzyknięcie, niesie ze sobą znaczne ryzyko. Dlatego też zazwyczaj zaleca się podawanie donosowe ze względu na szybkie wchłanianie i wysoką biodostępność.

Korzyści zdrowotne peptydu Selank

Selank jest poddawany badaniom ze względu na jego różnorodne wpływy fizjologiczne i psychologiczne. Potencjalne korzyści terapeutyczne Selank obejmują wiele aspektów. Obejmują one zdrowie psychiczne, regulację odporności, dobre samopoczucie żołądkowo-jelitowe, zarządzanie zespołem metabolicznym, zdrowie wątroby i układu sercowo-naczyniowego, a także potencjalne działanie przeciwwirusowe i przeciwnowotworowe. Potencjalne korzyści zdrowotne Selank są następujące:

Potencjał nootropowy peptydu SELANK: poprawa pamięci i funkcji poznawczych

Liczne badania nad preparatem wykazały pozytywny wpływ na wydajność poznawczą i pamięć. Preparat łagodzi zaburzenia poznawcze, reguluje czynnik neurotroficzny BDNF i poprawia zdolność uczenia się. Poniższe badania podkreśliły potencjalne korzyści Selank w poprawie funkcji uczenia się i pamięci, sygnalizując jego obiecujące właściwości nootropowe.

W badaniu przeprowadzonym przez Kolik, L. G. i in. naukowcy ocenili potencjał preparatu w łagodzeniu zaburzeń pamięci i zmian w poziomie neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF) u szczurów. Wyniki wykazały, że Selank miał działanie stymulujące funkcje poznawcze, szczególnie w łagodzeniu zaburzeń pamięci i uwagi spowodowanych odstawieniem etanolu. Ponadto Selank hamował wzrost stężenia BDNF w hipokampie i korze czołowej. Odkrycia te wskazują, że Selank może służyć jako potencjalny środek terapeutyczny w leczeniu zaburzeń pamięci i upośledzenia funkcji poznawczych [1]. Kozlovskii, I. I., & Danchev, N. D. badali wpływ Selank na procesy uczenia się i pamięci u szczurów z niskimi zdolnościami uczenia się. Stwierdzili oni, że Selank znacząco poprawił proces uczenia się, a efekt był widoczny po podaniu dawki początkowej. Działanie peptydu zwiększało się z każdym kolejnym podaniem, zmniejszając liczbę błędów i zwiększając liczbę poprawnych rozwiązań. Wyniki te sugerują, że Selank może poprawiać pamięć, szczególnie w warunkach podwyższonego napięcia emocjonalnego [2].

Co więcej, Semenova, T. P. i in. przeprowadzili badanie mające na celu ocenę wpływu preaparatu na uczenie się, pamięć i uwagę u szczurów rasy Wistar. Stwierdzono, że Selank przywraca funkcje poznawcze zaburzone z powodu przewlekłego sztucznego tłumienia układu katecholaminergicznego mózgu. Zasugerowali oni potencjał Selanku w naprawie procesów poznawczych uszkodzonych przez hamowanie układu katecholaminergicznego [3]. Co więcej,Semenova, T. P. i wsp. odkryli, że Selank aktywuje metabolizm serotoniny i zwiększa stabilność śladów pamięciowych przez okres do 30 dni. Odkryli oni, że wstrzyknięcie Selank podczas fazy konsolidacji może wzmocnić procesy przechowywania pamięci. Aktywność nootropowa Selanku wydaje się być ściśle związana z jego wyraźnym wpływem na poziom serotoniny i jej metabolitów w mózgu, oznaczając go jako potencjalny wzmacniacz funkcji poznawczych [4]. W innym badaniu Selank podawano szczurom, których umiejętności nauki testowano. Co ciekawe, naukowcy zaobserwowali, że nawet po podaniu pojedynczej dawki, Selank znacznie poprawił zdolność uczenia się, szczególnie u szczurów, które początkowo miały niskie zdolności uczenia się. Pozytywne efekty nasilały się z czasem, zwiększając liczbę poprawnych reakcji i zmniejszając liczbę błędów podczas zadania [5]. Odkrycia sugerują, że Selank może potencjalnie poprawić funkcje pamięci, szczególnie w stresujących warunkach.

Ponadto stwierdzono, że Selank przeciwdziała dysfunkcjom pamięci wywołanym przez aktynomycynę D, substancję hamującą syntezę białek [6]. Wykazano, że aktynomycyna D zakłóca rozwój złożonego odruchu miejsca u szczurów, modelu uczenia się i pamięci. Jednak gdy naukowcy podali Selank, skutecznie złagodził on te zakłócenia pamięci, a nawet skrócił czas potrzebny szczurom na nauczenie się nowego zadania. Podkreśla to potencjał Selank w przywracaniu zaburzonych procesów uczenia się i prawdopodobnie kompensowaniu zaburzeń związanych z pamięcią. Co więcej, Selank wykazał także skuteczność w zwalczaniu zaburzeń pamięci i uczenia się wywołanych uszkodzeniem układu noradrenergicznego (NA) w mózgu [7]. Układ NA jest kluczowym elementem mózgu zaangażowanym w regulację uwagi i reakcji na stres i panikę. Uszkodzenie tego układu może prowadzić do trudności w uczeniu się i zapamiętywaniu. Gdy Selank był podawany w takich przypadkach, pomagał odzyskać te upośledzone funkcje poznawcze. Podkreśla to potencjalną terapeutyczną rolę preparatu w łagodzeniu zaburzeń uczenia się i pamięci spowodowanych uszkodzeniem układu NA.

Opierając się na powyższych badaniach, oczywiste jest, że Selank jest obiecującym środkiem nootropowym, szczególnie w dziedzinie poprawy pamięci i funkcji poznawczych.

Modulacja ekspresji genów przez peptyd Selank: w tym immunomodulacja

Selank wykazał znaczący wpływ na ekspresję genów związanych z neuroprzekaźnictwem i odpowiedzią immunologiczną. Wpływa na pewne reakcje naszego organizmu, potencjalnie prowadząc do poprawy stanu zdrowia.

Badanie przeprowadzone na zwierzętach wykazało, że Selank i kwas gamma-aminomasłowy (GABA), substancja znana ze swojego uspokajającego wpływu na mózg, spowodowały znaczące zmiany w ekspresji kilku genów. Geny te były zaangażowane w neurotransmisję, proces, w którym komórki nerwowe komunikują się w obszarze kory czołowej. Co więcej, stwierdzono, że zmiany te były najbardziej wyraźne godzinę po podaniu Selanku lub GABA, co sugeruje potencjalnie wspólny mechanizm działania między tymi substancjami. Co ciekawe, spośród 84 genów, Selank znacząco zmienił ekspresję 67 genów. Odkrycia te sugerują potencjalne zastosowanie Selanku w leczeniu zaburzeń związanych z neuroprzekaźnictwem, takich jak lęk i depresja [8]. W innym badaniu Selank badano pod kątem jego interakcji z układem GABAergicznym i lekiem o nazwie olanzapina w komórkach neuroblastomy — rodzaju komórek nowotworowych. Co ciekawe, badanie wykazało, że Selank może zmieniać interakcję GABA z jego receptorami i wzmacniać wpływ olanzapiny na ekspresję genów. Jednak sam w sobie nie zmienił poziomów mRNA genów układu GABAergicznego. Wynik sugeruje, że Selank może wzmacniać działanie tych leków, prawdopodobnie wskazując na synergistyczny związek [9].

Co więcej, badanie przeprowadzone na myszach wykazało, że Selank i jego krótki fragment, Gly-Pro, wpływały na ekspresję genów związanych z odpowiedzią immunologiczną. Zarówno fragmenty Selank, jak i Gly-Pro znacząco wpłynęły na ekspresję kilku genów związanych ze stanem zapalnym w śledzionie, co sugeruje ich potencjalne zastosowanie w modulacji odpowiedzi immunologicznej [10]. Inne badanie przeprowadzone na myszach wykazało, że Selank i jego fragmenty znacząco zmieniły ekspresję 34 genów związanych ze stanem zapalnym. Jeden z genów, Bcl6, odgrywa kluczową rolę w rozwoju układu odpornościowego. Zmiany w ekspresji genów sugerują, że Selank może regulować stan zapalny w organizmie [11].

Co ciekawe, stwierdzono, że Selank ma większy wpływ na ekspresję genów w śledzionie niż w hipokampie (części mózgu). Niektóre geny, na które wpływa Selank, odgrywają znaczącą rolę w szeregu procesów biologicznych, w tym w przekazywaniu sygnałów, utrzymywaniu lepkości i elastyczności cytoplazmy oraz regulacji stanu zapalnego. Odkrycia te podkreślają złożone efekty biologiczne Selanku i mogą pomóc w regulacji różnych procesów organizmu, w tym odporności i stanu zapalnego [12].

Badania wykazały również immunomodulujące działanie preparatu, wykazując zmiany w ekspresji genów chemokin, cytokin i ich receptorów w śledzionie myszy. Chemokiny i cytokiny to białka, które odgrywają kluczową rolę w odpowiedziach immunologicznych. Zaobserwowano znaczące zmiany w ekspresji genów po podaniu preparatu. Zmiany te były najbardziej zauważalne 6 i 24 godziny po podaniu pojedynczej dawki Selank. Odkrycia te wskazują na potencjał Selank jako modulatora układu odpornościowego [13].

W innym badaniu naukowcy odkryli znaczący wpływ preparatu na geny w regionie hipokampu. Hipokamp odgrywa kluczową rolę w zapamiętywaniu i uczeniu się. Selank raz lub kilka razy znacząco zmienił aktywność 36 genów. Wielokrotne dawki prowadziły do podobnych zmian w 20 genach, a większość z nich jest zaangażowana w wytwarzanie białek związanych z zewnętrzną warstwą komórki, zwaną błoną plazmatyczną. Naukowcy zasugerowali, że Selank może pomagać regulować równowagę jonów (naładowanych cząstek) w komórkach mózgu, wpływając na różne procesy związane z pamięcią i uczeniem się [14]. Co więcej, w jednym z badań zbadano wpływ preparatu na układ odpornościowy pacjentów z depresją. Odkryli oni, że Selank może całkowicie tłumić aktywność genu interleukiny-6 (IL-6) we krwi pacjentów z depresją, ale nie u osób zdrowych. W rezultacie zaobserwowali niezwykłe zmiany w równowadze białek odpowiedzi immunologicznej (interleukiny-6) i odporności organizmu na stres. Doszli do wniosku, że Selank może działać jako immunomodulator u pacjentów z depresją lub zaburzeniami lękowymi ze względu na jego działanie regulujące cytokiny [15].

W badaniu naukowcy stworzyli stresujące środowisko społeczne dla szczurów i zaobserwowali znaczny wzrost niektórych cytokin prozapalnych w warunkach stresu. Podawanie Selanku przez 20 dni obniżyło poziom różnych cytokin prozapalnych i przeciwzapalnych. Zasugerowali oni, że Selank może potencjalnie pomóc zmniejszyć uwalnianie/produkcję niektórych cytokin prozapalnych, radząc sobie ze stanem zapalnym związanym ze stresem [16].

Na podstawie tych badań Selank wykazuje obiecujący potencjał w kilku obszarach związanych ze zdrowiem, w tym w neurotransmisji, modulacji układu odpornościowego i regulacji stanu zapalnego. Potrzebne są jednak dalsze badania, szczególnie na ludziach, aby lepiej zrozumieć potencjał terapeutyczny preparatu.

Rola peptydu Selank w łagodzeniu lęku i poprawie zdrowia psychicznego

Potencjalny wpływ Selank na zdrowie psychiczne, w szczególności jego działanie przeciwlękowe i poprawiające funkcje poznawcze, został podkreślony w licznych badaniach naukowych omówionych poniżej.

Badania wykazały znaczącą interakcję Selank z receptorami GABA, które są związane z lękiem. Badania wykazały, że Selank może modyfikować aktywność tych receptorów, działając jako „pozytywny modulator allosteryczny”. Oznacza to, że może wzmocnić funkcję receptora, pomagając komórkom mózgu lepiej reagować na sygnały związane ze stresem i lękiem. Co ciekawe, w połączeniu z niektórymi lekami (takimi jak benzodiazepiny) Selank oddziałuje w unikalny sposób, co sugeruje, że może oferować nowe podejście do leczenia zaburzeń lękowych [17]. W innym badaniu naukowcy przyjrzeli się wpływowi preparatu, samego i w połączeniu z popularnym lekiem przeciwlękowym, Diazepamem, na szczury doświadczające przewlekłego stresu. Zarówno Selank, jak i Diazepam obniżały poziom lęku. Jednak połączenie obu okazało się najbardziej skuteczne. Badacz zasugerował, że Selank może być użytecznym uzupełnieniem tradycyjnych leków w leczeniu przewlekłego lęku wywołanego stresem [18].

Co więcej, w badaniu porównawczym oceniano skuteczność i skutki uboczne leczenia obejmującego Selank i fenazepam, lek przeciwlękowy, u pacjentów z różnymi zaburzeniami lękowymi. Naukowcy odkryli, że dodanie Selanku do leczenia fenazepamem doprowadziło do szybszego pozytywnego efektu, a także zmniejszyło niektóre niepożądane skutki uboczne związane z fenazepamem. Zmniejszenie skutków ubocznych, w połączeniu z pozytywnym wpływem terapeutycznym, doprowadziło do ogólnej poprawy jakości życia pacjenta [19]. Co więcej, naukowcy odkryli, że pacjenci z uogólnionymi zaburzeniami lękowymi mieli niski poziom enkefaliny, naturalnej substancji w naszym organizmie, która pomaga nam radzić sobie z bólem i stresem. Co ciekawe, poziom ten wzrósł wraz z podaniem Selanku. Po zbadaniu odkryli, że Selank hamuje rozkład enkefaliny przez enzym — enkefalinazę, potencjalnie zwiększając w ten sposób zdolność organizmu do radzenia sobie ze stresem i lękiem [20]. Odkrycia te wskazują na potencjalne zastosowanie preparatu w zarządzaniu stanami zdrowia psychicznego, w szczególności stresem i lękiem.

Inne badanie porównujące Selank i fenazepam w leczeniu lęku fobicznego i zaburzeń somatoformicznych wykazało, że Selank miał znaczące działanie przeciwlękowe i łagodny efekt wzmacniający funkcje poznawcze. Co ważne, działanie przeciwlękowe Selanku utrzymywało się przez tydzień po podaniu ostatniej dawki, a także poprawiało jakość życia pacjentów [21]. Selank wykazał również obiecujące wyniki w leczeniu zespołu lęku uogólnionego (GAD) i neurastenii, stanu charakteryzującego się przewlekłym zmęczeniem i osłabieniem. W badaniu przeprowadzonym przez Zozulia, A. A. i wsp. działanie Selanku porównano z działaniem Medazepamu, powszechnie stosowanej benzodiazepiny, u 62 pacjentów, u których zdiagnozowano te schorzenia. Warto zauważyć, że Selank nie tylko zmniejszał niepokój, ale także wykazywał dodatkowe korzyści, takie jak redukcja zmęczenia i stymulujący wpływ na umysł [22]. Co ciekawe, w badaniu monitorowano również poziom leu-enkefaliny tau(1/2) u pacjentów, związku związanego z aktywnością endorfin. U pacjentów z GAD i neurastenią stwierdzono niższe poziomy tego związku. Jednak w trakcie podawania preparatu poziomy te wzrosły, co wskazuje, że Selank może mieć pozytywny wpływ na ten związek związany z endorfiną. Wzrost ten był szczególnie zauważalny u pacjentów z GAD [22].

Dalsze badania nad działaniem preparatu dotyczyły jego wpływu na hamującą transmisję synaptyczną w części mózgu kluczowej dla pamięci i uczenia się [23]. Badacz zasugerował, że Selank (wraz z innym peptydem, Noopeptem) może poprawiać funkcjonowanie mózgu i łagodzić niepokój poprzez wzmacnianie aktywności niektórych hamujących komórek nerwowych w mózgu [23]. Inne warte uwagi badanie analizowało wpływ Selank TP-7 na poziom lęku i masę ciała szczurów. Naukowcy odkryli, że TP-7 Selank wykazywał długotrwałe działanie zmniejszające lęk bez powodowania zmian w masie ciała [24]. Dodatkowo Selank TP-7 poprawił również uczenie się i pamięć. Odkrycia te dodatkowo potwierdzają potencjał terapii opartych na peptydach w radzeniu sobie z lękiem i funkcjami poznawczymi. Ponadto Selank wykazał obiecujące wyniki w zmniejszaniu objawów odstawienia alkoholu. Badanie z udziałem szczurów wykazało, że pojedyncze wstrzyknięcie preparatu skutecznie łagodziło objawy lękowe wywołane ostrym odstawieniem alkoholu [25]. Zapobiegał również rozwojowi bólu wynikającego z bodźców, które zwykle nie powodują bólu, stanu znanego jako alodynia mechaniczna, bez wpływu na spożycie alkoholu [25]. [26]

Te potencjalne wyniki Selank i pokrewnych substancji na bazie peptydów wykazują potencjał w leczeniu lęku i innych powiązanych zaburzeń. Ich zdolność do modulowania naturalnych systemów organizmu i łagodzenia objawów wskazuje na potencjał zastosowań terapeutycznych.

Korzyści żołądkowo-jelitowe peptydu Selank

Badania wykazały korzystny wpływ preparatu na przewód pokarmowy. Wiąże się to z potencjalnymi korzyściami dla zdrowia przewodu pokarmowego omówionymi poniżej.

W badaniu naukowcy sprawdzili właściwości przeciwwrzodowe Selanku i jego metabolitów. Wykorzystując trzy różne modele owrzodzeń, badanie wykazało, że Selank i jego metabolity były w stanie zmniejszyć rozmiar i nasilenie owrzodzeń. Jeden z metabolitów zwany tripeptydem TKP był szczególnie skuteczny przeciwko wrzodom stresowym, podczas gdy dipeptyd GP wykazywał silne działanie ochronne. Dipeptyd RP wykazał również pewien potencjał w zmniejszaniu nasilenia owrzodzeń spowodowanych etanolem. W badaniu stwierdzono, że Selank i jego metabolity skutecznie poprawiają wrzody poprzez utrzymanie prawidłowego krążenia krwi i limfy w wyściółce żołądka, chroniąc przed wrzodami [27]. W innym badaniu naukowcy wykazali ponadto, że Selank i jego metabolity znacznie zmniejszyły całkowity obszar owrzodzenia, szczególnie w modelach wrzodów wywołanych etanolem i stresem. Co więcej, przewlekłe podawanie Selanku i jego pochodnych skutkowało mniejszymi rozmiarami wrzodów i mniejszą liczbą perforacji w porównaniu z grupą kontrolną, co sugeruje ich potencjał jako środków terapeutycznych na wrzody [28].

Selank był również badany pod kątem jego potencjalnego wpływu na stany wywołane stresem w okrężnicy. Stres może prowadzić do stanów zapalnych i innych zmian w okrężnicy, ale naukowcy odkryli, że Selank był w stanie zmniejszyć te negatywne skutki. W szczególności podawanie Selanku skutkowało niższym poziomem kortykosteronu, hormonu stresu, i poprawiło oznaki narażenia na stres w okrężnicy [29]. Inne badanie dotyczyło wpływu Selanku na mikrobiotę jelitową szczurów poddanych przewlekłemu stresowi. Stres może prowadzić do braku równowagi w mikrobiocie jelitowej, z redukcją ilości korzystnych mikroorganizmów i wzrostem szkodliwych. Jednak podawanie Selanku pomogło przywrócić równowagę mikrobioty jelitowej, prawdopodobnie poprzez jego wpływ na układ nerwowy (neurotropowy) i układ odpornościowy (immunotropowy) [30].

Ponadto stwierdzono, że Selank pomaga utrzymać prawidłowy przepływ krwi w żołądku, nawet gdy jest on zmniejszony przez leki przeciwzapalne. Wzmocnił również skurcze naczyń limfatycznych, które pomagają przenosić limfę, płyn zawierający zwalczające infekcje białe krwinki, w całym ciele. Ta zdolność preparatu Selank do utrzymywania prawidłowego przepływu krwi i limfy może być kluczowym mechanizmem stojącym za jego właściwościami przeciwwrzodowymi [31]. Opierając się na tych odkryciach, Selank wydaje się mieć kilka potencjalnych korzyści dla zdrowia przewodu pokarmowego, w tym ochronę przed wrzodami, zmniejszenie związanego ze stresem stanu zapalnego w okrężnicy, przywrócenie równowagi w mikrobiocie jelitowej oraz promowanie odpowiedniego przepływu krwi i limfy.

Potencjał peptydu Selank w zdrowiu mózgu i aktywności neuronów

Badania wykazały potencjalny wpływ Selank na zdrowie mózgu i aktywność neuronów, wskazując na jego potencjalne zastosowanie w leczeniu różnych zaburzeń związanych pracy mózgu. Badania przeprowadzone na szczurach wykazały, że Selank nawet dwukrotnie zwiększał stężenie mRNA czynnika neurotroficznego pochodzenia mózgowego (BDNF), szczególnie w hipokampie szczurów. W szczególności białko BDNF jest niezbędne dla funkcjonowania mózgu i przetrwania neuronów (komórek mózgowych). Odkrycia te sugerują, że Selank może regulować poziom BDNF w hipokampie, wpływając na procesy w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN), prawdopodobnie poprzez wpływ na ekspresję niektórych genów, w szczególności genu BDNF [32]. Co więcej, inne badanie wykazało, że Selank TP-7 i peptyd taftcyny zmniejszały percepcję sytuacji stresowych i zwiększały stabilność zachowań badawczych u szczurów. Pomagał również w normalizacji poziomu serotoniny w mózgu, która odgrywa kluczową rolę w regulacji nastroju. Co ważne, zaobserwowano, że TP-7 ma silniejsze działanie niż peptyd taftcyny [33].

Co więcej, badania na myszach wykazały, że Selank zmniejsza objawy behawioralne układu dopaminergicznego u myszy. Dopamina jest rodzajem neuroprzekaźnika, substancji chemicznej, która przekazuje sygnały w mózgu. Odkrycia te wskazują, że Selank może łagodzić objawy behawioralne związane z układem dopaminowym mózgu. Co ciekawe, efekt Selank wydawał się obejmować układ opioidowy (część mózgu, która pomaga regulować ból, nagrodę i zachowania uzależniające) [34]. Inne badanie przeprowadzone na szczurach wykazało, że Selank może zwiększać metabolizm serotoniny, szczególnie w pniu mózgu. Może to być ważne w przypadku zaburzeń związanych ze zmniejszeniem metabolizmu serotoniny, procesu krytycznego dla utrzymania równowagi nastroju [35].

Co ważne, badanie wykazało, że Selank może potencjalnie modulować funkcjonalną łączność mózgu, która odnosi się do tego, jak różne obszary mózgu komunikują się ze sobą. Stwierdzili oni, że Selank specyficznie moduluje połączenie między prawym ciałem migdałowatym a prawą korą skroniową w mózgu, wpływając na procesy poznawcze i emocjonalne [36]. Selank był również badany pod kątem jego wpływu na hiperlokomotywację wywołaną etanolem i uczulenie behawioralne u myszy. Stwierdzono, że Selank może zapobiegać rozwojowi hiperlokomocji wywołanej etanolem, podobnie jak naIokson, nieselektywny bloker receptorów opiatowych [37]. Odkrycia te sugerują, że Selank może potencjalnie pomóc w zarządzaniu zmianami behawioralnymi związanymi z używaniem alkoholu.

Dodatkowo zbadano wpływ Selanku na zachowanie i stężenie serotoniny/noradrenaliny w mózgu u dorosłych szczurów narażonych na niedotlenienie (niedobór tlenu). Wyniki badań wykazały, że Selank znacząco poprawił uwagę sensoryczną i zdolność uczenia się szczurów, znormalizował ich aktywność eksploracyjną i zrównoważył aktywność układów serotoninergicznych i noradrenergicznych w mózgu [38, 39]. Co więcej, Selank był testowany na szczurach ze schorzeniami podobnymi do choroby Parkinsona, która jest poważnym zaburzeniem mózgu charakteryzującym się stopniową utratą niektórych neuronów w mózgu. Chociaż Selank nie wpłynął na ogólny ruch szczurów ani ich ogólne zachowanie, obniżył poziom lęku u szczurów z uszkodzonymi neuronami, co sugeruje potencjalnie pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne [40].

Naukowcy ocenili również wpływ preparatu na doświadczanie objawów odstawienia w przypadku uzależnienia od morfiny. W badaniach na zwierzętach pojedyncze wstrzyknięcie Selanku zmniejszyło całkowity wskaźnik objawów odstawienia morfiny o prawie 40%, znacznie zmniejszając reakcje drgawkowe, opadające powieki i zaburzenia postawy. Chociaż Selank nie był tak skuteczny jak diazepam (lek często stosowany w przypadku podobnych objawów), pomógł złagodzić objawy odstawienia morfiny, co sugeruje jego potencjalną przydatność w leczeniu objawów odstawienia [41]. W innym badaniu naukowcy oceniali wpływ Selanku na objawy depresji u szczurów i myszy. Odkryli oni, że preparat w dużych dawkach przeciwdziałał objawom depresji u szczurów, zmniejszając zarówno poczucie bezradności, jak i utratę przyjemności z wykonywanych czynności (anhedonię). Pojedyncze wstrzyknięcie niskiej dawki Selanku skróciło również czas trwania braku aktywności w teście pływania myszy. Wyniki te sugerują, że Selank może mieć właściwości przeciwdepresyjne [42].

Co więcej, w badaniu na myszach naukowcy odkryli, że działanie preparatu zmniejszające niepokój może się różnić w zależności od szczepu myszy, potencjalnie z powodu różnic w ich reakcjach na stres. Wyniki wykazały, że Selank miał różny wpływ na poziomy niektórych substancji chemicznych w mózgu zaangażowanych w regulację nastroju, w zależności od szczepu myszy [43]. W innym badaniu działanie preparatu testowano na szczurzym modelu krwotoku śródmózgowego (krwawienia w mózgu). Chociaż Selank nie wpłynął na objętość krwawienia lub otaczający obrzęk mózgu, przyczynił się do poprawy funkcjonalnej u szczurów, bez wpływu na objętość krwawienia lub otaczający obrzęk [44].

Powyższe badania wskazują, że Selank wydaje się mieć potencjalne korzyści dla zdrowia mózgu i aktywności neuronalnej, w tym zmniejszając lęk i depresję oraz pomagając w regeneracji po urazie mózgu i odstawieniu morfiny. Wyniki te są jednak znikome i potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić te odkrycia i zrozumieć mechanizmy leżące u ich podstaw.

Wpływ preparatu na samopoczucie emocjonalne i stres

Kilka badań dotyczyło wpływu Selank na poziom stresu i samopoczucie emocjonalne. W jednym z badań dziesięć związków peptydowych, w tym Selank, wszystkie pochodzące z rodziny tuftsin, testowano na samcach szczurów laboratoryjnych i myszy. Wyniki wykazały, że peptydy te, w tym Selank, zwiększały odporność na stres i promowały dobre samopoczucie emocjonalne. Sugeruje to potencjał Selank i podobnych peptydów we wspomaganiu radzenia sobie ze stresem i poprawie zdrowia emocjonalnego [45, 46].  W innym badaniu naukowcy zaobserwowali, że Selank wywołał trwałe zmiany w zachowaniu zwierząt, takie jak zmniejszenie strachu i agresji oraz zwiększenie aktywności eksploracyjnej. Co ważne, poprawił również procesy pamięciowe i ustabilizował parametry fizjologiczne. Zaobserwowane działanie antystresowe sugeruje potencjalne zastosowanie Selanku w leczeniu różnych zaburzeń psychoemocjonalnych, w tym podobnych do lęku i depresji [47].

W osobnym badaniu naukowcy zbadali wpływ Selanku na enzymy degradujące enkefalinę u myszy wykazujących różne reakcje emocjonalne i stresowe. Naukowcy odkryli, że Selank wydłuża okres półtrwania leu-enkefaliny w osoczu i wykazuje właściwości przeciwlękowe. Przeciwlękowe działanie Selanku może być potencjalnie związane z jego zdolnością do hamowania enzymów degradujących enkefalinę. Pomimo tych odkryć, potrzebne są dalsze badania, aby w pełni zrozumieć mechanizmy stojące za redukującymi lęk efektami Selank [48]. Podsumowując, badania te sugerują, że Selank może potencjalnie poprawić zdrowie emocjonalne, zmniejszyć stres i złagodzić niepokój.

Wpływ peptydu Selank na parametry metaboliczne

Selank wykazał znaczny potencjał w walce z zespołem metabolicznym. Badanie na szczurach na diecie wysokotłuszczowej wykazało znaczną poprawę markerów zespołu metabolicznego po podaniu Selank [49]. Szczury leczone preparatem Selank wykazywały obniżony poziom cholesterolu, lipoprotein o niskiej gęstości i trójglicerydów, skutecznie utrzymując je w prawidłowych zakresach. Co więcej, Selank wydawał się zwiększać zdolność krwi do zapobiegania zakrzepom i pomagał szczurom utrzymać początkową wagę przez cały czas trwania eksperymentu, co sugeruje, że może potencjalnie zapobiegać gromadzeniu się tłuszczu.

Selank a zdrowie wątroby

Stres może prowadzić do poważnego uszkodzenia wątroby i poważnych konsekwencji zdrowotnych. Ostatnie badania sugerują jednak, że Selank może mieć działanie ochronne. Gdy naukowcy podawali Selank samcom szczurów Wistar, zaobserwowali zmniejszenie uszkodzeń wątroby spowodowanych przewlekłym, ekstremalnym stresem. Podawanie preparatu skutkowało znacznie mniejszym obrzękiem komórek wątroby, zmianami wielkości jądra komórkowego i cytoplazmy, mniejszą zlokalizowaną śmiercią komórek i mniejszą liczbą komórek odpornościowych przemieszczających się do wątroby. Optymalny efekt ograniczający stres zaobserwowano przy dawce 300 μg/kg Selank [50].

Oprócz łagodzenia uszkodzeń fizycznych Selank wydaje się wzmacniać obronę antyoksydacyjną wątroby pod wpływem stresu. W badaniu stwierdzono, że Selank obniża poziom aminotransferazy (enzymu wątrobowego) we krwi, zmniejsza aktywność enzymu zwalczającego stres zwanego dysmutazą ponadtlenkową w wątrobie i zwiększa całkowitą aktywność przeciwutleniającą. Nawet przy długotrwałym stresie, wszystkie dawki Selanku zmniejszały aktywność dysmutazy ponadtlenkowej i stężenie szkodliwej substancji zwanej dialdehydem malonowym w wątrobie, wraz z aktywnością innego enzymu wątrobowego we krwi zwanego aminotransferazą asparaginianową (AST). Odkrycia te wskazują, że Selank może być stosowany w leczeniu problemów z wątrobą spowodowanych stresem [51].

Selank a zdrowie układu sercowo-naczyniowego

Układ sercowo-naczyniowy, który obejmuje serce i naczynia krwionośne, ma kluczowe znaczenie dla utrzymania ogólnego stanu zdrowia. Badania wykazały, że Selank ma znaczący wpływ na niektóre funkcje układu sercowo-naczyniowego, takie jak ciśnienie tętnicze i mózgowy przepływ krwi. W badaniu wpływu Selank na niektóre parametry fizyczne u samców kotów poddanych sedacji, zaobserwowano znaczne zmiany w ciśnieniu tętniczym i przepływie krwi do mózgu. Po podaniu preparatu ciśnienie tętnicze kotów znacznie spadło, a ich mózgowy przepływ krwi wzrósł [52]. Selank nie zmienił jednak częstości akcji serca kotów, częstości oddechów ani reakcji na substancję chemiczną zwaną acetylocholiną [52].

W innym badaniu naukowcy odkryli, że Selank ma silne działanie rozrzedzające krew. Zmieniał różne czynniki, takie jak czas reakcji, czas potrzebny do utworzenia skrzepu, największy rozmiar skrzepu, szybkość tworzenia skrzepu, całkowity największy rozmiar skrzepu i sztywność skrzepu, a wszystko to na korzyść zmniejszenia krzepliwości krwi w porównaniu z tym, co obserwowano bez Selank [53].

Ogólnie rzecz biorąc, badania te sugerują, że Selank może potencjalnie pomóc w radzeniu sobie z zespołem metabolicznym, zmniejszać uszkodzenia wątroby, wzmacniać obronę wątroby przed uszkodzeniami, kontrolować pracę serca i naczyń krwionośnych oraz zapobiegać krzepnięciu krwi. Należy jednak pamiętać, że potrzebne są dalsze badania, aby zweryfikować te odkrycia i zrozumieć dokładne mechanizmy, poprzez które Selank wywiera te efekty.

Selank jako środek przeciwwirusowy

Wraz z aktywnością immunomodulacyjną preparatu, naukowcy przeprowadzili wnikliwe badanie w celu zbadania zdolności przeciwwirusowych Selanku, w szczególności przeciwko szczepowi wirusa grypy A/Aichi 2/68 (H3N2) [54]. Zastosowali zarówno podejście laboratoryjne (in vitro), jak i na zwierzętach (in vivo), aby uzyskać kompleksowe zrozumienie działania preparatu. Ich wyniki były imponujące. Kiedy Selank został wprowadzony do laboratoryjnych kultur komórkowych dzień przed wirusem, skutecznie zahamował replikację wirusa, wskazując na jego potencjał jako środka zapobiegawczego. Co więcej, zaobserwowano, że Selank stymuluje ekspresję genów interferonu alfa (IFN-alfa), istotnej części naszej odpowiedzi immunologicznej na wirusy. Co ważne, udało mu się to zrobić bez wpływu na ekspresję innych czynników odpornościowych, takich jak interleukina (IL)-4, IL-10 lub czynnik martwicy nowotworów alfa (TNF-alfa). Ponieważ Selank opiera się na endogennym peptydzie, rodzaju cząsteczki, która naturalnie występuje w organizmie i nie wydaje się wykazywać negatywnych skutków, wyróżnia się jako szczególnie obiecujący kandydat do dalszych badań. Potencjalne zastosowanie preparatu w terapiach przeciwwirusowych otwiera ekscytujące możliwości w dziedzinie badań medycznych [54].

Aktywność przeciwnowotworowa peptydu Selank

Badania dotyczyły również potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej Selanku. Badanie przeprowadzone na samicach myszy ze spontanicznymi guzami sutka wykazało, że Selank może wpływać na wzrost guza, długość życia badanych i regresję guza [55]. Zaobserwowano następujące efekty:

 • Wpływ na wzrost guza: Rozmiar guzów w grupie kontrolnej wzrósł czterokrotnie. Jednak w grupach leczonych Selankiem i innymi peptydami wzrost wielkości guza był znacznie mniejszy. W przypadku preparatu Selank rozmiar guza zwiększył się tylko 2,1-krotnie. Co ciekawe, u jednej trzeciej myszy, którym podawano Selank zaobserwowano zmniejszenie rozmiaru guza, co wskazuje na hamujący wpływ na wzrost guza.
 • Wpływ na długość życia: Selank i inne peptydy zwiększyły długość życia myszy o 53-70% w porównaniu z grupą kontrolną. Oznacza to, że te myszy żyły od czterech do sześciu miesięcy dłużej niż myszy z grupy kontrolnej.

Odkrycia ujawniły, że Selank może hamować rozwój nowotworów poprzez modulowanie układu odpornościowego, zamiast bezpośrednio atakować komórki nowotworowe. Naukowcy doszli do wniosku, że Selank, wraz z innymi peptydami, może stanowić obiecujący materiał do przyszłych badań mających na celu opracowanie nowych metod leczenia raka piersi.

Wytyczne dotyczące dawkowania peptydu SELANK

Selank to peptyd dostępny w postaci proszku, zwykle podawany donosowo. Pojedyncza dawka Selank to zazwyczaj dwa rozpylenia z atomizera, co stanowi wygodną i dyskretną alternatywę dla peptydów wstrzykiwanych. Działanie preparatu Selank rozpoczyna się zwykle około piętnaście minut po podaniu.

Pojedyncze opakowanie Selank zwykle daje średnio około 70 rozpyleń. Selank można przyjmować cyklicznie lub w razie potrzeby. Aby uzyskać optymalne wyniki, preparat należy przyjmować kilka razy dziennie, najlepiej trzy razy, ze względu na krótki czas działania. Pełne korzyści Selank pojawiają się zwykle po około 14 dniach stałego stosowania.

Najczęstsze zalecane dawki mieszczą się w przedziale 300-2000 mcg Selank dziennie. Można to podzielić na trzy oddzielne podania w ciągu dnia: rano, po południu i wieczorem. Preparat może też być przyjmowany w pojedynczej dawce przed snem. Nie zaleca się ciągłego stosowania Selank przez okres dłuższy niż dwa tygodnie. Pomiędzy cyklami powinna być zachowana 1-3 tygodniowa przerwa.

Farmakokinetyka donosowego peptydu Selank

Po podaniu przez błonę śluzową nosa Selank ma wysoką biodostępność wynoszącą 92,8%, a wykrywalne poziomy pojawiają się w krwiobiegu w ciągu 30 sekund od podania. Okres półtrwania Selanku wynosi zaledwie kilka minut, po czym staje się on prawie niewykrywalny we krwi. Jednak efekty działania preparatu utrzymują się przez kilka godzin.

Środki ostrożności, interakcje leków i skutki uboczne

Chociaż Selank jest ogólnie dobrze tolerowany i postrzegany jako bezpieczny, istnieje kilka potencjalnych obaw, o których należy pamiętać.

Selank jest zwykle bezpieczny dla większości osób, ale osoby z wyostrzonym zmysłem smaku i węchu mogą odczuwać pewien dyskomfort. Istnieje również minimalne ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Obecnie nie ma doniesień o przedawkowaniu Selank.

Jeśli chodzi o interakcje lekowe, Selank nie wykazuje poważnych interakcji z innymi lekami psychoaktywnymi. Jednak jego właściwości terapeutyczne mogą z czasem zwiększać skuteczność innych leków, co może wymagać dostosowania dawkowania. Zaleca się również unikanie stosowania preparatu podczas ciąży i karmienia piersią bez konsultacji lekarskiej.

Przegląd Selank — na podstawie badań od czasu opracowania

Selank, syntetyczny peptyd, pochodna tuftsyny, wywarł znaczący wpływ w dziedzinie badań medycznych dzięki dużej ilości efektów fizjologicznych i psychologicznych. Zgodnie z przeglądem literatury naukowej, potencjalne korzyści terapeutyczne Selanku są wielopłaszczyznowe, w tym w obszarach takich jak zdrowie psychiczne, modulacja immunologiczna, zdrowie przewodu pokarmowego, zespół metaboliczny, zdrowie wątroby, zdrowie układu sercowo-naczyniowego, a nawet działanie przeciwwirusowe i przeciwnowotworowe. Należy zauważyć, że chociaż dowody eksperymentalne potwierdzające te możliwości są rzetelne, nadal potrzebne są dalsze badania i próby na ludziach, aby ustanowić Selank jako standardową metodę leczenia tych schorzeń.

Liczne badania podkreśliły potencjalną rolę preparatu w leczeniu różnych schorzeń neurologicznych i psychiatrycznych. Dowody wskazują, że Selank może poprawiać funkcje poznawcze, takie jak pamięć i uczenie się, a także wspierać neuroplastyczność, zdolność mózgu do adaptacji do nowych informacji i doświadczeń. Te potencjalne korzyści mogą być szczególnie przydatne w przypadku chorób takich jak choroba Alzheimera i związane z wiekiem pogorszenie funkcji poznawczych. Co więcej, badania na zwierzętach sugerują, że Selank ma działanie przeciwlękowe, co może pomóc w leczeniu zaburzeń lękowych.

Właściwości immunoregulacyjne Selank zostały odnotowane w wielu badaniach. Peptyd ten wydaje się kontrolować odpowiedź układu odpornościowego na infekcje i choroby, wpływając na produkcję cytokin i ogólną funkcję odpornościową. Wydaje się szczególnie skuteczny w tłumieniu nadaktywnych odpowiedzi immunologicznych prowadzących do zaburzeń autoimmunologicznych, co sugeruje potencjalne korzyści terapeutyczne w takich przypadkach.

Ponadto badania nad potencjałem Selank w zakresie poprawy samopoczucia emocjonalnego i obniżania poziomu stresu są obiecujące. Peptyd ten wydaje się wspierać odporność na stres, modulować reakcje emocjonalne i promować zachowania wskazujące na zmniejszony strach i agresję zwierząt. Efekty te sugerują, że Selank może być obiecujący w leczeniu zaburzeń psychoemocjonalnych, w tym stanów związanych ze stresem, lękiem i depresją.

Badania wykazały również rolę peptydu Selank w leczeniu zespołu metabolicznego poprzez poprawę parametrów, takich jak poziom cholesterolu i trójglicerydów. Preparat wydaje się również wpływać na funkcjonowanie serca i naczyń krwionośnych, co sugeruje potencjalne korzyści dla zdrowia układu sercowo-naczyniowego. Naukowcy donoszą, że Selank może wywierać działanie rozrzedzające krew i wpływać na czynniki takie jak ciśnienie tętnicze i mózgowy przepływ krwi.

Co więcej, Selank wykazuje potencjał w zmniejszaniu uszkodzeń wątroby wywołanych stresem. Badania wykazały, że zmniejsza stan zapalny i wspiera system obrony antyoksydacyjnej wątroby. Odkrycia te wskazują na możliwe zastosowania w leczeniu chorób wątroby i stanów pogarszanych przez stres.

Wstępne badania dotyczyły również właściwości przeciwwirusowych preparatu, w szczególności przeciwko szczepowi wirusa grypy typu A. Wydaje się, że hamuje replikację wirusów i stymuluje odpowiedzi immunologiczne kluczowe dla czynników zakaźnych, takich jak wirusy. Ponadto Selank wydaje się spowalniać wzrost guza i wydłużać żywotność zwierząt ze spontanicznymi guzami sutka, co wskazuje na potencjalną aktywność przeciwnowotworową.

Podsumowując, pomimo obiecujących wyników obecnych badań, należy zauważyć, że większość z nich została przeprowadzona na zwierzętach lub w warunkach in vitro. Zachęcające dane eksperymentalne uzasadniają przeprowadzenie szeroko zakrojonych badań klinicznych na ludziach w celu kompleksowego zrozumienia bezpieczeństwa, skuteczności i szlaków działania preparatu.

Disclaimer

Ten artykuł został napisany w celu edukacyjnym i ma na celu zwiększenie świadomości na temat omawianej substancji. Ważne jest aby zaznaczyć, ze omawiana jest substancja, a nie konkretny produkt. Informacje zawarte w tekście bazują na dostępnych badaniach naukowych i nie mają służyć jako porada medyczna, ani nie promują samoleczenia. Czytelnik powinien konsultować wszelkie decyzje dotyczące zdrowia i leczenia z kwalifikowanym specjalistą zdrowia.

Źródła:

 1. Kolik, L. G., Nadorova, A. V., Antipova, T. A., Kruglov, S. V., Kudrin, V. S., & Durnev, A. D. (2019). Selank, Peptide Analogue of Tuftsin, Protects Against Ethanol-Induced Memory Impairment by Regulating of BDNF Content in the Hippocampus and Prefrontal Cortex in Rats. Bulletin of experimental biology and medicine167(5), 641–644. https://doi.org/10.1007/s10517-019-04588-9 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31625062/
 2. Kozlovskii, I. I., & Danchev, N. D. (2003). The optimizing action of the synthetic peptide Selank on a conditioned active avoidance reflex in rats. Neuroscience and behavioral physiology33(7), 639–643. https://doi.org/10.1023/a:1024444321191 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14552529/
 3. Semenova, T. P., Kozlovskaya, M. M., Zakharova, N. M., Kozlovskii, I. I., & Zuikov, A. V. (2007). Effect of selank on cognitive processes after damage inflicted to the cerebral catecholamine system during early ontogeny. Bulletin of experimental biology and medicine144(5), 689–691. https://doi.org/10.1007/s10517-007-0406-2 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18683497/
 4. Semenova, T. P., Kozlovskiĭ, I. I., Zakharova, N. M., & Kozlovskaia, M. M. (2010). Eksperimental’naia i klinicheskaia farmakologiia73(8), 2–5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20919548/
 5. Kozlovskiĭ, I. I., & Danchev, N. D. (2002). Optimiziruiushchee deĭstvie sinteticheskogo peptida Selanka na uslovnyĭ refleks aktivnogo izbeganiia u krys [Optimizing action of synthetic peptide Selank on active avoidance conditioning test in rats]. Zhurnal vysshei nervnoi deiatelnosti imeni I P Pavlova52(5), 579–584. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12449836/
 6. Kozlovskiĭ, I. I., Belozertsev, F. I.u, Andreeva, L. A., & Kozlovskaia, M. M. (2013). Eksperimental’naia i klinicheskaia farmakologiia76(12), 3–7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24605419/
 7. Kozlovskiĭ, I. I., Belozertsev, I.uF., Semenova, T. P., Zuĭkov, A. V., & Kozlovskaia, M. M. (2008). Eksperimental’naia i klinicheskaia farmakologiia71(2), 3–7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18488898/
 8. Volkova, A., Shadrina, M., Kolomin, T., Andreeva, L., Limborska, S., Myasoedov, N., & Slominsky, P. (2016). Selank Administration Affects the Expression of Some Genes Involved in GABAergic Neurotransmission. Frontiers in pharmacology7, 31. https://doi.org/10.3389/fphar.2016.00031 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26924987/
 9. Filatova, E., Kasian, A., Kolomin, T., Rybalkina, E., Alieva, A., Andreeva, L., Limborska, S., Myasoedov, N., Pavlova, G., Slominsky, P., & Shadrina, M. (2017). GABA, Selank, and Olanzapine Affect the Expression of Genes Involved in GABAergic Neurotransmission in IMR-32 Cells. Frontiers in pharmacology8, 89. https://doi.org/10.3389/fphar.2017.00089 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28293190/
 10. Kolomin, T., Morozova, M., Volkova, A., Shadrina, M., Andreeva, L., Slominsky, P., Limborska, S., & Myasoedov, N. (2014). The temporary dynamics of inflammation-related genes expression under tuftsin analog Selank action. Molecular immunology, 58(1), 50–55. https://doi.org/10.1016/j.molimm.2013.11.002  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24291245/
 11. Kolomin, T., Shadrina, M., Andreeva, L., Slominsky, P., Limborska, S., & Myasoedov, N. (2011). Expression of inflammation-related genes in mouse spleen under tuftsin analog Selank. Regulatory peptides170(1-3), 18–23. https://doi.org/10.1016/j.regpep.2011.05.001 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21609736/
 12. T. A. Kolomin; M. I. Shadrina; Ya. V. Agniullin; S. I. Shram; P. A. Slominskii; S. A. Limborska; N. F. Myasoedov (2010). Transcriptomic response of rat hippocampus and spleen cells to single and chronic administration of the peptide selank. , 430(1), 5–6. doi:10.1134/s1607672910010023  https://sci-hub.mksa.top/10.1134/s1607672910010023
 13. Kolomin, T. A., Shadrina, M. I., Slominskiĭ, P. A., Limborskaia, S., & Miasoedov, N. F. (2011). Genetika47(5), 711–714. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21786679/
 14. Kolomin, T. A., Agapova, T. I.u, Agniullin, I.aV., Shram, S. I., Shadrina, M. I., Slominskiĭ, P. A., Limborskaia, S. A., & Miasoedov, I. F. (2013). Zhurnal vysshei nervnoi deiatelnosti imeni I P Pavlova63(3), 365–374. https://doi.org/10.7868/s0044467713030052 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24450168/
 15. Uchakina, O. N., Uchakin, P. N., Miasoedov, N. F., Andreeva, L. A., Shcherbenko, V. E., Mezentseva, M. V., Gabaeva, M. V., Sokolov, O. I.u, Zozulia, A. A., & Ershov, F. I. (2008). Zhurnal nevrologii i psikhiatrii imeni S.S. Korsakova108(5), 71–75. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18577961/
 16. Leonidovna, Y. A., Aleksandrovna, S. M., Aleksandrovna, T. A., Aleksandrovna, B. O., Fedorovich, M. N., & Aleksandrovna, A. L. (2021). The Influence of Selank on the Level of Cytokines Under the Conditions of “Social” Stress. Current reviews in clinical and experimental pharmacology16(2), 162–167. https://doi.org/10.2174/1574884715666200704152810 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32621722/
 17. Vyunova, T. V., Andreeva, L., Shevchenko, K., & Myasoedov, N. (2018). Peptide-based Anxiolytics: The Molecular Aspects of Heptapeptide Selank Biological Activity. Protein and peptide letters25(10), 914–923. https://doi.org/10.2174/0929866525666180925144642 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30255741/
 18. Kasian, A., Kolomin, T., Andreeva, L., Bondarenko, E., Myasoedov, N., Slominsky, P., & Shadrina, M. (2017). Peptide Selank Enhances the Effect of Diazepam in Reducing Anxiety in Unpredictable Chronic Mild Stress Conditions in Rats. Behavioural neurology2017, 5091027. https://doi.org/10.1155/2017/5091027 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28280289/
 19. Medvedev, V. E., Tereshchenko, O. N., Kost, N. V., Ter-Israelyan, A. Y., Gushanskaya, E. V., Chobanu, I. K., Sokolov, O. Y., & Myasoedov, N. F. (2015). Zhurnal nevrologii i psikhiatrii imeni S.S. Korsakova115(6), 33–40. https://doi.org/10.17116/jnevro20151156133-40 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26356395/
 20. Zozulya, A. A., Kost, N. V., Yu Sokolov, O., Gabaeva, M. V., Grivennikov, I. A., Andreeva, L. N., Zolotarev, Y. A., Ivanov, S. V., Andryushchenko, A. V., Myasoedov, N. F., & Smulevich, A. B. (2001). The inhibitory effect of Selank on enkephalin-degrading enzymes as a possible mechanism of its anxiolytic activity. Bulletin of experimental biology and medicine131(4), 315–317. https://doi.org/10.1023/a:1017979514274  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11550013/
 21. Medvedev, V. E., Tereshchenko, O. N., Israelian, A. I.u, Chobanu, I. K., Kost, N. V., Sokolov, O. I.u, & Miasoedov, N. F. (2014). Zhurnal nevrologii i psikhiatrii imeni S.S. Korsakova114(7), 17–22. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25176261/
 22. Zozulia, A. A., Neznamov, G. G., Siuniakov, T. S., Kost, N. V., Gabaeva, M. V., Sokolov, O. I.u, Serebriakova, E. V., Siranchieva, O. A., Andriushenko, A. V., Telesheva, E. S., Siuniakov, S. A., Smulevich, A. B., Miasoedov, N. F., & Seredenin, S. B. (2008). Zhurnal nevrologii i psikhiatrii imeni S.S. Korsakova108(4), 38–48. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18454096/
 23. Skrebitskiĭ, V. G., Kondratenko, R. V., Povarov, I. S., & Dereviagin, V. I. (2011). Rossiiskii fiziologicheskii zhurnal imeni I.M. Sechenova97(11), 1169–1178. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22390072/
 24. Czabak-Garbacz, R., Cygan, B., Wolański, L., & Kozlovsky, I. (2006). Influence of long-term treatment with tuftsin analogue TP-7 on the anxiety-phobic states and body weight. Pharmacological reports : PR58(4), 562–567. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16963804/
 25. Kolik, L. G., Nadorova, A. V., & Kozlovskaya, M. M. (2014). Efficacy of peptide anxiolytic selank during modeling of withdrawal syndrome in rats with stable alcoholic motivation. Bulletin of experimental biology and medicine157(1), 52–55. https://doi.org/10.1007/s10517-014-2490-4 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24913576/
 26. Kozlovskiĭ, I. I., Andreeva, L. A., Kozlovskaia, M. M., Nadorova, A. V., & Kolik, L. G. (2012). Eksperimental’naia i klinicheskaia farmakologiia75(2), 10–13. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22550852/
 27. Pavlov, T. S., Samonina, G. E., Bakaeva, Z. V., Zolotarev, Y. A., & Guseva, A. A. (2007). Selank and its metabolites maintain homeostasis in the gastric mucosa. Bulletin of experimental biology and medicine143(1), 51–53. https://doi.org/10.1007/s10517-007-0014-1 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18019011/
 28. Pavlov, T. S., Samonina, G. E., Andreeva, L. A., Myasoedov, N. F., & Ashmarin, I. P. (2004). A new property of the synthetic anxiolytic Selank and its derivatives. Doklady biological sciences : proceedings of the Academy of Sciences of the USSR, Biological sciences sections397, 281–283. https://doi.org/10.1023/b:dobs.0000039692.94366.2c https://sci-hub.mksa.top/10.1023/b:dobs.0000039692.94366.2c
 29. Mukhina, A. Y., Mishina, E. S., Bobyntsev, I. I., Medvedeva, O. A., Svishcheva, M. V., Kalutskii, P. V., Andreeva, L. A., & Myasoedov, N. F. (2020). Morphological Changes in the Large Intestine of Rats Subjected to Chronic Restraint Stress and Treated with Selank. Bulletin of experimental biology and medicine169(2), 281–285. https://doi.org/10.1007/s10517-020-04868-9 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32651826/
 30. Mukhina, A. Y., Medvedeva, O. A., Svishcheva, M. V., Shevchenko, A. V., Efremova, N. N., Bobyntsev, I. I., Kalutskii, P. V., Andreeva, L. A., & Myasoedov, N. F. (2019). State of Colon Microbiota in Rats during Chronic Restraint Stress and Selank Treatment. Bulletin of experimental biology and medicine167(2), 226–228. https://doi.org/10.1007/s10517-019-04496-y https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31236882/
 31. Pavlov, T. S., Sanzhieva, L. T.s, Samonina, G. E., Sergeev, V. I., & Lelekova, T. V. (2005). Rossiiskii fiziologicheskii zhurnal imeni I.M. Sechenova91(2), 178–183. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15835541/
 32. L. S. Inozemtseva; E. A. Karpenko; O. V. Dolotov; N. G. Levitskaya; A. A. Kamensky; L. A. Andreeva; I. A. Grivennikov (2008). Intranasal administration of the peptide Selank regulates BDNF expression in the rat hippocampus in vivo. , 421(1), 241–243. doi:10.1134/s0012496608040066  https://sci-hub.mksa.top/10.1134/s0012496608040066
 33. Seredenin, S. B., Semenova, T. P., Kozlovskaia, M. M., Medvinskaia, N. I., & Nezovibat’ko, V. N. (1995). Osobennosti anksioliticheskogo deĭstviia taftsina i ego analoga TP-7 na povedenie i obmen serotonina v mozge krys s khronicheskoĭ deprivatsieĭ aktivnosti serotoninergicheskoĭ sistemy [The characteristics of the anxiolytic action of taftsin and its analog TP-7 on behavior and serotonin metabolism in the brain of rats with chronic deprivation of serotoninergic system activity]. Eksperimental’naia i klinicheskaia farmakologiia58(6), 3–6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8704608/
 34. Meshavkin, V. K., Kost, N. V., Sokolov, O. Y., Zolotarev, Y. A., Myasoedov, N. F., & Zozulya, A. A. (2006). naIoxone-blocked depriming effect of anxiolytic selank on apomorphine-induced behavioral manifestations of hyperfunction of dopamine system. Bulletin of experimental biology and medicine142(5), 598–600. https://doi.org/10.1007/s10517-006-0428-1 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17415472/
 35. Semenova, T. P., kozlovskiĭ, I. I., Zakharova, N. M., & Kozlovskaia, M. M. (2009). Eksperimental’naia i klinicheskaia farmakologiia72(4), 6–8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19803361/
 36. Panikratova, Y. R., Lebedeva, I. S., Sokolov, O. Y., Rumshiskaya, A. D., Kupriyanov, D. A., Kost, N. V., & Myasoedov, N. F. (2020). Functional Connectomic Approach to Studying Selank and Semax Effects. Doklady biological sciences : proceedings of the Academy of Sciences of the USSR, Biological sciences sections, 490(1), 9–11. https://doi.org/10.1134/S001249662001007X  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32342318/   
 37. Kolik, L. G., Nadorova, A. V., & Seredenin, S. B. (2016). Selank Inhibits Ethanol-Induced Hyperlocomotion and Manifestation of Behavioral Sensitization in DBA/2 Mice. Bulletin of experimental biology and medicine162(1), 56–59. https://doi.org/10.1007/s10517-016-3544-6 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27878720/
 38. Semenova, T. P., Kozlovskaia, M. M., Zuĭkov, A. V., Kozlovskiĭ, I. I., Zakharova, N. M., & Andreeva, L. A. (2006). Rossiiskii fiziologicheskii zhurnal imeni I.M. Sechenova92(11), 1332–1338. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17385425/
 39. Semenova, T. P., Kozlovskaya, M. M., Zuikov, A. V., Kozlovskii, I. I., Zakharova, N. M., & Andreeva, L. A. (2008). Use of Selank to correct measures of integrative brain activity and biogenic amine levels in adult rats resulting from antenatal hypoxia. Neuroscience and behavioral physiology38(2), 203–207. https://doi.org/10.1007/s11055-008-0030-2 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18197389/
 40. Slominsky, P. A., Shadrina, M. I., Kolomin, T. A., Stavrovskaya, A. V., Filatova, E. V., Andreeva, L. A., Illarioshkin, S. N., & Myasoedov, N. F. (2017). Peptides semax and selank affect the behavior of rats with 6-OHDA induced PD-like parkinsonism. Doklady biological sciences : proceedings of the Academy of Sciences of the USSR, Biological sciences sections474(1), 106–109. https://doi.org/10.1134/S0012496617030048 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28702721/
 41. Konstantinopolsky, M. A., Chernyakova, I. V., & Kolik, L. G. (2022). Selank, a Peptide Analog of Tuftsin, Attenuates Aversive Signs of Morphine Withdrawal in Rats. Bulletin of experimental biology and medicine173(6), 730–733. https://doi.org/10.1007/s10517-022-05624-x https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36322304/
 42. Sarkisova, K. I.u, Kozlovskiĭ, I. I., & Kozlovskaia, M. M. (2008). Zhurnal vysshei nervnoi deiatelnosti imeni I P Pavlova58(2), 226–237. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18661785/
 43. Narkevich, V. B., Kudrin, V. S., Klodt, P. M., Pokrovskiĭ, A. A., Kozlovskaia, M. M., Maĭskiĭ, A. I., & Raevskiĭ, K. S. (2008). Eksperimental’naia i klinicheskaia farmakologiia71(5), 8–12. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19093364/
 44. Skvortsova, V. I., Tvorogova, T. V., Dubina, A. I., Burenchev, D. V., Gubskiĭ, L. V., Stakhovskaia, L. V., & Povarova, O. V. (2009). Zhurnal nevrologii i psikhiatrii imeni S.S. Korsakova109(12 Suppl 2), 62–66.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20873405/
 45. Kozlovskaya, M. M., Kozlovskii, I. I., Val’dman, E. A., & Seredenin, S. B. (2003). Selank and short peptides of the tuftsin family in the regulation of adaptive behavior in stress. Neuroscience and behavioral physiology33(9), 853–860. https://doi.org/10.1023/a:1025988519919 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14969422/
 46. Kozlovskaia, M. M., Kozlovskiĭ, I. I., Val’dman, E. A., & Seredenin, S. B. (2002). Selank i korotkie peptidy semeĭstva taftsina v reguliatsii adaptivnogo povedeniia pri stresse [Selank and short peptides of Taftsin derivatives in regulation of adaptive behavior of animals in stress]. Rossiiskii fiziologicheskii zhurnal imeni I.M. Sechenova88(6), 751–761. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12154572/
 47. (2008). Zhurnal evoliutsionnoi biokhimii i fiziologii44(3), 284–290. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18727417/
 48. Sokolov, O. Y., Meshavkin, V. K., Kost, N. V., & Zozulya, A. A. (2002). Effects of Selank on behavioral reactions and activities of plasma enkephalin-degrading enzymes in mice with different phenotypes of emotional and stress reactions. Bulletin of experimental biology and medicine133(2), 133–135. https://doi.org/10.1023/a:1015582302311 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12432865/
 49. Mjasoedov, N. F., Andreeva, L. A., Grigorjeva, M. E., Obergan, T. Y., Shubina, T. A., & Lyapina, L. A. (2014). The influence of Selank on the parameters of the hemostasis system, lipid profile, and blood sugar level in the course of experimental metabolic syndrome. Doklady biological sciences : proceedings of the Academy of Sciences of the USSR, Biological sciences sections458, 267–270. https://doi.org/10.1134/S0012496614050020 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25371249/
 50. Fomenko, E. V., Bobyntsev, I. I., Ivanov, A. V., Belykh, A. E., Andreeva, L. A., & Myasoedov, N. F. (2019). Effect of Selank on Morphological Parameters of Rat Liver in Chronic Foot-Shock Stress. Bulletin of experimental biology and medicine167(2), 293–296. https://doi.org/10.1007/s10517-019-04512-1 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31243679/
 51. Fomenko, E. V., Bobyntsev, I. I., Kryukov, A. A., Ivanov, A. V., Andreeva, L. A., & Myasoedov, N. F. (2017). Effect of Selank on Functional State of Rat Hepatocytes under Conditions of Restraint Stress. Bulletin of experimental biology and medicine163(4), 415–418. https://doi.org/10.1007/s10517-017-3817-8 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28853100/
 52. Gan’shina, T. S., & Kozlovskiĭ, I. I. (2005). Eksperimental’naia i klinicheskaia farmakologiia68(4), 33–35. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16193654/
 53. Rogozinskaya, E. Y., & Lyapina, M. G. (2017). Anticoagulant Effects of Arginine-Containing Peptides of the Glyproline Family (His-Phe-Arg-Trp-Pro-Gly-Pro and Thr-Lys-Pro-Arg-Pro-Gly-Pro) Revealed by Thromboelastography. Bulletin of experimental biology and medicine164(2), 170–172. https://doi.org/10.1007/s10517-017-3950-4 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29181670/
 54. Ershov, F. I., Uchakin, P. N., Uchakina, O. N., Mezentseva, M. V., Alekseeva, L. A., & Miasoedov, N. F. (2009). Voprosy virusologii54(5), 19–24. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19882898/
 55. Meshavkin, V. K., Kost, N. V., Sokolov, O. Y., Andreeva, L. A., & Myasoedov, N. F. (2013). The influence of oligopeptides on spontaneous carcinogenesis in mice. Doklady biological sciences : proceedings of the Academy of Sciences of the USSR, Biological sciences sections449, 79–81. https://doi.org/10.1134/S0012496613020087 https://sci-hub.mksa.top/10.1134/S0012496613020087

Zdrowy newsletter

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami, ofertami specjalnymi oraz najnowszymi badaniami dotyczącymi peptydów? Zapisz się do naszego newslettera! To najprostszy sposób, aby nie przegapić żadnych nowości, promocji, a także otrzymywać ekskluzywne porady ekspertów na temat peptydów i zdrowego stylu życia. Dołącz do naszej społeczności i razem odkrywajmy moc peptydów!

Semax Polska

Profesjonalna konsultacja

Akceptujemy płatności:

Copyright © 

Tworzenie i pozycjonowanie stron – IT HEROES

0
  Twój koszyk
  Koszyk jest pustyPowrót do sklepu
  Dodaj do koszyka