11
Categories semax
Od tego, jak się czujesz, zależy skuteczność Twoich działań i podejmowanych decyzji zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Samopoczucie ma kluczowy wpływ również na Twoje zdrowie. Długo utrzymujący się nie najlepszy nastrój może przyczynić się m.in. do rozwoju depresji. To, jak odbierasz bodźce i je interpretujesz, przekłada się na Twoje postrzeganie rzeczywistości i samego siebie. Proces ten usprawnia peptyd Semax, czyli suplement diety będący wsparciem dla Twojego układu nerwowego.
Back to top
X