Aniracetam – szczegółowy opis substancji

Wiele Zalet Aniracetamu: „Wyraźniejszy Umysł, Lepsza Pamięć, Spokojniejszy Sen i Skoncentrowana Uwaga” Wszystko Oparte na Dowodach i Kontrolowanych Badaniach z Udziałem Ludzi

 

Aniracetam jest używany do poprawy funkcji poznawczych oraz polepszenia pamięci i zdolności uczenia się. Jako część rodziny racetamów, wyróżnia się bazową strukturą pirrolidonową i pochodzi od pierwszego wspomagacza poznawczego, piracetamu [1]. W środowiskach klinicznych w Japonii i Europie, aniracetam był stosowany do leczenia takich schorzeń jak udar i choroba Alzheimera. Początkowo, lekarze w Japonii przepisywali go przez osiem lat głównie do pomocy w problemach emocjonalnych, takich jak depresja i lęk, które mogą wystąpić po udarze, a nie do poprawy pamięci. Jednakże, z powodu ograniczonych badań na ludziach nad aniracetamem, rynek japoński już nie oferuje aniracetamu.

Aniracetam zawiera grupę anizoilową w pozycji 1 na pierścieniu 2-pirolidonowym w swojej strukturze molekularnej [1]. Synteza aniracetamu polega na acylowaniu kwasu gamma-aminomasłowego (GABA) chlorkiem anizoilowym, po czym następuje cyklizacja w celu utworzenia struktury pirolidonowej. To układ strukturalny przyczynia się do jego podwójnej roli jako modulatora allosterycznego receptorów AMPA, zwiększając transmisję synaptyczną i neuroplastyczność, co wskazuje na złożony mechanizm działania.

W organizmie, aniracetam szybko przekształca się w kilka metabolitów, w tym 2-pirolidon i kwas p-anizowy u szczurów, oraz N-anizoil-γ-aminomasłowy (N-anizoilGABA) u ludzi [1]. Co ciekawe, metabolit N-anizoil-GABA, znajdujący się w mózgu, dodatkowo przyczynia się do jego efektów na poprawę funkcji neuronalnych. Te metabolity, wraz z oryginalnym związkiem, mogą być wykryte zarówno w mózgu, jak i płynie mózgowo-rdzeniowym szczurów i ludzi. Dlatego unikalna struktura pozwala aniracetamowi pomóc w poprawie komunikacji między komórkami mózgowymi, zwiększając uczenie się i pamięć w sposób, który obejmuje więcej niż tylko zwykłe ścieżki mózgowe.

Badacze odkryli, że aniracetam działa głównie przez mechanizm cholinergiczny, który jest jednym ze sposobów wysyłania wiadomości przez układ nerwowy. Dodatkowo, może modulować receptory AMPA, które są ważne dla szybkiej transmisji synaptycznej w mózgu, i receptory metabotropowe glutaminianu, ale w różny sposób. Pomimo minimalnych skutków ubocznych, aniracetam jest znacząco zgłaszany za swoje korzyści poznawcze. Badania wykazały jego skuteczność w zwiększaniu różnych aspektów wydajności poznawczej u ludzi, takich jak rozpoznawanie wzrokowe, wydajność motoryczna i ogólna funkcja intelektualna. Pomaga także poprawić pamięć u osób z trudnościami poznawczymi i zmniejszyć lęk w badaniach na zwierzętach.

Aniracetam dla wydajności poznawczej i pamięci

Na podstawie kontrolowanego badania klinicznego na ludziach, podawanie aniracetamu znacząco łagodziło uszkodzenia wywołane hipoksją i poprawiało zdrowie mózgu oraz wydajność umysłową. Podczas próby, zdrowi ochotnicy wdychali powietrze z mniejszą ilością tlenu, aby stworzyć stan niskiego poziomu tlenu (hipoksja). Następnie otrzymywali albo aniracetam, albo pigułkę placebo w tym stanie, co prowadziło do wyraźnych oznak trudności w utrzymaniu czujności oraz spadku koordynacji ruchowej i pamięci. Co interesujące, ci, którzy przyjmowali aniracetam, wykazali znaczącą poprawę funkcji mózgu, radząc sobie znacznie lepiej w warunkach niskiego poziomu tlenu. Wskazuje to na potencjał aniracetamu do ochrony funkcji poznawczych i wydajności umysłowej w warunkach niskiego poziomu tlenu [2]. W innym badaniu, badacz ujawnił korzyści poznawcze aniracetamu u osób z łagodną do umiarkowanej patologią mózgu. Przy codziennej doustnej dawce 1500 mg, aniracetam wykazał zauważalne poprawy w funkcji poznawczych, co zostało udowodnione przez różnorodne testy psychometryczne. Wyniki były znacząco bardziej zauważalne w grupie pacjentów niż w grupie placebo. Te wyniki podkreślają skuteczność aniracetamu w poprawie funkcji poznawczych u osób starszych i cierpiących na patologię mózgu [3].

Ponadto, badanie przeprowadzone na osobach starszych z łagodnym upośledzeniem poznawczym (MCI) również zgłosiło pozytywne efekty podawania aniracetamu [4]. Stwierdzono, że aniracetam poprawia wyniki pamięci i obniża poziomy mediatorów zapalnych w porównaniu z pacjentami nieleczonymi. Jednakże, w tym samym badaniu, aniracetam wykazał niższą skuteczność w porównaniu z kapsułkami Huannao Yicong przeciwko łagodnemu upośledzeniu poznawczemu u osób starszych. Innego badania zbadano wpływ aniracetamu na osoby z łagodnym upośledzeniem poznawczym spowodowanym przez zespół zatkania otworów przez mętną flegmę. Ujawniono, że aniracetam znacząco poprawił wyniki w Mini-Mental State Examination oraz biochemiczne markery takie jak Acetylocholina, Dysmutaza ponadtlenkowa i poziomy Malondialdehydu przed i po leczeniu. Stwierdzono, że aniracetam skutecznie poprawił objawy i zdolności poznawcze u pacjentów z MCI [5]. Podobnie, w innym badaniu zbadano potencjał aniracetamu (0,2g dwa razy dziennie) w połączeniu z tradycyjną terapią akupunkturą w leczeniu demencji naczyniowej (VD). Wyniki pokazały, że terapia łączona poprawiła zdolności poznawcze i behawioralne, osiągając wskaźnik sukcesu 90,3%. Badacz sugerował, że to zintegrowane podejście terapeutyczne było skuteczniejsze niż używanie samego aniracetamu dla VD [6]. W innym badaniu, 166 pacjentów z łagodnym upośledzeniem poznawczym w Szpitalu Dongzhimen zostało losowo przydzielonych do dwóch grup: jedna otrzymała kapsułkę żelatynową Shenwu, mieszankę chińskiego żeń-szenia i korzenia rdestu wielokwiatowego, podczas gdy druga była traktowana aniracetamem wraz z kapsułkami placebo, przez trzymiesięczny okres. Leczenia, podawane trzy razy dziennie, oceniano za pomocą wyniku Mini-Mental State Examination i skali pamięci klinicznej. Wyniki wykazały znaczące poprawy pamięci w obu grupach, bez statystycznej różnicy w skuteczności między aniracetamem a kapsułką żelatynową Shenwu, co podkreśla potencjał aniracetamu jako konkurencyjnej opcji leczenia dla MCI [7]. Dodatkowo, sześciomiesięczne badanie z udziałem 109 starszych pacjentów z łagodnym do umiarkowanego upośledzeniem poznawczym (prawdopodobna demencja typu Alzheimera) zbadało skuteczność aniracetamu (Ro 13-5057). Wyniki ujawniły, że grupa aniracetamu znacząco poprawiła parametry psychobehawioralne w porównaniu z grupą placebo. Przeciwnie, stan grupy placebo pogarszał się z czasem. Godne uwagi jest to, że aniracetam był wyjątkowo dobrze tolerowany przez pacjentów, co podkreśla jego potencjał jako skutecznego i bezpiecznego leczenia upośledzeń poznawczych u osób starszych [8]. Ponadto, badania nad leczeniem demencji podkreśliły znaczącą rolę aniracetamu u 276 starszych osób z deficytami poznawczymi. Zarówno jako terapia samodzielna, jak i w połączeniu z inhibitorami cholinesterazy (ChEIs), poprawiał upośledzenia poznawcze i emocjonalne. Aniracetam okazał się szczególnie korzystny w porównaniu z inhibitorami cholinesterazy w poprawie poznawczych i funkcjonalnych wyników w łagodnych przypadkach demencji. Ponadto, kiedy aniracetam był stosowany samodzielnie w porównaniu z połączeniem z inhibitorami cholinesterazy, wykazywał lepszą wydajność poznawczą oraz pozytywne wpływy na nastrój i funkcjonalność [9]. Dalej, inne badanie z udziałem 622 osób z łagodnym zapomnieniem starczym (BSF), demencją naczyniową i chorobą Alzheimera badało potencjał terapeutyczny aniracetamu. Podawany trzy razy dziennie przez 1-2 miesiące, aniracetam znacząco zwiększał funkcje poznawcze w tych stanach. Znacząco poprawiał współczynnik pamięci u pacjentów z BSF, z efektywnością na poziomie 75,36%, oraz wykazywał znaczące ulepszenia w funkcjonowaniu centralnego układu nerwowego, co było widoczne w skróconych czasach reakcji. Dla osób z demencją naczyniową, aniracetam osiągnął 83% wskaźnik odpowiedzi, znacznie wyższy niż 60% w grupie kontrolnej. Pacjenci z chorobą Alzheimera również zauważyli widoczne poprawy, z efektywnością na poziomie 68%, co podkreśla potencjał aniracetamu w podwojeniu wskaźnika odpowiedzi w porównaniu z kontrolami. Co ważne, leczenie było dobrze tolerowane, bez znaczących skutków ubocznych, potwierdzając bezpieczeństwo i skuteczność aniracetamu w leczeniu zaburzeń poznawczych i pamięciowych u osób starszych [10]. Ponadto, aby zapobiec przejściu z łagodnego upośledzenia poznawczego z amnezją (aMCI) do choroby Alzheimera (AD), przeprowadzono badanie porównujące tradycyjną formułę Di-Huang-Yi-Zhi (DHYZ) z aniracetamem. W tym badaniu, aniracetam był używany jako standard do bezpośredniego porównania jego skuteczności z tradycyjną mieszanką DHYZ. Po zakończeniu leczenia, Mini-Mental State Examination (MMSE), Montreal Cognitive Assessment (MoCA), Skala Oceny Choroby Alzheimera-Część Kognitywna (ADAS-Cog), Indeks Barthel dla Czynności Życia Codziennego (ADL) i objawy Medycyny Chińskiej Tradycyjnej (TCM), wykazały znaczące poprawy w obu grupach. Wraz z pozytywnymi wynikami mieszanki DHYZ, aniracetam wykazał korzystne efekty i był dobrze tolerowany, co podkreśla jego bezpieczeństwo i użyteczność w leczeniu zaburzeń poznawczych [11].

Aniracetam na bezsenność

Co ciekawe, badanie przeprowadzone na dziewięciu starszych pacjentach cierpiących na bezsenność, którzy byli leczeni kombinacją terapii z Zopiclonem, lekiem indukującym sen, i aniracetamem. Wyniki były znaczące, 78% uczestników, czyli siedmiu na dziewięciu pacjentów, wykazało zauważalne poprawy, potwierdzone przez ponad 50% wzrost czasu trwania snu. To badanie podkreśla potencjalny synergiczny mechanizm działania między aniracetamem a Zopiclonem w poprawie jakości snu wśród starszych osób z bezsennością [12]. Dodatkowo, podczas badania na zwierzętach, aniracetam znacząco poprawił wzorce snu u niektórych szczurów podatnych na udary. Te szczury zazwyczaj mają problemy z cyklami snu, doświadczając zbyt mało snu REM (faza snu z marzeniami sennymi) w ciągu dnia i zbyt dużo snu nREM (faza głębokiego snu) w nocy. Jednakże, gdy podawano im aniracetam w dawce 30 mg/kg dziennie przez pięć dni, te szczury zaobserwowały zauważalny wzrost snu REM, gdy na zewnątrz jest jasno, sugerując, że aniracetam może pomóc ludziom z podobnymi problemami ze snem, często obserwowanymi w demencji naczyniowej [19].

 

Korzystne efekty w badaniach na zwierzętach

Podczas obszernego badania na gryzoniach, wyniki ujawniły znaczącą rolę aniracetamu w poprawie funkcji poznawczych. Podawany doustnie w dawkach od 10-100 mg/kg, aniracetam przyniósł szeroki zakres korzyści poznawczych, skutecznie przezwyciężając trudności w uczeniu się i łagodząc zarówno lekkie, jak i ciężkie upośledzenia pamięci wywołane przez skopolaminę. Zapewniał ochronę przed utratą pamięci po szokowych zabiegach i zapobiegał problemom z przypominaniem sobie lub zatrzymywaniem informacji zaraz po uczeniu się. Co więcej, aniracetam mógł odwrócić problemy z pamięcią i wspierać naukę zadań wymagających aktywnego zaangażowania [13]. Chociaż dokładne mechanizmy działania aniracetamu są nadal badane, korzystne wyniki sugerują, że działa on przez modulację uwalniania neuroprzekaźników, substancji chemicznych pomagających w sygnalizacji mózgowej, oraz poprzez poprawę zdolności mózgu do tworzenia i utrzymywania połączeń, szczególnie w sytuacjach, które stanowią wyzwanie dla funkcji mózgu, w tym funkcji poznawczych [13]. Co więcej, aniracetam aktywnie moduluje neuroprzekaźniki w mózgu, co jest szczególnie widoczne u szczurów podatnych na udary, podkreślając jego zdolność do poprawy myślenia i funkcji decyzyjnych bez wpływania na obszary odpowiedzialne za przetwarzanie emocji. Znacząco podniósł poziomy zewnątrzkomórkowego glutaminianu w korze przedczołowej, niezbędne dla funkcji wykonawczych, nie zmieniając przy tym ciała migdałowatego. To ukierunkowane działanie na aktywność glutaminianu w obszarach poznawczych sugeruje, że aniracetam może skutecznie przeciwdzia łać zaburzeniom neuronalnym związanym z zaburzeniami neurokognitywnymi [14]. Dalsze badania ujawniły zdolność aniracetamu do naprawy zakłóceń w naturalnych wzorcach aktywności starszych szczurów, co podkreśla jego potencjał do korygowania ich codziennego rytmu aktywności i odpoczynku. Wydaje się, że osiąga to poprzez wpływ na szlaki sygnalizacyjne mózgu związane z acetylocholiną i dopaminą, ważnymi chemikaliami mózgowymi. To sugeruje, że aniracetam może modulować uwalnianie neuroprzekaźników, aby poprawić zachowania związane z codziennym rytmem u starszych osób [15].

 

Ponadto, aniracetam wykazał zauważalne korzyści w badaniach na starszych szczurach oraz tych dotkniętych przez warunki upośledzające funkcjonowanie mózgu. Pomógł starszym szczurom odzyskać ich poczucie rutyny wokół posiłków, zachowanie, które zmniejsza się z wiekiem. To sugeruje, że aniracetam może pomóc utrzymać codzienne rutyny u ludzi stawiających czoła podobnym wyzwaniom związanym z wiekiem. W dawkach około 100 mg/kg, nie tylko poprawia zachowanie bez skutków ubocznych na apetyt czy ruch; wydaje się, że moduluje systemy cholinergiczne mózgu, odpowiedzialne za pamięć i uczenie się, aby pomóc utrzymać wewnętrzny zegar biologiczny w ruchu [16]. Co więcej, aniracetam został przetestowany pod kątem jego efektów na deficyty uwagi spowodowane nierównowagą w serotoninowym systemie mózgu, ważnym dla regulacji nastroju, snu i poznania. Nawet gdy pewne leki indukowały problemy z uwagą u szczurów, aniracetam wraz z jego metabolitami pomagał odwrócić te kwestie, sugerując jego potencjał w leczeniu zaburzeń związanych z uwagą u ludzi [17].

Czy Aniracetam naprawdę działa na lęk społeczny?

Chociaż w tym zakresie nie ma badań na ludziach, badanie na zwierzętach wykazało potencjał aniracetamu do łagodzenia lęku społecznego. U szczurów z lękiem wynikającym z interakcji społecznych do środowisk wywołujących strach, aniracetam w dawkach od 10 do 100 mg/kg zwiększył zachowania społeczne i wykazał skuteczność w redukcji lęku zarówno w modelu labiryntu z krzyżem podwyższonym, jak i w modelu stresu warunkowanego strachem. Te wyniki wskazują na potencjał aniracetamu w zarządzaniu lękiem poprzez interakcje z wieloma typami receptorów mózgowych, w tym tymi związanymi z acetylocholiną, dopaminą i serotoniną. To szerokie spektrum aktywności sugeruje użycie aniracetamu do leczenia różnych stanów związanych z lękiem i poprawę zachowania społecznego bez powodowania znaczących skutków ubocznych [21]. Co więcej, aniracetam wykazał potencjał w odwracaniu problemów z uczeniem się i pamięcią w modelu szczurzym Zaburzeń Spektrum Alkoholowego Płodu (FASD), stanu, który nie ma specyficznych terapii. Podany dotkniętym szczurom, aniracetam znacząco poprawił wydajność poznawczą i zmniejszył lęk, podkreślając jego rolę w zwiększaniu funkcji receptorów mózgowych dotkniętych prenatalną ekspozycją na alkohol [18].

 

Aniracetam na depresję

W modelu na zwierzętach badano zdolność aniracetamu do redukcji uczuć depresji, szczególnie u starszych szczurów. Podczas gdy typowe antydepresanty zmniejszały nieaktywność zarówno u młodych, jak i starych szczurów, aniracetam (w dawkach od 10 do 100 mg/kg) specyficznie zmniejszał nieaktywność u starszych szczurów w najwyższej badanej dawce. Ta poprawa była powiązana z metabolitami aniracetamu i sugeruje, że jego efekty antydepresyjne mogą wynikać ze wzrostu aktywności dopaminy, neuroprzekaźnika zaangażowanego w regulację nastroju, poprzez stymulowanie nikotynowych receptorów acetylocholiny [20].

 

Aniracetam na dysfunkcje pęcherza neurogennego

Inne badanie na zwierzętach wykazało, że aniracetam, w dawkach 100 i 300 mg/kg, znacząco zwiększył pojemność pęcherza u szczurów z uszkodzeniem naczyniowo-mózgowym, ale nie u szczurów nie dotkniętych tym stanem. Efekt ten zaobserwowano również przy bezpośrednich iniekcjach aniracetamu do mózgu, wskazując, że jego działanie na pojemność pęcherza jest związane z jego zdolnością do aktywowania neuronów cholinergicznych w mózgu, szczególnie poprzez drogi receptorów muskarynowych acetylocholiny. To sugeruje, że aniracetam może być skutecznym leczeniem na nadreaktywność pęcherza obserwowaną u pacjentów z chorobą naczyniowo-mózgową, oferując nowe podejście do zarządzania objawami takich stanów [23].

 

Aniracetam na upośledzenie pamięci i uwagi

W innych eksperymentach, aniracetam podany szczurom, zwłaszcza w dawce 50 mg/kg, wykazał znaczące poprawy w uczeniu się i pamięci. Obejmowało to lepsze wyniki w zadaniach unikania aktywnego oraz łagodzenie deficytów pamięciowych spowodowanych przez skopolaminę, bez wpływu na ruchliwość szczurów. Co istotne, analiza biochemiczna wskazała na rolę aniracetamu w zwiększaniu aktywności enzymów związanych z odpowiedzią na neuroprzekaźniki w korze przedczołowej i hipokampie mózgu, obszarach zaangażowanych w procesy poznawcze. Dodatkowo, stwierdzono, że aniracetam wpływa na produkcję fosforanu inozytolu i podnosi poziomy wapnia wewnątrz zakończeń nerwowych w hipokampie, sugerując, że jego działanie obejmuje modulację wewnątrzkomórkowych dróg sygnałowych ważnych dla funkcji poznawczych [22]. Aniracetam również przeciwdziałał spadkowi wydajności poznawczej obserwowanemu u starszych szczurów po okresach nieograniczonego karmienia, co zwykle prowadziło do spadku poprawnych odpowiedzi oraz zwiększenia pominięć i czasów reakcji podczas zadania reakcji wyboru. Podawanie aniracetamu poprawiło ich dokładność i reaktywność, wskazując na jego potencjał w przywracaniu motywacji i zdolności do wykonywania zadań poprzez poprawę uwagi i czujności bez wpływu na masę ciała [24]. Dodatkowo, w rocznym badaniu, aniracetam znacząco przeciwdziałał utracie pamięci wywołanej przez skopolaminę u szczurów. W dawce 50 mg/kg aniracetam poprawił zachowanie pamięci, demonstrując jego potencjał jako leku poprawiającego pamięć [26].

Aniracetam na udar i uraz mózgu

W badaniu nad szczurami z indukowanym udarem, aniracetam oraz inny związek zostały przetestowane pod kątem ich wpływu na regenerację. Podawany w różnych odstępach czasowych po udarze, aniracetam znacząco chronił tkankę mózgową, poprawiał umiejętności motoryczne i zmniejszał obszar uszkodzeń mózgu. Co ważne, połączenie aniracetamu z inną opcją terapeutyczną dodatkowo redukowało stan zapalny i zwiększało markery ochronne w mózgu. Wyniki te sugerują potencjał aniracetamu w połączeniu z innymi opcjami dla regeneracji po udarze poprzez modulowanie specyficznych receptorów mózgowych [25]. W innym badaniu dotyczącym roli aniracetamu w regeneracji poznawczej po urazie mózgu, stwierdzono, że skutecznie poprawia wydajność poznawczą, gdy jest podawany niedługo po urazie. Nawet gdy leczenie rozpoczęto 11 dni po urazie, aniracetam prowadził do wyników porównywalnych z wynikami szczurów nieuszkodzonych w testach poznawczych. To sugeruje potencjał aniracetamu jako opcji terapeutycznej dla przewlekłych upośledzeń poznawczych po urazach mózgu [27]. Podobnie, aniracetam wykazał skuteczność w poprawie wydajności poznawczej po urazie mózgu. Podając dawki od 25 do 50 mg/kg po urazie, stwierdzono, że aniracetam znacząco poprawia wydajność w zadaniach poznawczych, takich jak labirynt wodny Morrisa. Efekty terapeutyczne były zauważalne nawet, gdy leczenie było opóźnione do 11 dni po urazie, co podkreśla zdolność leku do wspomagania regeneracji poprzez ciągłe leczenie [30].

 

Aniracetam na Zaburzenia Spektrum Alkoholowego Płodu (FASD)

Aniracetam został zbadany jako możliwa metoda pomocy w problemach z uczeniem się i pamięcią spowodowanych ekspozycją na alkohol przed narodzeniem, stan znanym jako Zaburzenia Spektrum Alkoholowego Płodu (FASD). Problem ten jest częściowo spowodowany zmianami w sposobie działania pewnych sygnałów w mózgu (przekazywanie synaptyczne za pośrednictwem AMPAR), zwłaszcza w części mózgu ważnej dla uczenia się i pamięci. W badaniach na szczurach, którym podawano alkohol przed narodzeniem, podanie aniracetamu znacząco poprawiło komunikację między komórkami mózgu. Ta poprawa została zaobserwowana przy dawce 50 mg/kg podawanej od 18 do 27 dnia po narodzeniu. Aniracetam również wprowadził pozytywne zmiany na bardzo szczegółowym poziomie, w jaki sposób komórki mózgowe wysyłają sygnały, pokazując, że może pomóc naprawić problemy z uczeniem się i pamięcią spowodowane ekspozycją na alkohol przed narodzeniem, poprzez celowanie i dostosowywanie sposobu działania konkretnych receptorów komórkowych mózgu [31].

 

Aniracetam na chorobę Alzheimera

Ponadto, w modelu choroby Alzheimera, efekty aniracetamu na poziomie komórkowym były obserwowane w badaniach z udziałem starszych myszy i młodych myszy narażonych na białko amyloid-beta. Leczenie aniracetamem poprawiło płynność błony komórkowej i skorygowało nieprawidłowe poziomy wapnia wewnątrzkomórkowego ([Ca(2+)]i) w korze przedczołowej i hipokampie. Te wyniki sugerują, że aniracetam może odwrócić szkodliwe zmiany komórkowe, przywracając płynność błon komórkowych i regulując poziomy wapnia, ważne dla sygnalizacji komórkowej i funkcji [28]. Ponadto, badania nad wpływem aniracetamu na uczenie się podkreśliły jego zdolność do aktywacji kinazy białkowej C (PKC) w mózgu, szczególnie izoformy γ PKC (γ-PKC). Znacząco poprawił wyniki uczenia się u modeli myszy znanych z kiepskiego uczenia się kontekstowego. Podany w dawce 100 mg/kg, aniracetam nie tylko poprawił zdolności uczenia się, ale także znacząco zwiększył aktywność hipokampa γ-PKC krótko po treningu, wskazując na kluczowy mechanizm, dzięki któremu aniracetam może ułatwiać uczenie się i pamięć [29]. Ponadto, aniracetam został przetestowany pod kątem jego zdolności do łagodzenia spadku wydajności w zadaniach poznawczych wywołanego sytością u starszych szczurów. Początkowo stabilne przy ograniczeniu pokarmu, zaangażowanie szczurów w zadania znacznie spadło po tym, jak pozwolono im jeść swobodnie, co skutkowało mniejszą liczbą poprawnych odpowiedzi i opóźnionymi czasami reakcji. Aniracetam, podany doustnie w dawce 30 mg/kg przez 14 dni, poprawił dokładność i szybkość reakcji, sugerując, że może on odnowić motywację prawdopodobnie osłabioną przez sytość poprzez zwiększenie uwagi i czujności [32].

Dawkowanie Aniracetamu

Dawkowanie aniracetamu różni się w zależności od leczonego stanu. W różnych badaniach naukowych stwierdzono, że następujące dawki przynoszą korzystne rezultaty.

– Aniracetam był podawany dożylnie w dawkach 10 mg i 100 mg w warunkach hipoksji, aby zbadać jego wpływ na funkcje mózgu i wydajność umysłową [2].

– Codzienna doustna dawka 1500 mg aniracetamu została podana, pokazując znaczące poprawy w funkcjach poznawczych u starszych pacjentów z łagodną do umiarkowaną patologią mózgu [3].

– Pacjenci z Łagodnym Upośledzeniem Poznawczym Starczym otrzymali aniracetam w dawce 0,2 g trzy razy dziennie, zmniejszonej do 0,1 g dla osób powyżej 70 roku życia, jako część trzymiesięcznego okresu leczenia [5].

– Tabletki aniracetamu były podawane doustnie w dawce 0,2 g dwa razy dziennie pacjentom z demencją naczyniową jako część badania porównującego je z terapiami akupunkturowymi [6].

W związku z powyższymi dawkami używanymi w badaniach na ludziach, sugeruje się przyjmowanie aniracetamu doustnie w codziennych ilościach od 1000 do 1500 mg. Nawet dawki tak małe jak 400 mg wykazały pewną skuteczność, a typowe jest dzielenie całkowitej dziennej dawki 1000 do 1500 mg na dwie dawki po 500 do 750 mg, przyjmowane dwa razy dziennie w trakcie posiłków. Ze względu na bardzo gorzki smak, osoby, które wolą uniknąć tego doświadczenia, mogą uznać kapsułki za bardziej odpowiednią opcję przyjmowania aniracetamu [34].

 

Podsumowanie

Aniracetam jest uważany za potężny związek nootropowy zdolny do poprawy funkcji poznawczych i wydajności umysłowej w różnych warunkach, w tym hipoksji. Jest korzystny dla osób z upośledzeniami poznawczymi związanymi z wiekiem, demencją i chorobą Alzheimera. Badania kliniczne wykazały jego skuteczność w poprawie funkcji mózgu u zdrowych ochotników narażonych na środowiska z niskim poziomem tlenu oraz u pacjentów z łagodną do umiarkowaną patologią mózgu. Ponadto, badania wskazują na potencjał aniracetamu w adresowaniu depresji, lęku i zaburzeń snu, co dodatkowo podkreśla jego szerokie zastosowania terapeutyczne. Pomimo trwających badań nad jego dokładnym mechanizmem działania, zdolność aniracetamu do modulowania aktywności neuroprzekaźników i zwiększania plastyczności synaptycznej sugeruje jego kluczową rolę w poprawie funkcji poznawczych. Ponadto, badania wykazały jego skuteczność w stanach takich jak łagodne upośledzenie poznawcze starcze i demencja naczyniowa, z poprawami w funkcjach poznawczych i markerach biochemicznych. Badano również jego zastosowanie w połączeniu z tradycyjnymi terapiami, takimi jak akupunktura na demencję naczyniową, wskazując na lepsze wyniki przy podejściach integracyjnych. Badania na zwierzętach dodatkowo potwierdzają zdolność aniracetamu do poprawy uczenia się i pamięci, modulacji u walniania neuroprzekaźników oraz adresowania konkretnych dysfunkcji behawioralnych i fizjologicznych, w tym dysfunkcji pęcherza neurogennego oraz regeneracji po udarze czy urazie mózgu. Te odkrycia wspólnie wskazują na potencjał aniracetamu jako skutecznego nootropu, z znaczącymi korzyściami dla zdrowia poznawczego i wydajności umysłowej, przy czym jego profil bezpieczeństwa i status prawny różnią się w zależności od regionu. Jednakże, potrzebne są dalsze badania na ludziach, aby w pełni zbadać jego zastosowanie w terapiach zdrowia poznawczego i psychicznego.

Disclaimer

Ten artykuł został napisany w celu edukacyjnym i ma na celu zwiększenie świadomości na temat omawianej substancji. Ważne jest aby zaznaczyć, ze omawiana jest substancja, a nie konkretny produkt. Informacje zawarte w tekście bazują na dostępnych badaniach naukowych i nie mają służyć jako porada medyczna, ani nie promują samoleczenia. Czytelnik powinien konsultować wszelkie decyzje dotyczące zdrowia i leczenia z kwalifikowanym specjalistą zdrowia.

Źródła

 1. Nakamura, K., 2002. Aniracetam: its novel therapeutic potential in cerebral dysfunctional disorders based on recent pharmacological discoveries. CNS drug reviews8(1), pp.70-89. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6741661/pdf/CNS-8-70.pdf
 2. Saletu B, Grünberger J. The hypoxia model in human psychopharmacology: neurophysiological and psychometric studies with aniracetam i.v. Hum Neurobiol. 1984;3(3):171-81. PMID: 6434496. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6434496/
 3. Canonico V, Forgione L, Paoletti C, Casini A, Colonna CV, Bertini M, Acito R, Rengo F. Efficacia e tollerabilità dell’aniracetam in pazienti anziani affetti da deterioramento mentale primitivo e secondario [Efficacy and tolerance of aniracetam in elderly patients with primary or secondary mental deterioration]. Riv Neurol. 1991 May-Jun;61(3):92-6. Italian. PMID: 1767242. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1767242/
 4. Li H, Yao MJ, Zhao WM, Guan J, Cai LL, Cui L. [A randomized, controlled, double-blind trial of Huannao Yicong capsule in senile patients with mild cognitive impairment]. Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao. 2008 Jan;6(1):25-31. Chinese. doi: 10.3736/jcim20080106. PMID: 18184542. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18184542/
 5. Guo RZ, Zhou WQ, Luo ZG. [Effect of modified huanglian wendan decoction in treating senile patients with mild cognitive impairment of turbid-phlegm blocking orifice syndrome]. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 2010 Jan;30(1):33-6. Chinese. PMID: 20353029. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20353029/
 6. Li SK, Ding DM, Zhang ZL, Ma L, Huang HY, Wu XH. [Effects of scalp acupuncture combined with auricular point sticking on cognitive behavior ability in patients with vascular dementia]. Zhongguo Zhen Jiu. 2014 May;34(5):417-20. Chinese. PMID: 25022106. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25022106/
 7. Zhong J, Tian JZ, Zhu AH, Yang CZ. [Clinical study on a randomized, double-blind control of Shenwu gelatin capsule in treatment of mild cognitive impairment]. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2007 Sep;32(17):1800-3. Chinese. PMID: 17993008. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17993008/
 8. Senin U, Abate G, Fieschi C, Gori G, Guala A, Marini G, Villardita C, Parnetti L. Aniracetam (Ro 13-5057) in the treatment of senile dementia of Alzheimer type (SDAT): results of a placebo controlled multicentre clinical study. Eur Neuropsychopharmacol. 1991 Dec;1(4):511-7. doi: 10.1016/0924-977x(91)90004-e. PMID: 1822317. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1822317/
 9. Koliaki CC, Messini C, Tsolaki M. Clinical efficacy of aniracetam, either as monotherapy or combined with cholinesterase inhibitors, in patients with cognitive impairment: a comparative open study. CNS Neurosci Ther. 2012 Apr;18(4):302-12. doi: 10.1111/j.1755-5949.2010.00244.x. Epub 2011 Feb 26. PMID: 22070796; PMCID: PMC6493642. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22070796/
 10. YONG‐XING, M.A., ZHEN‐YAN, Y.U., YONG‐SHOU, J.I.N., SAI‐MEI, Y.U., YONG‐ZHEN, Y.E., ZHI‐XU, G.A.O., YONG‐SHENG, F.A.N.G., Zhen, H. and ZHAO‐LAN, D.I.N.G., 1998. Double‐blind Trial of Aniracetam on Cognitive Deterioration in 622 Cases of Benign Senescent Forgetfulness, Vascular Dementia, and Alzheimer’s Disease. Annals of the New York Academy of Sciences854(1), pp.508-509. https://www.bothonce.com/10.1111/j.1749-6632.1998.tb09955.x
 11. Gu, C., Shen, T., An, H., Yuan, C., Zhang, T. and Gu, T., 2017. Clinical therapy of Di-Huang-Yi-Zhi in treating patients with amnestic mild cognitive impairment: A prospective, open-label and randomized study. Int J Clin Exp Med10(2), pp.3554-3560. https://e-century.us/files/ijcem/10/2/ijcem0045590.pdf
 12. Katsunuma H, Shimizu T, Ogawa K, Kubo H, Ishida H, Yoshihama A. Treatment of insomnia by concomitant therapy with Zopiclone and Aniracetam in patients with cerebral infarction, cerebroatrophy, Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease. Psychiatry Clin Neurosci. 1998 Apr;52(2):198-200. doi: 10.1111/j.1440-1819.1998.tb01028.x. PMID: 9628149. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9628149/
 13. Cumin R, Bandle EF, Gamzu E, Haefely WE. Effects of the novel compound aniracetam (Ro 13-5057) upon impaired learning and memory in rodents. Psychopharmacology (Berl). 1982;78(2):104-11. doi: 10.1007/BF00432244. PMID: 6817363. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6817363/
 14. Togashi H, Nakamura K, Matsumoto M, Ueno K, Ohashi S, Saito H, Yoshioka M. Aniracetam enhances glutamatergic transmission in the prefrontal cortex of stroke-prone spontaneously hypertensive rats. Neurosci Lett. 2002 Mar 8;320(3):109-12. doi: 10.1016/s0304-3940(01)02436-3. PMID: 11852174. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11852174/
 15. Tanaka Y, Kurasawa M, Nakamura K. Cholinergic and dopaminergic mechanisms involved in the recovery of circadian anticipation by aniracetam in aged rats. Pharmacol Biochem Behav. 2002 May;72(1-2):45-53. doi: 10.1016/s0091-3057(01)00734-1. PMID: 11900768. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11900768/
 16. Tanaka Y, Kurasawa M, Nakamura K. Recovery of diminished mealtime-associated anticipatory behavior by aniracetam in aged rats. Pharmacol Biochem Behav. 2000 Aug;66(4):827-33. doi: 10.1016/s0091-3057(00)00288-4. PMID: 10973522. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10973522/
 17. Nakamura K, Kurasawa M. Serotonergic mechanisms involved in the attentional and vigilance task performance of rats and the palliative action of aniracetam. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2000 May;361(5):521-8. doi: 10.1007/s002100000222. PMID: 10832606. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10832606/
 18. Vaglenova J, Pandiella N, Wijayawardhane N, Vaithianathan T, Birru S, Breese C, Suppiramaniam V, Randal C. Aniracetam reversed learning and memory deficits following prenatal ethanol exposure by modulating functions of synaptic AMPA receptors. Neuropsychopharmacology. 2008 Apr;33(5):1071-83. doi: 10.1038/sj.npp.1301496. Epub 2007 Jul 4. PMID: 17609677. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17609677/
 19. Kimura M, Okano S, Inoué S. Effects of aniracetam on impaired sleep patterns in stroke-prone spontaneously hypertensive rats. Psychiatry Clin Neurosci. 2000 Jun;54(3):314-6. doi: 10.1046/j.1440-1819.2000.00693.x. PMID: 11186092. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11186092/
 20. Nakamura K, Tanaka Y. Antidepressant-like effects of aniracetam in aged rats and its mode of action. Psychopharmacology (Berl). 2001 Nov;158(2):205-12. doi: 10.1007/s002130100849. PMID: 11702095. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11702095/
 21. Nakamura K, Kurasawa M. Anxiolytic effects of aniracetam in three different mouse models of anxiety and the underlying mechanism. Eur J Pharmacol. 2001 May 18;420(1):33-43. doi: 10.1016/s0014-2999(01)01005-6. PMID: 11412837. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11412837/
 22. Ventra C, Grimaldi M, Meucci O, Scorziello A, Apicella A, Filetti E, Marino A, Schettini G. Aniracetam improves behavioural responses and facilitates signal transduction in the rat brain. J Psychopharmacol. 1994 Jan;8(2):109-17. doi: 10.1177/026988119400800207. PMID: 22298538. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22298538/
 23. Nakada Y, Yokoyama O, Komatsu K, Kodama K, Yotsuyanagi S, Niikura S, Nagasaka Y, Namiki M. Effects of aniracetam on bladder overactivity in rats with cerebral infarction. J Pharmacol Exp Ther. 2000 Jun;293(3):921-8. PMID: 10869393. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10869393/
 24. Nakamura K, Kurasawa M. Aniracetam restores motivation reduced by satiation in a choice reaction task in aged rats. Pharmacol Biochem Behav. 2001 Jan;68(1):65-9. doi: 10.1016/s0091-3057(00)00440-8. PMID: 11274709. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11274709/
 25. Sharma H, Reeta KH, Sharma U, Suri V, Singh S. AMPA receptor modulation through sequential treatment with perampanel and aniracetam mitigates post-stroke damage in experimental model of ischemic stroke. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2023 Dec;396(12):3529-3545. doi: 10.1007/s00210-023-02544-z. Epub 2023 May 25. PMID: 37231168. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37231168/
 26. Martin JR, Moreau JL, Jenck F. Aniracetam reverses memory impairment in rats. Pharmacol Res. 1995 Feb;31(2):133-6. doi: 10.1016/1043-6618(95)80059-x. PMID: 7596957. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7596957/ https://wellnesswhiff.com
 27. Baranova AI, Whiting MD, Hamm RJ. Delayed, post-injury treatment with aniracetam improves cognitive performance after traumatic brain injury in rats. J Neurotrauma. 2006 Aug;23(8):1233-40. doi: 10.1089/neu.2006.23.1233. PMID: 16928181. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16928181/
 28. Li Y, Wang JJ, Cai JX. Aniracetam restores the effects of amyloid-beta protein or ageing on membrane fluidity and intracellular calcium concentration in mice synaptosomes. J Neural Transm (Vienna). 2007;114(11):1407-11. doi: 10.1007/s00702-007-0760-2. Epub 2007 Jun 8. PMID: 17557127. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17557127/
 29. Smith, A.M. and Wehner, J.M., 2002. Aniracetam improves contextual fear conditioning and increases hippocampal γ‐PKC activation in DBA/2J mice. Hippocampus12(1), pp.76-85. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/hipo.10008
 30. Baranova, A.I., 2004. The Effects of Aniracetam Treatment on Cognitive Performance and AMPA Receptor GluR2 Subunit Expression After Moderate Fluid Percussion Injury in Rats. https://scholarscompass.vcu.edu/etd/799/?mode=full
 31. Wijayawardhane, N., Shonesy, B.C., Vaithianathan, T., Pandiella, N., Vaglenova, J., Breese, C.R., Dityatev, A. and Suppiramaniam, V., 2008. Ameliorating effects of preadolescent aniracetam treatment on prenatal ethanol-induced impairment in AMPA receptor activity. Neurobiology of disease29(1), pp.81-91. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0969996107001878
 32. Nakamura, K. and Kurasawa, M., 2001. Aniracetam restores motivation reduced by satiation in a choice reaction task in aged rats. Pharmacology Biochemistry and Behavior68(1), pp.65-69. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0091305700004408
 33. Li, Y., Wang, J.J. and Cai, J.X., 2007. Aniracetam restores the effects of amyloid-β protein or ageing on membrane fluidity and intracellular calcium concentration in mice synaptosomes. Journal of Neural Transmission114, pp.1407-1411. https://link.springer.com/article/10.1007/s00702-007-0760-2
 34. https://examine.com/supplements/aniracetam/
 35. Cohen, P. A., Avula, B., Wang, Y. H., Zakharevich, I., & Khan, I. (2021). Five Unapproved Drugs Found in Cognitive Enhancement Supplements. Neurology. Clinical practice, 11(3), e303–e307. https://doi.org/10.1212/CPJ.0000000000000960 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8382366/
 36. https://www.verywellhealth.com/the-benefits-of-aniracetam-89407

 

Zdrowy newsletter

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami, ofertami specjalnymi oraz najnowszymi badaniami dotyczącymi peptydów? Zapisz się do naszego newslettera! To najprostszy sposób, aby nie przegapić żadnych nowości, promocji, a także otrzymywać ekskluzywne porady ekspertów na temat peptydów i zdrowego stylu życia. Dołącz do naszej społeczności i razem odkrywajmy moc peptydów!

Semax Polska

Profesjonalna konsultacja

Akceptujemy płatności:

Copyright © 

Tworzenie i pozycjonowanie stron – IT HEROES

0
  Twój koszyk
  Koszyk jest pustyPowrót do sklepu
  Dodaj do koszyka