Fenbendazol - podrobný opis látky

Joe Tippens vytvoril najpopulárnejší protokol. Pozostával z podávania 222 mg fenbendazol 3 po sebe idúce dni v týždni, potom 4 dni voľna a tak sa cyklus opakoval až do jeho ukončenia. V protokole tiež denne dopĺňal 800 mg vitamínu E, biologicky dostupný kurkumín 600 mg a 2 kvapky cbd oleja (25 mg).

Pokiaľ ide o dávkovanie na základe štúdií, v ktorých sa skutočne preukázali protirakovinové účinky, išlo o štúdiu na potkanoch s rakovinou prostaty. Fenbendazol bol účinný len v kombinácii s vitamínom E (bez neho bol oveľa menej účinný). Koncentrácia potrebná na dosiahnutie účinku bola vhodná pre 14 ng/ml fenbendazolu a 25 µg/ml sukcinátu vitamínu E. Na dosiahnutie týchto koncentrácií pre muža s hmotnosťou 80 kg by musel zjesť napr. 2500iu (1675 mg) vitamín E vo forme sukcinátu a 444 mg fenbendazolu za predpokladu, že absorpcia je nízka ako u albendazolu a je približne 0,5%. 

Keď sa užíva s tukom, Fenbendazol zvyšuje jeho absorpciu do krvného obehu.

Fenbendazol môže spôsobiť vedľajšie účinky, preto je vhodné vykonať krvné testy na monitorovanie stavu naloženia fenbendazolu. Mal by sa vykonať krvný obraz s náterom a pečeňové testy. Môžu sa pridať aj testy merajúce zaťaženie obličiek. Prvý test by sa mal vykonať už po 7 dňoch, potom by mal nasledovať test raz za 2 týždne, ak je všetko v poriadku, a raz za týždeň, ak je niečo mimo referenčného rozsahu.

Fenbendazol bude mať oveľa väčšiu protirakovinovú účinnosť, pretože bude pôsobiť synergicky s inými látkami, ako sú vitamín E a D, kurkumín, vitamín b17, konopný olej, preto je vhodné zostaviť takúto suplementáciu s niekým, kto sa v nej vyzná. Pomôže tu probiotická liečba a očista organizmu od toxínov. Tu odporúčame oboznámiť sa s protirakovinovými vlastnosťami peptidu Epitalon.

Zaťaženú pečeň možno podporiť n acetylcysteínom perorálne a vitamínom c. V ťažších prípadoch sa podávajú injekcie glutatión, a v ešte závažnejších prípadoch ornitín aspartátové kvapky.

Je dobré piť nálev z harmančeka a mäty.

Treba mať na pamäti, že protinádorová liečba fenbendazolom napriek sľubným štúdiám ešte nie je oficiálne schválená a malo by sa k nej pristupovať opatrne a s výpočtom potenciálnych rizík a prínosov.

Nasledujúci článok obsahuje odkazy na štúdie, napr. [3], Stačí prejsť na koniec článku a kliknúť na odkaz [3], aby ste získali podrobný prehľad o tejto štúdii.

Účinky fenbendazolu

Fenbendazol, chemicky rozpoznaný ako [5-(fenyltio)-1H-benzimidazol-2-yl] metylkarbamát, patrí do triedy benzimidazolových liečiv [1]. Bežne sa používa na liečbu širokého spektra parazitárnych infekcií u zvierat, od domácich až po hospodárske zvieratá. Pôvodne bol vyvinutý v 70. rokoch minulého storočia spoločnosťou Janssen Pharmaceutica a bol určený na odstránenie vnútorných parazitov u zvierat, ako sú škrkavky a pásomnice. Štúdie od 70. rokov 20. storočia však preukázali jeho účinnosť aj proti iným gastrointestinálnym parazitom vrátane giardiózy a iných helmintov vrátane oštepákov, strongylov, strongyloidov, aelurostrongylov a paragonimózy.

Hoci bol pôvodne určený na ochranu zvierat pred parazitmi, nedávne štúdie ukázali jeho potenciálny prínos pre ľudí, najmä v boji proti závažným ochoreniam, ako je rakovina [1, 1A]. Príbeh fenbendazolu sa výrazne zmenil v roku 2011, keď človek, ktorý bojoval s vážnymi zdravotnými problémami, užíval fenbendazol v nádeji na úľavu. Zlepšenie jeho stavu vyvolalo zvedavosť a viedlo k hlbšiemu skúmaniu potenciálu fenbendazolu pre ľudské zdravie. Táto udalosť, po ktorej nasledovalo založenie online komunity a zdieľanie príbehov o úspechoch, spropagovala fenbendazol ako potenciálnu netradičnú liečbu širokého spektra ochorení nad rámec jeho pôvodného účelu.

Fenbendazol, ktorý sa v týchto komunitách bežne označuje ako "Fenben", si získal veľkú pozornosť pre svoje možné využitie pri liečbe ochorení, ako sú rakovina, autoimunitné ochorenia a neurologické poruchy. Napriek absencii formálnych klinických skúšok na ľuďoch neoficiálne dôkazy naznačujú, že fenbendazol môže poskytnúť nádej tým, ktorí hľadajú alternatívne spôsoby liečby. Potenciálne mechanizmy účinku fenbendazolu zahŕňajú útok na bunkovú štruktúru parazitov a narušenie ich schopnosti prežiť a rozmnožovať sa. Tieto mechanizmy, ktoré boli pôvodne účinné proti parazitom u zvierat, sa v súčasnosti skúmajú z hľadiska ich vplyvu na liečbu ľudských ochorení, najmä proti rakovinovým bunkám [1 - 4].

Hoci je fenbendazol v súčasnosti schválený len na veterinárne použitie, významné rôznorodé účinky pozorované v laboratórnych štúdiách aj v štúdiách na zvieratách naznačujú potrebu ďalšieho výskumu. Štúdie naznačujú, že okrem antiparazitárnych účinkov môže fenbendazol ovplyvňovať dynamiku mikrotubulov, čo naznačuje novú stratégiu liečby rakoviny a iných ochorení [1 - 4]. Jeho minimálna systémová absorpcia a selektívne pôsobenie na tubulín parazitov v porovnaní s bunkami cicavcov zvýrazňujú jeho terapeutický potenciál a pravdepodobne bezpečný profil. Preto má prebiehajúci výskum potenciál premeniť fenbendazol z veterinárneho odčervovacieho prostriedku na cenný prostriedok v ľudskej zdravotnej starostlivosti.

Fenbendazol proti rakovine

Fenbendazol sa používa najmä na liečbu infekcií spôsobených červami u zvierat, ale nedávny výskum naznačuje, že môže pomôcť aj v boji proti rakovine. Tradične zameraný na odstraňovanie infekcií spôsobených červami, prekvapujúci výskum ukazuje, že fenbendazol môže zastaviť aj rast rakovinových buniek. Fenbendazol útočí na rakovinu prostredníctvom rôznych dráh, pričom narúša kľúčové procesy, ktoré rakovinové bunky potrebujú na svoj rast a prežitie.

Štúdie o použití fenbendazolu proti rakovine u ľudí

Štúdia v Južnej Kórei skúmala protinádorový potenciál fenbendazolu u pacientov s rakovinou [2]. Mnohí pacienti s rakovinou, najmä tí v pokročilom štádiu ochorenia, sa začali obracať na fenbendazol a iné antiparazitárne látky ako na alternatívnu liečbu. Je pozoruhodné, že významná väčšina, približne 79,1%, uviedla, že po použití antiparazitárnych látok, vrátane fenbendazolu, proti rôznym typom rakoviny pocítila fyzické zlepšenie. Hoci sa štúdia zamerala najmä na skúsenosti pacientov, dodatočne uviedla, že antiparazitné látky pôsobia proti rakovine zásahom do životného cyklu rakovinových buniek narušením tvorby mikrotubulov, podobne ako pri pôsobení proti parazitom, ale s výhradou - zameriavajú sa na kľúčové dráhy rakoviny, ako je dráha p53, aby vyvolali smrť rakovinových buniek. Štúdia zahŕňala rôzne režimy samostatného podávania, pričom mnohí dodržiavali harmonogram užívania lieku počas niekoľkých po sebe nasledujúcich dní a potom urobili prestávku. Štúdia zaznamenala minimálne vedľajšie účinky spojené s antiparazitárnymi látkami vrátane fenbendazolu. U niektorých pacientov sa však vyskytli gastrointestinálne problémy, abnormality pečene a vedľajšie účinky súvisiace s krvou, čo poukazuje na dôležitosť lekárskeho dohľadu pri používaní fenbendazolu ako liečby rakoviny [2]. Táto štúdia nielenže odhaľuje potenciál antiparazitárnych látok vrátane fenbendazolu ako novej liečby rakoviny, ale poukazuje aj na širšie možnosti repurposingu liekov v onkológii. Povzbudivé výsledky, ktoré hlásili pacienti v Južnej Kórei, poskytujú základ pre ďalší výskum úlohy fenbendazolu v onkologickej starostlivosti.

Štúdie na zvieratách a laboratórne štúdie o použití fenbendazolu proti rakovine

V roku 2018 výskumníci Dogra, Kumar a Mukhopadhyay zistili, že fenbendazol narúša štrukturálnu integritu rakovinových buniek a systém spracovania odpadu [1]. Ovplyvňuje aj spôsob, akým tieto bunky spotrebúvajú glukózu na energiu, a to prenosom proteínu p53, čo je dôležité, pretože p53 zohráva kľúčovú úlohu pri kontrole bunkovej smrti. Fenbendazol premiestňuje p53 do mitochondrií bunky a znižuje príjem glukózy rakovinovými bunkami, čím potláča ich prežívanie a rast. Významnou výhodou fenbendazolu je jeho jedinečný spôsob účinku. Zameriava sa na špecifické miesto (väzobné miesto pre kolchicín) na rakovinových bunkách, čím pomáha predchádzať bežnému problému liekovej rezistencie pozorovanej pri mnohých protinádorových terapiách [1]. Okrem toho fenbendazol neinteraguje s P-glykoproteínom (P-gp), molekulou často zodpovednou za rezistenciu rakovinových buniek na liečbu. Táto vlastnosť potenciálne robí z fenbendazolu bezpečnejšiu a účinnejšiu možnosť v boji proti rakovine.

Okrem toho sa v štúdii hodnotiacej úlohu fenbendazolu vo výskume rakoviny ukázalo, že tento antiparazitárny prostriedok môže potlačiť rast nádorov, ak sa používa spolu s vitamínmi. V experimente s SCID myšami s ľudskými lymfómovými transplantátmi sa u myší, ktoré boli kŕmené stravou obsahujúcou fenbendazol a ďalšie vitamíny, prejavilo významné potlačenie rastu nádorov v porovnaní s kontrolnými skupinami [3]. Tento výsledok naznačuje možný synergický účinok, pričom zdôrazňuje potrebu ďalšieho výskumu mechanizmov, ktoré stoja za touto interakciou. Okrem toho ďalšia štúdia Parka z roku 2022 zameraná na rakovinové bunky pečene u potkanov ukázala, že fenbendazol špecificky napáda bunky, ktoré sa delia a rastú [4]. Spôsobuje, že tieto bunky podliehajú programovanej bunkovej smrti, pričom nedeliace sa, normálne bunky zostávajú nedotknuté. Vďaka tomuto selektívnemu pôsobeniu je fenbendazol potenciálnou cielenou liečbou rakoviny, ktorá znižuje poškodenie zdravých buniek. Na základe týchto zistení, ako je jeho schopnosť zasahovať do mechanizmov rastu, spotreby energie a prežívania rakovinových buniek, v kombinácii s minimálnymi vedľajšími účinkami a vyhnutím sa typickým cestám rezistencie na lieky, je fenbendazol sľubným kandidátom na budúci výskum a terapiu rakoviny.

Ďalšia štúdia, ktorú v roku 2022 uskutočnili Peng a kol., skúmala terapeutický potenciál fenbendazolu a jeho derivátu, analógu 6, proti rakovinovým bunkám [5]. Zistili, že analóg 6 vykazuje zvýšenú citlivosť pri zacielení na ľudské bunky rakoviny krčka maternice HeLa v porovnaní s jeho materskou zlúčeninou, fenbendazolom. Podrobným skúmaním mechanizmu účinku sa zistilo, že obe zlúčeniny vyvolávajú oxidačný stres zvýšením akumulácie reaktívnych foriem kyslíka (ROS) [5]. Aktivovali signálnu dráhu p38-MAPK a zohrávali kľúčovú úlohu pri zasahovaní do proliferácie (rastu) buniek HeLa. Okrem toho obe liečivá podporovali apoptózu (programovanú bunkovú smrť) a výrazne zasahovali do energetického metabolizmu a potláčali schopnosť buniek migrovať a invadovať. Okrem toho bol analóg 6 menej toxický pre normálne bunky, pričom si zachoval silnú protinádorovú aktivitu [5]. Tieto zistenia poukazujú na repurposingový potenciál fenbendazolu a jeho derivátov ako účinných protinádorových látok s obmedzenými vedľajšími účinkami. V inej štúdii mebendazol a fenbendazol preukázali významné výsledky proti gliómom u psov. V štúdii, ktorú uskutočnili Lai a kol. (2017) dokazuje ich významné protinádorové účinky, pričom mebendazol vykazuje obzvlášť nízke stredné inhibičné koncentrácie (IC50) v troch bunkových líniách gliómov psov [6]. Hoci je fenbendazol o niečo menej účinný, tiež účinne inhiboval rast rakovinových buniek bez poškodenia zdravých psích fibroblastov, čo naznačuje dobrý terapeutický potenciál. Obe látky narušili mikrotubuly rakovinových buniek, čo pravdepodobne prispieva k ich schopnosti zamerať sa na gliómové bunky a zničiť ich [6].

Okrem toho štúdia Park et al. (2019) skúmala účinky fenbendazolu nad rámec jeho známeho antiparazitárneho použitia, najmä jeho protinádorové a protizápalové vlastnosti [7]. Štúdie na bunkách ošípaných odhalili, že fenbendazol výrazne znižuje rast buniek, a to aj pri nízkych dávkach. Indukuje apoptózu ovplyvnením mitochondrií, narušením rovnováhy vápnika a zmenou génov spojených so smrťou buniek. Analýzou kľúčových signálnych proteínov štúdia tiež informovala o tom, ako fenbendazol zasahuje do procesov rastu a odumierania buniek, najmä v skorých štádiách gravidity [7]. Innе štúdia Han a Joo (2020) skúma potenciál fenbendazolu proti leukémii, pričom sa zameriava na jeho účinky na leukemické bunky HL-60 a úlohu reaktívnych foriem kyslíka (ROS) [8]. Fenbendazol preukázal významnú protinádorovú aktivitu, pričom znížil životaschopnosť buniek a vyvolal apoptózu v týchto bunkách. Je pozoruhodné, že tento účinok sa zhoršil pri vyšších dávkach, konkrétne pri narušení mitochondriálnej funkcie a zvýšení markerov bunkovej smrti. Štúdia tiež ukázala, že blokovanie tvorby ROS znížilo účinok fenbendazolu, čo zdôrazňuje kľúčovú úlohu ROS v jeho protinádorovom mechanizme [8]. Tieto zistenia odhaľujú sľubný potenciál fenbendazolu ako liečby leukémie a otvárajú cestu pre ďalší výskum jeho využitia v terapii rakoviny.

Okrem toho nedávna štúdia Parka a kol. skúmala potenciál fenbendazolu pri liečbe kolorektálneho karcinómu, ktorý už nereaguje na štandardnú chemoterapiu [9]. Výskumníci zistili, že fenbendazol bol obzvlášť účinný proti bunkám kolorektálneho karcinómu rezistentným na liek 5-fluóruracil. Pôsobil tak, že podporoval bunkovú smrť a zastavoval delenie buniek v normálnych aj rezistentných rakovinových bunkách [9]. Zaujímavé je, že sa zdalo, že na rezistentné bunky pôsobí inými cestami ako na nerezistentné, vrátane zníženia samočistenia buniek a zvýšenia typu bunkovej smrti nazývanej ferroptóza. Štúdia naznačuje, že fenbendazol môže ponúknuť nový prístup k liečbe ťažko liečiteľného kolorektálneho karcinómu tým, že sa zameria na špecifické mechanizmy rastu a prežívania rakovinových buniek. Štúdia, ktorú uskutočnili Chang a kol. (2023) skúmala potenciál fenbendazolu pri liečbe rakoviny vaječníkov, ochorenia rezistentného na viaceré lieky [10]. Napriek významným protinádorovým vlastnostiam fenbendazolu jeho slabá rozpustnosť vo vode obmedzovala jeho použitie. Tím vyriešil tento problém zabalením fenbendazolu do malých inovatívnych nanočastíc, čo umožnilo lepšie doručenie do tela a účinnejšie zacielenie na rakovinu vaječníkov. Zistilo sa, že nanočastice výrazne spomaľujú rast rakovinových buniek a zmenšujú veľkosť nádorov na zvieracích modeloch [10], čo naznačuje sľubný nový terapeutický prostriedok na liečbu rakoviny vaječníkov a potenciálne aj iných ťažko liečiteľných druhov rakoviny. 

Okrem toho ďalšia štúdia He et al. (2017) skúmala účinok fenbendazolu na chronickú myeloidnú leukémiu (CML) s použitím buniek K562 s cieľom pochopiť jeho potenciál ako liečby CML [11]. Vykonali sa rôzne testy vrátane testu CCK-8 na stanovenie životaschopnosti buniek, vylúčenia Trypanovou modrou na stanovenie rastu buniek, prietokovej cytometrie na analýzu bunkového cyklu a Western blotu na stanovenie zmien proteínov. Štúdia ukázala, že fenbendazol špecificky zastavil rast určitých leukemických buniek bez poškodenia zdravých buniek [11]. Zároveň spôsobil, že tieto leukemické bunky sa prestali deliť a viedol k poruche ich normálneho procesu delenia, čo sa prejavilo nezvyčajnými bunkovými jadrami a zmenami markerov svedčiacich o delení buniek. Tieto zistenia naznačujú, že fenbendazol môže byť bezpečnejšou cielenou liečbou chronickej myeloidnej leukémie (CML), ktorá si zaslúži ďalší výskum jeho účinku a potenciálneho využitia v liečbe rakoviny. Štúdia Sunga a kol. skúmala kombinované použitie fenbendazolu a paklitaxelu (PA), bežne používaného protinádorového lieku, proti leukemickým bunkám [12]. Zistili, že táto kombinácia výrazne znížila rast leukemických buniek viac ako každé liečivo samostatne. Zdá sa, že tento zvýšený účinok môže byť spôsobený zvýšením počtu reaktívnych foriem kyslíka (ROS), čo je typ molekuly, ktorá môže poškodiť bunky [12], čo naznačuje nový spôsob, akým môžu tieto lieky spoločne pôsobiť v boji proti rakovine. Tieto zistenia naznačujú, že použitie fenbendazolu so zavedenými protinádorovými liečbami, ako je PA, by mohlo zlepšiť výsledky u pacientov s leukémiou a ponúknuť nový prístup k liečbe rakoviny v onkologických centrách. 

Okrem toho štúdia Kima a kol. skúmala protinádorové účinky fenbendazolu na rakovinové bunky melanómu ústnej dutiny u psov [13]. Výskumníci pôsobili na päť melanómových bunkových línií rôznymi koncentráciami fenbendazolu a pomocou niekoľkých testov hodnotili účinky na životaschopnosť buniek, progresiu bunkového cyklu a narušenie mikrotubulov. Výsledky ukázali, že liečba fenbendazolom viedla k zníženiu životaschopnosti buniek v závislosti od dávky, pričom životaschopnosť buniek sa výrazne znížila pri 100 μM fenbendazolu [13]. Okrem toho došlo k výraznému zastaveniu buniek vo fáze G2/M, čo bolo zjavné najmä u bunkovej línie UCDK9M5 pri vyšších dávkach fenbendazolu. Okrem toho Western blot analýza ukázala zvýšený výskyt markerov apoptózy a imunofluorescenčná mikroskopia naznačila výrazné narušenie mikrotubulov a známky mitotického úniku [13]. Štúdia dospela k záveru, že fenbendazol je účinný proti rakovine melanómu psov tým, že znižuje životaschopnosť buniek, spôsobuje zastavenie bunkového cyklu, vyvoláva bunkovú smrť a poškodzuje bunkové štruktúry. Na potvrdenie jeho plného potenciálu pri liečbe rakoviny melanómu psov a iných druhov rakoviny je však potrebný podrobnejší výskum a štúdie na zvieratách. Štúdia Noha a kol. skúmala použitie fenbendazolu ako potenciálnej liečby rakoviny vaječníkov [14]. Vedci testovali jeho účinky na bunky rakoviny vaječníkov a normálne bunky v laboratóriu a potom skúmali, ako funguje na zvieracích modeloch rakoviny vaječníkov. Výsledky ukázali, že fenbendazol dokázal v laboratóriu zastaviť rast rakovinových aj normálnych buniek, čo naznačuje, že nie je špecificky zameraný na rakovinové bunky. Pri testoch na zvieratách podávanie lieku perorálne alebo priamo do brucha, dokonca ani pri vysokých dávkach, neviedlo k významnému rozdielu vo veľkosti nádoru [14]. Pri podávaní cez žilu s poly(kyselinou mliečno-glykolovou) (PLGA) však znateľne zmenšil veľkosť nádoru bez toho, aby zvieratám ublížil. Tieto zistenia naznačujú, že hoci fenbendazol môže byť sľubný pri liečbe rakoviny vaječníkov, jeho úspech závisí najmä od spôsobu jeho podania alebo absorpcie do krvného obehu. 

Okrem toho štúdia Junga a kol. skúmala účinky fenbendazolu na bunky lymfómu EL-4 myší v porovnaní s normálnymi bunkami sleziny [15]. Zistili, že fenbendazol výrazne poškodil lymfómové bunky, najmä pri vyšších koncentráciách, pričom sa pozoroval pokles 52%. Naproti tomu normálne bunky sleziny vykazovali len mierny pokles zdravia. Lymfómové bunky liečené fenbendazolom tiež zaznamenali väčší oxidačný stres a poškodenie mitochondrií, čo viedlo k bunkovej smrti. Okrem toho fenbendazol spôsobil, že lymfómové bunky uviazli v časti bunkového cyklu, kde sa nemohli deliť, čo viedlo k bunkovej smrti. Tieto účinky neboli pozorované u normálnych buniek sleziny [15]. Tieto zistenia naznačujú, že fenbendazol môže byť cennou možnosťou liečby rakoviny, ktorá minimalizuje poškodenie imunitného systému, ale na úplné pochopenie jeho potenciálu a možného použitia pri liečbe pacientov je potrebný ďalší výskum. Štúdia Semkovej a kol. bola zameraná na testovanie, či fenbendazol môže poškodiť rakovinové bunky bez toho, aby ovplyvnil normálne bunky prsníka [16]. Štúdia zahŕňala tri rôzne bunkové línie: MCF-10A (normálne bunky prsníka), MCF7 (menej agresívna forma buniek rakoviny prsníka) a MDA-MB-231 (agresívne, trojito negatívne bunky rakoviny prsníka). Štúdia ukázala, že bunky MDA-MB-231 boli obzvlášť náchylné na poškodenie vyvolané fenbendazolom prostredníctvom oxidačného stresu, a to viac ako bunky MCF-7. Na druhej strane sa ukázalo, že fenbendazol chráni normálne bunky prsníka (MCF-10A) znížením oxidačného stresu [16]. Rozdielne účinky fenbendazolu na tieto bunkové línie naznačujú, že ponúka cielený účinok proti agresívnym bunkám rakoviny prsníka a zároveň chráni normálne bunky. Rozdielne reakcie rakovinových a normálnych buniek na fenbendazol si vyžadujú ďalšie štúdie na optimalizáciu jeho použitia v terapii rakoviny. 

Okrem toho štúdia Floria a kol. uvádza významný protinádorový potenciál preparátu nanočastíc fenbendazolu [17]. V laboratóriu testovali nanočastice fenbendazolu na bunkách rakoviny prostaty, pričom skúmali ich vplyv na prežívanie rakovinových buniek, oxidačný stres a schopnosť zabrániť šíreniu rakoviny. Výsledky ukázali, že nové zloženie fenbendazolu bolo toxickejšie pre bunky rakoviny prostaty, účinnejšie zvyšovalo oxidačný stres a viac inhibovalo pohyb rakovinových buniek ako samotný fenbendazol alebo fenbendazol s nemodifikovanými nanočasticami [17]. Výsledky naznačujú, že nanotechnológie môžu prekonať problémy s rozpustnosťou a dostupnosťou fenbendazolu, čím sa zvýšia protirakovinové účinky. Podobne Esfahani a kol. vyvinuli špeciálny typ nanočastíc potiahnutých PEG (PEG-MCM) na priame dodanie fenbendazolu do rakovinových buniek, vďaka čomu je lepšie rozpustný a prístupný v boji proti rakovine [18]. Skúmali, ako účinne môžu tieto nanočastice zabíjať bunky rakoviny prostaty v laboratórnych miskách, pričom sledovali ich vplyv na prežívanie buniek, ich proliferáciu a ich schopnosť produkovať reaktívne formy kyslíka (ROS) a zabraňovať ich proliferácii. Zistili, že nové zloženie nanočastíc s fenbendazolom významne znížilo pohyb buniek a bolo účinnejšie pri zabíjaní rakovinových buniek ako samotný fenbendazol alebo fenbendazol naložený do nanočastíc, ktoré neboli balené v PEG [18]. Okrem toho zvýšil produkciu ROS, ktorá pomáha zabíjať rakovinové bunky. Dospeli k záveru, že táto inovatívna metóda použitia nanočastíc naložených fenbendazolom je sľubná pri liečbe rakoviny prostaty tým, že účinnejšie dopravuje fenbendazol k rakovinovým bunkám, čím zvyšuje jeho schopnosť zabíjať ich a zabraňuje ich šíreniu.

Okrem toho štúdia Mukhopadhyaya a kol. uvádza, že fenbendazol zasahuje do štruktúry a rastu rakovinových buniek viacerými spôsobmi [19]. Zasahuje do bunkových stavebných blokov, aktivuje procesy bunkovej smrti a odrezáva rakovinové bunky od prístupu k zdroju energie. Na rozdiel od liekov, ktoré sa zameriavajú na jednu dráhu a časom môžu stratiť účinnosť, fenbendazol pôsobí na viacerých frontoch, čo dáva nádej na lepšie výsledky a menšiu rezistenciu na lieky. Štúdie ukazujú, že fenbendazol dokáže zaútočiť na bunky rakoviny pľúc, stresovať ich, zastaviť ich rast a zabiť ich bez poškodenia zdravých buniek [19], čo z neho robí sľubnú širokospektrálnu liečbu rakoviny, ktorá si zaslúži ďalšie štúdium. V ďalšej štúdii Aycock-Williamsa a kol. sa skúmali protinádorové účinky fenbendazolu a sukcinátu vitamínu E (VES) proti bunkám rakoviny prostaty [20]. Štúdia ukázala, že samotný fenbendazol inhiboval rast rakovinových buniek rýchlejšie ako VES v ľudských aj myších bunkách rakoviny prostaty. Pri spoločnom použití nižších dávok však fenbendazol a VES okrem svojich samostatných účinkov od tretieho dňa liečby významne blokovali rast buniek [20]. Tento silný kombinovaný účinok, ktorý vedie k smrti buniek apoptózou, naznačuje novú možnosť liečby rakoviny prostaty. Dôležité je, že najlepšie výsledky sa dosiahli pri použití 25 µg/ml VES a 14 ng/ml fenbendazolu spoločne. Táto kombinácia bola bezpečná u normálnych myší a nespôsobovala žiadne abnormality alebo zmeny v prostate, čo naznačuje, že môže ísť o bezpečný a účinný prístup k liečbe rakoviny prostaty.

Okrem toho Mrkvová a kol. odhalili, že bežne používané anthelmintiká, najmä albendazol a fenbendazol, môžu mať potenciál pri liečbe rakoviny [21]. Uviedli, že albendazol aj fenbendazol zvyšujú aktivitu p53, kľúčového hráča v prevencii rakoviny, a jeho kritickej dráhy, ktorá opravuje poškodenie DNA a narúša bunkový cyklus počas stresu, čo môže zvrátiť schopnosť nádoru potlačiť tento proteín. Dôležité je, že tieto lieky viedli k výraznému zníženiu životaschopnosti rakovinových buniek a navodili stav mitotickej katastrofy, čím narušili schopnosť rakovinových buniek správne sa deliť a viedli k ich smrti [21]. Tieto zistenia poukazujú na potenciál repurposingu protinádorových liekov ako protinádorovej liečby, najmä pri nádoroch rezistentných na súčasnú liečbu, s využitím schopnosti liekov reaktivovať dráhu p53. Okrem toho sa v štúdii Rena a kol. skúmali benzimidazoly ako liečba gliómu [22]. Identifikovali flubendazol, mebendazol a fenbendazol ako látky so silnou aktivitou proti bunkám GBM, a to na laboratórnych miskách aj na zvieracích modeloch. Tieto liečivá boli účinné pri zastavení rastu, migrácie a invázie buniek GBM a pri zmene dôležitých markerov spojených so šírením ochorenia a rezistenciou na lieky [22]. Tieto lieky môžu narušiť bunkový cyklus v bunkách GBM, prinútiť ich k stavu, keď sa nemôžu deliť, a vyvolať bunkovú smrť prostredníctvom mechanizmov zahŕňajúcich zápalové a mitochondriálne dráhy. Dôležité je, že flubendazol bol testovaný na myšiach a ukázalo sa, že bezpečne znižuje rast nádoru.

Prekvapujúci prínos fenbendazolu pri regenerácii miechy

Výskumníci tiež zistili, že fenbendazol má neočakávaný prínos pri zotavovaní po poranení miechy (SCI). V štúdii Yu a kol. vykazovali samice myší C57BL/6 liečené fenbendazolom štyri týždne pred stredne ťažkým poškodením miechy významné zlepšenie pohybu a ochrany nervov [23]. Fenbendazol sa podával v dávke približne 8 mg/kg telesnej hmotnosti/deň. Myši vykazovali zlepšené lokomočné schopnosti a lepšie zachovanie miechového tkaniva v porovnaní s myšami, ktorým fenbendazol podávaný nebol. Pozitívne účinky sa pripisujú schopnosti fenbendazolu modulovať imunitnú odpoveď, najmä znížením proliferácie B-lymfocytov, čo následne znižuje škodlivé autoprotilátky, ktoré môžu zhoršiť výsledky SCI [23]. Táto štúdia nielenže zdôrazňuje úlohu lieku pri znižovaní imunitne sprostredkovaného poškodenia po SCI, ale poukazuje aj na dôležitosť skúmania netradičných terapií v medicínskom výskume.

Fenbendazol sa ukazuje ako sľubný proti bovinnému herpes vírusu

Štúdia odhalila, že fenbendazol vykazuje silné antivírusové vlastnosti, najmä proti bovinnému herpes vírusu 1 (BoHV-1) [24]. Na vyhodnotenie účinku fenbendazolu na infekciu BoHV-1 sa použilo ošetrenie bunkových kultúr a pokročilá analýza génov a proteínov. Fenbendazol účinne zabránil infekcii BoHV-1 v bunkách MDBK v závislosti od dávky a blokoval rôzne štádiá životného cyklu vírusu. Konkrétne zasahoval do skorých a neskorých procesov vírusovej replikácie a zasahoval do kľúčových vírusových génov a produkcie proteínov nevyhnutných pre vývoj BoHV-1 [24]. Dôležité je, že tieto antivírusové aktivity neovplyvnili PLC-γ1/Akt bunkovú signalizačnú dráhu, čo naznačuje, že fenbendazol selektívne zasahuje vírus. Táto štúdia poukazuje na potenciál fenbendazolu presahujúci rámec antiparazitárnej liečby a naznačuje, že by sa mohol transformovať na širšie terapeutické aplikácie vrátane boja proti vírusovým infekciám.

Potenciál fenbendazolu pri liečbe astmy

Vedci tiež zistili, že fenbendazol ovplyvnil astmatické reakcie u myší. V štúdii Cai et al. sa skúmal vplyv fenbendazolu na kľúčové markery astmy vrátane pľúcnej eozinofílie, antigén-špecifických IgG1 a Th2 cytokínov, ako sú IL-5 a IL-13 [25]. Fenbendazol významne znížil pľúcnu eozinofíliu, hladiny antigén-špecifického IgG1 a produkciu Th2 cytokínov, čo naznačuje potenciálny terapeutický účinok na astmu. Okrem toho bunky liečené fenbendazolom vykazovali zníženú proliferáciu a zníženú produkciu IL-5, IL-13 spolu so znížením aktivačných markerov na imunitných bunkách, čo naznačuje priamy účinok fenbendazolu na reakcie sprostredkované Th2 [25]. Zníženie eozinofílie a Th2 odpovedí sa pozorovalo aj štyri týždne po ukončení liečby fenbendazolom, čo naznačuje dlhodobý prínos. Tieto výsledky poukazujú na schopnosť fenbendazolu modulovať imunitné reakcie súvisiace s astmou a potenciálne ponúkajú novú perspektívu liečby Th2 sprostredkovaných ochorení, ako je astma.

Úloha fenbendazolu pri osteomyelitíde

Nedávna štúdia Parka, S.R. a Joo, H.G. sa zamerala na schopnosť fenbendazolu zmierniť zápal v bunkách kostnej drene (BM) vyvolaný lipopolysacharidom (LPS), zlúčeninou, ktorá v laboratórnych podmienkach simuluje zápal podobný osteomyelitíde [26]. Zistili, že fenbendazol významne znížil metabolickú aktivitu a mitochondriálny membránový potenciál (MMP) v BM ošetrených LPS, čo poukazuje na jeho účinnosť proti zápalu. Okrem toho liečba viedla k zníženiu počtu životaschopných buniek, čo naznačuje schopnosť fenbendazolu indukovať apoptózu a nekrózu buniek v zapálených BM [26]. Zaujímavé je, že fenbendazol sa v zápalových BM špecificky zameral viac na granulocyty ako na lymfocyty B. Tieto výsledky naznačujú, že fenbendazol môže byť silnou protizápalovou látkou, ktorá ponúka novú terapeutickú cestu na liečbu zápalu spojeného s kostnou dreňou.

Fenbendazol proti vezikulárnej echinokokóze

Výskumníci uviedli, že fenbendazol môže byť účinnou novou možnosťou liečby alveolárnej echinokokózy (AE), závažnej parazitárnej infekcie u ľudí [27]. Súčasná liečba, ako napríklad albendazol alebo mebendazol, je spojená s niektorými nevýhodami, ako sú vysoké náklady, potreba celoživotného užívania liekov a riziko recidívy. Küster, T., Stadelmann, B., Aeschbacher, D. a Hemphill, A. uskutočnili experimentálnu štúdiu liečby myší infikovaných AE fenbendazolom a dosiahli výsledky porovnateľné s albendazolom [27]. Zistili, že myši liečené fenbendazolom vykazovali významné zníženie hmotnosti parazitov, podobne ako myši liečené albendazolom, bez nežiaducich účinkov. Dôležité je, že fenbendazol spôsobil štrukturálne zmeny v parazitoch, pričom ovplyvnil mikrotrichie, drobné štruktúry potrebné na prichytenie parazita a príjem živín. Tieto výsledky zdôrazňujú potenciál fenbendazolu ako nákladovo efektívnej a účinnej alternatívy k chemoterapii AE.

Fenbendazol vs. mebendazol pri infekcii ovosom

Výskumníci porovnávali účinnosť Fenbendazolu a mebendazolu s placebom pri liečbe infekcie červotočom (Enterobius vermicularis) v štúdii, ktorej sa zúčastnilo 72 účastníkov starších ako päť rokov [28]. Cieľom tejto štúdie bolo posúdiť bezpečnosť a účinnosť týchto liekov s vylúčením osôb so závažnými zdravotnými problémami alebo s nedávnou antiparazitárnou liečbou. Fenbendazol, známy svojou bezpečnosťou a širokou aktivitou proti nematódam u zvierat, bol testovaný u ľudí po sľubných výsledkoch proti rôznym parazitom v rôznych dávkach v predchádzajúcich štúdiách. Účastníci dostávali jednu 100 mg tabletu fenbendazolu, mebendazolu alebo placeba každých 12 hodín po jedle počas jedného dňa. Prítomnosť vajíčok pásomníc sa pred liečbou potvrdila metódou Grahamovho tampónu a vyšetrením stolice sa kontrolovala prítomnosť iných parazitov. Výsledky ukázali, že fenbendazol aj mebendazol boli pri liečbe infekcií spôsobených pásomnicami významne lepšie ako placebo, pričom 20 pacientov liečených fenbendazolom a 17 mebendazolom dosiahlo úplné uzdravenie. Oba lieky boli účinné aj pri zmierňovaní príznakov, ako je svrbenie konečníka a bolesť brucha, pričom fenbendazol bol v niektorých prípadoch mierne lepší ako mebendazol [28]. Nežiaduce účinky boli menšie, vrátane pocitu pálenia pri močení a začervenania konečníka u niekoľkých príjemcov fenbendazolu, ale nevyžadovali si prerušenie liečby. V závere štúdie sa uvádza, že fenbendazol aj mebendazol sú bezpečné a účinné pri liečbe infekcií spôsobených pásomnicou, čo podporuje potenciálne použitie fenbendazolu u ľudí.

Dávkovanie Fenbendazol pri rakovine a iných ochoreniach

Použitie fenbendazolu u ľudí, inšpirované tvrdením Joea Tippensa (protokol Joea Tippensa) o vyliečení jeho rakoviny pľúc, zahŕňa dávkovanie 222 mg denne počas troch po sebe nasledujúcich dní, po ktorých nasleduje štvordňová prestávka. Tento režim bol súčasťou kombinovanej liečby, ktorá zahŕňala aj kurkumín (600 mg denne) a kanabidiolový olej (25 mg denne) [2]. Je dôležité, aby ste sa pred užívaním akýchkoľvek liekov vždy poradili so svojím lekárom alebo lekárnikom.

 

Iné klinické štúdie testujúce účinnosť fenbendazolu u ľudí ukázali, že jednorazová dávka 200 mg bola účinná proti Ascaris, zatiaľ čo pri infekciách škrkavkami a trichomoniázou boli potrebné vyššie dávky (až do 1000 mg). Najmä dávky 1,0 g a 1,5 g na osobu boli účinné proti Ascaris a zabezpečili významné zníženie počtu vajíčok škrkaviek a dobré výsledky proti trichomoniáze [28, 30].

 

U zvierat fenbendazol v dávke 50 mg/kg raz denne počas troch dní účinne eradikoval niektoré parazity vrátane Giardia duodenalis, Cystoisospora spp., Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostomidae, Trichuris vulpis, Taenidae a Dipylidium caninum. Spomedzi ostatných antiparazitárnych látok fenbendazol preukázal najvyššiu účinnosť proti infekciám Taenidae, pričom dosiahol úspešnosť 90-100% [31].

 

Pokiaľ ide o bezpečnosť a vedľajšie účinky fenbendazolu u ľudí, v niekoľkých klinických štúdiách sa liek vo všeobecnosti dobre znáša. Okrem toho na základe štúdií na zvieratách, veterinárneho použitia a skutočného použitia u ľudí zriedkavo spôsobuje akékoľvek nežiaduce účinky. Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky sú mierne a zahŕňajú gastrointestinálne poruchy, ako sú nevoľnosť, hnačka a brušné ťažkosti. Tieto vedľajšie účinky zvyčajne ustúpia samé bez potreby lekárskeho zásahu, čo robí fenbendazol potenciálne bezpečnou možnosťou liečby niektorých parazitárnych infekcií u ľudí, hoci jeho použitie a dávkovanie pri liečbe rakoviny, spopularizované na základe neoficiálnych tvrdení, zostáva kontroverzné a nie je lekársky schválené.

Metabolizmus fenbenzadolu

V nedávnych štúdiách sa vedci dozvedeli viac o tom, ako telo spracováva fenbendazol [29]. Prvýkrát zistili, ktoré špecifické enzýmy, pomenované CYP2J2 a CYP2C19, sú kľúčové pri premene fenbendazolu na jeho aktívnu formu, vďaka čomu účinkuje lepšie. Vo svojich experimentoch zistili, že CYP2C19 a CYP2J2 vykonávajú túto transformáciu oveľa lepšie ako ostatné enzýmy. Ďalej to testovali analýzou vzoriek pečene od ľudí a potvrdili, že tieto dva enzýmy sú skutočne hlavnými pomocníkmi pri metabolizme fenbendazolu [29]. Tento objav je dosť dôležitý, pretože nám pomáha presne pochopiť, ako fenbendazol funguje v tele. Tieto poznatky môžu lekárom pomôcť predpovedať, ako môže liek interagovať s inými liekmi a ako môže pôsobiť rôzne u rôznych ľudí. To môže viesť k lepším, individualizovanejším spôsobom používania lieku v boji proti parazitárnym infekciám a iným ochoreniam.

 

Zhrnutie

Súhrnne tieto zistenia poukazujú na netradičný, ale sľubný potenciál fenbendazolu, lieku pôvodne používaného na boj proti parazitárnym infekciám, na rôzne terapeutické aplikácie nad rámec jeho tradičného použitia. Výskumníci skúmali využitie fenbendazolu od liečby rakoviny a antivírusových schopností až po jeho účinky na zápalové reakcie a metabolické dráhy, čím odhalili pôsobivo širokú škálu aplikácií. V Južnej Kórei pacienti s rakovinou hlásili pozitívne skúsenosti s fenbendazolom, pozorovali zlepšenie svojho fyzického stavu a naznačili jeho potenciál ako alternatívnej liečby rakoviny. Početné štúdie na zvieratách a laboratórne štúdie preukázali jeho selektívnu protinádorovú aktivitu, najmä jeho schopnosť narušiť dynamiku mikrotubulov a vyvolať zastavenie bunkového cyklu a apoptózu v rakovinových bunkách bez výrazného ovplyvnenia normálnych buniek. Táto selektívna cytotoxicita spolu so schopnosťou fenbendazolu modulovať imunitné reakcie a potenciálne znižovať zápal zvýrazňujú jeho terapeutickú všestrannosť. Okrem toho opätovné použitie fenbendazolu v terapii rakoviny podporuje aj jeho kombinácia so sukcinátom vitamínu E (VES) na zvýšenie protinádorovej účinnosti, najmä na modeloch rakoviny prostaty, kde synergické účinky výrazne inhibovali proliferáciu rakovinových buniek. Tento kombinovaný prístup spolu s antivírusovým potenciálom fenbendazolu proti bovinnému herpes vírusu a potenciálnym znížením zápalu v kostnej dreni naznačuje široké spektrum terapeutických prínosov. Okrem toho úspech fenbendazolu pri prekonávaní chemorezistencie u kolorektálneho karcinómu a pomoc pri zotavovaní po poranení miechy poukazuje na jeho všestrannosť v mnohých oblastiach medicíny. Tieto úspechy ďalej podporujú jeho povesť široko používanej terapeutickej látky.

 

Okrem toho jeho účinnosť pri liečbe vezikulárnej echinokokózy, infekcií spôsobených hlístami a jeho úloha v metabolizme, na ktorom sa podieľajú enzýmy CYP2J2 a CYP2C19, odhaľujú jeho rozsiahly farmakologický profil. Celkovo tieto štúdie odhaľujú potenciál fenbendazolu na riešenie rôznych zdravotných problémov a zdôrazňujú potrebu ďalšieho výskumu a klinických skúšok na úplné preskúmanie jeho terapeutického potenciálu. Keďže lekárska komunita pokračuje v skúmaní liečiv s novými aplikáciami, fenbendazol vystupuje ako sľubná zlúčenina pre budúce terapie proti rakovine, parazitárnym infekciám a ďalším ochoreniam. Predstavuje významný potenciál pri vývoji terapeutických stratégií. Pre pacientov, ktorí hľadajú alternatívne alebo doplnkové možnosti, fenbendazol ponúka lúč nádeje.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tento článok je napísaný s cieľom vzdelávať a zvyšovať povedomie o diskutovanej látke. Je dôležité poznamenať, že diskutovaná látka je látka a nie konkrétny výrobok. Informácie obsiahnuté v texte vychádzajú z dostupných vedeckých štúdií a nie sú určené ako lekárske poradenstvo alebo na podporu samoliečby. Čitateľovi sa odporúča, aby všetky rozhodnutia týkajúce sa zdravia a liečby konzultoval s kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom.

Zdroje

 1. Dogra, N., Kumar, A., & Mukhopadhyay, T. (2018). Fenbendazol pôsobí ako mierny destabilizátor mikrotubulov a spôsobuje smrť rakovinových buniek moduláciou viacerých bunkových dráh. Vedecká stránka správy8(1), 11926. https://doi.org/10.1038/s41598-018-30158-6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6085345/

1A. Sultana, T., Jan, U., Lee, H., Lee, H. a Lee, J.I., 2022 Výnimočná zmena polohy odčervovača pre psov:

Fenbendazol horúčka. Current Issues in Molecular Biology, 44(10), s. 4977-4986. https://www.mdpi.com/1467-3045/44/10/338

 1. Song, B., Kim, K.J. a Ki, S.H., 2022. Skúsenosti s anthelmintikami na liečbu rakoviny, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, a ich vnímanie medzi pacientmi s rakovinou v Južnej Kórei: Prierezový prieskum. Plos one17(10), s.e0275620. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0275620
 2. Gao, P., Dang, C.V. a Watson, J., 2008. Neočakávaný antitumorózny účinok fenbendazolu v kombinácii s doplnkovými vitamínmi. Journal of the American Association for Laboratory Animal Science47(6), s. 37-40. https://www.ingentaconnect.com/content/aalas/jaalas/2008/00000047/00000006/art00006
 3. Park, D., 2022. Fenbendazol potláča rast a indukuje apoptózu aktívne rastúcich buniek hepatocelulárneho karcinómu H4IIE prostredníctvom zastavenia bunkového cyklu sprostredkovaného p21. Biologický a farmaceutický bulletin45(2), s. 184-193. https://www.jstage.jst.go.jp/article/bpb/45/2/45_b21-00697/_article/-char/ja/
 4. Peng, Y., Pan, J., Ou, F., Wang, W., Hu, H., Chen, L., Zeng, S., Zeng, K. a Yu, L., 2022. Fenbendazol a jeho syntetický analóg zasahujú do proliferácie a energetického metabolizmu HeLa buniek prostredníctvom indukcie oxidačného stresu a modulácie dráhy MEK3/6-p38-MAPK. Chemicko-biologické interakcie361, p.109983. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0009279722001880
 5. Lai, S.R., Castello, S.A., Robinson, A.C. a Koehler, J.W., 2017. In vitro anti-tubulínové účinky mebendazolu a fenbendazolu na bunky gliómu psov. Veterinárna a porovnávacia onkológia15(4), s. 1445-1454. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/vco.12288
 6. Park, H., Lim, W., You, S. a Song, G., 2019. Fenbendazol indukuje apoptózu epitelových a trofoblastových buniek maternice ošípaných počas skorého tehotenstva. Veda o celkovom životnom prostredí681, s. 28-38. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969719321400
 7. Han, Y. a Joo, H.G., 2020. Účasť reaktívnych foriem kyslíka na protinádorovej aktivite fenbendazolu, benzimidazolového anthelmintika. Kórejský časopis veterinárneho výskumu60(2), s. 79-83. https://www.kjvr.org/journal/view.php?doi=10.14405/kjvr.2020.60.2.79
 8. Park, D., Lee, J.H. a Yoon, S.P., 2022. Protinádorové účinky fenbendazolu na bunky kolorektálneho karcinómu rezistentné na 5-fluorouracil. The Korean Journal of Physiology & Pharmacology: Oficiálny časopis Kórejskej fyziologickej spoločnosti a Kórejskej farmakologickej spoločnosti26(5), p.377. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9437363/
 9. Chang, C. S., Ryu, J. Y., Choi, J. K., Cho, Y. J., Choi, J. J., Hwang, J. R., Choi, J. Y., Noh, J. J., Lee, C. M., Won, J. E., Han, H. D., & Lee, J. W. (2023). Protinádorový účinok nanočastíc PLGA s obsahom fenbendazolu pri rakovine vaječníkov. Časopis gynekologickej onkológie34(5), e58. https://doi.org/10.3802/jgo.2023.34.e58 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10482585/
 10. HE, L., Shi, L., Gong, R., DU, Z., GU, H. a Lü, J., 2017. Inhibičný účinok fenbendazolu na proliferáciu buniek ľudskej chronickej myelogénnej leukémie K562. Čínsky časopis o patofyziológii, s. 1012-1016. https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/wpr-612833
 11. Sung, J.Y. a Joo, H.G., 2021. Protinádorové účinky kombinácie Fenbendazol a paklitaxelu na bunky HL-60.  Veterinár. Med45, s. 13-17. https://www.e-sciencecentral.org/upload/jpvm/pdf/jpvm-2021-45-1-13.pdf
 12. Kim, S., Perera, S.K., Choi, S.I., Rebhun, R.B. a Seo, K.W., 2022. Zastavenie G2/M a mitotický sklz vyvolaný fenbendazolom v bunkách melanómu psov. Veterinárna medicína a veda8(3), s. 966-981. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/vms3.733
 13. Noh, J.J., Cho, Y.J., Choi, J.J., Shim, J.I. a Lee, Y.Y., 2021. Rozdielne účinky fenbendazolu podľa spôsobu podávania ako protinádorového liečiva pri ľudskom epiteliálnom karcinóme vaječníkov. 대한부인종양학회 학술대회지36, s. 244-245. https://kiss.kstudy.com/Detail/Ar?key=3889843
 14. Jung, H., Lee, Y.J. a Joo, H.G., 2023. Rozdielne cytotoxické účinky fenbendazolu na bunky myšieho lymfómu EL-4 a bunky sleziny. Kórejský časopis veterinárneho výskumu63(1). https://www.kjvr.org/journal/view.php?number=3907
 15. Semkova, S., Nikolova, B., Tsoneva, I., Antov, G., Ivanova, D., Angelov, A., Zhelev, Z. a Bakalova, R., 2023. Redox-mediated Anticancer Activity of Anti-parasitic Drug Fenbendazol in Triple-negative Breast Cancer Cells. Výskum proti rakovine43(3), s. 1207-1212. https://ar.iiarjournals.org/content/43/3/1207.abstract
 16. Florio, R., Carradori, S., Veschi, S., Brocco, D., Di Genni, T., Cirilli, R., Casulli, A., Cama, A. a De Lellis, L., 2021. Farmaceutické výrobky14(4), p.372. https://www.mdpi.com/1999-4923/14/4/884
 17. Esfahani, M.K.M., Alavi, S.E., Cabot, P.J., Islam, N. a Izake, E.L., 2021: Sľubný nosič na cielené podávanie fenbendazolu do buniek rakoviny prostaty. Farmaceutika13(10), p.1605. https://www.mdpi.com/1999-4923/13/10/1605
 18. Mukhopadhyay, T., Fenbendazol pôsobí ako mierne destabilizujúce činidlo mikrotubulov a spôsobuje smrť rakovinových buniek moduláciou viacerých bunkových dráh. https://drjohnson.com/wp-content/uploads/2023/10/Fenbendazol-acts-as-a-moderate-microtubule-destabilizing-agent-and-causes-cancer-cell-death-by-modulating-multiple-cellular-pathways.pdf
 19. Aycock-Williams, A., Pham, L., Liang, M., Adisetiyo, H.A., Geary, L.A., Cohen, M.B., Casebolt, D.B. a Roy-Burman, P., 2011. Účinky fenbendazolu a sukcinátu vitamínu E na rast a prežívanie buniek rakoviny prostaty. J Cancer Res Exp Oncol3(9), s. 115-121. https://prairiedoghall.com/wp-content/uploads/2020/05/Effects_of_fenbendazol_and_vitamin_E_succinate_on.pdf
 20. Mrkvová, Z., Uldrijan, S., Pombinho, A., Bartůněk, P. a Slaninová, I., 2019. benzimidazoly downregulujú Mdm2 a MdmX a aktivujú p53 v nádorových bunkách s nadmernou expresiou MdmX. Molekuly24(11), p.2152. https://www.mdpi.com/1420-3049/24/11/2152
 21. Ren, L.W., Li, W., Zheng, X.J., Liu, J.Y., Yang, Y.H., Li, S., Zhang, S., Fu, W.Q., Xiao, B., Wang, J.H. a Du, G.H., 2022. Benzimidazoly indukujú súčasnú apoptózu a pyroptózu ľudských glioblastómových buniek prostredníctvom zastavenia bunkového cyklu. Acta Pharmacologica Sinica43(1), s. 194-208. https://www.nature.com/articles/s41401-021-00752-y
 22. Yu, C.G., Singh, R., Crowdus, C., Raza, K., Kincer, J. a Geddes, J.W., 2014. Fenbendazol zlepšuje patologické a funkčné zotavenie po traumatickom poškodení miechy. Neuroveda256, s. 163-169. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306452213008920
 23. Chang, L., & Zhu, L. (2020). Odčervovacie liečivo fenbendazol má antivírusové účinky na produktívnu infekciu BoHV-1 v bunkových kultúrach. Časopis veterinárnej vedy21(5), e72. https://doi.org/10.4142/jvs.2020.21.e72 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7533386/
 24. Cai, Y., Zhou, J. a Webb, D.C., 2009. Liečba myší fenbendazolom zmierňuje alergický zápal dýchacích ciest a produkciu Th2 cytokínov v modeli astmy. Imunológia a bunková biológia87(8), s. 623-629. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1038/icb.2009.47
 25. Park, S.R. a Joo, H.G., 2021. Inhibičné účinky fenbendazolu, anthelmintika, na bunky kostnej drene myší aktivované lipopolysacharidom. Kórejský časopis veterinárneho výskumu61(3), s. 22-1. https://web.archive.org/web/20210922161506id_/https://kjvr.org/upload/pdf/kjvr-2021-61-e22.pdf
 26. Küster, T., Stadelmann, B., Aeschbacher, D. a Hemphill, A., 2014. Aktivity fenbendazolu v porovnaní s albendazolom proti metacestódam Echinococcus multilocularis in vitro a na modeli infekcie u myší. Medzinárodný časopis o antimikrobiálnych látkach43(4), s. 335-342. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924857914000272
 27. Bhandari; A. Singhi. (1980). Fenbendazol (Hoe 881) pri enterobióze. , 74(5), 691-0. doi:10.1016/0035-9203(80)90175-3  https://www.bothonce.com/10.1016/0035-9203(80)90175-3
 28. Wu, Z., Lee, D., Joo, J., Shin, J.H., Kang, W., Oh, S., Lee, D.Y., Lee, S.J., Yea, S.S., Lee, H.S. a Lee, T., 2013. CYP2J2 a CYP2C19 sú hlavné enzýmy zodpovedné za metabolizmus albendazolu a fenbendazolu v mikrozómoch ľudskej pečene a rekombinantných testovacích systémoch P450. Antimikrobiálne látky a chemoterapia57(11), s. 5448-5456. https://journals.asm.org/doi/full/10.1128/aac.00843-13
 29. Bruch K, Haas J. Účinnosť jednorazových dávok Fenbendazol Hoe 88I proti Ascaris, háďatku a Trichuris u človeka. Ann Trop Med Parasitol. 1976 Jun;70(2):205-11. doi: 10.1080/00034983.1976.11687113. PMID: 779682. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/779682/
 30. Miró G, Mateo M, Montoya A, Vela E, Calonge R. Prieskum črevných parazitov u túlavých psov v oblasti Madridu a porovnanie účinnosti troch anthelmintík u prirodzene infikovaných psov. Parasitol Res. 2007 Jan;100(2):317-20. doi: 10.1007/s00436-006-0258-0. Epub 2006 Aug 17. PMID: 16915389. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16915389/

 

 

Zdravý newsletter

Chcete byť informovaní o najnovších správach, špeciálnych ponukách a najnovšom výskume v oblasti peptidov? Prihláste sa na odber nášho newslettera! Je to najjednoduchší spôsob, ako nezmeškať žiadne novinky, propagačné akcie a získať exkluzívne odborné rady o peptidoch a zdravom životnom štýle. Pridajte sa k našej komunite a objavme silu peptidov spoločne!

Semax Poľsko

Poďme sa porozprávať

info@semaxpolska.pl

Odborné konzultácie

Autorské práva © 

Tvorba a umiestňovanie webových stránok - IT HEROES

0
  Váš nákupný košík
  Kôš je prázdnySpäť do obchodu
  Pridať do košíka